Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DHYW Lakartidningen.se 2015-05-11

Kostnaderna för inhyrd personal har skenat

Landstingens och regionernas kostnader för inhyrd personal skulle halveras från 2011 till år 2014. I stället har de ökat med 40 procent.

Marie Ström

2011 lade landstingen och regionerna 2,45 miljarder kronor på inhyrd personal. Året därpå presenterade Sveriges Kommuner och landsting en handlingsplan för att minska användandet av bemanningsföretag. Ett första delmål var att halvera kostnaderna till år 2014. 

Så blev det inte. Kostnaderna för inhyrd personal har i stället skenat i väg. Förra året betalade landstingen och regionerna 3,41 miljarder kronor för stafettläkare, stafettsjuksköterskor och annan inhyrd personal.

Ser man på det i backspegeln var målet som SKL satte upp orealistiskt, erkänner Agneta Jöhnk som är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

– Kostnaderna har verkligen inte avstannat, konstaterar hon.

Enligt henne beror det dels på att många av åtgärderna – som att öka antalet ST-tjänster inom primärvården och psykiatrin – som gjorts ger resultat först på längre sikt. Dels på politik. Politikerna vill inte gärna stänga en vårdcentral på grund av läkarbrist.

– Man har funderat väldigt mycket tillsammans, både landstingsdirektörer och personaldirektörer, men har kunnat konstatera att tillgängligheten för patienterna är väldigt viktig. Det är politiskt viktigt att hålla jourlinjer och vårdcentraler öppna. Då har man löst det genom att anlita bemanningsföretag.

En stor del av summan, cirka 85 procent, har gått till stafettläkare. Men det är kostnaderna för sjuksköterskor som ökar mest. Från 2013 till 2014 ser de nästan ut att ha fördubblats, sett till de landsting och regioner som har redovisat kostnader per yrkesgrupp till SKL. 

Primärvårdens andel av totalkostnaden har däremot krympt en aning.

– Vi vet att landstingen har satsat på att få till fler ST-block inom primärvården. Det har kanske förändrat det här lite grann, men det är fortfarande väldigt långt ifrån målet, säger Agneta Jöhnk.

Enligt henne krävs en strategisk kompetensförsörjningsplan för att lösa bemanningsproblemen. Hon ser ett särskilt stort behov av det inom bristspecialister som psykiatri och allmänmedicin.

SKL försöker nu få en överblick över hur ST-styrningen fungerar i dag och hur landstingen planerar inför framtiden.

– Vi ser redan nu att man styr på många olika sätt. Det finns ingen enhetlighet. Och det kanske det inte behöver vara – men det blir lätt en koncentration av ST-läkare på sjukhusen fast den borde vara inom primärvården och psykiatrin, säger Agneta Jöhnk.

Att rätt yrkesgrupp gör rätt sak tror hon är en annan nyckel. Hon påpekar att Sverige ligger över OECD-snittet både när det gäller antal läkare och antal sjuksköterskor per 1 000 invånare.

– Vi har aldrig haft så många sjuksköterskor och läkare som vi har i dag. Men har vi högre produktivitet och resultat? Vi kanske till viss del använder läkarna och sjuksköterskorna fel.

Nu måste landstingen och regionerna fokusera än mer och än kraftfullare på frågan om det ska gå att råda bot på bemanningsproblemen, enligt Agneta Jöhnk.

– De sliter redan sitt hår över detta. Men vi kanske är i ett läge där man på allvar måste fundera på hur man styr sina ST-läkare, hur man styr specialistsjukskötersketillgången och fördelningen av pengar och hur man upphandlar bemanningsföretagen. Kan man till exempel gå ihop och göra en gemensam ramupphandling?

Läs mer:

Fortsatt kostnadsökning för hyrläkare

Hälsocentraler i Sandviken satsar på gemensam ST-utbildning

Landstingens kostnader för inhyrd personal

 • 2011: 2,45 miljarder kronor
 • 2012: 2,66 miljarder kronor
 • 2013: 2,86 miljarder kronor
 • 2014: 3,41 miljarder kronor

SKL har inte gjort några omräkningar för eventuella prishöjningar och liknande. Det som redovisas är alltså de faktiska kostnaderna.

Totalkostnaden för inhyrd personal under 2014 motsvarar mindre än tre procent av den totala personalkostnaden för landsting och regioner (sjukvården).

Källa: SKL

Kommentarer (6)

 • Prestationsersättning löser problemet

  2015-05-11 17:58 | Under min riksdagstid 1991-94 motionerade jag och mitt parti Ny Demokrati upprepade gånger om att återinföra en prestationsersättning för både distriktsläkare och för sjukhusens mottagningar. Läs dem! Men sjukvårdssocialisterna stoppade dem som väntat! Då är det viktigt att prestationsersättningen inte premierar många korta besök (som vid Vårdval) utan baseras på vad läkaren gör. Så är det i de allra flesta länder där mottagningarna fungerar. Prestationsersättningen avskaffades 1970 av socialdemokraterna under Aspling. Dessförinnan hade samtliga ! svenska läkare mjukats upp med en noggrann skattekontroll. Den fasta lönen blev relativt bra. Men min vän och riksdagskollega Jerzy Einhorn som liksom jag var med före reformen sade. Man fördubblade lönerna för många samtidigt som man halverade produktionen.
  Och varför arbetar många nu som hyrläkare? Svaret är att man då förtjänar bättre än på sitt ordinarie jobb!

  Leif Bergdahl, Docent.Privatläkare, Medgoldkliniken ,Juoksengi

  Jäv:

 • Undermålig rapportering!

  2015-05-11 23:12 | Än en gång ett amatörmässigt journalistiskt budskap och denna gång dessutom i läkarnas egen tidning! Om landstingen/regionerna har allt fler obesatta tjänster och i stället hyr in personal via bemanningsföretag är det inte konstigt att kostnaderna ökar. Det intressanta däremot måste vara vad merkostnaden är för inhyrd personal. Läkartidningen bör återkomma med en mer seriös rapportering och inte okritiskt basunera ut vad som kan tolkas som politisk propaganda från SKL.

  Normann Iversen, Läkare, HudDoktorn i Örebro

  Jäv:

 • Prestationsersättning med kontroll av prestationerna.

  2015-05-12 12:51 | Varför skulle ett sådant system inte fungera igen i Sverige??
  Det fungerade ju före 7-kronan! Lär av de länder som fortsatt har ett sådant system o skrota/rationalisera /slå ihop landstingen, inte minst inom IT-sfären.

  Bo Ahlberg, Leg läk,pensionär efter 40 år som psykiater ., Pens.

  Jäv: 18 år inom Ptj kanske är jäv?

 • HYRLÄKARE - MEN MAN KAN INTE RÄKNA

  2015-05-17 12:17 | Läkarförbundet har all anledning att visa kostnader för läkare men vägrar räkna. Med andra ord finns inte räkneförmågan för att jämföra konsultläkare och fast anställda kolleger. Kostnadsskillnaden är minimal.
  Näringslivet bör tillfrågas hur man där räknar på sina inhyrda konsulter.
  Många poster i en sådan kalkyl är uppenbara.
  Fast anställning med kontinuitet och utvecklingsmöjligheter gynnar produktiviteten och arbetstillfredsställelsen allra mest. Ingen tvekan.
  Jag uppmanar Läkarförbundet att hjälpa oss, som vill arbeta som hyrläkare, att visa kalkyl för våra mycket viktiga fast anställda kolleger. Ingen tjänar på oskäliga löneskillnader på någon arbetsplats.

  Sune Johansson , Allmänläkare, Johansson&Zar Ab, Allmänläkarkonsult

  Jäv:

 • Orsak och konsekvens

  2015-05-18 18:50 | Det är märkligt att detta med hur man väljer att bemanna en verksamhet - med inhyrd eller anställd personal - är en fråga skulle kunna motivera samma eller mer utrymme i debatten än den får men som ingen journalist av rang verkar ha intresse, förstånd eller kunskap att rapportera med någon form av gravitas!

  För det första är det så, att Läkarförbundet har inkomster av att man överutnyttjar personal på jourtid hos den offentliga arbetsgivaren. Denna merkostnad som den offentliga arbetsgivaren har när man drar på sig över 200 övertidstimmar är ändå lägre än att öka bemanningen. SKL tjänar (sparar) pengar och Läkarförbundet (som äger läkartidningen) tjänar pengar. Alltså är det inte fråga om objektiv rapportering, bara särintressen.

  Att anställa personal för att utföra arbete kostar därtill mer än att hyra in personal. Detta kommer sällan fram i debatten och måste påtalas varje gång. Arbetsgivaravgifter, tjänstepension, semesterersättning med mera är stora faktiska utgifter som är fasta, över tid, ej skalbara i verksamheter med flera hundra miljoner i personalkostnader. Som anställd får man fylla i en ledighetsansökan, den blir sällan en realitet, istället får man barta jourer med sina kollegor som en finansvalp på handelsgolvet i London Stock Exchange för att äga sin egen tid. Detta som följd av underbemanning, överuttag i jourbörda och obalans mellan senior och junior bemanning i jourlinjer. Flera landsting tillämpar indirekt stöld av arbetstid i sina datasystem där de sonika raderar övertidstimmar som man inte "tagit ut" för att slippa övertidsersättningar och straffavgifter.
  Gör ett riktigt reportage. En saklig analys. Ge förslag på förbättringar för skattebetalarna, patienterna och professionen istället för den typen av kvällspressjournalistik.

  Michel Tagliati, leg.läk, Primär- och akutsjukvård

  Jäv:

 • Man kan inte säga A utan att säga B

  2015-06-04 23:18 | Om det nu framkommer att det har kostat några miljarder för inhyrd personal, hur mkt hade det kostar med fast anställd personal (inkl tjänstepension, semester mm)? Det måste ju finnas med för att denna miljard-siffra ska gå att värdera överhuvudtaget. "Skenat" låter för mig som att man bara fått en ökad kostnad för nåt utan att få nåt för den, men det måste ju ha hyrts in fler personal och man får ju hoppas att de gjort nåt slags jobb

  Petter Jacobssson, ST-läkare allmänmedicin , Stora Höga Vårdcentral

  Jäv: Konsultläkare ströveckor

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016