Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DE3S Läkartidningen 13/2015
Lakartidningen.se 2015-03-19 (uppdaterad 2015-03-20)

Läkare varslad efter Hitlerhälsning

Den läkare som ska ha gjort Hitlerhälsning inför en svårt sjuk patient och personal på Nyköpings lasarett har varslats om avskedande av Landstinget Sörmland.

Elisabet Ohlin

Läkaren stängdes efter händelsen av från sin tjänst utan lön i avvaktan på en internutredning. Nu är utredningen klar.

– Efter den utredning som vi gjort tycker vi att det beteende som han ägnat sig åt är ytterst olämpligt, och det har lett fram till att vi har varslat om avskedande. Men varslet har inte fullföljts, för personen har valt att själv sluta, säger landstingsdirektör Jan Grönlund.

Avskedande ska skiljas från uppsägning. Vid avskedande avslutas tjänstgöringen omedelbart utan någon uppsägningstid eller rätt till lön. För avskedande krävs att den anställde misskött sig grovt.

– Landstinget Sörmland ser ytterst allvarligt på saken. Avskedande är det grövsta man kan ta till, säger Jan Grönlund.

Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening, som företrätt läkaren, berättar att förhandlingen med arbetsgivaren nu är avslutad och varslet om avsked tillbakadraget. Hon skriver till Läkartidningen:

»Arbetsgivaren och Sörmlands läkarförening är överens om det fullständigt oacceptabla i att göra en hitlerhälsning. Anledningen till att läkaren inte blev avskedad är att handlingen var menad som ett skämt, vilket förstås inte förtar att det var mycket omdömeslöst gjort. Läkaren har tillfullo förstått sitt infall och grova misstag och är djupt ångerfull. Läkaren har inga som helst rasistiska eller antisemitiska värderingar. Som ett resultat av sin ånger bad läkaren i nära anslutning till händelsen den berörda patienten om ursäkt. En ursäkt som patienten godtog. Läkaren har avslutat sin tjänst och ärendet är därmed avslutat.«

Läs tidigare artikel:

Läkare utreds efter Hitlerhälsning

Kommentarer (4)

 • "Ytterst olämpligt" täcker inte detta.

  2015-03-19 20:19 | Ja det är sant, att både vi själva och allmänheten håller oss till en hög standard. I vems händer skulle man själv vilja lägga sitt välbefinnande, kroppsligt eller själsligt? En person som anser att det finns människor som är mindre värda, eller som inte har samma rättigheter som alla andra, eller ens har rätt att leva? Är det en person som kan fungera som läkare? Inte i mitt tycke. Den basala gemensamma värdegrunden som vårt yrke vilar på håller oss till en högre moralisk och medmänsklig standard än så. Här finns faktiskt inte utrymme för personliga tolkningar. Alla våra patienter är lika värda, alla är värda den bästa vård vi kan ge dem och ett respektfullt bemötande. Genom denna handling anser jag att den här personen har diskvalificerat sig för att utöva läkaryrket.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Javisst, jag är judinna.

 • Vår förlorade heder.

  2015-03-19 21:56 | Det är lätt att reagera mycket snabbt och utan eftertanke när man läser om en kollega som ska ha gjort en Hitler hälsning inför patient och personal under sin yrkesutövning. Mycket information saknas, man kan lätt lockas att dra slutsatser av att personen i fråga har varslats om avstängning. Om det skulle vara så att kollegan gett uttryck för sina personliga åsikter uppstår frågan om han/hon är lämplig som läkare. Kunskapen behöver det inte vara något fel på, men människosynen är inte kompatibel med utövandet av yrket. Den lägsta gemensamma nivån vi kan acceptera är att alla människor är lika värda, har samma rättigheter och bör bemötas med respekt. Samma respekt som vi för övrigt gärna vill åtnjuta själva och delvis har förlorat i samhället. Inte undra på att vår status och löner sjunker när delar av kåren beter sig på förkastligt sätt. Det är inte så svårt att avgöra vilka riktlinjer som gäller i bemötandet och utövandet av yrket. Hur skulle man själv vilja bli bemött? Vilka värderingar vill man att de personer i vars händer man lägger sin kroppsliga och själsliga hälsa har? Vill man att de inte gör sitt bästa eller helt enkelt slarvar med ens vård pga att man har blå ögon? Är det acceptabelt att tala om att man inte gillar människor som är födda 21 mars 1974? Till detta måste man lägga att det är något av det svåraste att avvakta med sitt eget (för)dömande innan alla fakta i målet har presenterats. Denna/denne kollega bör ges samma rättigheter som vi alla vill ha, på den värdegrund som i denne/denna kollega eventuellt har visat att han/ hon inte är villig att ge alla sina patienter eller medmänniskor.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Medmänniska - och judinna.

 • Ytterst olämplig!

  2015-03-21 16:10 | Jag håller helt med inlägget från Catarina Bitkover.
  Jäv: Medmänniska - och inte judinna

  Birgit Sjölander, Dr. med, Rehabiliterings kliniken Sandnessjöen

  Jäv:

 • Medmänniska - humanism TALA med varandra med respekt och ödmjukhet/ vänlighet/ empati

  2015-03-24 08:33 | MIna barns kusiner är judar, har dubbelt medborgarskap svensk–brasilianskt - detta för att kunna fly om de blir förföljda.
  Ingen skall behöva bli bemött med ondska, "mobbing" ökar rädslan, FLER bör kommentera detta. Protestera! HÅLLÅ DÄR!!!!

  Alma Christina Gyllenstolpe, Barnssk/ distriktsläkare, Vindelns h-central

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016