Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DRL3 Läkartidningen 42/2015
Lakartidningen.se 2015-10-08 (uppdaterad 2015-10-12)

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Sollefteå sjukhus ser ut att få ta en stor del av Landstinget Västernorrlands besparing, i form av avveckling av operativ verksamhet och BB. Landstingsledningens förslag möts med blandade reaktioner från länets läkarföreningar.

Fredrik Mårtensson

– Landstinget väljer drastiska nedskärningar som i praktiken innebär att ett helt sjukhus stängs ner. Vi vill i stället att landstinget försöker åtgärda grundläggande problem som överbeläggningar, höga sjukskrivningstal och ökade kostnader för stafettläkare och utomlänsvård, säger Lars Rocksén, styrelseledamot i Ångermanlands läkarförening (ÅLF).

Medelpads läkarförening är mer förstående till att landstinget genomför stora strukturella besparingar.

– Politikerna verkar ha kommit till insikt om att ekonomiska resurser saknas för att ha full verksamhet vid tre sjukhus i ett län med knappt 250 000 invånare. Det är svårt att invända mot det – särskilt i rådande läge med mycket stora underskott, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.

För andra året i rad väntas Landstinget Västernorrland redovisa ett underskott på nästan en kvarts miljard kronor.

I det tjänstemannaförslag som Socialdemokraterna ställt sig bakom ingår en skattehöjning på 50 öre och stora neddragningar vid Sollefteå sjukhus. Socialdemokraterna har därefter genom sitt förtroenderåd beslutat att se över budgetprocessen igen, vilket kan öppna för en omsvängning i sjukhusfrågan. I helgen petades även landstingsstyrelsens ordförande Elisabeth Strömqvist (S) från sin post av den socialdemokratiska distriktsstyrelsen.

Politiskt har partiet ett starkt grepp om Landstinget Västernorrland med snudd på egen majoritet i landstingsfullmäktige, 38 av 77 mandat.

Enligt landstinget kommer avveckling av förlossningsvård, sluten barn- och kvinnosjukvård, kirurgi, ortopedi och en vårdavdelning i Sollefteå att spara 90 miljoner kronor.

En bärande del i sparförslaget är att minska personalkostnaderna genom färre jourlinjer men att samtidigt försöka undvika uppsägningar.

– Det är en oerhört allvarlig ekonomisk situation som landstinget befinner sig i och ekonomin för specialistvården har försämrats drastiskt under de senaste fyra åren. Då måste man vidta åtgärder – det går inte bara att pytsa in nya pengar hela tiden, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) till SVT Västernorrland.

ÅLF vill se andra besparingar. Lars Rocksén igen:

– Landstinget har ignorerat behovet av kompetensförsörjning, vilket bidragit till att kostnaderna för stafettläkare fördubblats på fem år. Kostnadsökningen där är ungefär 100 miljoner kronor och nästan lika mycket har kostnaden för riks- och regionvård ökat på bara ett år.

– Västernorrland har också tillsammans med Jämtland de högsta sjukskrivningstalen bland samtliga landsting. Här finns stora belopp att spara med en bättre personalpolitik och inte minst att fler sjukskötersketjänster återförs organisationen för att motverka de överbeläggningar som varit vid främst Sundsvalls sjukhus, säger Lars Rocksén.

ÅLF är kritisk till att det saknas konsekvensanalyser kring förändringarna. Läkargruppen i Sollefteå, som tillhör ÅLF, menar också att det blir omöjligt att behålla kompetens inom samtliga specialiteter samt att utbildningen av underläkare kommer att försvinna.

– Läkargruppen i Örnsköldsvik och Sollefteå har gjort en förenklad konsekvensanalys som visar att landstingets förslag riskerar patientsäkerheten för en mängd olika diagnoser.

– Det är inte heller ärligt att påstå att Sollefteå får behålla en fullvärdig akutmottagning. Medicinklinik och mottagningsverksamhet kommer snabbt att bli stafettberoende, säger Lars Rocksén, som även ställer sig undrande till hur sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik ska kunna ta över 2 800 fall av elektiv kirurgi per år utan extra resurser.

På en punkt har Socialdemokraterna backat från tjänstemannaförslaget om besparingar. Förslaget om avveckling av BB i Örnsköldsvik har dragits tillbaka.

Frågan om besparingar och sjukhusorganisation avgörs slutligen av landstingsfullmäktige i mitten av november.

Kommentarer (2)

 • Konsekvensanalyser? vadå?

  2015-10-08 19:27 | Tjänsteman bakom förslaget (fd ortoped) Margareta Rödén:

  "– Det finns ingen situation där man gör en risk- och konsekvensanalys utan ett beslut. Efter det börjar själva genomförandeplanen och då tittar man på patientsäkerhet och arbetsmiljö."

  Vad kan man säga? Agera först, tänk senare. Det förklarar väl varför har västernorrland misslyckat med alla besparingsföslag senaste åren. Allt det ledde endast till överbelegningar, uppsägningar, böter, ökade utomlänsvård och staffetkosnader. Ny motto för VLN - agera först, tänk... aldrig

  (http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/cheferna-ser-inga-patientsakerhetsrisker-i-nulaget)

  Maciej Walczak, ST ortopedi, Sollefteå ortopedi

  Jäv:

 • Solleftea Sjukhus

  2015-10-14 22:37 | När Härnösand Sjukhus "rationaliserades bort" uteblev besparingar och kostnader ökade "bara" några miljoner.

  Andrzej Roth, leg, läkare, Anestezjolog, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Annons Annons
bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons