Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DAUY Lakartidningen.se 2015-01-07

Nya regler för antroposofiska läkemedel kritiseras av professor

Sjukvårdsministerns besked att Sverige kommer att inlemma de så kallade antroposofiska läkemedlen i läkemedelslagstiftningen möter kritik.

Gabor Hont

Sverige kommer att följa EU:s lagstiftning beträffande de så kallade antroposofiska läkemedlen, enligt besked från svenska sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S). Ställningstagandet bygger på Läkemedelsverkets rapport från oktober 2014 som anger olika sätt att föra in de antroposofiska läkemedlen i svenska läkemedelslagen. 

Om en nyordning genomförs i Sverige, betyder det slutet på ett nära 30 år långt juridiskt dilemma, skriver Svenska Dagbladet. 

EU-domstolens önskan är att Sverige ändrar sin nuvarande lagstiftning gällande antroposofiska läkemedel. Kravet är att antingen stoppa alla sådana preparat och slopa alla i dag gällande dispenser och undantag, eller att inlemma alla de antroposofiska läkemedlen i den svenska lagstiftningen på samma villkor som gäller i andra EU-länder. 

Men förslaget om nya regler gällande de antroposofiska läkemedlen möter kritik. 

– Det vore förskräckligt för svenska patienter, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid enheten för farmakologi, Uppsala universitet, till Svenska Dagbladet.

Han anser att ett riksdagsbeslut av den innebörden skulle »urholka  läkemedelsbegreppet fullständigt«, som därigenom skulle bli »ett tomt ord som i värsta fall kommer att bygga på mytologiska föreställningar om att medlet ger en ökad livskvalitet”. 

– Man släpper kravet på att läkemedlet ska ha en påvisad effekt på det som det används för, säger Dan Larhammar. 

Socialdepartementet bekräftar att de antroposofiska läkemedlens framtid i Sverige är under beredning. Man vill dock tona ner intrycket av att sjukvårdsminister Gabriel Wikström redan skulle ha tagit ställning i frågan. 

– Jag vill bara betona att det som sjukvårdsministern är positiv till är att vi flyttar oss från det som gäller nu, säger Gabriel Wikströms pressekreterare Helena Paues till Dagens Medicin.

– Den svenska regeringen har i över 20 års tid gett de här preparaten årliga specialtillstånd, det är inte en hållbar lösning, tillägger hon.

Kommentarer (5)

 • Galet

  2015-01-07 18:52 | Om vi skulle följa de flesta länder inom EU vad gäller antibiotikabehandling skulle den gynnsamma resistenssituationen i Sverige snabbt vara ett minne blott. Att använda EU som argument för att tillåta mediciner som flyger undan radarn utan att prövas och värderas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är ren galenskap. Om Sverige har någon ryggrad i den här frågan skall dessa substanser bort ur "läkemedelsarsenalen", dispens eller ej. Bra rutet, Dan Larhammar.

  Björn Olsen, Professor, överläkare, infektion UAS, UU

  Jäv:

 • Stå upp för vetenskapen, sätt ner foten.

  2015-01-08 13:54 | Tack Dan för en nykter och sund syn på vetenskapliga begrepp.

  Finns inga skäl att inordna denna sortens kvacksalveri under medicin-begreppet. Det är ju bara vatten, som går att köpa dyrare än i Pressbyrån och med en pretentiös etikett.

  Om någon vill syssla med det får de gärna göra så privat, men det kräver inte en vetenskaplig täckmantel.

  Paul Malmheden, Spec Allmänmedicin, Företagshälsa

  Jäv:

 • Oetiskt

  2015-01-08 14:42 | Efter att ha sett på inslaget på nyheterna på SVT 7/1 kan jag bara säga att jag skäms över att en doktor år 2014 kan använda sin titel som ett argument för sin sak när argumenten tryter. Vidarklinikens representant använder sin doktorstitel i en retorik av modellen "jag är utbildad ekonom och därför håller jag inte på med ekonomisk brottslighet". Dan Larhammar har med säkerhet en stor majoritet av Sveriges seriösa doktorer bakom sig i sin argumentation MOT det makalöst oetiska förslaget ang godkännande av antroposofiska medel. Kravet på att vi seriösa doktorer skall arbeta evidensbaserat ökar hela tiden och här gör man ett 180 graders lappkast. Dags att återgå till ruta ett och lyssna på den seriösa kåren, inte någon som tror att "många använder", "forskning har genomförts" etc innebär att medel faktiskt har BEVISAT sin duglighet!

  Peter Ullström, Specialist anestesiologi, Konsult

  Jäv:

 • Leg. Spåkärring ?

  2015-01-14 14:29 | Om man inte markerar nu, blir följden rimligen att man måste ge andra ofarlighetsuppfyllande verksamhetsutövare samma legitimitet.
  Således får vi kanske se Leg.spåkärringar, trollpackor, astrologer, charlataner etc., självklart under socialstyrelsens goda tillsyn.
  Fast det var kanske lite elakt mot astrologin - det finns ju faktiskt studier, om än inte dubbelblinda, som visar att solens och månens lägen antagligen påverkar åtminstone tidvatten.

  Lars Göran Lundgren, Spec Anestesi o Intensivvård, Pens

  Jäv:

 • Beslutas av politiker eller medicinsk expertis?

  2015-01-18 12:13 | Ska detta beslut öht överlåtas till politiker? Hur kan det övertrumfa medicinsk expertis, när politikerna redan via vår legitimation har bemyndigat oss att utöva ett komplicerat yrke som kräver lång och vetenskaplig utbildning? Som de inte kan förväntas ha själva.

  Olle Kjellin, Överläkare, Pensionerad radiolog

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons