Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DCW7 Läkartidningen 06/2015
Lakartidningen.se 2015-01-29

Smer säger nej till medfinansiering i vården

Att patienter får betala upp sig till dyrare behandlingar och tjänster är inte förenligt med principen om vård på lika villkor. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu uppmanar landsting som har sådana erbjudanden att göra en djupare etisk analys.

Michael Lövtrup

En del landsting erbjuder i dag den som betalar mellanskillnaden att få en dyrare lins vid gråstarrsoperation som även korrigerar synfel. På en del håll kan man få en dyrare hörapparat än den som landstinget betalar för om man skjuter till egna pengar. I Stockholm kunde patienter med prostatacancer få det dyrare läkemedlet Zytiga om de betalade för det. Tankar har också väckts om att man skulle kunna betala för eget rum på sjukhus eller bättre sjukhusmat.

Nu har SMER på eget initiativ granskat frågan om medfinansiering inom vården ur ett etiskt perspektiv. Att patienter betalar för enklare tjänster som resevaccinationer och intyg anser SMER kan vara försvarbart. Däremot är det inte är etiskt godtagbart att kunna köpa sig till en ökad vårdkvalitet eller tillgänglighet i den offentliga hälso- och sjukvården. Detta trots att medfinansiering kan leda till större valfrihet för patienten. Skälet är att det strider mot principen om allas lika rätt till vård efter behov och principen att resurserna i vården ska fördelas rättvist.

– Vi riskerar få ett A-lag och ett B-lag i vården, sa Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik och sakkunnig i SMER, vid en pressträff på torsdagen.

SMER ser också en risk att medfinansiering skulle kunna bli en utväg för landsting med ekonomiska problem.

– Det skulle kunna leda till en sänkt ambitionsnivå i den offentligfinansierade vården, vilket på lång sikt skulle minska förtroendet för den, menade SMER:s ordförande Kjell Asplund.

Ställningstagandet har enligt SMER brett stöd hos de patientgrupper man talat med, och Ingemar Engström, sakkunnig i SMER och ordförande för Läkaresällskapets etikdelegation, menade att slutsatsen var den enda rimliga om man utgår från hälso- och sjukvårdslagen.

– Man skulle behöva ändra till ett annat hälso- och sjukvårdssystem, mer som det amerikanska, och jag tror inte att det finns en sådan önskan i befolkningen, utan det finns en bred uppslutning kring den offentligfinansierade vården.

Inför nya beslut om med- och egenfinansiering uppmanar nu SMER landstingen att genomföra en mer grundlig etisk analys. En lista på åtta punkter som bör beaktas har tagits fram, se s 19 i rapporten.

– Vi vill inte säga att man ska sluta med sådana erbjudanden, men vi hoppas att landstingen kommer att gå igenom sina tidigare ställningstaganden, sa Göran Hermerén.

Stensmyren välkomnar Smers initiativ

Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, tycker att Smers initiativ är välkommet.

– Det här är en fråga som är aktuell och sannolikt kommer att fortsätta vara det framöver. Vi ser ju olika exempel i olika landsting och i olika verksamheter och frågan är större än att den ska skötas ad hoc. Det kan synas pragmatiskt att man får skjuta till pengar för att få en dyrare hörapparat, menar Heidi Stensmyren. Men frågan om medfinansiering måste betraktas i ett större sammanhang.

– Det skulle också kunna innefatta olika former av omhändertagande och komfort när man är inne på sjukhus, och det kan ge signal om olika hantering i vården beroende på om man kan betala eller inte, och det vore mycket olyckligt.

Kommentarer (2)

 • Egenfinansiering

  2015-01-30 15:01 | Dilemmat är att patienten har rätt att få information om vilka alternativa behandlingsmöjligheter som står till buds - oavsett vem som betalar. Till exempel att det finns verkningsfulla läkemedel men att de ej omfattas av högkostnadsskydd.

  Calle Waller, vice ordf, Prostatacancerförbundet

  Jäv:

 • Delta i kostnaden

  2015-02-02 07:43 | lika vård för alla minst till den nödvändig niveau men patienterna skulle bestämma själv vilken vårdform och behandling dem önskar sig. När där finns ingen möijlighet att köpa till något ökar vård tourism och detta är säkert en oönskat beteende. Titta gärna till min hemland tyskland som exempel för utveckling av vården vilken kan inte betala alla vårdbehov eller önskan.

  Kai-chr. Reck, distriktläkare, Vc Tingsryd, Region Kronoberg

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons