Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DPXH Läkartidningen 39/2015
Lakartidningen.se 2015-09-21

Budgetpropositionen 2016:Landstingen får professionsmiljard

Den av regeringen utlovade professionsmiljarden, som föll bort när oppositionens budget röstades igenom för ett år sedan, blir nu verklighet.

Michael Lövtrup

Professionsmiljarden, som skulle finansieras med medel som blev över när kömiljarden skrotades, ingick i den budgetproposition som röstades ned 2014 av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. I vårbudgeten nämndes den inte, men när höstbudgeten presenterades på måndagen fanns den åter med. Tack vare de nya regler som gäller efter decemberöverenskommelsen står det klart att satsningen denna gång blir verklighet.

Målet med satsningen är att frigöra mer tid för patientarbete och för att utveckla vården.

Medlen bör enligt regeringen satsas på bättre administrativa stöd som minskar den administrativa bördan för professionerna, insatser för en mer ändamålsenlig organisering av arbetsfördelning och arbetssätt samt på att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjningen.

Mer exakt vilka insatser det handlar om eller hur pengarna ska fördelas framgår inte av budgeten. Regeringen framhåller att den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ska lämna sina förslag i december i år.

Utöver det skjuter regeringen 2016 till en miljard i allmänna statsbidrag till landstingen för att, som det heter, »möjliggöra särskilda insatser«. Från 2017 och framåt kommer bidraget att vara 500 miljoner per år. Bidraget ska fördelas utifrån befolkningsmängd.

För att möta den ökande psykiska ohälsan bland unga genomförs en satsning värd 280 miljoner kronor per år under 2016–2019 med inriktning mot att stärka ungdomsmottagningar och stimulera nya initiativ. Regeringen aviserar samtidigt att man kommer att göra en mer genomgripande översyn av inriktningen på sina insatser för psykisk ohälsa.

Vidare införs kostnadsfria läkemedel för barn under 18 år från den 1 januari 2016, en satsning som från 2017 omfattar 409 miljoner årligen.

Flera satsningar görs för kvinnors hälsa. Det handlar om 130 miljoner per år 2016–2019 i en riktad satsning mot primärvården. Mammografi, där täckningsgraden är lägre i socioekonomiskt svaga grupper, blir kostnadsfritt för kvinnor mellan 40 och 74 från den 1 juli nästa år. Och den redan inledda satsningen för att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa stärks med ytterligare 200 miljoner per år. Preventivmedel inom förmånen ska också bli gratis för personer under 21 år, men den reformen träder först i kraft 2017.

Vidare görs en satsning på att snabbare validera utlandsutbildad vårdpersonals yrkeslicenser. För ändamålet får Socialstyrelsen ett tillskott på 65 miljoner 2016 och därefter 42 miljoner per år.

Läkarförbundet välkomnar i ett pressmeddelande att professionsmiljarden nu blir av, liksom att statsbidragen till landstingen ökar. Satsningen på ungdomars psykiska hälsa får också bifall.

Förbundet är däremot kritiskt till att man inför en särskild löneskatt för personer över 65 år. Förslaget, som ska dra in 1,77 miljarder till statskassan, gör det enligt förbundet mindre attraktivt för läkare att arbeta efter 65 och för vårdgivare att anställa sådana personer, vilket kommer att leda till färre läkare i arbete och därmed sämre tillgänglighet för patienter.

– Det innebär också att den stora erfarenhet och kompetens dessa läkare har inte kan överföras till de yngre läkarna. Det blir en väldig erfarenhets- och kunskapsförlust. Det har vården helt enkelt inte råd med, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i pressmeddelandet.

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016