Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DE3S Läkartidningen 13/2015
Lakartidningen.se 2015-03-19 (uppdaterad 2015-03-20)

Läkare varslad efter Hitlerhälsning

Den läkare som ska ha gjort Hitlerhälsning inför en svårt sjuk patient och personal på Nyköpings lasarett har varslats om avskedande av Landstinget Sörmland.

Elisabet Ohlin

Läkaren stängdes efter händelsen av från sin tjänst utan lön i avvaktan på en internutredning. Nu är utredningen klar.

– Efter den utredning som vi gjort tycker vi att det beteende som han ägnat sig åt är ytterst olämpligt, och det har lett fram till att vi har varslat om avskedande. Men varslet har inte fullföljts, för personen har valt att själv sluta, säger landstingsdirektör Jan Grönlund.

Avskedande ska skiljas från uppsägning. Vid avskedande avslutas tjänstgöringen omedelbart utan någon uppsägningstid eller rätt till lön. För avskedande krävs att den anställde misskött sig grovt.

– Landstinget Sörmland ser ytterst allvarligt på saken. Avskedande är det grövsta man kan ta till, säger Jan Grönlund.

Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening, som företrätt läkaren, berättar att förhandlingen med arbetsgivaren nu är avslutad och varslet om avsked tillbakadraget. Hon skriver till Läkartidningen:

»Arbetsgivaren och Sörmlands läkarförening är överens om det fullständigt oacceptabla i att göra en hitlerhälsning. Anledningen till att läkaren inte blev avskedad är att handlingen var menad som ett skämt, vilket förstås inte förtar att det var mycket omdömeslöst gjort. Läkaren har tillfullo förstått sitt infall och grova misstag och är djupt ångerfull. Läkaren har inga som helst rasistiska eller antisemitiska värderingar. Som ett resultat av sin ånger bad läkaren i nära anslutning till händelsen den berörda patienten om ursäkt. En ursäkt som patienten godtog. Läkaren har avslutat sin tjänst och ärendet är därmed avslutat.«

Läs tidigare artikel:

Läkare utreds efter Hitlerhälsning

Kommentarer (4)

 • "Ytterst olämpligt" täcker inte detta.

  2015-03-19 20:19 | Ja det är sant, att både vi själva och allmänheten håller oss till en hög standard. I vems händer skulle man själv vilja lägga sitt välbefinnande, kroppsligt eller själsligt? En person som anser att det finns människor som är mindre värda, eller som inte har samma rättigheter som alla andra, eller ens har rätt att leva? Är det en person som kan fungera som läkare? Inte i mitt tycke. Den basala gemensamma värdegrunden som vårt yrke vilar på håller oss till en högre moralisk och medmänsklig standard än så. Här finns faktiskt inte utrymme för personliga tolkningar. Alla våra patienter är lika värda, alla är värda den bästa vård vi kan ge dem och ett respektfullt bemötande. Genom denna handling anser jag att den här personen har diskvalificerat sig för att utöva läkaryrket.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Javisst, jag är judinna.

 • Vår förlorade heder.

  2015-03-19 21:56 | Det är lätt att reagera mycket snabbt och utan eftertanke när man läser om en kollega som ska ha gjort en Hitler hälsning inför patient och personal under sin yrkesutövning. Mycket information saknas, man kan lätt lockas att dra slutsatser av att personen i fråga har varslats om avstängning. Om det skulle vara så att kollegan gett uttryck för sina personliga åsikter uppstår frågan om han/hon är lämplig som läkare. Kunskapen behöver det inte vara något fel på, men människosynen är inte kompatibel med utövandet av yrket. Den lägsta gemensamma nivån vi kan acceptera är att alla människor är lika värda, har samma rättigheter och bör bemötas med respekt. Samma respekt som vi för övrigt gärna vill åtnjuta själva och delvis har förlorat i samhället. Inte undra på att vår status och löner sjunker när delar av kåren beter sig på förkastligt sätt. Det är inte så svårt att avgöra vilka riktlinjer som gäller i bemötandet och utövandet av yrket. Hur skulle man själv vilja bli bemött? Vilka värderingar vill man att de personer i vars händer man lägger sin kroppsliga och själsliga hälsa har? Vill man att de inte gör sitt bästa eller helt enkelt slarvar med ens vård pga att man har blå ögon? Är det acceptabelt att tala om att man inte gillar människor som är födda 21 mars 1974? Till detta måste man lägga att det är något av det svåraste att avvakta med sitt eget (för)dömande innan alla fakta i målet har presenterats. Denna/denne kollega bör ges samma rättigheter som vi alla vill ha, på den värdegrund som i denne/denna kollega eventuellt har visat att han/ hon inte är villig att ge alla sina patienter eller medmänniskor.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Medmänniska - och judinna.

 • Ytterst olämplig!

  2015-03-21 16:10 | Jag håller helt med inlägget från Catarina Bitkover.
  Jäv: Medmänniska - och inte judinna

  Birgit Sjölander, Dr. med, Rehabiliterings kliniken Sandnessjöen

  Jäv:

 • Medmänniska - humanism TALA med varandra med respekt och ödmjukhet/ vänlighet/ empati

  2015-03-24 08:33 | MIna barns kusiner är judar, har dubbelt medborgarskap svensk–brasilianskt - detta för att kunna fly om de blir förföljda.
  Ingen skall behöva bli bemött med ondska, "mobbing" ökar rädslan, FLER bör kommentera detta. Protestera! HÅLLÅ DÄR!!!!

  Alma Christina Gyllenstolpe, Barnssk/ distriktsläkare, Vindelns h-central

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

ABC om Smärtlindring vid vaginal förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons