Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSLT Lakartidningen.se 2015-10-30

Oro i Skånes primärvård för hur resurser ska räcka till flyktingar

Skånska vårdcentraler kämpar med att klara av de många flyktingar som placerats i regionen. Hittills har primärvården klarat av volymerna, men verksamhetschefer frågar sig hur bemanning och ekonomiska resurser ska räcka till på sikt. Mobila team och samarbeten diskuteras.

Agneta Borgström

När flyktingströmmarna sköt fart i höstas har landets sjukvård ställts inför nya utmaningar.  Akut vård ska ges till de tusentals som kommer, och hälsoundersökningar ska erbjudas inom tre månader. Läkartidningen har ringt runt till några vårdcentraler i Skåne för att checka av läget.

I vårdcentralen i Ljungbyhed har upptagningsområdet plötsligt ökat med 650 flyktingar. Snart kan siffran vara 1 200 totalt när ortens transitboende blir ett av Sveriges största. Hittills har vårdcentralen klarat av situationen över all förväntan, men verksamhetschef Janet Hultberg är bekymrad för framtiden.

– Behovet av kompetens är enormt. Det är en utopi hur vi ska klara av detta då ingen riktigt plan verkar finnas, åtminstone vad jag känner till. I dag saknar vi redan 100-talet allmänspecialister i Skåne, och vi har svårt att se hur vi ska räcka till, dessutom för alla de flyktingar som kommer. Omprioriteringar måste göras, men hur det ska gå till vet vi inte, säger Janet Hultberg.

Hon märker av en stor oro i personalgruppen. Hennes roll blir att lugna, stödja, finna utvägar.

– Jag som verksamhetschef känner inte att storebror riktigt är där. Regionen har inte varit särskilt stödjande, utan vi har själva försökt hitta lösningar, menar Hultberg.

På den stora vårdcentralen Centrumkliniken i Trelleborg upplever även verksamhetschef Lena Serrander att vården hittills klarat av trycket. Staden har i dag 1 700 transitboende och mest ensamkommande unga. De flesta har en god hälsa, men kan enligt henne säkert bära på psykiska problem som ger sig till känna efter en tid.

– Läget vårdmässigt är rätt så okej, vi är inte överlastade än så länge. Ungefär 1–5 personer extra kommer per dag, så vi klarar oss med nuvarande öppettider, säger Lena Serrander.

Vårdcentralen har sedan september fått ansvaret att utföra hälsoundersökningar. Hur de ska klara detta i det långa loppet vet hon inte.

– Det är mycket bök, svårt att nå flyktingarna. Tre av tio dyker aldrig upp.  Det är också svårt att få fatt i tolk, säger Serrander.

På vårdcentralen i Husensjö i Helsingborg har man under hösten fått en enorm ökning av hälsoundersökningar. Vårdcentralen utför hälsoundersökningarna åt flertalet av de offentliga vårdcentralerna i nordvästra Skåne enligt ett internt samarbetsavtal, vilket ger 20 samtal per dag, berättar Rosita Ribberfors, verksamhetschef.

– Vi beräknar kunna genomföra totalt 1 400 samtal under 2015. Hur vi ska kunna möta det ökade behovet framöver vet vi inte, men vi diskuterar nu med alla enheter hur vi ska organisera oss för framtiden. Vi skulle behöva mer än dubbla vår kapacitet, säger Rosita Ribberfors, som har anställt en extra sjuksköterska för arbetet med samtalen.

I dag finns inget asylboende i vårdcentralens upptagningsområde, men detta kan enligt henne också ändra sig. Hon har efterfrågat en tydligare kommunikationskanal med Migrationsverket.

– Som det är i dag får vi information på väldigt kort varsel. Därför är det jättesvårt att hinna rigga organisationen. I de flesta fall läser vi i tidningen om beslut som gäller närområdet. Men vi försöker att klara ut allt så bra det går ändå, menar hon.

Centralt i Region Skåne finns Kunskapscentrum för migration och hälsa vars uppgift är att stötta och hjälpa vårdcentraler kompetensmässigt. Ansvarige Gunnar Dahlbäck hör hur vårdcentralerna diskuterar mobila team och olika samarbeten. Han hör också hur de undrar över ekonomi samt personalresurser.

Hur ska vårdcentralerna klara ekonomin?

– Vi har ingen aning heller. Extra ersättning ska finnas från Migrationsverket, men de har inte än formulerat hur den ska betalas ut. Jag har också hört att ersättningen på 2 070 kronor per vårdbesök inte täcker hela den reella kostnaden som ligger på cirka 3 000 kronor, säger Gunnar Dahlbäck.

Den bristande bemanningen gör enligt honom att det blir »omöjligt just nu« att erbjuda hälsoundersökningar inom tre månader.

Björn Zackrisson, förvaltningschef för Skånevård Sund, är väl medveten om att personalfrågan är svår. I Skånevård Sund ingår primärvården i västra Skåne, sjukhusen i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona och Trelleborg, Centrum för primärvårdsforskning, flyktinghälsan och psykiatrin.

– Vi kommer inte att lösa bemanningen just nu och vården kommer att pressa oss hårdare. Vi måste förbereda oss för det, säger Björn Zackrisson.

Vad innebär detta egentligen för vården?

– Det handlar om att få ut information, att förstärka enheter där vi har många flyktingar, men också om att i viss mån omprioritera resurser.

Kommentarer (3)

 • Plats før frivilliga?

  2015-10-30 14:01 | I en akutsituation som denna finns kanske plats før frivilliga insatser - pensionerade kollegor som vill hjælpa till? Har ni inventerat møjligheterna? Sjælv ær jag visserligen inte primærvårdsspecialist, men ær det verkligen nødvændigt i ett akutlæge?

  Michael Lundberg, Dr, Pens

  Jäv:

 • Vi kanske får tänka utanför boxen?

  2015-10-30 18:11 | Det kanske inte skulle vara så svårt att identifiera exempelvis syriska läkare redan vid gränsen. Ge dem lokaler och utrustning så att de direkt skall kunna börja behandla syrier. Skulle bland annat kunna ge en uppfattning om kompetens och färdighet vilken, efter språkutbildning, skulle kunna leda till svensk legitimation? Förmodligen får man skruva litet på lagar, regler och försäkringsfrågor. Men med litet god vilja så går det säkert.

  C G Sandberg, Prof em, Hemmet

  Jäv:

 • Tack

  2015-11-03 10:21 | Tack för ert engagemang och era kloka synpunkter, vi tar med oss dessa i våra diskussioner och vidare planering.

  Sofia Ljung, Divisionschef Primärvården, Skånevård Sund, Region Skåne

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons