Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DPXH Läkartidningen 39/2015
Lakartidningen.se 2015-09-21

Budgetpropositionen 2016:Landstingen får professionsmiljard

Den av regeringen utlovade professionsmiljarden, som föll bort när oppositionens budget röstades igenom för ett år sedan, blir nu verklighet.

Michael Lövtrup

Professionsmiljarden, som skulle finansieras med medel som blev över när kömiljarden skrotades, ingick i den budgetproposition som röstades ned 2014 av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. I vårbudgeten nämndes den inte, men när höstbudgeten presenterades på måndagen fanns den åter med. Tack vare de nya regler som gäller efter decemberöverenskommelsen står det klart att satsningen denna gång blir verklighet.

Målet med satsningen är att frigöra mer tid för patientarbete och för att utveckla vården.

Medlen bör enligt regeringen satsas på bättre administrativa stöd som minskar den administrativa bördan för professionerna, insatser för en mer ändamålsenlig organisering av arbetsfördelning och arbetssätt samt på att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjningen.

Mer exakt vilka insatser det handlar om eller hur pengarna ska fördelas framgår inte av budgeten. Regeringen framhåller att den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården ska lämna sina förslag i december i år.

Utöver det skjuter regeringen 2016 till en miljard i allmänna statsbidrag till landstingen för att, som det heter, »möjliggöra särskilda insatser«. Från 2017 och framåt kommer bidraget att vara 500 miljoner per år. Bidraget ska fördelas utifrån befolkningsmängd.

För att möta den ökande psykiska ohälsan bland unga genomförs en satsning värd 280 miljoner kronor per år under 2016–2019 med inriktning mot att stärka ungdomsmottagningar och stimulera nya initiativ. Regeringen aviserar samtidigt att man kommer att göra en mer genomgripande översyn av inriktningen på sina insatser för psykisk ohälsa.

Vidare införs kostnadsfria läkemedel för barn under 18 år från den 1 januari 2016, en satsning som från 2017 omfattar 409 miljoner årligen.

Flera satsningar görs för kvinnors hälsa. Det handlar om 130 miljoner per år 2016–2019 i en riktad satsning mot primärvården. Mammografi, där täckningsgraden är lägre i socioekonomiskt svaga grupper, blir kostnadsfritt för kvinnor mellan 40 och 74 från den 1 juli nästa år. Och den redan inledda satsningen för att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa stärks med ytterligare 200 miljoner per år. Preventivmedel inom förmånen ska också bli gratis för personer under 21 år, men den reformen träder först i kraft 2017.

Vidare görs en satsning på att snabbare validera utlandsutbildad vårdpersonals yrkeslicenser. För ändamålet får Socialstyrelsen ett tillskott på 65 miljoner 2016 och därefter 42 miljoner per år.

Läkarförbundet välkomnar i ett pressmeddelande att professionsmiljarden nu blir av, liksom att statsbidragen till landstingen ökar. Satsningen på ungdomars psykiska hälsa får också bifall.

Förbundet är däremot kritiskt till att man inför en särskild löneskatt för personer över 65 år. Förslaget, som ska dra in 1,77 miljarder till statskassan, gör det enligt förbundet mindre attraktivt för läkare att arbeta efter 65 och för vårdgivare att anställa sådana personer, vilket kommer att leda till färre läkare i arbete och därmed sämre tillgänglighet för patienter.

– Det innebär också att den stora erfarenhet och kompetens dessa läkare har inte kan överföras till de yngre läkarna. Det blir en väldig erfarenhets- och kunskapsförlust. Det har vården helt enkelt inte råd med, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren i pressmeddelandet.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons