Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDEZ Läkartidningen 08/2015
Lakartidningen.se 2015-02-17

Mobila äldreakuten i Uppsala rycker ut – och spar pengar

På snöiga vägar kör Mobila äldreakuten i Uppsala runt för att ge 65-plussare akut vård hemma. Insatsen hyllas av såväl sjukvårdspersonal som patienter och beräknas spara miljoner åt landstinget. 

Marieke Johnson

I Mobila äldreakutens trånga kontor på Kronparksgården i södra Uppsala är läkaren Christina Mörk i full färd med att förbereda veckans jobb. Klockan är strax efter åtta på måndagsmorgonen och nattens snöande har lagt ett tjockt, vitt täcke över så gott som allting utanför den låga träbyggnaden. I arbetsrummet trängs två skrivbord med allt från medicinsk utrustning och knallgula arbetskläder till datorer, böcker och pärmar. Härifrån utgår den läkare och sjuksköterska som bemannar Mobila äldreakuten under dess öppettider på vardagar mellan åtta och halv fem. De besöker alltid patienterna tillsammans, vilket är en styrka, berättar Christina Mörk, specialist i geriatrik och allmänmedicin med erfarenhet från både sjukhus och öppenvård.

– Vi tittar på olika saker utifrån vår profession. Läkaren gör den medicinska bedömningen och sjuksköterskan kan titta mer på hemförhållandena och kontakten med hemtjänsten. När en av oss tar hand om patienten kan den andra prata med den anhöriga, säger hon.

Bredvid henne går sjuksköterskan Pia Ekeroth igenom några papper innan de två ger sig av mot bilen som står parkerad utanför en bakdörr. Telefonen har redan börjat ringa.  

– De flesta som vi träffar är 80–90 år. I början var det mest hemsjukvården som kontaktade oss. Men nu har uppdraget utökats så att även vårdcentraler och Sjukvårdsrådgivningen ringer, säger Pia Ekeroth och ger sig på det decimetertjocka snölager som klistrat sig fast på bilens rutor och tak. 

Dagens första utryckning går till 81-åriga Hilkka Byström som lider av hjärtsvikt och bensår. Distriktssköters­kan Lotten Reusser från kommunens hemsjukvård har ringt. Såren är värre än vanligt den här morgonen, kan Mobila äldreakuten komma? Inne i lägenheten, där Hilkka Byström tar emot på en ombonad kökssoffa, konstaterar teamet att hon bör läggas in några dagar för intravenös diuretikabehandling för att få bukt med ben­svullnaden. Det finns plats på den nyöppnade Närvårdsavdelningen på Kronparksgården, vägg i vägg med äldreakutens kontor. Kan Hilkka tänka sig det? Jodå, efter lite småprat låter hon sig övertalas av Pia Ekeroth, som lovar att titta in till henne senare på dagen.   

Lotten Reusser, som dagligen ser till Hilkka Byström och som bistått med information under äldreakutens besök, är lättad.  

– Det går inte nog att beskriva hur värdefull Mobila äldreakuten är. Vi i hemvården hinner inte med. Den här verksamheten borde byggas ut, man skulle spara jättemycket pengar på det, säger hon till Läkartidningen. 

Även Hilkka Byström är nöjd.

– Ja, det är så fint. Om man åker till akuten får man vänta länge, säger hon.  

I höstas öppnades den nya Närvårdsavdelningen med 13 platser i syfte att avlasta Akademiska sjukhuset. Avdelningen tar emot patienter i länet som behöver ligga inne en begränsad tid för mindre avancerad vård. Under året ska antalet platser utökas till 28, vilket välkomnas av Mobila äldreakuten. Men utbyggnaden stillar inte behovet för de äldre som ibland behöver mer sjukvårdsresurser, understryker Christina Mörk.

– Tidigare kunde Mobila äldreakuten lägga in patienter direkt på Akademiska sjukhuset, men sen platsantalet på den geriatriska avdelningen drogs ner är det inte längre möjligt. I stället måste patienten skickas till akuten för att bedömas av ytterligare en läkare, och blir sen ofta inlagd som utlokaliserad medicinpatient där det finns plats, säger hon, och tillägger att helhetsbedömningen för de multisjuka därmed riskerar att utebli.   

Även dagens andra besök går till en 81-årig kvinna i stan. Hon har hjärtflimmer och i dag slår hjärtat oroväckande fort. Ambulans har tillkallats, men eftersom hon inte ville åka med har sjuksköterskan från kommunens hemsjukvård kontaktat Mobila äldreakuten. Teamet letar sig fram till rätt adress och kör in på gården. Som vanligt kör Pia Ekeroth medan Christina Mörk läser journalen och svarar i telefonen, som tycks ringa oavbrutet.

– Den sista tiden har vi fått säga nej på grund av tidsbrist. Om vi ska täcka behovet bör vi nog utöka teamet. Fler ringer till 1177 och önskar hembesök nu, vi tror att det beror på att vi har en sjuksköterska från teamet på akuten på vardagar som informerar de äldre om att vi finns, säger Christina Mörk.

Mobila äldreakuten startade i projektform 2011 i syfte att öka möjligheterna till akut vård i hemmet för äldre och avlasta sjukhusets akutmottagning. Sedan förra året drivs verksamheten som en permanent del av förvaltningen Hälsa och habilitering i Uppsala läns landsting och finansieras av landstinget och Uppsala kommun tillsammans. 

Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) beräknas Mobila äldre­akuten spara landstinget 9,2 miljoner kronor årligen i utebliven slutenvård och 2,5 miljoner kronor i utebliven öppenvård. Rapporten, som kom 2013, visar att åtta av tio patienter som hade kontakt med Mobila äldreakuten kunde stanna kvar i sina hem. Dagens siffror pekar åt samma håll. 

– I fyra av fem besök som Mobila äldreakuten gör skulle de äldre ha åkt till akuten via 1177 om teamet inte hade kommit, säger chefläkaren Robert Kristiansson, verksamhetschef inom Hälsa och habilitering med ansvar för Mobila äldreakuten och Närvårdsavdelningen.

Han hänvisar till de egna uppföljningarna som förvaltningen gör regelbundet. 

– Vi tittar hela tiden på vilken nytta äldreakuten har för patienterna och på kostnadseffektiviteten. På akuten har de en rätt hög belastning men jag är säker på att de skulle känna av ytterligare tre–fyra patienter dagtid om Mobila äldreakuten inte fanns, säger Robert Kristiansson. 

Han menar att landstingen saknar systematisk kunskap i att räkna på förbättringar där man ser till helheten i stället för till enskilda delar. 

– I Uppsala ser man att Mobila äldreakuten överbryggar landstinget och den kommunala sjukvården. Att kunna leverera en högkvalitativ sjukvård till lägre kostnad är avgörande för att klara framtida kostnadsökningar. Det finns ingen annan väg att gå. Den största delen av befolkningen vill inte heller åka till sjukhus om de inte absolut måste, säger han. 

Även akutsjukvårdens verksamhetschef i Uppsala, Charlotta Nordgren Thermaenius, är positiv till satsningen, även om hon inte ser någon effekt i de egna besökssiffrorna. 

– Mobila äldreakuten avlastar säkert oss. Men vårt totala söktryck har ökat 2014 jämfört med året innan, så vi ser inte det i statistiken, tyvärr, säger hon.

Tillbaka i den röda bilen ska ytterligare två besök hinnas med före lunch. Ett par har träffat sina barnbarn över jul och smittats med en envis hosta. Nu har mannen fått feber och visar sig ha lunginflammation. Christina Mörk skriver ut antibiotika innan teamet beger sig mot det sista stoppet – en äldre KOL-patient som har svårt med andningen. 

– Man ska ha en hel del erfarenhet för att våga sig ut så här. Man har inte samma tillgång till prover och undersökningar som man har på ett sjukhus, utan får lita på sin kliniska bedömning. Distriktssköterskorna är vana vid det här, men vi läkare har tappat det, reflekterar Christina Mörk.

Distriktsläkarerfarenhet, geriatrisk kompetens och vana av arbete utanför ett sjukhus är fördelar i jobbet, menar hon. Och genom att möta patienterna i deras hem ser man hur de egentligen har det.

– Det blir besök på patientens villkor när doktorn tar av sig skorna och rocken. En patient kan hålla skenet uppe vid ett besök på vårdcentralen, men hemma syns det hur illa det kanske är ställt.

Kommentarer (3)

 • Stort!?

  2015-02-17 19:47 | Ju enastående bra. Men något vi som startade Uppsala Hemläkarjour -startade med för 25 år sedan. Under Upsala läns landsting STÄNDIGA motstånd. Snacka om att slå in "öppna" dörrar...

  Anders Dahlsner, Leg. läkare, Akademigruppen SpecialistKlinik

  Jäv:

 • Härligt, heja Uppsala! Föredömlig och värdig vård för dem som bäst behöver den!

  2015-02-17 20:39 | Tack LT för bra artikel. Nedmontering av geriatriken kräver nya former av "mellanvård" i stora delar av landet. Vi är många allmänläkare/kommunsköterskor här i Göteborg som också vill ha en sådan lösning för våra äldre men finansieringsstriderna sätter stopp. Vilken del av landstinget tar kostnaden i Uppsalas modell - är det primärvården eller slutenvården? Gör det någon skillnad om patienten är listad privat eller offentligt? Hur får läkaren i "Röda bilen" tillgång till patientjournalen? Tänk om ni kunde maila lite mer info till chef@wasterlakarna.se ? Vänligen Charlotte Barouma, klinikchef Wästerläkarna VC (som också inrymmer Äldrevårdcentralen 70+ med skräddarsydd primärvård för årsrika)

  Charlotte Barouma, allmänläkare, Wästerläkarna

  Jäv: Engagerad i äldrefrågor och ständigt på jakt efter BRA lösningar på den bristande vården av äldre

 • Svar till Charlotte och ev andra intresserade.

  2015-02-19 17:38 | Tack för ditt beröm!
  Jag sänder dig ett mail med lite mer fakta, men svarar kort här.
  Vår verksamhet samfinansieras av landstinget i Uppsala län (60%) och Uppsala kommun (40%). Vi är landstingsanställda, i förvaltningen Hälsa och Habilitering, skilda från både primärvård och sjukhus. Vi åker till alla över 65 år som har behov av våra insatser, oavsett var de är listade. Vi läser journal (Cosmic, som är landstingsgemensam) innan vi åker iväg, eller via bärbar dator ute på uppdrag.
  Ni och andra är välkomna på studiebesök! Bara att höra av sig på telefon 070-547 64 34 eller per mail: christina.grzechnik.mork@lul.se

  Christina Mörk, specialistläkare allmänmedicin/geriatrik, Mobila Äldreakuten

  Jäv: anställd på enheten som skildras i artikeln

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons