Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DMUL Läkartidningen 36/2015
Lakartidningen.se 2015-08-24

Läkarförbundet varnar för rekryteringsavtal

Läkarförbundet har varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och SKL för att stävja en utveckling mot att utländska läkare som rekryteras till Sverige tvingas avsätta en del av sin lön till rekryteringsföretaget.

Fredrik Mårtensson

– Vi känner till ett företag med ett avtalsupplägg som binder fast enskilda läkare under så lång tid som 8 år med krav på att en del av bruttolönen ska gå till företaget, säger Joel Hellstrand, internationell samordnare på Läkarförbundet.

Hur stora belopp handlar det om?

– Enligt uppgifter vi tagit del av rör det sig om 7–8 procent av bruttolönen under första året och att procentsatsen gradvis trappas ner med en total avtalstid på minst 8 år. Så det är betydande belopp.

Sveriges Radio Norrbotten har granskat rekryteringsföretaget Doxbridge, som rekryterat läkare på uppdrag av landstingen i Norrbotten och Kalmar län. Företaget har försvarat avtalet med att löneavdraget ska gå till stödinsatser för att hjälpa de utländska läkarnas anpassning till svensk arbetsmarknad.

– Men de läkare som varit i kontakt med oss har uppgett att de fått mycket begränsat stöd. För övrigt är det arbetsgivaren som har huvudansvaret att stå för introduktion och språkutbildning, säger Joel Hellstrand.

– Dessa läkare befinner sig sannolikt inte i Sverige när man skriver på avtalet och har sannolikt mycket dålig koll på svensk arbetsmarknad, vilket gör att man är i ett markant underläge. Mitt intryck är att hela upplägget känns märkligt och oseriöst.

Även berörda landsting har reagerat starkt på upplägget. Enligt Norrbottens läns landsting har Doxbridge agerat förkastligt och Landstinget i Kalmar län har krävt att läkarna slipper betala en del av lönen till bolaget.

Daniel Perfect, ägarrepresentant för Doxbridge, säger till Norrbottenskuriren:

– Vi anser inte att vi gjort något fel, samtidigt har vi insett att det finns risk för missförstånd. Därför har vi erbjudit samtliga läkare att säga upp sina avtal med oss utan att vi har några ytterligare krav på dem.

Robert Svartholm, ordförande för Norrbottens läkarförening, tycker inte att arbetsgivaren kan svära sig fri från ansvar för situationen:

– Upplägget i de här fallen med spanska läkare är bland det mest egendomliga och kanske den värsta avarten jag hört talas om. Landstinget bör istället använda sin egen kompetens när man söker folk från andra länder – det finns gott om läkare i organisationen med internationell kunskap. Det blir bara krångligt att blanda in rekryteringsbolag.

– Det finns även anledning att vara kritisk mot att landstinget inte tar ansvar för läkarnas introduktion. Att skylla på bristande kompetens, vilket sker alltför ofta, är inte hållbart när man placerar läkare på mindre orter utan fasta kollegor och med bristande handledning.

Läkarförbundet har varit i kontakt med både Arbetsförmedlingen och SKL angående Doxbridge.

– Så fort vi fick kännedom om detta upplägg så tog vi kontakt med Arbetsförmedlingen, som haft ett samarbete med företaget inom ramen för Eures för rekrytering inom Europa. Vi fick då information från Arbetsförmedlingen att de beslutat att avsluta samarbetet, säger Joel Hellstrand.

– Förbundet kan också förklara för de individer som tar kontakt med oss och som ingått avtal hur de kan gå tillväga om de vill bestrida kostnaderna och hur de kan argumentera. Det kan nämligen ifrågasättas om den här typen av avtal är lagliga. Det är emellertid inte en arbetsrättslig tvist eftersom detta bolag inte är arbetsgivare.

SKL har kontaktats för att i sin tur uppmärksamma enskilda landsting på problematiken med tveksamma avtal.

 

 

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons