Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9WT Lakartidningen.se 2014-12-05

Medicinska riksstämman 2014:Deklaration om doktorn, klimatet och hälsan antogs

– Vi läkare måste sälja idén att bättre hälsa är en av de stora vinsterna med att tackla klimatförändringen, sa professor Anthony Costello vid symposiet om klimat och hälsa som slutade med att alla talare skrev på en deklaration om vad läkare behöver göra.

Elisabet Ohlin

Det är svårt att tala (och att skriva) om klimat och hälsa. Området är komplext och överväldigande. Det omfattar så mycket: svält, naturkatastrofer, nya sjukdomsmönster, biologisk mångfald, livsbetingelser ur många olika aspekter. Det utmanar mycket av det vi tar för givet i vår vardag. Om detta talade i alla fall sju personer på ett symposium på torsdagen för kanske ett 60-tal åhörare, och där var engagemanget och hoppet tydligt även i publiken som närmast mangrant med en handuppräckning inledningsvis skrev under på påståendet: 

»Klimatförändringen är vårt största globala problem, och endast med fokuserade och omedelbara åtgärder kan vi göra något åt det.«

Huvudtalare var Anthony Costello, barnläkare, chef för Institute of global health vid University College, London, och ordförande för The Lancets Commission on managing the health effects of climate change. Han gick igenom den långa rad hälsoaspekter som ett förändrat klimat för med sig, och som symposiets talare betonar går att påverka. Och här har läkarna en avgörande roll:

– Vi har en avgörande roll. Det handlar om att minska utsläppen, förstås. Vi måste höja rösten i alla sammanhang och säga det: Utsläppen måste ner snabbt, sa Anthony Costello.

– Vi måste upprepa att det här inte handlar om isbjörnar eller varmare veckoslut. Det handlar om hälsa! Det handlar om våra barns hälsa.

– Vi måste agera NU. Om vi väntar 15 år kommer det att bli så oändligt mycket värre. Om vi tar vara på människors engagemang på alla nivåer och områden och gör något så är jag optimistiskt inställd på att vi kan göra något. Vi måste samarbeta med regeringar, företag, alla.

– Vi har en enorm utmaning när det gäller att strukturera om samhället. Och vi läkare måste ta ledarskap. Om vi accepterar förnekelse, accepterar vi problem liknande det Tabo Mbeki hade med aids, med resultatet att 400 000 kvinnor dog eftersom man inte införde åtgärder som skyddade mot hiv, sa Costello.

– Vi läkare måste sälja idén att bättre hälsa är en av de stora vinsterna med att tackla klimatförändringen. Det är ett fantastiskt tillfälle. Vi kan spara enorma mängder pengar på att vidta åtgärder mot klimatet och det kommer också att skydda oss mot många av de missförhållanden vi ser nu.

Listan kan göras lång på områden som kan förbättras direkt, till exempel luftföroreningar, fetma, diabetes, ångest, depression, stroke, enligt Costello.

Och till sist så måste läkarna engagera sig i klimatförhandlingarna. I Köpenhamnsmötet 2009 var det endast fyra av 47 nationer som lyfte fram hälsofrågorna, påpekade han. Om ett år är det dags igen för förhandlingar om ett globalt avtal. Just nu pågår FN:s förberedande klimatmöte i Peru, till och med den 12 december.

– Vi måste ställa oss upp i alla förhandlingsrum och sammanhang och använda vår vitrocksauktoritet och säga: »Hälsa, hälsa hälsa – vi måste göra något!« sa Costello.

En av frågorna från publiken var: Varför händer inte mer? Vad är motkrafterna, och vad gör vi åt dem?

Anthony Costello tog upp några av de faktorer som hindrar. Det finns starka ekonomiska intressen, oljeindustrin, starka lobbygrupper. Vi människor är också bra på att leva i nuet och sämre på långsiktighet, det gäller särskilt politiker. Det tar också lång tid att ändra beteendemönster. Och till sist, det globala finansiella systemets strukturer.

– Det finns mycket att säga om det, sa han.

Talade och skrev under deklarationen gjorde också Gunilla Svensson, professor, meteorologiska institutionen och Bolincentret, Stockholm, Lena Hillert, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Karin Båtelson, förste vice ordförande Läkarförbundet, Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi och tidigare ordförande i Läkaresällskapet, Sven Blomqvist, infektionsläkare och ordförande Läkare för miljön, och Gösta Alfvén, docent i pediatrik, Karolinska institutet.

Det kan doktorn doktorn göra, enligt deklarationen:

»Vi behöver

i) arbeta förebyggande, dvs. medverka till att utsläppen av växthusgaser snabbt minskar och minimeras.

ii) utvidga vår kunskap om klimatförändringens effekter på hälsa och sjukvård.

iii) utveckla och främja tvärvetenskapligt samarbete i frågor som handlar om klimat och hälsa.

iv) minska hälso- och sjukvårdens sårbarhet för extrema klimatförhållanden såsom skyfall som kan orsaka översvämningar av våra arbetslokaler och problem med rent vatten, sanitet, avlopp och transporter och värmeböljor som medför hälsorisker för våra patienter och medborgare.

v) förmedla vetenskapligt grundade fakta om samband mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession till beslutsfattare och allmänhet.

vi) arbeta globalt då klimatets hälsoeffekter är ett globalt problem som måste lösas i en anda av jämlikhet, förbättrat samarbete och respekt för mänskliga rättigheter.«

Kommentarer (3)

 • Isbjörnar och vår hälsa

  2014-12-05 20:26 | Det är en grav missuppfattning att det inte handlar om isbjörnar och varmare veckoslut. När isbjörnar inte har någon is att jaga på, tigrarna tar slut och gorillorna försvinner som "bushmeat" är det en indikation på att en extremt aggressiv djurart tar för stor plats. Dessa djur är en viktig indikation på att våra ekosystem misshandlas, allt i den antropocentriska världsbildens namn. Om vi inte förstår att vi ingår i en större kontext är vi på sikt förlorade. Vi är en djurart bland många med ett "bäst före datum". Så har det varit tidigare, så blir det igen.

  Björn Olsen, Professor, överläkare, Infektion, UAS och UU

  Jäv:

 • Köttdjur

  2014-12-08 09:19 | Ett köttdjur släpper ut stora mängder klimatförstörande metangas. En ko/ett köttdjur är lika illa för klimatet som en bil. Prova Quorn, Hälsans kök, Anamma m fl vegetariska/ovo-vegetariska, djupfrysta alternativ! En del sorter av dem, är faktiskt riktigt goda och snabblagade.

  Ylva Gefvert, leg dietist, Närhälsan Rehab

  Jäv:

 • Deklarationspunkt V

  2014-12-08 10:18 | "v) förmedla vetenskapligt grundade fakta om samband mellan klimat, klimatförändring och hälsa inom ramen för vår profession till beslutsfattare och allmänhet."

  Då får ni inte särskilt mycket att göra. Och det är bra. Ni behövs inom ordinarie sjukvården. Bliv vid er läst!

  Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska Universitetssjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons