Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9WT Lakartidningen.se 2014-12-05

Medicinska riksstämman 2014:Deklaration om doktorn, klimatet och hälsan antogs

– Vi läkare måste sälja idén att bättre hälsa är en av de stora vinsterna med att tackla klimatförändringen, sa professor Anthony Costello vid symposiet om klimat och hälsa som slutade med att alla talare skrev på en deklaration om vad läkare behöver göra.

Elisabet Ohlin

Det är svårt att tala (och att skriva) om klimat och hälsa. Området är komplext och överväldigande. Det omfattar så mycket: svält, naturkatastrofer, nya sjukdomsmönster, biologisk mångfald, livsbetingelser ur många olika aspekter. Det utmanar mycket av det vi tar för givet i vår vardag. Om detta talade i alla fall sju personer på ett symposium på torsdagen för kanske ett 60-tal åhörare, och där var engagemanget och hoppet tydligt även i publiken som närmast mangrant med en handuppräckning inledningsvis skrev under på påståendet: 

»Klimatförändringen är vårt största globala problem, och endast med fokuserade och omedelbara åtgärder kan vi göra något åt det.«

Huvudtalare var Anthony Costello, barnläkare, chef för Institute of global health vid University College, London, och ordförande för The Lancets Commission on managing the health effects of climate change. Han gick igenom den långa rad hälsoaspekter som ett förändrat klimat för med sig, och som symposiets talare betonar går att påverka. Och här har läkarna en avgörande roll:

– Vi har en avgörande roll. Det handlar om att minska utsläppen, förstås. Vi måste höja rösten i alla sammanhang och säga det: Utsläppen måste ner snabbt, sa Anthony Costello.

– Vi måste upprepa att det här inte handlar om isbjörnar eller varmare veckoslut. Det handlar om hälsa! Det handlar om våra barns hälsa.

– Vi måste agera NU. Om vi väntar 15 år kommer det att bli så oändligt mycket värre. Om vi tar vara på människors engagemang på alla nivåer och områden och gör något så är jag optimistiskt inställd på att vi kan göra något. Vi måste samarbeta med regeringar, företag, alla.

– Vi har en enorm utmaning när det gäller att strukturera om samhället. Och vi läkare måste ta ledarskap. Om vi accepterar förnekelse, accepterar vi problem liknande det Tabo Mbeki hade med aids, med resultatet att 400 000 kvinnor dog eftersom man inte införde åtgärder som skyddade mot hiv, sa Costello.

– Vi läkare måste sälja idén att bättre hälsa är en av de stora vinsterna med att tackla klimatförändringen. Det är ett fantastiskt tillfälle. Vi kan spara enorma mängder pengar på att vidta åtgärder mot klimatet och det kommer också att skydda oss mot många av de missförhållanden vi ser nu.

Listan kan göras lång på områden som kan förbättras direkt, till exempel luftföroreningar, fetma, diabetes, ångest, depression, stroke, enligt Costello.

Och till sist så måste läkarna engagera sig i klimatförhandlingarna. I Köpenhamnsmötet 2009 var det endast fyra av 47 nationer som lyfte fram hälsofrågorna, påpekade han. Om ett år är det dags igen för förhandlingar om ett globalt avtal. Just nu pågår FN:s förberedande klimatmöte i Peru, till och med den 12 december.

– Vi måste ställa oss upp i alla förhandlingsrum och sammanhang och använda vår vitrocksauktoritet och säga: »Hälsa, hälsa hälsa – vi måste göra något!« sa Costello.

En av frågorna från publiken var: Varför händer inte mer? Vad är motkrafterna, och vad gör vi åt dem?

Anthony Costello tog upp några av de faktorer som hindrar. Det finns starka ekonomiska intressen, oljeindustrin, starka lobbygrupper. Vi människor är också bra på att leva i nuet och sämre på långsiktighet, det gäller särskilt politiker. Det tar också lång tid att ändra beteendemönster. Och till sist, det globala finansiella systemets strukturer.

– Det finns mycket att säga om det, sa han.

Talade och skrev under deklarationen gjorde också Gunilla Svensson, professor, meteorologiska institutionen och Bolincentret, Stockholm, Lena Hillert, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Karin Båtelson, förste vice ordförande Läkarförbundet, Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi och tidigare ordförande i Läkaresällskapet, Sven Blomqvist, infektionsläkare och ordförande Läkare för miljön, och Gösta Alfvén, docent i pediatrik, Karolinska institutet.

Det kan doktorn doktorn göra, enligt deklarationen:

»Vi behöver

i) arbeta förebyggande, dvs. medverka till att utsläppen av växthusgaser snabbt minskar och minimeras.

ii) utvidga vår kunskap om klimatförändringens effekter på hälsa och sjukvård.

iii) utveckla och främja tvärvetenskapligt samarbete i frågor som handlar om klimat och hälsa.

iv) minska hälso- och sjukvårdens sårbarhet för extrema klimatförhållanden såsom skyfall som kan orsaka översvämningar av våra arbetslokaler och problem med rent vatten, sanitet, avlopp och transporter och värmeböljor som medför hälsorisker för våra patienter och medborgare.

v) förmedla vetenskapligt grundade fakta om samband mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession till beslutsfattare och allmänhet.

vi) arbeta globalt då klimatets hälsoeffekter är ett globalt problem som måste lösas i en anda av jämlikhet, förbättrat samarbete och respekt för mänskliga rättigheter.«

Kommentarer (3)

 • Isbjörnar och vår hälsa

  2014-12-05 20:26 | Det är en grav missuppfattning att det inte handlar om isbjörnar och varmare veckoslut. När isbjörnar inte har någon is att jaga på, tigrarna tar slut och gorillorna försvinner som "bushmeat" är det en indikation på att en extremt aggressiv djurart tar för stor plats. Dessa djur är en viktig indikation på att våra ekosystem misshandlas, allt i den antropocentriska världsbildens namn. Om vi inte förstår att vi ingår i en större kontext är vi på sikt förlorade. Vi är en djurart bland många med ett "bäst före datum". Så har det varit tidigare, så blir det igen.

  Björn Olsen, Professor, överläkare, Infektion, UAS och UU

  Jäv:

 • Köttdjur

  2014-12-08 09:19 | Ett köttdjur släpper ut stora mängder klimatförstörande metangas. En ko/ett köttdjur är lika illa för klimatet som en bil. Prova Quorn, Hälsans kök, Anamma m fl vegetariska/ovo-vegetariska, djupfrysta alternativ! En del sorter av dem, är faktiskt riktigt goda och snabblagade.

  Ylva Gefvert, leg dietist, Närhälsan Rehab

  Jäv:

 • Deklarationspunkt V

  2014-12-08 10:18 | "v) förmedla vetenskapligt grundade fakta om samband mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession till beslutsfattare och allmänhet."

  Då får ni inte särskilt mycket att göra. Och det är bra. Ni behövs inom ordinarie sjukvården. Bliv vid er läst!

  Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska Universitetssjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons