Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DRL3 Läkartidningen 42/2015
Lakartidningen.se 2015-10-08 (uppdaterad 2015-10-12)

Läkare kritiska till omfattande sparförslag vid Sollefteå sjukhus

Sollefteå sjukhus ser ut att få ta en stor del av Landstinget Västernorrlands besparing, i form av avveckling av operativ verksamhet och BB. Landstingsledningens förslag möts med blandade reaktioner från länets läkarföreningar.

Fredrik Mårtensson

– Landstinget väljer drastiska nedskärningar som i praktiken innebär att ett helt sjukhus stängs ner. Vi vill i stället att landstinget försöker åtgärda grundläggande problem som överbeläggningar, höga sjukskrivningstal och ökade kostnader för stafettläkare och utomlänsvård, säger Lars Rocksén, styrelseledamot i Ångermanlands läkarförening (ÅLF).

Medelpads läkarförening är mer förstående till att landstinget genomför stora strukturella besparingar.

– Politikerna verkar ha kommit till insikt om att ekonomiska resurser saknas för att ha full verksamhet vid tre sjukhus i ett län med knappt 250 000 invånare. Det är svårt att invända mot det – särskilt i rådande läge med mycket stora underskott, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.

För andra året i rad väntas Landstinget Västernorrland redovisa ett underskott på nästan en kvarts miljard kronor.

I det tjänstemannaförslag som Socialdemokraterna ställt sig bakom ingår en skattehöjning på 50 öre och stora neddragningar vid Sollefteå sjukhus. Socialdemokraterna har därefter genom sitt förtroenderåd beslutat att se över budgetprocessen igen, vilket kan öppna för en omsvängning i sjukhusfrågan. I helgen petades även landstingsstyrelsens ordförande Elisabeth Strömqvist (S) från sin post av den socialdemokratiska distriktsstyrelsen.

Politiskt har partiet ett starkt grepp om Landstinget Västernorrland med snudd på egen majoritet i landstingsfullmäktige, 38 av 77 mandat.

Enligt landstinget kommer avveckling av förlossningsvård, sluten barn- och kvinnosjukvård, kirurgi, ortopedi och en vårdavdelning i Sollefteå att spara 90 miljoner kronor.

En bärande del i sparförslaget är att minska personalkostnaderna genom färre jourlinjer men att samtidigt försöka undvika uppsägningar.

– Det är en oerhört allvarlig ekonomisk situation som landstinget befinner sig i och ekonomin för specialistvården har försämrats drastiskt under de senaste fyra åren. Då måste man vidta åtgärder – det går inte bara att pytsa in nya pengar hela tiden, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) till SVT Västernorrland.

ÅLF vill se andra besparingar. Lars Rocksén igen:

– Landstinget har ignorerat behovet av kompetensförsörjning, vilket bidragit till att kostnaderna för stafettläkare fördubblats på fem år. Kostnadsökningen där är ungefär 100 miljoner kronor och nästan lika mycket har kostnaden för riks- och regionvård ökat på bara ett år.

– Västernorrland har också tillsammans med Jämtland de högsta sjukskrivningstalen bland samtliga landsting. Här finns stora belopp att spara med en bättre personalpolitik och inte minst att fler sjukskötersketjänster återförs organisationen för att motverka de överbeläggningar som varit vid främst Sundsvalls sjukhus, säger Lars Rocksén.

ÅLF är kritisk till att det saknas konsekvensanalyser kring förändringarna. Läkargruppen i Sollefteå, som tillhör ÅLF, menar också att det blir omöjligt att behålla kompetens inom samtliga specialiteter samt att utbildningen av underläkare kommer att försvinna.

– Läkargruppen i Örnsköldsvik och Sollefteå har gjort en förenklad konsekvensanalys som visar att landstingets förslag riskerar patientsäkerheten för en mängd olika diagnoser.

– Det är inte heller ärligt att påstå att Sollefteå får behålla en fullvärdig akutmottagning. Medicinklinik och mottagningsverksamhet kommer snabbt att bli stafettberoende, säger Lars Rocksén, som även ställer sig undrande till hur sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik ska kunna ta över 2 800 fall av elektiv kirurgi per år utan extra resurser.

På en punkt har Socialdemokraterna backat från tjänstemannaförslaget om besparingar. Förslaget om avveckling av BB i Örnsköldsvik har dragits tillbaka.

Frågan om besparingar och sjukhusorganisation avgörs slutligen av landstingsfullmäktige i mitten av november.

Kommentarer (2)

 • Konsekvensanalyser? vadå?

  2015-10-08 19:27 | Tjänsteman bakom förslaget (fd ortoped) Margareta Rödén:

  "– Det finns ingen situation där man gör en risk- och konsekvensanalys utan ett beslut. Efter det börjar själva genomförandeplanen och då tittar man på patientsäkerhet och arbetsmiljö."

  Vad kan man säga? Agera först, tänk senare. Det förklarar väl varför har västernorrland misslyckat med alla besparingsföslag senaste åren. Allt det ledde endast till överbelegningar, uppsägningar, böter, ökade utomlänsvård och staffetkosnader. Ny motto för VLN - agera först, tänk... aldrig

  (http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/cheferna-ser-inga-patientsakerhetsrisker-i-nulaget)

  Maciej Walczak, ST ortopedi, Sollefteå ortopedi

  Jäv:

 • Solleftea Sjukhus

  2015-10-14 22:37 | När Härnösand Sjukhus "rationaliserades bort" uteblev besparingar och kostnader ökade "bara" några miljoner.

  Andrzej Roth, leg, läkare, Anestezjolog, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons