Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DAU6 Läkartidningen 03-04/2015
Lakartidningen.se 2015-01-07

Barnläkare protesterar mot rasism

Upprörd över de allt hårdare tomgångarna mot invandrare har barnläkaren Jonas F Ludvigsson tagit initiativ till en protest för att visa hur viktiga läkare med utländsk bakgrund är. Protesten har setts av 180 000 personer.

Michael Lövtrup

Jonas F Ludvigsson, barnläkare vid universitetssjukhuset i Örebro, berättar att han reagerat på de hårdare tongångarna mot invandrare i samhället. Efter uttalandet av Sverigedemokraternas partisekreterare om att samer och judar inte är svenskar kände han att måttet var rågat.

– Jag talade med en utlandsfödd kollega som sa att det är väldigt olustigt när så mycket negativt sägs om invandrare. Så jag frågade kollegorna om de ville ställa upp på en protest mot rasismen.

Kollegorna ställde mangrant upp, och två bilder togs. På den ena är alla 21 barnläkare med, på den andra bara de med svensk bakgrund. Resultatet: på den andra bilden står en tredjedel av stolarna tomma. På så sätt vill man visa att barnakuten inte skulle fungera utan invandrade läkare.

De två bilderna lades ut på Barnläkarföreningens Facebook-sida och fick snabbt ett stort gensvar. Bilderna har hittills setts av 180 000 personer och gillats av 4 500. Protesten har också uppmärksammats i flera medier.

– Jag hade nog förväntat mig ett gensvar, för min känsla är att de flesta i Sverige har samma uppfattning som mig när det gäller invandrares plats i Sverige. Men det var svårt att veta hur många det skulle bli. Om det hade varit 8 000 i dag som sett protesten hade jag varit nöjd, men nu är det 180 000, säger Jonas F Ludvigsson.

Kommentarer (1)

  • Kampanjen bör riktas mot både primär och sekundär xenofobi!

    2015-01-08 11:02 | Utan tvekan en omistlig information om värdefulla vinster med den ökade invandringen. Tyvärr finns även exempel på ej önskvärda effekter: en tilltagande "sekundär xenofobi" - nämligen riktad mot svenskar av judisk börd pga av deras felakigt förutsatta association med Israel!
    Välkommet vore därför om någon kollega eller läsare av LT övervägde att ta till orda mot den oroande ökningen av antisemitismen i Sverige: exempelvis finns många medarbetare med judisk bakgrund inom svensk sjukvård och deras värdefulla insatser skulle kunna påtalas?

    Daniel Schmidt, Docent, fd överläkare, Pensionär

    Jäv: Nej

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons