Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DE3S Läkartidningen 13/2015
Lakartidningen.se 2015-03-19 (uppdaterad 2015-03-20)

Läkare varslad efter Hitlerhälsning

Den läkare som ska ha gjort Hitlerhälsning inför en svårt sjuk patient och personal på Nyköpings lasarett har varslats om avskedande av Landstinget Sörmland.

Elisabet Ohlin

Läkaren stängdes efter händelsen av från sin tjänst utan lön i avvaktan på en internutredning. Nu är utredningen klar.

– Efter den utredning som vi gjort tycker vi att det beteende som han ägnat sig åt är ytterst olämpligt, och det har lett fram till att vi har varslat om avskedande. Men varslet har inte fullföljts, för personen har valt att själv sluta, säger landstingsdirektör Jan Grönlund.

Avskedande ska skiljas från uppsägning. Vid avskedande avslutas tjänstgöringen omedelbart utan någon uppsägningstid eller rätt till lön. För avskedande krävs att den anställde misskött sig grovt.

– Landstinget Sörmland ser ytterst allvarligt på saken. Avskedande är det grövsta man kan ta till, säger Jan Grönlund.

Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening, som företrätt läkaren, berättar att förhandlingen med arbetsgivaren nu är avslutad och varslet om avsked tillbakadraget. Hon skriver till Läkartidningen:

»Arbetsgivaren och Sörmlands läkarförening är överens om det fullständigt oacceptabla i att göra en hitlerhälsning. Anledningen till att läkaren inte blev avskedad är att handlingen var menad som ett skämt, vilket förstås inte förtar att det var mycket omdömeslöst gjort. Läkaren har tillfullo förstått sitt infall och grova misstag och är djupt ångerfull. Läkaren har inga som helst rasistiska eller antisemitiska värderingar. Som ett resultat av sin ånger bad läkaren i nära anslutning till händelsen den berörda patienten om ursäkt. En ursäkt som patienten godtog. Läkaren har avslutat sin tjänst och ärendet är därmed avslutat.«

Läs tidigare artikel:

Läkare utreds efter Hitlerhälsning

Kommentarer (4)

 • "Ytterst olämpligt" täcker inte detta.

  2015-03-19 20:19 | Ja det är sant, att både vi själva och allmänheten håller oss till en hög standard. I vems händer skulle man själv vilja lägga sitt välbefinnande, kroppsligt eller själsligt? En person som anser att det finns människor som är mindre värda, eller som inte har samma rättigheter som alla andra, eller ens har rätt att leva? Är det en person som kan fungera som läkare? Inte i mitt tycke. Den basala gemensamma värdegrunden som vårt yrke vilar på håller oss till en högre moralisk och medmänsklig standard än så. Här finns faktiskt inte utrymme för personliga tolkningar. Alla våra patienter är lika värda, alla är värda den bästa vård vi kan ge dem och ett respektfullt bemötande. Genom denna handling anser jag att den här personen har diskvalificerat sig för att utöva läkaryrket.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Javisst, jag är judinna.

 • Vår förlorade heder.

  2015-03-19 21:56 | Det är lätt att reagera mycket snabbt och utan eftertanke när man läser om en kollega som ska ha gjort en Hitler hälsning inför patient och personal under sin yrkesutövning. Mycket information saknas, man kan lätt lockas att dra slutsatser av att personen i fråga har varslats om avstängning. Om det skulle vara så att kollegan gett uttryck för sina personliga åsikter uppstår frågan om han/hon är lämplig som läkare. Kunskapen behöver det inte vara något fel på, men människosynen är inte kompatibel med utövandet av yrket. Den lägsta gemensamma nivån vi kan acceptera är att alla människor är lika värda, har samma rättigheter och bör bemötas med respekt. Samma respekt som vi för övrigt gärna vill åtnjuta själva och delvis har förlorat i samhället. Inte undra på att vår status och löner sjunker när delar av kåren beter sig på förkastligt sätt. Det är inte så svårt att avgöra vilka riktlinjer som gäller i bemötandet och utövandet av yrket. Hur skulle man själv vilja bli bemött? Vilka värderingar vill man att de personer i vars händer man lägger sin kroppsliga och själsliga hälsa har? Vill man att de inte gör sitt bästa eller helt enkelt slarvar med ens vård pga att man har blå ögon? Är det acceptabelt att tala om att man inte gillar människor som är födda 21 mars 1974? Till detta måste man lägga att det är något av det svåraste att avvakta med sitt eget (för)dömande innan alla fakta i målet har presenterats. Denna/denne kollega bör ges samma rättigheter som vi alla vill ha, på den värdegrund som i denne/denna kollega eventuellt har visat att han/ hon inte är villig att ge alla sina patienter eller medmänniskor.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Medmänniska - och judinna.

 • Ytterst olämplig!

  2015-03-21 16:10 | Jag håller helt med inlägget från Catarina Bitkover.
  Jäv: Medmänniska - och inte judinna

  Birgit Sjölander, Dr. med, Rehabiliterings kliniken Sandnessjöen

  Jäv:

 • Medmänniska - humanism TALA med varandra med respekt och ödmjukhet/ vänlighet/ empati

  2015-03-24 08:33 | MIna barns kusiner är judar, har dubbelt medborgarskap svensk–brasilianskt - detta för att kunna fly om de blir förföljda.
  Ingen skall behöva bli bemött med ondska, "mobbing" ökar rädslan, FLER bör kommentera detta. Protestera! HÅLLÅ DÄR!!!!

  Alma Christina Gyllenstolpe, Barnssk/ distriktsläkare, Vindelns h-central

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Problem i Stockholm att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons