Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DAUY Lakartidningen.se 2015-01-07

Nya regler för antroposofiska läkemedel kritiseras av professor

Sjukvårdsministerns besked att Sverige kommer att inlemma de så kallade antroposofiska läkemedlen i läkemedelslagstiftningen möter kritik.

Gabor Hont

Sverige kommer att följa EU:s lagstiftning beträffande de så kallade antroposofiska läkemedlen, enligt besked från svenska sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S). Ställningstagandet bygger på Läkemedelsverkets rapport från oktober 2014 som anger olika sätt att föra in de antroposofiska läkemedlen i svenska läkemedelslagen. 

Om en nyordning genomförs i Sverige, betyder det slutet på ett nära 30 år långt juridiskt dilemma, skriver Svenska Dagbladet. 

EU-domstolens önskan är att Sverige ändrar sin nuvarande lagstiftning gällande antroposofiska läkemedel. Kravet är att antingen stoppa alla sådana preparat och slopa alla i dag gällande dispenser och undantag, eller att inlemma alla de antroposofiska läkemedlen i den svenska lagstiftningen på samma villkor som gäller i andra EU-länder. 

Men förslaget om nya regler gällande de antroposofiska läkemedlen möter kritik. 

– Det vore förskräckligt för svenska patienter, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid enheten för farmakologi, Uppsala universitet, till Svenska Dagbladet.

Han anser att ett riksdagsbeslut av den innebörden skulle »urholka  läkemedelsbegreppet fullständigt«, som därigenom skulle bli »ett tomt ord som i värsta fall kommer att bygga på mytologiska föreställningar om att medlet ger en ökad livskvalitet”. 

– Man släpper kravet på att läkemedlet ska ha en påvisad effekt på det som det används för, säger Dan Larhammar. 

Socialdepartementet bekräftar att de antroposofiska läkemedlens framtid i Sverige är under beredning. Man vill dock tona ner intrycket av att sjukvårdsminister Gabriel Wikström redan skulle ha tagit ställning i frågan. 

– Jag vill bara betona att det som sjukvårdsministern är positiv till är att vi flyttar oss från det som gäller nu, säger Gabriel Wikströms pressekreterare Helena Paues till Dagens Medicin.

– Den svenska regeringen har i över 20 års tid gett de här preparaten årliga specialtillstånd, det är inte en hållbar lösning, tillägger hon.

Kommentarer (5)

 • Galet

  2015-01-07 18:52 | Om vi skulle följa de flesta länder inom EU vad gäller antibiotikabehandling skulle den gynnsamma resistenssituationen i Sverige snabbt vara ett minne blott. Att använda EU som argument för att tillåta mediciner som flyger undan radarn utan att prövas och värderas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är ren galenskap. Om Sverige har någon ryggrad i den här frågan skall dessa substanser bort ur "läkemedelsarsenalen", dispens eller ej. Bra rutet, Dan Larhammar.

  Björn Olsen, Professor, överläkare, infektion UAS, UU

  Jäv:

 • Stå upp för vetenskapen, sätt ner foten.

  2015-01-08 13:54 | Tack Dan för en nykter och sund syn på vetenskapliga begrepp.

  Finns inga skäl att inordna denna sortens kvacksalveri under medicin-begreppet. Det är ju bara vatten, som går att köpa dyrare än i Pressbyrån och med en pretentiös etikett.

  Om någon vill syssla med det får de gärna göra så privat, men det kräver inte en vetenskaplig täckmantel.

  Paul Malmheden, Spec Allmänmedicin, Företagshälsa

  Jäv:

 • Oetiskt

  2015-01-08 14:42 | Efter att ha sett på inslaget på nyheterna på SVT 7/1 kan jag bara säga att jag skäms över att en doktor år 2014 kan använda sin titel som ett argument för sin sak när argumenten tryter. Vidarklinikens representant använder sin doktorstitel i en retorik av modellen "jag är utbildad ekonom och därför håller jag inte på med ekonomisk brottslighet". Dan Larhammar har med säkerhet en stor majoritet av Sveriges seriösa doktorer bakom sig i sin argumentation MOT det makalöst oetiska förslaget ang godkännande av antroposofiska medel. Kravet på att vi seriösa doktorer skall arbeta evidensbaserat ökar hela tiden och här gör man ett 180 graders lappkast. Dags att återgå till ruta ett och lyssna på den seriösa kåren, inte någon som tror att "många använder", "forskning har genomförts" etc innebär att medel faktiskt har BEVISAT sin duglighet!

  Peter Ullström, Specialist anestesiologi, Konsult

  Jäv:

 • Leg. Spåkärring ?

  2015-01-14 14:29 | Om man inte markerar nu, blir följden rimligen att man måste ge andra ofarlighetsuppfyllande verksamhetsutövare samma legitimitet.
  Således får vi kanske se Leg.spåkärringar, trollpackor, astrologer, charlataner etc., självklart under socialstyrelsens goda tillsyn.
  Fast det var kanske lite elakt mot astrologin - det finns ju faktiskt studier, om än inte dubbelblinda, som visar att solens och månens lägen antagligen påverkar åtminstone tidvatten.

  Lars Göran Lundgren, Spec Anestesi o Intensivvård, Pens

  Jäv:

 • Beslutas av politiker eller medicinsk expertis?

  2015-01-18 12:13 | Ska detta beslut öht överlåtas till politiker? Hur kan det övertrumfa medicinsk expertis, när politikerna redan via vår legitimation har bemyndigat oss att utöva ett komplicerat yrke som kräver lång och vetenskaplig utbildning? Som de inte kan förväntas ha själva.

  Olle Kjellin, Överläkare, Pensionerad radiolog

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (3 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016