Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9WT Lakartidningen.se 2014-12-05

Medicinska riksstämman 2014:Deklaration om doktorn, klimatet och hälsan antogs

– Vi läkare måste sälja idén att bättre hälsa är en av de stora vinsterna med att tackla klimatförändringen, sa professor Anthony Costello vid symposiet om klimat och hälsa som slutade med att alla talare skrev på en deklaration om vad läkare behöver göra.

Elisabet Ohlin

Det är svårt att tala (och att skriva) om klimat och hälsa. Området är komplext och överväldigande. Det omfattar så mycket: svält, naturkatastrofer, nya sjukdomsmönster, biologisk mångfald, livsbetingelser ur många olika aspekter. Det utmanar mycket av det vi tar för givet i vår vardag. Om detta talade i alla fall sju personer på ett symposium på torsdagen för kanske ett 60-tal åhörare, och där var engagemanget och hoppet tydligt även i publiken som närmast mangrant med en handuppräckning inledningsvis skrev under på påståendet: 

»Klimatförändringen är vårt största globala problem, och endast med fokuserade och omedelbara åtgärder kan vi göra något åt det.«

Huvudtalare var Anthony Costello, barnläkare, chef för Institute of global health vid University College, London, och ordförande för The Lancets Commission on managing the health effects of climate change. Han gick igenom den långa rad hälsoaspekter som ett förändrat klimat för med sig, och som symposiets talare betonar går att påverka. Och här har läkarna en avgörande roll:

– Vi har en avgörande roll. Det handlar om att minska utsläppen, förstås. Vi måste höja rösten i alla sammanhang och säga det: Utsläppen måste ner snabbt, sa Anthony Costello.

– Vi måste upprepa att det här inte handlar om isbjörnar eller varmare veckoslut. Det handlar om hälsa! Det handlar om våra barns hälsa.

– Vi måste agera NU. Om vi väntar 15 år kommer det att bli så oändligt mycket värre. Om vi tar vara på människors engagemang på alla nivåer och områden och gör något så är jag optimistiskt inställd på att vi kan göra något. Vi måste samarbeta med regeringar, företag, alla.

– Vi har en enorm utmaning när det gäller att strukturera om samhället. Och vi läkare måste ta ledarskap. Om vi accepterar förnekelse, accepterar vi problem liknande det Tabo Mbeki hade med aids, med resultatet att 400 000 kvinnor dog eftersom man inte införde åtgärder som skyddade mot hiv, sa Costello.

– Vi läkare måste sälja idén att bättre hälsa är en av de stora vinsterna med att tackla klimatförändringen. Det är ett fantastiskt tillfälle. Vi kan spara enorma mängder pengar på att vidta åtgärder mot klimatet och det kommer också att skydda oss mot många av de missförhållanden vi ser nu.

Listan kan göras lång på områden som kan förbättras direkt, till exempel luftföroreningar, fetma, diabetes, ångest, depression, stroke, enligt Costello.

Och till sist så måste läkarna engagera sig i klimatförhandlingarna. I Köpenhamnsmötet 2009 var det endast fyra av 47 nationer som lyfte fram hälsofrågorna, påpekade han. Om ett år är det dags igen för förhandlingar om ett globalt avtal. Just nu pågår FN:s förberedande klimatmöte i Peru, till och med den 12 december.

– Vi måste ställa oss upp i alla förhandlingsrum och sammanhang och använda vår vitrocksauktoritet och säga: »Hälsa, hälsa hälsa – vi måste göra något!« sa Costello.

En av frågorna från publiken var: Varför händer inte mer? Vad är motkrafterna, och vad gör vi åt dem?

Anthony Costello tog upp några av de faktorer som hindrar. Det finns starka ekonomiska intressen, oljeindustrin, starka lobbygrupper. Vi människor är också bra på att leva i nuet och sämre på långsiktighet, det gäller särskilt politiker. Det tar också lång tid att ändra beteendemönster. Och till sist, det globala finansiella systemets strukturer.

– Det finns mycket att säga om det, sa han.

Talade och skrev under deklarationen gjorde också Gunilla Svensson, professor, meteorologiska institutionen och Bolincentret, Stockholm, Lena Hillert, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Karin Båtelson, förste vice ordförande Läkarförbundet, Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi och tidigare ordförande i Läkaresällskapet, Sven Blomqvist, infektionsläkare och ordförande Läkare för miljön, och Gösta Alfvén, docent i pediatrik, Karolinska institutet.

Det kan doktorn doktorn göra, enligt deklarationen:

»Vi behöver

i) arbeta förebyggande, dvs. medverka till att utsläppen av växthusgaser snabbt minskar och minimeras.

ii) utvidga vår kunskap om klimatförändringens effekter på hälsa och sjukvård.

iii) utveckla och främja tvärvetenskapligt samarbete i frågor som handlar om klimat och hälsa.

iv) minska hälso- och sjukvårdens sårbarhet för extrema klimatförhållanden såsom skyfall som kan orsaka översvämningar av våra arbetslokaler och problem med rent vatten, sanitet, avlopp och transporter och värmeböljor som medför hälsorisker för våra patienter och medborgare.

v) förmedla vetenskapligt grundade fakta om samband mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession till beslutsfattare och allmänhet.

vi) arbeta globalt då klimatets hälsoeffekter är ett globalt problem som måste lösas i en anda av jämlikhet, förbättrat samarbete och respekt för mänskliga rättigheter.«

Kommentarer (3)

 • Isbjörnar och vår hälsa

  2014-12-05 20:26 | Det är en grav missuppfattning att det inte handlar om isbjörnar och varmare veckoslut. När isbjörnar inte har någon is att jaga på, tigrarna tar slut och gorillorna försvinner som "bushmeat" är det en indikation på att en extremt aggressiv djurart tar för stor plats. Dessa djur är en viktig indikation på att våra ekosystem misshandlas, allt i den antropocentriska världsbildens namn. Om vi inte förstår att vi ingår i en större kontext är vi på sikt förlorade. Vi är en djurart bland många med ett "bäst före datum". Så har det varit tidigare, så blir det igen.

  Björn Olsen, Professor, överläkare, Infektion, UAS och UU

  Jäv:

 • Köttdjur

  2014-12-08 09:19 | Ett köttdjur släpper ut stora mängder klimatförstörande metangas. En ko/ett köttdjur är lika illa för klimatet som en bil. Prova Quorn, Hälsans kök, Anamma m fl vegetariska/ovo-vegetariska, djupfrysta alternativ! En del sorter av dem, är faktiskt riktigt goda och snabblagade.

  Ylva Gefvert, leg dietist, Närhälsan Rehab

  Jäv:

 • Deklarationspunkt V

  2014-12-08 10:18 | "v) förmedla vetenskapligt grundade fakta om samband mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession till beslutsfattare och allmänhet."

  Då får ni inte särskilt mycket att göra. Och det är bra. Ni behövs inom ordinarie sjukvården. Bliv vid er läst!

  Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska Universitetssjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016