Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DDEZ Läkartidningen 08/2015
Lakartidningen.se 2015-02-17

Mobila äldreakuten i Uppsala rycker ut – och spar pengar

På snöiga vägar kör Mobila äldreakuten i Uppsala runt för att ge 65-plussare akut vård hemma. Insatsen hyllas av såväl sjukvårdspersonal som patienter och beräknas spara miljoner åt landstinget. 

Marieke Johnson

I Mobila äldreakutens trånga kontor på Kronparksgården i södra Uppsala är läkaren Christina Mörk i full färd med att förbereda veckans jobb. Klockan är strax efter åtta på måndagsmorgonen och nattens snöande har lagt ett tjockt, vitt täcke över så gott som allting utanför den låga träbyggnaden. I arbetsrummet trängs två skrivbord med allt från medicinsk utrustning och knallgula arbetskläder till datorer, böcker och pärmar. Härifrån utgår den läkare och sjuksköterska som bemannar Mobila äldreakuten under dess öppettider på vardagar mellan åtta och halv fem. De besöker alltid patienterna tillsammans, vilket är en styrka, berättar Christina Mörk, specialist i geriatrik och allmänmedicin med erfarenhet från både sjukhus och öppenvård.

– Vi tittar på olika saker utifrån vår profession. Läkaren gör den medicinska bedömningen och sjuksköterskan kan titta mer på hemförhållandena och kontakten med hemtjänsten. När en av oss tar hand om patienten kan den andra prata med den anhöriga, säger hon.

Bredvid henne går sjuksköterskan Pia Ekeroth igenom några papper innan de två ger sig av mot bilen som står parkerad utanför en bakdörr. Telefonen har redan börjat ringa.  

– De flesta som vi träffar är 80–90 år. I början var det mest hemsjukvården som kontaktade oss. Men nu har uppdraget utökats så att även vårdcentraler och Sjukvårdsrådgivningen ringer, säger Pia Ekeroth och ger sig på det decimetertjocka snölager som klistrat sig fast på bilens rutor och tak. 

Dagens första utryckning går till 81-åriga Hilkka Byström som lider av hjärtsvikt och bensår. Distriktssköters­kan Lotten Reusser från kommunens hemsjukvård har ringt. Såren är värre än vanligt den här morgonen, kan Mobila äldreakuten komma? Inne i lägenheten, där Hilkka Byström tar emot på en ombonad kökssoffa, konstaterar teamet att hon bör läggas in några dagar för intravenös diuretikabehandling för att få bukt med ben­svullnaden. Det finns plats på den nyöppnade Närvårdsavdelningen på Kronparksgården, vägg i vägg med äldreakutens kontor. Kan Hilkka tänka sig det? Jodå, efter lite småprat låter hon sig övertalas av Pia Ekeroth, som lovar att titta in till henne senare på dagen.   

Lotten Reusser, som dagligen ser till Hilkka Byström och som bistått med information under äldreakutens besök, är lättad.  

– Det går inte nog att beskriva hur värdefull Mobila äldreakuten är. Vi i hemvården hinner inte med. Den här verksamheten borde byggas ut, man skulle spara jättemycket pengar på det, säger hon till Läkartidningen. 

Även Hilkka Byström är nöjd.

– Ja, det är så fint. Om man åker till akuten får man vänta länge, säger hon.  

I höstas öppnades den nya Närvårdsavdelningen med 13 platser i syfte att avlasta Akademiska sjukhuset. Avdelningen tar emot patienter i länet som behöver ligga inne en begränsad tid för mindre avancerad vård. Under året ska antalet platser utökas till 28, vilket välkomnas av Mobila äldreakuten. Men utbyggnaden stillar inte behovet för de äldre som ibland behöver mer sjukvårdsresurser, understryker Christina Mörk.

– Tidigare kunde Mobila äldreakuten lägga in patienter direkt på Akademiska sjukhuset, men sen platsantalet på den geriatriska avdelningen drogs ner är det inte längre möjligt. I stället måste patienten skickas till akuten för att bedömas av ytterligare en läkare, och blir sen ofta inlagd som utlokaliserad medicinpatient där det finns plats, säger hon, och tillägger att helhetsbedömningen för de multisjuka därmed riskerar att utebli.   

Även dagens andra besök går till en 81-årig kvinna i stan. Hon har hjärtflimmer och i dag slår hjärtat oroväckande fort. Ambulans har tillkallats, men eftersom hon inte ville åka med har sjuksköterskan från kommunens hemsjukvård kontaktat Mobila äldreakuten. Teamet letar sig fram till rätt adress och kör in på gården. Som vanligt kör Pia Ekeroth medan Christina Mörk läser journalen och svarar i telefonen, som tycks ringa oavbrutet.

– Den sista tiden har vi fått säga nej på grund av tidsbrist. Om vi ska täcka behovet bör vi nog utöka teamet. Fler ringer till 1177 och önskar hembesök nu, vi tror att det beror på att vi har en sjuksköterska från teamet på akuten på vardagar som informerar de äldre om att vi finns, säger Christina Mörk.

Mobila äldreakuten startade i projektform 2011 i syfte att öka möjligheterna till akut vård i hemmet för äldre och avlasta sjukhusets akutmottagning. Sedan förra året drivs verksamheten som en permanent del av förvaltningen Hälsa och habilitering i Uppsala läns landsting och finansieras av landstinget och Uppsala kommun tillsammans. 

Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) beräknas Mobila äldre­akuten spara landstinget 9,2 miljoner kronor årligen i utebliven slutenvård och 2,5 miljoner kronor i utebliven öppenvård. Rapporten, som kom 2013, visar att åtta av tio patienter som hade kontakt med Mobila äldreakuten kunde stanna kvar i sina hem. Dagens siffror pekar åt samma håll. 

– I fyra av fem besök som Mobila äldreakuten gör skulle de äldre ha åkt till akuten via 1177 om teamet inte hade kommit, säger chefläkaren Robert Kristiansson, verksamhetschef inom Hälsa och habilitering med ansvar för Mobila äldreakuten och Närvårdsavdelningen.

Han hänvisar till de egna uppföljningarna som förvaltningen gör regelbundet. 

– Vi tittar hela tiden på vilken nytta äldreakuten har för patienterna och på kostnadseffektiviteten. På akuten har de en rätt hög belastning men jag är säker på att de skulle känna av ytterligare tre–fyra patienter dagtid om Mobila äldreakuten inte fanns, säger Robert Kristiansson. 

Han menar att landstingen saknar systematisk kunskap i att räkna på förbättringar där man ser till helheten i stället för till enskilda delar. 

– I Uppsala ser man att Mobila äldreakuten överbryggar landstinget och den kommunala sjukvården. Att kunna leverera en högkvalitativ sjukvård till lägre kostnad är avgörande för att klara framtida kostnadsökningar. Det finns ingen annan väg att gå. Den största delen av befolkningen vill inte heller åka till sjukhus om de inte absolut måste, säger han. 

Även akutsjukvårdens verksamhetschef i Uppsala, Charlotta Nordgren Thermaenius, är positiv till satsningen, även om hon inte ser någon effekt i de egna besökssiffrorna. 

– Mobila äldreakuten avlastar säkert oss. Men vårt totala söktryck har ökat 2014 jämfört med året innan, så vi ser inte det i statistiken, tyvärr, säger hon.

Tillbaka i den röda bilen ska ytterligare två besök hinnas med före lunch. Ett par har träffat sina barnbarn över jul och smittats med en envis hosta. Nu har mannen fått feber och visar sig ha lunginflammation. Christina Mörk skriver ut antibiotika innan teamet beger sig mot det sista stoppet – en äldre KOL-patient som har svårt med andningen. 

– Man ska ha en hel del erfarenhet för att våga sig ut så här. Man har inte samma tillgång till prover och undersökningar som man har på ett sjukhus, utan får lita på sin kliniska bedömning. Distriktssköterskorna är vana vid det här, men vi läkare har tappat det, reflekterar Christina Mörk.

Distriktsläkarerfarenhet, geriatrisk kompetens och vana av arbete utanför ett sjukhus är fördelar i jobbet, menar hon. Och genom att möta patienterna i deras hem ser man hur de egentligen har det.

– Det blir besök på patientens villkor när doktorn tar av sig skorna och rocken. En patient kan hålla skenet uppe vid ett besök på vårdcentralen, men hemma syns det hur illa det kanske är ställt.

Kommentarer (3)

 • Stort!?

  2015-02-17 19:47 | Ju enastående bra. Men något vi som startade Uppsala Hemläkarjour -startade med för 25 år sedan. Under Upsala läns landsting STÄNDIGA motstånd. Snacka om att slå in "öppna" dörrar...

  Anders Dahlsner, Leg. läkare, Akademigruppen SpecialistKlinik

  Jäv:

 • Härligt, heja Uppsala! Föredömlig och värdig vård för dem som bäst behöver den!

  2015-02-17 20:39 | Tack LT för bra artikel. Nedmontering av geriatriken kräver nya former av "mellanvård" i stora delar av landet. Vi är många allmänläkare/kommunsköterskor här i Göteborg som också vill ha en sådan lösning för våra äldre men finansieringsstriderna sätter stopp. Vilken del av landstinget tar kostnaden i Uppsalas modell - är det primärvården eller slutenvården? Gör det någon skillnad om patienten är listad privat eller offentligt? Hur får läkaren i "Röda bilen" tillgång till patientjournalen? Tänk om ni kunde maila lite mer info till chef@wasterlakarna.se ? Vänligen Charlotte Barouma, klinikchef Wästerläkarna VC (som också inrymmer Äldrevårdcentralen 70+ med skräddarsydd primärvård för årsrika)

  Charlotte Barouma, allmänläkare, Wästerläkarna

  Jäv: Engagerad i äldrefrågor och ständigt på jakt efter BRA lösningar på den bristande vården av äldre

 • Svar till Charlotte och ev andra intresserade.

  2015-02-19 17:38 | Tack för ditt beröm!
  Jag sänder dig ett mail med lite mer fakta, men svarar kort här.
  Vår verksamhet samfinansieras av landstinget i Uppsala län (60%) och Uppsala kommun (40%). Vi är landstingsanställda, i förvaltningen Hälsa och Habilitering, skilda från både primärvård och sjukhus. Vi åker till alla över 65 år som har behov av våra insatser, oavsett var de är listade. Vi läser journal (Cosmic, som är landstingsgemensam) innan vi åker iväg, eller via bärbar dator ute på uppdrag.
  Ni och andra är välkomna på studiebesök! Bara att höra av sig på telefon 070-547 64 34 eller per mail: christina.grzechnik.mork@lul.se

  Christina Mörk, specialistläkare allmänmedicin/geriatrik, Mobila Äldreakuten

  Jäv: anställd på enheten som skildras i artikeln

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016