Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDEZ Läkartidningen 08/2015
Lakartidningen.se 2015-02-17

Mobila äldreakuten i Uppsala rycker ut – och spar pengar

På snöiga vägar kör Mobila äldreakuten i Uppsala runt för att ge 65-plussare akut vård hemma. Insatsen hyllas av såväl sjukvårdspersonal som patienter och beräknas spara miljoner åt landstinget. 

Marieke Johnson

I Mobila äldreakutens trånga kontor på Kronparksgården i södra Uppsala är läkaren Christina Mörk i full färd med att förbereda veckans jobb. Klockan är strax efter åtta på måndagsmorgonen och nattens snöande har lagt ett tjockt, vitt täcke över så gott som allting utanför den låga träbyggnaden. I arbetsrummet trängs två skrivbord med allt från medicinsk utrustning och knallgula arbetskläder till datorer, böcker och pärmar. Härifrån utgår den läkare och sjuksköterska som bemannar Mobila äldreakuten under dess öppettider på vardagar mellan åtta och halv fem. De besöker alltid patienterna tillsammans, vilket är en styrka, berättar Christina Mörk, specialist i geriatrik och allmänmedicin med erfarenhet från både sjukhus och öppenvård.

– Vi tittar på olika saker utifrån vår profession. Läkaren gör den medicinska bedömningen och sjuksköterskan kan titta mer på hemförhållandena och kontakten med hemtjänsten. När en av oss tar hand om patienten kan den andra prata med den anhöriga, säger hon.

Bredvid henne går sjuksköterskan Pia Ekeroth igenom några papper innan de två ger sig av mot bilen som står parkerad utanför en bakdörr. Telefonen har redan börjat ringa.  

– De flesta som vi träffar är 80–90 år. I början var det mest hemsjukvården som kontaktade oss. Men nu har uppdraget utökats så att även vårdcentraler och Sjukvårdsrådgivningen ringer, säger Pia Ekeroth och ger sig på det decimetertjocka snölager som klistrat sig fast på bilens rutor och tak. 

Dagens första utryckning går till 81-åriga Hilkka Byström som lider av hjärtsvikt och bensår. Distriktssköters­kan Lotten Reusser från kommunens hemsjukvård har ringt. Såren är värre än vanligt den här morgonen, kan Mobila äldreakuten komma? Inne i lägenheten, där Hilkka Byström tar emot på en ombonad kökssoffa, konstaterar teamet att hon bör läggas in några dagar för intravenös diuretikabehandling för att få bukt med ben­svullnaden. Det finns plats på den nyöppnade Närvårdsavdelningen på Kronparksgården, vägg i vägg med äldreakutens kontor. Kan Hilkka tänka sig det? Jodå, efter lite småprat låter hon sig övertalas av Pia Ekeroth, som lovar att titta in till henne senare på dagen.   

Lotten Reusser, som dagligen ser till Hilkka Byström och som bistått med information under äldreakutens besök, är lättad.  

– Det går inte nog att beskriva hur värdefull Mobila äldreakuten är. Vi i hemvården hinner inte med. Den här verksamheten borde byggas ut, man skulle spara jättemycket pengar på det, säger hon till Läkartidningen. 

Även Hilkka Byström är nöjd.

– Ja, det är så fint. Om man åker till akuten får man vänta länge, säger hon.  

I höstas öppnades den nya Närvårdsavdelningen med 13 platser i syfte att avlasta Akademiska sjukhuset. Avdelningen tar emot patienter i länet som behöver ligga inne en begränsad tid för mindre avancerad vård. Under året ska antalet platser utökas till 28, vilket välkomnas av Mobila äldreakuten. Men utbyggnaden stillar inte behovet för de äldre som ibland behöver mer sjukvårdsresurser, understryker Christina Mörk.

– Tidigare kunde Mobila äldreakuten lägga in patienter direkt på Akademiska sjukhuset, men sen platsantalet på den geriatriska avdelningen drogs ner är det inte längre möjligt. I stället måste patienten skickas till akuten för att bedömas av ytterligare en läkare, och blir sen ofta inlagd som utlokaliserad medicinpatient där det finns plats, säger hon, och tillägger att helhetsbedömningen för de multisjuka därmed riskerar att utebli.   

Även dagens andra besök går till en 81-årig kvinna i stan. Hon har hjärtflimmer och i dag slår hjärtat oroväckande fort. Ambulans har tillkallats, men eftersom hon inte ville åka med har sjuksköterskan från kommunens hemsjukvård kontaktat Mobila äldreakuten. Teamet letar sig fram till rätt adress och kör in på gården. Som vanligt kör Pia Ekeroth medan Christina Mörk läser journalen och svarar i telefonen, som tycks ringa oavbrutet.

– Den sista tiden har vi fått säga nej på grund av tidsbrist. Om vi ska täcka behovet bör vi nog utöka teamet. Fler ringer till 1177 och önskar hembesök nu, vi tror att det beror på att vi har en sjuksköterska från teamet på akuten på vardagar som informerar de äldre om att vi finns, säger Christina Mörk.

Mobila äldreakuten startade i projektform 2011 i syfte att öka möjligheterna till akut vård i hemmet för äldre och avlasta sjukhusets akutmottagning. Sedan förra året drivs verksamheten som en permanent del av förvaltningen Hälsa och habilitering i Uppsala läns landsting och finansieras av landstinget och Uppsala kommun tillsammans. 

Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) beräknas Mobila äldre­akuten spara landstinget 9,2 miljoner kronor årligen i utebliven slutenvård och 2,5 miljoner kronor i utebliven öppenvård. Rapporten, som kom 2013, visar att åtta av tio patienter som hade kontakt med Mobila äldreakuten kunde stanna kvar i sina hem. Dagens siffror pekar åt samma håll. 

– I fyra av fem besök som Mobila äldreakuten gör skulle de äldre ha åkt till akuten via 1177 om teamet inte hade kommit, säger chefläkaren Robert Kristiansson, verksamhetschef inom Hälsa och habilitering med ansvar för Mobila äldreakuten och Närvårdsavdelningen.

Han hänvisar till de egna uppföljningarna som förvaltningen gör regelbundet. 

– Vi tittar hela tiden på vilken nytta äldreakuten har för patienterna och på kostnadseffektiviteten. På akuten har de en rätt hög belastning men jag är säker på att de skulle känna av ytterligare tre–fyra patienter dagtid om Mobila äldreakuten inte fanns, säger Robert Kristiansson. 

Han menar att landstingen saknar systematisk kunskap i att räkna på förbättringar där man ser till helheten i stället för till enskilda delar. 

– I Uppsala ser man att Mobila äldreakuten överbryggar landstinget och den kommunala sjukvården. Att kunna leverera en högkvalitativ sjukvård till lägre kostnad är avgörande för att klara framtida kostnadsökningar. Det finns ingen annan väg att gå. Den största delen av befolkningen vill inte heller åka till sjukhus om de inte absolut måste, säger han. 

Även akutsjukvårdens verksamhetschef i Uppsala, Charlotta Nordgren Thermaenius, är positiv till satsningen, även om hon inte ser någon effekt i de egna besökssiffrorna. 

– Mobila äldreakuten avlastar säkert oss. Men vårt totala söktryck har ökat 2014 jämfört med året innan, så vi ser inte det i statistiken, tyvärr, säger hon.

Tillbaka i den röda bilen ska ytterligare två besök hinnas med före lunch. Ett par har träffat sina barnbarn över jul och smittats med en envis hosta. Nu har mannen fått feber och visar sig ha lunginflammation. Christina Mörk skriver ut antibiotika innan teamet beger sig mot det sista stoppet – en äldre KOL-patient som har svårt med andningen. 

– Man ska ha en hel del erfarenhet för att våga sig ut så här. Man har inte samma tillgång till prover och undersökningar som man har på ett sjukhus, utan får lita på sin kliniska bedömning. Distriktssköterskorna är vana vid det här, men vi läkare har tappat det, reflekterar Christina Mörk.

Distriktsläkarerfarenhet, geriatrisk kompetens och vana av arbete utanför ett sjukhus är fördelar i jobbet, menar hon. Och genom att möta patienterna i deras hem ser man hur de egentligen har det.

– Det blir besök på patientens villkor när doktorn tar av sig skorna och rocken. En patient kan hålla skenet uppe vid ett besök på vårdcentralen, men hemma syns det hur illa det kanske är ställt.

Kommentarer (3)

 • Stort!?

  2015-02-17 19:47 | Ju enastående bra. Men något vi som startade Uppsala Hemläkarjour -startade med för 25 år sedan. Under Upsala läns landsting STÄNDIGA motstånd. Snacka om att slå in "öppna" dörrar...

  Anders Dahlsner, Leg. läkare, Akademigruppen SpecialistKlinik

  Jäv:

 • Härligt, heja Uppsala! Föredömlig och värdig vård för dem som bäst behöver den!

  2015-02-17 20:39 | Tack LT för bra artikel. Nedmontering av geriatriken kräver nya former av "mellanvård" i stora delar av landet. Vi är många allmänläkare/kommunsköterskor här i Göteborg som också vill ha en sådan lösning för våra äldre men finansieringsstriderna sätter stopp. Vilken del av landstinget tar kostnaden i Uppsalas modell - är det primärvården eller slutenvården? Gör det någon skillnad om patienten är listad privat eller offentligt? Hur får läkaren i "Röda bilen" tillgång till patientjournalen? Tänk om ni kunde maila lite mer info till chef@wasterlakarna.se ? Vänligen Charlotte Barouma, klinikchef Wästerläkarna VC (som också inrymmer Äldrevårdcentralen 70+ med skräddarsydd primärvård för årsrika)

  Charlotte Barouma, allmänläkare, Wästerläkarna

  Jäv: Engagerad i äldrefrågor och ständigt på jakt efter BRA lösningar på den bristande vården av äldre

 • Svar till Charlotte och ev andra intresserade.

  2015-02-19 17:38 | Tack för ditt beröm!
  Jag sänder dig ett mail med lite mer fakta, men svarar kort här.
  Vår verksamhet samfinansieras av landstinget i Uppsala län (60%) och Uppsala kommun (40%). Vi är landstingsanställda, i förvaltningen Hälsa och Habilitering, skilda från både primärvård och sjukhus. Vi åker till alla över 65 år som har behov av våra insatser, oavsett var de är listade. Vi läser journal (Cosmic, som är landstingsgemensam) innan vi åker iväg, eller via bärbar dator ute på uppdrag.
  Ni och andra är välkomna på studiebesök! Bara att höra av sig på telefon 070-547 64 34 eller per mail: christina.grzechnik.mork@lul.se

  Christina Mörk, specialistläkare allmänmedicin/geriatrik, Mobila Äldreakuten

  Jäv: anställd på enheten som skildras i artikeln

Kommentera

Kommentera

SLF ska utreda nyttan med medlemskap i Saco

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco.  () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons