Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9WT Lakartidningen.se 2014-12-05

Medicinska riksstämman 2014:Deklaration om doktorn, klimatet och hälsan antogs

– Vi läkare måste sälja idén att bättre hälsa är en av de stora vinsterna med att tackla klimatförändringen, sa professor Anthony Costello vid symposiet om klimat och hälsa som slutade med att alla talare skrev på en deklaration om vad läkare behöver göra.

Elisabet Ohlin

Det är svårt att tala (och att skriva) om klimat och hälsa. Området är komplext och överväldigande. Det omfattar så mycket: svält, naturkatastrofer, nya sjukdomsmönster, biologisk mångfald, livsbetingelser ur många olika aspekter. Det utmanar mycket av det vi tar för givet i vår vardag. Om detta talade i alla fall sju personer på ett symposium på torsdagen för kanske ett 60-tal åhörare, och där var engagemanget och hoppet tydligt även i publiken som närmast mangrant med en handuppräckning inledningsvis skrev under på påståendet: 

»Klimatförändringen är vårt största globala problem, och endast med fokuserade och omedelbara åtgärder kan vi göra något åt det.«

Huvudtalare var Anthony Costello, barnläkare, chef för Institute of global health vid University College, London, och ordförande för The Lancets Commission on managing the health effects of climate change. Han gick igenom den långa rad hälsoaspekter som ett förändrat klimat för med sig, och som symposiets talare betonar går att påverka. Och här har läkarna en avgörande roll:

– Vi har en avgörande roll. Det handlar om att minska utsläppen, förstås. Vi måste höja rösten i alla sammanhang och säga det: Utsläppen måste ner snabbt, sa Anthony Costello.

– Vi måste upprepa att det här inte handlar om isbjörnar eller varmare veckoslut. Det handlar om hälsa! Det handlar om våra barns hälsa.

– Vi måste agera NU. Om vi väntar 15 år kommer det att bli så oändligt mycket värre. Om vi tar vara på människors engagemang på alla nivåer och områden och gör något så är jag optimistiskt inställd på att vi kan göra något. Vi måste samarbeta med regeringar, företag, alla.

– Vi har en enorm utmaning när det gäller att strukturera om samhället. Och vi läkare måste ta ledarskap. Om vi accepterar förnekelse, accepterar vi problem liknande det Tabo Mbeki hade med aids, med resultatet att 400 000 kvinnor dog eftersom man inte införde åtgärder som skyddade mot hiv, sa Costello.

– Vi läkare måste sälja idén att bättre hälsa är en av de stora vinsterna med att tackla klimatförändringen. Det är ett fantastiskt tillfälle. Vi kan spara enorma mängder pengar på att vidta åtgärder mot klimatet och det kommer också att skydda oss mot många av de missförhållanden vi ser nu.

Listan kan göras lång på områden som kan förbättras direkt, till exempel luftföroreningar, fetma, diabetes, ångest, depression, stroke, enligt Costello.

Och till sist så måste läkarna engagera sig i klimatförhandlingarna. I Köpenhamnsmötet 2009 var det endast fyra av 47 nationer som lyfte fram hälsofrågorna, påpekade han. Om ett år är det dags igen för förhandlingar om ett globalt avtal. Just nu pågår FN:s förberedande klimatmöte i Peru, till och med den 12 december.

– Vi måste ställa oss upp i alla förhandlingsrum och sammanhang och använda vår vitrocksauktoritet och säga: »Hälsa, hälsa hälsa – vi måste göra något!« sa Costello.

En av frågorna från publiken var: Varför händer inte mer? Vad är motkrafterna, och vad gör vi åt dem?

Anthony Costello tog upp några av de faktorer som hindrar. Det finns starka ekonomiska intressen, oljeindustrin, starka lobbygrupper. Vi människor är också bra på att leva i nuet och sämre på långsiktighet, det gäller särskilt politiker. Det tar också lång tid att ändra beteendemönster. Och till sist, det globala finansiella systemets strukturer.

– Det finns mycket att säga om det, sa han.

Talade och skrev under deklarationen gjorde också Gunilla Svensson, professor, meteorologiska institutionen och Bolincentret, Stockholm, Lena Hillert, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Karin Båtelson, förste vice ordförande Läkarförbundet, Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi och tidigare ordförande i Läkaresällskapet, Sven Blomqvist, infektionsläkare och ordförande Läkare för miljön, och Gösta Alfvén, docent i pediatrik, Karolinska institutet.

Det kan doktorn doktorn göra, enligt deklarationen:

»Vi behöver

i) arbeta förebyggande, dvs. medverka till att utsläppen av växthusgaser snabbt minskar och minimeras.

ii) utvidga vår kunskap om klimatförändringens effekter på hälsa och sjukvård.

iii) utveckla och främja tvärvetenskapligt samarbete i frågor som handlar om klimat och hälsa.

iv) minska hälso- och sjukvårdens sårbarhet för extrema klimatförhållanden såsom skyfall som kan orsaka översvämningar av våra arbetslokaler och problem med rent vatten, sanitet, avlopp och transporter och värmeböljor som medför hälsorisker för våra patienter och medborgare.

v) förmedla vetenskapligt grundade fakta om samband mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession till beslutsfattare och allmänhet.

vi) arbeta globalt då klimatets hälsoeffekter är ett globalt problem som måste lösas i en anda av jämlikhet, förbättrat samarbete och respekt för mänskliga rättigheter.«

Kommentarer (3)

 • Isbjörnar och vår hälsa

  2014-12-05 20:26 | Det är en grav missuppfattning att det inte handlar om isbjörnar och varmare veckoslut. När isbjörnar inte har någon is att jaga på, tigrarna tar slut och gorillorna försvinner som "bushmeat" är det en indikation på att en extremt aggressiv djurart tar för stor plats. Dessa djur är en viktig indikation på att våra ekosystem misshandlas, allt i den antropocentriska världsbildens namn. Om vi inte förstår att vi ingår i en större kontext är vi på sikt förlorade. Vi är en djurart bland många med ett "bäst före datum". Så har det varit tidigare, så blir det igen.

  Björn Olsen, Professor, överläkare, Infektion, UAS och UU

  Jäv:

 • Köttdjur

  2014-12-08 09:19 | Ett köttdjur släpper ut stora mängder klimatförstörande metangas. En ko/ett köttdjur är lika illa för klimatet som en bil. Prova Quorn, Hälsans kök, Anamma m fl vegetariska/ovo-vegetariska, djupfrysta alternativ! En del sorter av dem, är faktiskt riktigt goda och snabblagade.

  Ylva Gefvert, leg dietist, Närhälsan Rehab

  Jäv:

 • Deklarationspunkt V

  2014-12-08 10:18 | "v) förmedla vetenskapligt grundade fakta om samband mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession till beslutsfattare och allmänhet."

  Då får ni inte särskilt mycket att göra. Och det är bra. Ni behövs inom ordinarie sjukvården. Bliv vid er läst!

  Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska Universitetssjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons