Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DLRS Lakartidningen.se 2015-07-01

Almedalen 2015Dags att skrota behovsprincipen?

Svensk lagstiftning säger att vård ska ges utifrån behov. Står sig den principen när allt mer av vården styrs av efterfrågan? Den frågan debatterades på ett seminarium i Almedalen den 1 juli.

Miki Agerberg

Vad betyder det att prioritera vårdens resurser efter behov? Frågan ställs på olika plan, sade Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik:

– På systemnivå ska politikerna prioritera de som har störst behov. De ställs inför svåra beslut, till exempel när det kommer nya och extremt dyra cancerläkemedel.

– På individnivå kan det handla om vad vi som läkare ska göra med en patient som har problem, men där problemet kanske inte är medicinskt utan existentiellt. Ska vi ta hand om patienten ändå?

Den nuvarande svenska lagstiftningen formades i början av 1990-talet, efter att frågan utretts av en bred parlamentarisk kommitté. På den tiden rådde det politisk enighet om att behoven ska styra, berättade Kjell Asplund, i dag ordförande för Statens medicinsk-etiska råd och för tjugo år sedan sakkunnig i utredningen.

– Behovsprincipen innebär att det är de medicinska behoven som ska styra, förklarade han. De som har störst ohälsa ska få mest. Därmed avvisade vi att efterfrågan ska styra.

Utredningens resultat skrevs in i hälso- och sjukvårdslagen i form av tre grundläggande principer: människovärde, behov–solidaritet och kostnadseffektivitet. De gäller fortfarande, och ligger bland annat till grund när Socialstyrelsen skriver nationella riktlinjer för olika sjukdomsområden.

Men hur fungerar det i dag i praktiken? Två landstingspolitiker deltog i panelen, och de talade mycket om ersättningssystem.

– Stockholm har en extrem ersättningsmodell, som styr mot att vi ska ha många besök. Det sade Anna Starbrink (FP), landstingsråd i Stockholms läns landsting.

– Innan den infördes hade vi problem med dålig tillgänglighet. Men nu efter åtta år ska vi se över modellen.

I Region Skåne har man fast ersättning. Det är en bättre modell, anser regionrådet Anders Åkesson (MP). Dagens utveckling mot ökad valfrihet är komplex, sade han:

– Valfrihet innebär ökad patientmakt. Men alla kan inte välja.

De stora förlorarna i dagens system är multisjuka äldre. I Skåne arbetar regionen nu på att sluta avtal med Skånes alla kommuner om att bryta loss vården för denna grupp, exempelvis som kommunal hemsjukvård.

Kommentera

Kommentera

Läkare åtalas efter intrång i 392 journaler

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons