Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DAUY Lakartidningen.se 2015-01-07

Nya regler för antroposofiska läkemedel kritiseras av professor

Sjukvårdsministerns besked att Sverige kommer att inlemma de så kallade antroposofiska läkemedlen i läkemedelslagstiftningen möter kritik.

Gabor Hont

Sverige kommer att följa EU:s lagstiftning beträffande de så kallade antroposofiska läkemedlen, enligt besked från svenska sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S). Ställningstagandet bygger på Läkemedelsverkets rapport från oktober 2014 som anger olika sätt att föra in de antroposofiska läkemedlen i svenska läkemedelslagen. 

Om en nyordning genomförs i Sverige, betyder det slutet på ett nära 30 år långt juridiskt dilemma, skriver Svenska Dagbladet. 

EU-domstolens önskan är att Sverige ändrar sin nuvarande lagstiftning gällande antroposofiska läkemedel. Kravet är att antingen stoppa alla sådana preparat och slopa alla i dag gällande dispenser och undantag, eller att inlemma alla de antroposofiska läkemedlen i den svenska lagstiftningen på samma villkor som gäller i andra EU-länder. 

Men förslaget om nya regler gällande de antroposofiska läkemedlen möter kritik. 

– Det vore förskräckligt för svenska patienter, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid enheten för farmakologi, Uppsala universitet, till Svenska Dagbladet.

Han anser att ett riksdagsbeslut av den innebörden skulle »urholka  läkemedelsbegreppet fullständigt«, som därigenom skulle bli »ett tomt ord som i värsta fall kommer att bygga på mytologiska föreställningar om att medlet ger en ökad livskvalitet”. 

– Man släpper kravet på att läkemedlet ska ha en påvisad effekt på det som det används för, säger Dan Larhammar. 

Socialdepartementet bekräftar att de antroposofiska läkemedlens framtid i Sverige är under beredning. Man vill dock tona ner intrycket av att sjukvårdsminister Gabriel Wikström redan skulle ha tagit ställning i frågan. 

– Jag vill bara betona att det som sjukvårdsministern är positiv till är att vi flyttar oss från det som gäller nu, säger Gabriel Wikströms pressekreterare Helena Paues till Dagens Medicin.

– Den svenska regeringen har i över 20 års tid gett de här preparaten årliga specialtillstånd, det är inte en hållbar lösning, tillägger hon.

Kommentarer (5)

 • Galet

  2015-01-07 18:52 | Om vi skulle följa de flesta länder inom EU vad gäller antibiotikabehandling skulle den gynnsamma resistenssituationen i Sverige snabbt vara ett minne blott. Att använda EU som argument för att tillåta mediciner som flyger undan radarn utan att prövas och värderas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är ren galenskap. Om Sverige har någon ryggrad i den här frågan skall dessa substanser bort ur "läkemedelsarsenalen", dispens eller ej. Bra rutet, Dan Larhammar.

  Björn Olsen, Professor, överläkare, infektion UAS, UU

  Jäv:

 • Stå upp för vetenskapen, sätt ner foten.

  2015-01-08 13:54 | Tack Dan för en nykter och sund syn på vetenskapliga begrepp.

  Finns inga skäl att inordna denna sortens kvacksalveri under medicin-begreppet. Det är ju bara vatten, som går att köpa dyrare än i Pressbyrån och med en pretentiös etikett.

  Om någon vill syssla med det får de gärna göra så privat, men det kräver inte en vetenskaplig täckmantel.

  Paul Malmheden, Spec Allmänmedicin, Företagshälsa

  Jäv:

 • Oetiskt

  2015-01-08 14:42 | Efter att ha sett på inslaget på nyheterna på SVT 7/1 kan jag bara säga att jag skäms över att en doktor år 2014 kan använda sin titel som ett argument för sin sak när argumenten tryter. Vidarklinikens representant använder sin doktorstitel i en retorik av modellen "jag är utbildad ekonom och därför håller jag inte på med ekonomisk brottslighet". Dan Larhammar har med säkerhet en stor majoritet av Sveriges seriösa doktorer bakom sig i sin argumentation MOT det makalöst oetiska förslaget ang godkännande av antroposofiska medel. Kravet på att vi seriösa doktorer skall arbeta evidensbaserat ökar hela tiden och här gör man ett 180 graders lappkast. Dags att återgå till ruta ett och lyssna på den seriösa kåren, inte någon som tror att "många använder", "forskning har genomförts" etc innebär att medel faktiskt har BEVISAT sin duglighet!

  Peter Ullström, Specialist anestesiologi, Konsult

  Jäv:

 • Leg. Spåkärring ?

  2015-01-14 14:29 | Om man inte markerar nu, blir följden rimligen att man måste ge andra ofarlighetsuppfyllande verksamhetsutövare samma legitimitet.
  Således får vi kanske se Leg.spåkärringar, trollpackor, astrologer, charlataner etc., självklart under socialstyrelsens goda tillsyn.
  Fast det var kanske lite elakt mot astrologin - det finns ju faktiskt studier, om än inte dubbelblinda, som visar att solens och månens lägen antagligen påverkar åtminstone tidvatten.

  Lars Göran Lundgren, Spec Anestesi o Intensivvård, Pens

  Jäv:

 • Beslutas av politiker eller medicinsk expertis?

  2015-01-18 12:13 | Ska detta beslut öht överlåtas till politiker? Hur kan det övertrumfa medicinsk expertis, när politikerna redan via vår legitimation har bemyndigat oss att utöva ett komplicerat yrke som kräver lång och vetenskaplig utbildning? Som de inte kan förväntas ha själva.

  Olle Kjellin, Överläkare, Pensionerad radiolog

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Migrän ligger bakom stor del av ökande sjukfrånvaro Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Annons Annons

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons