Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DHYW Lakartidningen.se 2015-05-11

Kostnaderna för inhyrd personal har skenat

Landstingens och regionernas kostnader för inhyrd personal skulle halveras från 2011 till år 2014. I stället har de ökat med 40 procent.

Marie Ström

2011 lade landstingen och regionerna 2,45 miljarder kronor på inhyrd personal. Året därpå presenterade Sveriges Kommuner och landsting en handlingsplan för att minska användandet av bemanningsföretag. Ett första delmål var att halvera kostnaderna till år 2014. 

Så blev det inte. Kostnaderna för inhyrd personal har i stället skenat i väg. Förra året betalade landstingen och regionerna 3,41 miljarder kronor för stafettläkare, stafettsjuksköterskor och annan inhyrd personal.

Ser man på det i backspegeln var målet som SKL satte upp orealistiskt, erkänner Agneta Jöhnk som är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

– Kostnaderna har verkligen inte avstannat, konstaterar hon.

Enligt henne beror det dels på att många av åtgärderna – som att öka antalet ST-tjänster inom primärvården och psykiatrin – som gjorts ger resultat först på längre sikt. Dels på politik. Politikerna vill inte gärna stänga en vårdcentral på grund av läkarbrist.

– Man har funderat väldigt mycket tillsammans, både landstingsdirektörer och personaldirektörer, men har kunnat konstatera att tillgängligheten för patienterna är väldigt viktig. Det är politiskt viktigt att hålla jourlinjer och vårdcentraler öppna. Då har man löst det genom att anlita bemanningsföretag.

En stor del av summan, cirka 85 procent, har gått till stafettläkare. Men det är kostnaderna för sjuksköterskor som ökar mest. Från 2013 till 2014 ser de nästan ut att ha fördubblats, sett till de landsting och regioner som har redovisat kostnader per yrkesgrupp till SKL. 

Primärvårdens andel av totalkostnaden har däremot krympt en aning.

– Vi vet att landstingen har satsat på att få till fler ST-block inom primärvården. Det har kanske förändrat det här lite grann, men det är fortfarande väldigt långt ifrån målet, säger Agneta Jöhnk.

Enligt henne krävs en strategisk kompetensförsörjningsplan för att lösa bemanningsproblemen. Hon ser ett särskilt stort behov av det inom bristspecialister som psykiatri och allmänmedicin.

SKL försöker nu få en överblick över hur ST-styrningen fungerar i dag och hur landstingen planerar inför framtiden.

– Vi ser redan nu att man styr på många olika sätt. Det finns ingen enhetlighet. Och det kanske det inte behöver vara – men det blir lätt en koncentration av ST-läkare på sjukhusen fast den borde vara inom primärvården och psykiatrin, säger Agneta Jöhnk.

Att rätt yrkesgrupp gör rätt sak tror hon är en annan nyckel. Hon påpekar att Sverige ligger över OECD-snittet både när det gäller antal läkare och antal sjuksköterskor per 1 000 invånare.

– Vi har aldrig haft så många sjuksköterskor och läkare som vi har i dag. Men har vi högre produktivitet och resultat? Vi kanske till viss del använder läkarna och sjuksköterskorna fel.

Nu måste landstingen och regionerna fokusera än mer och än kraftfullare på frågan om det ska gå att råda bot på bemanningsproblemen, enligt Agneta Jöhnk.

– De sliter redan sitt hår över detta. Men vi kanske är i ett läge där man på allvar måste fundera på hur man styr sina ST-läkare, hur man styr specialistsjukskötersketillgången och fördelningen av pengar och hur man upphandlar bemanningsföretagen. Kan man till exempel gå ihop och göra en gemensam ramupphandling?

Läs mer:

Fortsatt kostnadsökning för hyrläkare

Hälsocentraler i Sandviken satsar på gemensam ST-utbildning

Landstingens kostnader för inhyrd personal

 • 2011: 2,45 miljarder kronor
 • 2012: 2,66 miljarder kronor
 • 2013: 2,86 miljarder kronor
 • 2014: 3,41 miljarder kronor

SKL har inte gjort några omräkningar för eventuella prishöjningar och liknande. Det som redovisas är alltså de faktiska kostnaderna.

Totalkostnaden för inhyrd personal under 2014 motsvarar mindre än tre procent av den totala personalkostnaden för landsting och regioner (sjukvården).

Källa: SKL

Kommentarer (6)

 • Prestationsersättning löser problemet

  2015-05-11 17:58 | Under min riksdagstid 1991-94 motionerade jag och mitt parti Ny Demokrati upprepade gånger om att återinföra en prestationsersättning för både distriktsläkare och för sjukhusens mottagningar. Läs dem! Men sjukvårdssocialisterna stoppade dem som väntat! Då är det viktigt att prestationsersättningen inte premierar många korta besök (som vid Vårdval) utan baseras på vad läkaren gör. Så är det i de allra flesta länder där mottagningarna fungerar. Prestationsersättningen avskaffades 1970 av socialdemokraterna under Aspling. Dessförinnan hade samtliga ! svenska läkare mjukats upp med en noggrann skattekontroll. Den fasta lönen blev relativt bra. Men min vän och riksdagskollega Jerzy Einhorn som liksom jag var med före reformen sade. Man fördubblade lönerna för många samtidigt som man halverade produktionen.
  Och varför arbetar många nu som hyrläkare? Svaret är att man då förtjänar bättre än på sitt ordinarie jobb!

  Leif Bergdahl, Docent.Privatläkare, Medgoldkliniken ,Juoksengi

  Jäv:

 • Undermålig rapportering!

  2015-05-11 23:12 | Än en gång ett amatörmässigt journalistiskt budskap och denna gång dessutom i läkarnas egen tidning! Om landstingen/regionerna har allt fler obesatta tjänster och i stället hyr in personal via bemanningsföretag är det inte konstigt att kostnaderna ökar. Det intressanta däremot måste vara vad merkostnaden är för inhyrd personal. Läkartidningen bör återkomma med en mer seriös rapportering och inte okritiskt basunera ut vad som kan tolkas som politisk propaganda från SKL.

  Normann Iversen, Läkare, HudDoktorn i Örebro

  Jäv:

 • Prestationsersättning med kontroll av prestationerna.

  2015-05-12 12:51 | Varför skulle ett sådant system inte fungera igen i Sverige??
  Det fungerade ju före 7-kronan! Lär av de länder som fortsatt har ett sådant system o skrota/rationalisera /slå ihop landstingen, inte minst inom IT-sfären.

  Bo Ahlberg, Leg läk,pensionär efter 40 år som psykiater ., Pens.

  Jäv: 18 år inom Ptj kanske är jäv?

 • HYRLÄKARE - MEN MAN KAN INTE RÄKNA

  2015-05-17 12:17 | Läkarförbundet har all anledning att visa kostnader för läkare men vägrar räkna. Med andra ord finns inte räkneförmågan för att jämföra konsultläkare och fast anställda kolleger. Kostnadsskillnaden är minimal.
  Näringslivet bör tillfrågas hur man där räknar på sina inhyrda konsulter.
  Många poster i en sådan kalkyl är uppenbara.
  Fast anställning med kontinuitet och utvecklingsmöjligheter gynnar produktiviteten och arbetstillfredsställelsen allra mest. Ingen tvekan.
  Jag uppmanar Läkarförbundet att hjälpa oss, som vill arbeta som hyrläkare, att visa kalkyl för våra mycket viktiga fast anställda kolleger. Ingen tjänar på oskäliga löneskillnader på någon arbetsplats.

  Sune Johansson , Allmänläkare, Johansson&Zar Ab, Allmänläkarkonsult

  Jäv:

 • Orsak och konsekvens

  2015-05-18 18:50 | Det är märkligt att detta med hur man väljer att bemanna en verksamhet - med inhyrd eller anställd personal - är en fråga skulle kunna motivera samma eller mer utrymme i debatten än den får men som ingen journalist av rang verkar ha intresse, förstånd eller kunskap att rapportera med någon form av gravitas!

  För det första är det så, att Läkarförbundet har inkomster av att man överutnyttjar personal på jourtid hos den offentliga arbetsgivaren. Denna merkostnad som den offentliga arbetsgivaren har när man drar på sig över 200 övertidstimmar är ändå lägre än att öka bemanningen. SKL tjänar (sparar) pengar och Läkarförbundet (som äger läkartidningen) tjänar pengar. Alltså är det inte fråga om objektiv rapportering, bara särintressen.

  Att anställa personal för att utföra arbete kostar därtill mer än att hyra in personal. Detta kommer sällan fram i debatten och måste påtalas varje gång. Arbetsgivaravgifter, tjänstepension, semesterersättning med mera är stora faktiska utgifter som är fasta, över tid, ej skalbara i verksamheter med flera hundra miljoner i personalkostnader. Som anställd får man fylla i en ledighetsansökan, den blir sällan en realitet, istället får man barta jourer med sina kollegor som en finansvalp på handelsgolvet i London Stock Exchange för att äga sin egen tid. Detta som följd av underbemanning, överuttag i jourbörda och obalans mellan senior och junior bemanning i jourlinjer. Flera landsting tillämpar indirekt stöld av arbetstid i sina datasystem där de sonika raderar övertidstimmar som man inte "tagit ut" för att slippa övertidsersättningar och straffavgifter.
  Gör ett riktigt reportage. En saklig analys. Ge förslag på förbättringar för skattebetalarna, patienterna och professionen istället för den typen av kvällspressjournalistik.

  Michel Tagliati, leg.läk, Primär- och akutsjukvård

  Jäv:

 • Man kan inte säga A utan att säga B

  2015-06-04 23:18 | Om det nu framkommer att det har kostat några miljarder för inhyrd personal, hur mkt hade det kostar med fast anställd personal (inkl tjänstepension, semester mm)? Det måste ju finnas med för att denna miljard-siffra ska gå att värdera överhuvudtaget. "Skenat" låter för mig som att man bara fått en ökad kostnad för nåt utan att få nåt för den, men det måste ju ha hyrts in fler personal och man får ju hoppas att de gjort nåt slags jobb

  Petter Jacobssson, ST-läkare allmänmedicin , Stora Höga Vårdcentral

  Jäv: Konsultläkare ströveckor

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons