Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DHYW Lakartidningen.se 2015-05-11

Kostnaderna för inhyrd personal har skenat

Landstingens och regionernas kostnader för inhyrd personal skulle halveras från 2011 till år 2014. I stället har de ökat med 40 procent.

Marie Ström

2011 lade landstingen och regionerna 2,45 miljarder kronor på inhyrd personal. Året därpå presenterade Sveriges Kommuner och landsting en handlingsplan för att minska användandet av bemanningsföretag. Ett första delmål var att halvera kostnaderna till år 2014. 

Så blev det inte. Kostnaderna för inhyrd personal har i stället skenat i väg. Förra året betalade landstingen och regionerna 3,41 miljarder kronor för stafettläkare, stafettsjuksköterskor och annan inhyrd personal.

Ser man på det i backspegeln var målet som SKL satte upp orealistiskt, erkänner Agneta Jöhnk som är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

– Kostnaderna har verkligen inte avstannat, konstaterar hon.

Enligt henne beror det dels på att många av åtgärderna – som att öka antalet ST-tjänster inom primärvården och psykiatrin – som gjorts ger resultat först på längre sikt. Dels på politik. Politikerna vill inte gärna stänga en vårdcentral på grund av läkarbrist.

– Man har funderat väldigt mycket tillsammans, både landstingsdirektörer och personaldirektörer, men har kunnat konstatera att tillgängligheten för patienterna är väldigt viktig. Det är politiskt viktigt att hålla jourlinjer och vårdcentraler öppna. Då har man löst det genom att anlita bemanningsföretag.

En stor del av summan, cirka 85 procent, har gått till stafettläkare. Men det är kostnaderna för sjuksköterskor som ökar mest. Från 2013 till 2014 ser de nästan ut att ha fördubblats, sett till de landsting och regioner som har redovisat kostnader per yrkesgrupp till SKL. 

Primärvårdens andel av totalkostnaden har däremot krympt en aning.

– Vi vet att landstingen har satsat på att få till fler ST-block inom primärvården. Det har kanske förändrat det här lite grann, men det är fortfarande väldigt långt ifrån målet, säger Agneta Jöhnk.

Enligt henne krävs en strategisk kompetensförsörjningsplan för att lösa bemanningsproblemen. Hon ser ett särskilt stort behov av det inom bristspecialister som psykiatri och allmänmedicin.

SKL försöker nu få en överblick över hur ST-styrningen fungerar i dag och hur landstingen planerar inför framtiden.

– Vi ser redan nu att man styr på många olika sätt. Det finns ingen enhetlighet. Och det kanske det inte behöver vara – men det blir lätt en koncentration av ST-läkare på sjukhusen fast den borde vara inom primärvården och psykiatrin, säger Agneta Jöhnk.

Att rätt yrkesgrupp gör rätt sak tror hon är en annan nyckel. Hon påpekar att Sverige ligger över OECD-snittet både när det gäller antal läkare och antal sjuksköterskor per 1 000 invånare.

– Vi har aldrig haft så många sjuksköterskor och läkare som vi har i dag. Men har vi högre produktivitet och resultat? Vi kanske till viss del använder läkarna och sjuksköterskorna fel.

Nu måste landstingen och regionerna fokusera än mer och än kraftfullare på frågan om det ska gå att råda bot på bemanningsproblemen, enligt Agneta Jöhnk.

– De sliter redan sitt hår över detta. Men vi kanske är i ett läge där man på allvar måste fundera på hur man styr sina ST-läkare, hur man styr specialistsjukskötersketillgången och fördelningen av pengar och hur man upphandlar bemanningsföretagen. Kan man till exempel gå ihop och göra en gemensam ramupphandling?

Läs mer:

Fortsatt kostnadsökning för hyrläkare

Hälsocentraler i Sandviken satsar på gemensam ST-utbildning

Landstingens kostnader för inhyrd personal

 • 2011: 2,45 miljarder kronor
 • 2012: 2,66 miljarder kronor
 • 2013: 2,86 miljarder kronor
 • 2014: 3,41 miljarder kronor

SKL har inte gjort några omräkningar för eventuella prishöjningar och liknande. Det som redovisas är alltså de faktiska kostnaderna.

Totalkostnaden för inhyrd personal under 2014 motsvarar mindre än tre procent av den totala personalkostnaden för landsting och regioner (sjukvården).

Källa: SKL

Kommentarer (6)

 • Prestationsersättning löser problemet

  2015-05-11 17:58 | Under min riksdagstid 1991-94 motionerade jag och mitt parti Ny Demokrati upprepade gånger om att återinföra en prestationsersättning för både distriktsläkare och för sjukhusens mottagningar. Läs dem! Men sjukvårdssocialisterna stoppade dem som väntat! Då är det viktigt att prestationsersättningen inte premierar många korta besök (som vid Vårdval) utan baseras på vad läkaren gör. Så är det i de allra flesta länder där mottagningarna fungerar. Prestationsersättningen avskaffades 1970 av socialdemokraterna under Aspling. Dessförinnan hade samtliga ! svenska läkare mjukats upp med en noggrann skattekontroll. Den fasta lönen blev relativt bra. Men min vän och riksdagskollega Jerzy Einhorn som liksom jag var med före reformen sade. Man fördubblade lönerna för många samtidigt som man halverade produktionen.
  Och varför arbetar många nu som hyrläkare? Svaret är att man då förtjänar bättre än på sitt ordinarie jobb!

  Leif Bergdahl, Docent.Privatläkare, Medgoldkliniken ,Juoksengi

  Jäv:

 • Undermålig rapportering!

  2015-05-11 23:12 | Än en gång ett amatörmässigt journalistiskt budskap och denna gång dessutom i läkarnas egen tidning! Om landstingen/regionerna har allt fler obesatta tjänster och i stället hyr in personal via bemanningsföretag är det inte konstigt att kostnaderna ökar. Det intressanta däremot måste vara vad merkostnaden är för inhyrd personal. Läkartidningen bör återkomma med en mer seriös rapportering och inte okritiskt basunera ut vad som kan tolkas som politisk propaganda från SKL.

  Normann Iversen, Läkare, HudDoktorn i Örebro

  Jäv:

 • Prestationsersättning med kontroll av prestationerna.

  2015-05-12 12:51 | Varför skulle ett sådant system inte fungera igen i Sverige??
  Det fungerade ju före 7-kronan! Lär av de länder som fortsatt har ett sådant system o skrota/rationalisera /slå ihop landstingen, inte minst inom IT-sfären.

  Bo Ahlberg, Leg läk,pensionär efter 40 år som psykiater ., Pens.

  Jäv: 18 år inom Ptj kanske är jäv?

 • HYRLÄKARE - MEN MAN KAN INTE RÄKNA

  2015-05-17 12:17 | Läkarförbundet har all anledning att visa kostnader för läkare men vägrar räkna. Med andra ord finns inte räkneförmågan för att jämföra konsultläkare och fast anställda kolleger. Kostnadsskillnaden är minimal.
  Näringslivet bör tillfrågas hur man där räknar på sina inhyrda konsulter.
  Många poster i en sådan kalkyl är uppenbara.
  Fast anställning med kontinuitet och utvecklingsmöjligheter gynnar produktiviteten och arbetstillfredsställelsen allra mest. Ingen tvekan.
  Jag uppmanar Läkarförbundet att hjälpa oss, som vill arbeta som hyrläkare, att visa kalkyl för våra mycket viktiga fast anställda kolleger. Ingen tjänar på oskäliga löneskillnader på någon arbetsplats.

  Sune Johansson , Allmänläkare, Johansson&Zar Ab, Allmänläkarkonsult

  Jäv:

 • Orsak och konsekvens

  2015-05-18 18:50 | Det är märkligt att detta med hur man väljer att bemanna en verksamhet - med inhyrd eller anställd personal - är en fråga skulle kunna motivera samma eller mer utrymme i debatten än den får men som ingen journalist av rang verkar ha intresse, förstånd eller kunskap att rapportera med någon form av gravitas!

  För det första är det så, att Läkarförbundet har inkomster av att man överutnyttjar personal på jourtid hos den offentliga arbetsgivaren. Denna merkostnad som den offentliga arbetsgivaren har när man drar på sig över 200 övertidstimmar är ändå lägre än att öka bemanningen. SKL tjänar (sparar) pengar och Läkarförbundet (som äger läkartidningen) tjänar pengar. Alltså är det inte fråga om objektiv rapportering, bara särintressen.

  Att anställa personal för att utföra arbete kostar därtill mer än att hyra in personal. Detta kommer sällan fram i debatten och måste påtalas varje gång. Arbetsgivaravgifter, tjänstepension, semesterersättning med mera är stora faktiska utgifter som är fasta, över tid, ej skalbara i verksamheter med flera hundra miljoner i personalkostnader. Som anställd får man fylla i en ledighetsansökan, den blir sällan en realitet, istället får man barta jourer med sina kollegor som en finansvalp på handelsgolvet i London Stock Exchange för att äga sin egen tid. Detta som följd av underbemanning, överuttag i jourbörda och obalans mellan senior och junior bemanning i jourlinjer. Flera landsting tillämpar indirekt stöld av arbetstid i sina datasystem där de sonika raderar övertidstimmar som man inte "tagit ut" för att slippa övertidsersättningar och straffavgifter.
  Gör ett riktigt reportage. En saklig analys. Ge förslag på förbättringar för skattebetalarna, patienterna och professionen istället för den typen av kvällspressjournalistik.

  Michel Tagliati, leg.läk, Primär- och akutsjukvård

  Jäv:

 • Man kan inte säga A utan att säga B

  2015-06-04 23:18 | Om det nu framkommer att det har kostat några miljarder för inhyrd personal, hur mkt hade det kostar med fast anställd personal (inkl tjänstepension, semester mm)? Det måste ju finnas med för att denna miljard-siffra ska gå att värdera överhuvudtaget. "Skenat" låter för mig som att man bara fått en ökad kostnad för nåt utan att få nåt för den, men det måste ju ha hyrts in fler personal och man får ju hoppas att de gjort nåt slags jobb

  Petter Jacobssson, ST-läkare allmänmedicin , Stora Höga Vårdcentral

  Jäv: Konsultläkare ströveckor

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons