Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSLT Lakartidningen.se 2015-10-30

Oro i Skånes primärvård för hur resurser ska räcka till flyktingar

Skånska vårdcentraler kämpar med att klara av de många flyktingar som placerats i regionen. Hittills har primärvården klarat av volymerna, men verksamhetschefer frågar sig hur bemanning och ekonomiska resurser ska räcka till på sikt. Mobila team och samarbeten diskuteras.

Agneta Borgström

När flyktingströmmarna sköt fart i höstas har landets sjukvård ställts inför nya utmaningar.  Akut vård ska ges till de tusentals som kommer, och hälsoundersökningar ska erbjudas inom tre månader. Läkartidningen har ringt runt till några vårdcentraler i Skåne för att checka av läget.

I vårdcentralen i Ljungbyhed har upptagningsområdet plötsligt ökat med 650 flyktingar. Snart kan siffran vara 1 200 totalt när ortens transitboende blir ett av Sveriges största. Hittills har vårdcentralen klarat av situationen över all förväntan, men verksamhetschef Janet Hultberg är bekymrad för framtiden.

– Behovet av kompetens är enormt. Det är en utopi hur vi ska klara av detta då ingen riktigt plan verkar finnas, åtminstone vad jag känner till. I dag saknar vi redan 100-talet allmänspecialister i Skåne, och vi har svårt att se hur vi ska räcka till, dessutom för alla de flyktingar som kommer. Omprioriteringar måste göras, men hur det ska gå till vet vi inte, säger Janet Hultberg.

Hon märker av en stor oro i personalgruppen. Hennes roll blir att lugna, stödja, finna utvägar.

– Jag som verksamhetschef känner inte att storebror riktigt är där. Regionen har inte varit särskilt stödjande, utan vi har själva försökt hitta lösningar, menar Hultberg.

På den stora vårdcentralen Centrumkliniken i Trelleborg upplever även verksamhetschef Lena Serrander att vården hittills klarat av trycket. Staden har i dag 1 700 transitboende och mest ensamkommande unga. De flesta har en god hälsa, men kan enligt henne säkert bära på psykiska problem som ger sig till känna efter en tid.

– Läget vårdmässigt är rätt så okej, vi är inte överlastade än så länge. Ungefär 1–5 personer extra kommer per dag, så vi klarar oss med nuvarande öppettider, säger Lena Serrander.

Vårdcentralen har sedan september fått ansvaret att utföra hälsoundersökningar. Hur de ska klara detta i det långa loppet vet hon inte.

– Det är mycket bök, svårt att nå flyktingarna. Tre av tio dyker aldrig upp.  Det är också svårt att få fatt i tolk, säger Serrander.

På vårdcentralen i Husensjö i Helsingborg har man under hösten fått en enorm ökning av hälsoundersökningar. Vårdcentralen utför hälsoundersökningarna åt flertalet av de offentliga vårdcentralerna i nordvästra Skåne enligt ett internt samarbetsavtal, vilket ger 20 samtal per dag, berättar Rosita Ribberfors, verksamhetschef.

– Vi beräknar kunna genomföra totalt 1 400 samtal under 2015. Hur vi ska kunna möta det ökade behovet framöver vet vi inte, men vi diskuterar nu med alla enheter hur vi ska organisera oss för framtiden. Vi skulle behöva mer än dubbla vår kapacitet, säger Rosita Ribberfors, som har anställt en extra sjuksköterska för arbetet med samtalen.

I dag finns inget asylboende i vårdcentralens upptagningsområde, men detta kan enligt henne också ändra sig. Hon har efterfrågat en tydligare kommunikationskanal med Migrationsverket.

– Som det är i dag får vi information på väldigt kort varsel. Därför är det jättesvårt att hinna rigga organisationen. I de flesta fall läser vi i tidningen om beslut som gäller närområdet. Men vi försöker att klara ut allt så bra det går ändå, menar hon.

Centralt i Region Skåne finns Kunskapscentrum för migration och hälsa vars uppgift är att stötta och hjälpa vårdcentraler kompetensmässigt. Ansvarige Gunnar Dahlbäck hör hur vårdcentralerna diskuterar mobila team och olika samarbeten. Han hör också hur de undrar över ekonomi samt personalresurser.

Hur ska vårdcentralerna klara ekonomin?

– Vi har ingen aning heller. Extra ersättning ska finnas från Migrationsverket, men de har inte än formulerat hur den ska betalas ut. Jag har också hört att ersättningen på 2 070 kronor per vårdbesök inte täcker hela den reella kostnaden som ligger på cirka 3 000 kronor, säger Gunnar Dahlbäck.

Den bristande bemanningen gör enligt honom att det blir »omöjligt just nu« att erbjuda hälsoundersökningar inom tre månader.

Björn Zackrisson, förvaltningschef för Skånevård Sund, är väl medveten om att personalfrågan är svår. I Skånevård Sund ingår primärvården i västra Skåne, sjukhusen i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona och Trelleborg, Centrum för primärvårdsforskning, flyktinghälsan och psykiatrin.

– Vi kommer inte att lösa bemanningen just nu och vården kommer att pressa oss hårdare. Vi måste förbereda oss för det, säger Björn Zackrisson.

Vad innebär detta egentligen för vården?

– Det handlar om att få ut information, att förstärka enheter där vi har många flyktingar, men också om att i viss mån omprioritera resurser.

Kommentarer (3)

 • Plats før frivilliga?

  2015-10-30 14:01 | I en akutsituation som denna finns kanske plats før frivilliga insatser - pensionerade kollegor som vill hjælpa till? Har ni inventerat møjligheterna? Sjælv ær jag visserligen inte primærvårdsspecialist, men ær det verkligen nødvændigt i ett akutlæge?

  Michael Lundberg, Dr, Pens

  Jäv:

 • Vi kanske får tänka utanför boxen?

  2015-10-30 18:11 | Det kanske inte skulle vara så svårt att identifiera exempelvis syriska läkare redan vid gränsen. Ge dem lokaler och utrustning så att de direkt skall kunna börja behandla syrier. Skulle bland annat kunna ge en uppfattning om kompetens och färdighet vilken, efter språkutbildning, skulle kunna leda till svensk legitimation? Förmodligen får man skruva litet på lagar, regler och försäkringsfrågor. Men med litet god vilja så går det säkert.

  C G Sandberg, Prof em, Hemmet

  Jäv:

 • Tack

  2015-11-03 10:21 | Tack för ert engagemang och era kloka synpunkter, vi tar med oss dessa i våra diskussioner och vidare planering.

  Sofia Ljung, Divisionschef Primärvården, Skånevård Sund, Region Skåne

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Alvedon har orsakat svår-behandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. () 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas – se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons