Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DAUY Lakartidningen.se 2015-01-07

Nya regler för antroposofiska läkemedel kritiseras av professor

Sjukvårdsministerns besked att Sverige kommer att inlemma de så kallade antroposofiska läkemedlen i läkemedelslagstiftningen möter kritik.

Gabor Hont

Sverige kommer att följa EU:s lagstiftning beträffande de så kallade antroposofiska läkemedlen, enligt besked från svenska sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S). Ställningstagandet bygger på Läkemedelsverkets rapport från oktober 2014 som anger olika sätt att föra in de antroposofiska läkemedlen i svenska läkemedelslagen. 

Om en nyordning genomförs i Sverige, betyder det slutet på ett nära 30 år långt juridiskt dilemma, skriver Svenska Dagbladet. 

EU-domstolens önskan är att Sverige ändrar sin nuvarande lagstiftning gällande antroposofiska läkemedel. Kravet är att antingen stoppa alla sådana preparat och slopa alla i dag gällande dispenser och undantag, eller att inlemma alla de antroposofiska läkemedlen i den svenska lagstiftningen på samma villkor som gäller i andra EU-länder. 

Men förslaget om nya regler gällande de antroposofiska läkemedlen möter kritik. 

– Det vore förskräckligt för svenska patienter, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid enheten för farmakologi, Uppsala universitet, till Svenska Dagbladet.

Han anser att ett riksdagsbeslut av den innebörden skulle »urholka  läkemedelsbegreppet fullständigt«, som därigenom skulle bli »ett tomt ord som i värsta fall kommer att bygga på mytologiska föreställningar om att medlet ger en ökad livskvalitet”. 

– Man släpper kravet på att läkemedlet ska ha en påvisad effekt på det som det används för, säger Dan Larhammar. 

Socialdepartementet bekräftar att de antroposofiska läkemedlens framtid i Sverige är under beredning. Man vill dock tona ner intrycket av att sjukvårdsminister Gabriel Wikström redan skulle ha tagit ställning i frågan. 

– Jag vill bara betona att det som sjukvårdsministern är positiv till är att vi flyttar oss från det som gäller nu, säger Gabriel Wikströms pressekreterare Helena Paues till Dagens Medicin.

– Den svenska regeringen har i över 20 års tid gett de här preparaten årliga specialtillstånd, det är inte en hållbar lösning, tillägger hon.

Kommentarer (5)

 • Galet

  2015-01-07 18:52 | Om vi skulle följa de flesta länder inom EU vad gäller antibiotikabehandling skulle den gynnsamma resistenssituationen i Sverige snabbt vara ett minne blott. Att använda EU som argument för att tillåta mediciner som flyger undan radarn utan att prövas och värderas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är ren galenskap. Om Sverige har någon ryggrad i den här frågan skall dessa substanser bort ur "läkemedelsarsenalen", dispens eller ej. Bra rutet, Dan Larhammar.

  Björn Olsen, Professor, överläkare, infektion UAS, UU

  Jäv:

 • Stå upp för vetenskapen, sätt ner foten.

  2015-01-08 13:54 | Tack Dan för en nykter och sund syn på vetenskapliga begrepp.

  Finns inga skäl att inordna denna sortens kvacksalveri under medicin-begreppet. Det är ju bara vatten, som går att köpa dyrare än i Pressbyrån och med en pretentiös etikett.

  Om någon vill syssla med det får de gärna göra så privat, men det kräver inte en vetenskaplig täckmantel.

  Paul Malmheden, Spec Allmänmedicin, Företagshälsa

  Jäv:

 • Oetiskt

  2015-01-08 14:42 | Efter att ha sett på inslaget på nyheterna på SVT 7/1 kan jag bara säga att jag skäms över att en doktor år 2014 kan använda sin titel som ett argument för sin sak när argumenten tryter. Vidarklinikens representant använder sin doktorstitel i en retorik av modellen "jag är utbildad ekonom och därför håller jag inte på med ekonomisk brottslighet". Dan Larhammar har med säkerhet en stor majoritet av Sveriges seriösa doktorer bakom sig i sin argumentation MOT det makalöst oetiska förslaget ang godkännande av antroposofiska medel. Kravet på att vi seriösa doktorer skall arbeta evidensbaserat ökar hela tiden och här gör man ett 180 graders lappkast. Dags att återgå till ruta ett och lyssna på den seriösa kåren, inte någon som tror att "många använder", "forskning har genomförts" etc innebär att medel faktiskt har BEVISAT sin duglighet!

  Peter Ullström, Specialist anestesiologi, Konsult

  Jäv:

 • Leg. Spåkärring ?

  2015-01-14 14:29 | Om man inte markerar nu, blir följden rimligen att man måste ge andra ofarlighetsuppfyllande verksamhetsutövare samma legitimitet.
  Således får vi kanske se Leg.spåkärringar, trollpackor, astrologer, charlataner etc., självklart under socialstyrelsens goda tillsyn.
  Fast det var kanske lite elakt mot astrologin - det finns ju faktiskt studier, om än inte dubbelblinda, som visar att solens och månens lägen antagligen påverkar åtminstone tidvatten.

  Lars Göran Lundgren, Spec Anestesi o Intensivvård, Pens

  Jäv:

 • Beslutas av politiker eller medicinsk expertis?

  2015-01-18 12:13 | Ska detta beslut öht överlåtas till politiker? Hur kan det övertrumfa medicinsk expertis, när politikerna redan via vår legitimation har bemyndigat oss att utöva ett komplicerat yrke som kräver lång och vetenskaplig utbildning? Som de inte kan förväntas ha själva.

  Olle Kjellin, Överläkare, Pensionerad radiolog

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons