Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DRL3 Läkartidningen 42/2015
Lakartidningen.se 2015-10-08 (uppdaterad 2015-10-12)

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Sollefteå sjukhus ser ut att få ta en stor del av Landstinget Västernorrlands besparing, i form av avveckling av operativ verksamhet och BB. Landstingsledningens förslag möts med blandade reaktioner från länets läkarföreningar.

Fredrik Mårtensson

– Landstinget väljer drastiska nedskärningar som i praktiken innebär att ett helt sjukhus stängs ner. Vi vill i stället att landstinget försöker åtgärda grundläggande problem som överbeläggningar, höga sjukskrivningstal och ökade kostnader för stafettläkare och utomlänsvård, säger Lars Rocksén, styrelseledamot i Ångermanlands läkarförening (ÅLF).

Medelpads läkarförening är mer förstående till att landstinget genomför stora strukturella besparingar.

– Politikerna verkar ha kommit till insikt om att ekonomiska resurser saknas för att ha full verksamhet vid tre sjukhus i ett län med knappt 250 000 invånare. Det är svårt att invända mot det – särskilt i rådande läge med mycket stora underskott, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.

För andra året i rad väntas Landstinget Västernorrland redovisa ett underskott på nästan en kvarts miljard kronor.

I det tjänstemannaförslag som Socialdemokraterna ställt sig bakom ingår en skattehöjning på 50 öre och stora neddragningar vid Sollefteå sjukhus. Socialdemokraterna har därefter genom sitt förtroenderåd beslutat att se över budgetprocessen igen, vilket kan öppna för en omsvängning i sjukhusfrågan. I helgen petades även landstingsstyrelsens ordförande Elisabeth Strömqvist (S) från sin post av den socialdemokratiska distriktsstyrelsen.

Politiskt har partiet ett starkt grepp om Landstinget Västernorrland med snudd på egen majoritet i landstingsfullmäktige, 38 av 77 mandat.

Enligt landstinget kommer avveckling av förlossningsvård, sluten barn- och kvinnosjukvård, kirurgi, ortopedi och en vårdavdelning i Sollefteå att spara 90 miljoner kronor.

En bärande del i sparförslaget är att minska personalkostnaderna genom färre jourlinjer men att samtidigt försöka undvika uppsägningar.

– Det är en oerhört allvarlig ekonomisk situation som landstinget befinner sig i och ekonomin för specialistvården har försämrats drastiskt under de senaste fyra åren. Då måste man vidta åtgärder – det går inte bara att pytsa in nya pengar hela tiden, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) till SVT Västernorrland.

ÅLF vill se andra besparingar. Lars Rocksén igen:

– Landstinget har ignorerat behovet av kompetensförsörjning, vilket bidragit till att kostnaderna för stafettläkare fördubblats på fem år. Kostnadsökningen där är ungefär 100 miljoner kronor och nästan lika mycket har kostnaden för riks- och regionvård ökat på bara ett år.

– Västernorrland har också tillsammans med Jämtland de högsta sjukskrivningstalen bland samtliga landsting. Här finns stora belopp att spara med en bättre personalpolitik och inte minst att fler sjukskötersketjänster återförs organisationen för att motverka de överbeläggningar som varit vid främst Sundsvalls sjukhus, säger Lars Rocksén.

ÅLF är kritisk till att det saknas konsekvensanalyser kring förändringarna. Läkargruppen i Sollefteå, som tillhör ÅLF, menar också att det blir omöjligt att behålla kompetens inom samtliga specialiteter samt att utbildningen av underläkare kommer att försvinna.

– Läkargruppen i Örnsköldsvik och Sollefteå har gjort en förenklad konsekvensanalys som visar att landstingets förslag riskerar patientsäkerheten för en mängd olika diagnoser.

– Det är inte heller ärligt att påstå att Sollefteå får behålla en fullvärdig akutmottagning. Medicinklinik och mottagningsverksamhet kommer snabbt att bli stafettberoende, säger Lars Rocksén, som även ställer sig undrande till hur sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik ska kunna ta över 2 800 fall av elektiv kirurgi per år utan extra resurser.

På en punkt har Socialdemokraterna backat från tjänstemannaförslaget om besparingar. Förslaget om avveckling av BB i Örnsköldsvik har dragits tillbaka.

Frågan om besparingar och sjukhusorganisation avgörs slutligen av landstingsfullmäktige i mitten av november.

Kommentarer (2)

 • Konsekvensanalyser? vadå?

  2015-10-08 19:27 | Tjänsteman bakom förslaget (fd ortoped) Margareta Rödén:

  "– Det finns ingen situation där man gör en risk- och konsekvensanalys utan ett beslut. Efter det börjar själva genomförandeplanen och då tittar man på patientsäkerhet och arbetsmiljö."

  Vad kan man säga? Agera först, tänk senare. Det förklarar väl varför har västernorrland misslyckat med alla besparingsföslag senaste åren. Allt det ledde endast till överbelegningar, uppsägningar, böter, ökade utomlänsvård och staffetkosnader. Ny motto för VLN - agera först, tänk... aldrig

  (http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/cheferna-ser-inga-patientsakerhetsrisker-i-nulaget)

  Maciej Walczak, ST ortopedi, Sollefteå ortopedi

  Jäv:

 • Solleftea Sjukhus

  2015-10-14 22:37 | När Härnösand Sjukhus "rationaliserades bort" uteblev besparingar och kostnader ökade "bara" några miljoner.

  Andrzej Roth, leg, läkare, Anestezjolog, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016