Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DE3S Läkartidningen 13/2015
Lakartidningen.se 2015-03-19 (uppdaterad 2015-03-20)

Läkare varslad efter Hitlerhälsning

Den läkare som ska ha gjort Hitlerhälsning inför en svårt sjuk patient och personal på Nyköpings lasarett har varslats om avskedande av Landstinget Sörmland.

Elisabet Ohlin

Läkaren stängdes efter händelsen av från sin tjänst utan lön i avvaktan på en internutredning. Nu är utredningen klar.

– Efter den utredning som vi gjort tycker vi att det beteende som han ägnat sig åt är ytterst olämpligt, och det har lett fram till att vi har varslat om avskedande. Men varslet har inte fullföljts, för personen har valt att själv sluta, säger landstingsdirektör Jan Grönlund.

Avskedande ska skiljas från uppsägning. Vid avskedande avslutas tjänstgöringen omedelbart utan någon uppsägningstid eller rätt till lön. För avskedande krävs att den anställde misskött sig grovt.

– Landstinget Sörmland ser ytterst allvarligt på saken. Avskedande är det grövsta man kan ta till, säger Jan Grönlund.

Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening, som företrätt läkaren, berättar att förhandlingen med arbetsgivaren nu är avslutad och varslet om avsked tillbakadraget. Hon skriver till Läkartidningen:

»Arbetsgivaren och Sörmlands läkarförening är överens om det fullständigt oacceptabla i att göra en hitlerhälsning. Anledningen till att läkaren inte blev avskedad är att handlingen var menad som ett skämt, vilket förstås inte förtar att det var mycket omdömeslöst gjort. Läkaren har tillfullo förstått sitt infall och grova misstag och är djupt ångerfull. Läkaren har inga som helst rasistiska eller antisemitiska värderingar. Som ett resultat av sin ånger bad läkaren i nära anslutning till händelsen den berörda patienten om ursäkt. En ursäkt som patienten godtog. Läkaren har avslutat sin tjänst och ärendet är därmed avslutat.«

Läs tidigare artikel:

Läkare utreds efter Hitlerhälsning

Kommentarer (4)

 • "Ytterst olämpligt" täcker inte detta.

  2015-03-19 20:19 | Ja det är sant, att både vi själva och allmänheten håller oss till en hög standard. I vems händer skulle man själv vilja lägga sitt välbefinnande, kroppsligt eller själsligt? En person som anser att det finns människor som är mindre värda, eller som inte har samma rättigheter som alla andra, eller ens har rätt att leva? Är det en person som kan fungera som läkare? Inte i mitt tycke. Den basala gemensamma värdegrunden som vårt yrke vilar på håller oss till en högre moralisk och medmänsklig standard än så. Här finns faktiskt inte utrymme för personliga tolkningar. Alla våra patienter är lika värda, alla är värda den bästa vård vi kan ge dem och ett respektfullt bemötande. Genom denna handling anser jag att den här personen har diskvalificerat sig för att utöva läkaryrket.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Javisst, jag är judinna.

 • Vår förlorade heder.

  2015-03-19 21:56 | Det är lätt att reagera mycket snabbt och utan eftertanke när man läser om en kollega som ska ha gjort en Hitler hälsning inför patient och personal under sin yrkesutövning. Mycket information saknas, man kan lätt lockas att dra slutsatser av att personen i fråga har varslats om avstängning. Om det skulle vara så att kollegan gett uttryck för sina personliga åsikter uppstår frågan om han/hon är lämplig som läkare. Kunskapen behöver det inte vara något fel på, men människosynen är inte kompatibel med utövandet av yrket. Den lägsta gemensamma nivån vi kan acceptera är att alla människor är lika värda, har samma rättigheter och bör bemötas med respekt. Samma respekt som vi för övrigt gärna vill åtnjuta själva och delvis har förlorat i samhället. Inte undra på att vår status och löner sjunker när delar av kåren beter sig på förkastligt sätt. Det är inte så svårt att avgöra vilka riktlinjer som gäller i bemötandet och utövandet av yrket. Hur skulle man själv vilja bli bemött? Vilka värderingar vill man att de personer i vars händer man lägger sin kroppsliga och själsliga hälsa har? Vill man att de inte gör sitt bästa eller helt enkelt slarvar med ens vård pga att man har blå ögon? Är det acceptabelt att tala om att man inte gillar människor som är födda 21 mars 1974? Till detta måste man lägga att det är något av det svåraste att avvakta med sitt eget (för)dömande innan alla fakta i målet har presenterats. Denna/denne kollega bör ges samma rättigheter som vi alla vill ha, på den värdegrund som i denne/denna kollega eventuellt har visat att han/ hon inte är villig att ge alla sina patienter eller medmänniskor.

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus

  Jäv: Medmänniska - och judinna.

 • Ytterst olämplig!

  2015-03-21 16:10 | Jag håller helt med inlägget från Catarina Bitkover.
  Jäv: Medmänniska - och inte judinna

  Birgit Sjölander, Dr. med, Rehabiliterings kliniken Sandnessjöen

  Jäv:

 • Medmänniska - humanism TALA med varandra med respekt och ödmjukhet/ vänlighet/ empati

  2015-03-24 08:33 | MIna barns kusiner är judar, har dubbelt medborgarskap svensk–brasilianskt - detta för att kunna fly om de blir förföljda.
  Ingen skall behöva bli bemött med ondska, "mobbing" ökar rädslan, FLER bör kommentera detta. Protestera! HÅLLÅ DÄR!!!!

  Alma Christina Gyllenstolpe, Barnssk/ distriktsläkare, Vindelns h-central

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons