Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DRL3 Läkartidningen 42/2015
Lakartidningen.se 2015-10-08 (uppdaterad 2015-10-12)

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Sollefteå sjukhus ser ut att få ta en stor del av Landstinget Västernorrlands besparing, i form av avveckling av operativ verksamhet och BB. Landstingsledningens förslag möts med blandade reaktioner från länets läkarföreningar.

Fredrik Mårtensson

– Landstinget väljer drastiska nedskärningar som i praktiken innebär att ett helt sjukhus stängs ner. Vi vill i stället att landstinget försöker åtgärda grundläggande problem som överbeläggningar, höga sjukskrivningstal och ökade kostnader för stafettläkare och utomlänsvård, säger Lars Rocksén, styrelseledamot i Ångermanlands läkarförening (ÅLF).

Medelpads läkarförening är mer förstående till att landstinget genomför stora strukturella besparingar.

– Politikerna verkar ha kommit till insikt om att ekonomiska resurser saknas för att ha full verksamhet vid tre sjukhus i ett län med knappt 250 000 invånare. Det är svårt att invända mot det – särskilt i rådande läge med mycket stora underskott, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.

För andra året i rad väntas Landstinget Västernorrland redovisa ett underskott på nästan en kvarts miljard kronor.

I det tjänstemannaförslag som Socialdemokraterna ställt sig bakom ingår en skattehöjning på 50 öre och stora neddragningar vid Sollefteå sjukhus. Socialdemokraterna har därefter genom sitt förtroenderåd beslutat att se över budgetprocessen igen, vilket kan öppna för en omsvängning i sjukhusfrågan. I helgen petades även landstingsstyrelsens ordförande Elisabeth Strömqvist (S) från sin post av den socialdemokratiska distriktsstyrelsen.

Politiskt har partiet ett starkt grepp om Landstinget Västernorrland med snudd på egen majoritet i landstingsfullmäktige, 38 av 77 mandat.

Enligt landstinget kommer avveckling av förlossningsvård, sluten barn- och kvinnosjukvård, kirurgi, ortopedi och en vårdavdelning i Sollefteå att spara 90 miljoner kronor.

En bärande del i sparförslaget är att minska personalkostnaderna genom färre jourlinjer men att samtidigt försöka undvika uppsägningar.

– Det är en oerhört allvarlig ekonomisk situation som landstinget befinner sig i och ekonomin för specialistvården har försämrats drastiskt under de senaste fyra åren. Då måste man vidta åtgärder – det går inte bara att pytsa in nya pengar hela tiden, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) till SVT Västernorrland.

ÅLF vill se andra besparingar. Lars Rocksén igen:

– Landstinget har ignorerat behovet av kompetensförsörjning, vilket bidragit till att kostnaderna för stafettläkare fördubblats på fem år. Kostnadsökningen där är ungefär 100 miljoner kronor och nästan lika mycket har kostnaden för riks- och regionvård ökat på bara ett år.

– Västernorrland har också tillsammans med Jämtland de högsta sjukskrivningstalen bland samtliga landsting. Här finns stora belopp att spara med en bättre personalpolitik och inte minst att fler sjukskötersketjänster återförs organisationen för att motverka de överbeläggningar som varit vid främst Sundsvalls sjukhus, säger Lars Rocksén.

ÅLF är kritisk till att det saknas konsekvensanalyser kring förändringarna. Läkargruppen i Sollefteå, som tillhör ÅLF, menar också att det blir omöjligt att behålla kompetens inom samtliga specialiteter samt att utbildningen av underläkare kommer att försvinna.

– Läkargruppen i Örnsköldsvik och Sollefteå har gjort en förenklad konsekvensanalys som visar att landstingets förslag riskerar patientsäkerheten för en mängd olika diagnoser.

– Det är inte heller ärligt att påstå att Sollefteå får behålla en fullvärdig akutmottagning. Medicinklinik och mottagningsverksamhet kommer snabbt att bli stafettberoende, säger Lars Rocksén, som även ställer sig undrande till hur sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik ska kunna ta över 2 800 fall av elektiv kirurgi per år utan extra resurser.

På en punkt har Socialdemokraterna backat från tjänstemannaförslaget om besparingar. Förslaget om avveckling av BB i Örnsköldsvik har dragits tillbaka.

Frågan om besparingar och sjukhusorganisation avgörs slutligen av landstingsfullmäktige i mitten av november.

Kommentarer (2)

 • Konsekvensanalyser? vadå?

  2015-10-08 19:27 | Tjänsteman bakom förslaget (fd ortoped) Margareta Rödén:

  "– Det finns ingen situation där man gör en risk- och konsekvensanalys utan ett beslut. Efter det börjar själva genomförandeplanen och då tittar man på patientsäkerhet och arbetsmiljö."

  Vad kan man säga? Agera först, tänk senare. Det förklarar väl varför har västernorrland misslyckat med alla besparingsföslag senaste åren. Allt det ledde endast till överbelegningar, uppsägningar, böter, ökade utomlänsvård och staffetkosnader. Ny motto för VLN - agera först, tänk... aldrig

  (http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/cheferna-ser-inga-patientsakerhetsrisker-i-nulaget)

  Maciej Walczak, ST ortopedi, Sollefteå ortopedi

  Jäv:

 • Solleftea Sjukhus

  2015-10-14 22:37 | När Härnösand Sjukhus "rationaliserades bort" uteblev besparingar och kostnader ökade "bara" några miljoner.

  Andrzej Roth, leg, läkare, Anestezjolog, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons