Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSLT Lakartidningen.se 2015-10-30

Oro i Skånes primärvård för hur resurser ska räcka till flyktingar

Skånska vårdcentraler kämpar med att klara av de många flyktingar som placerats i regionen. Hittills har primärvården klarat av volymerna, men verksamhetschefer frågar sig hur bemanning och ekonomiska resurser ska räcka till på sikt. Mobila team och samarbeten diskuteras.

Agneta Borgström

När flyktingströmmarna sköt fart i höstas har landets sjukvård ställts inför nya utmaningar.  Akut vård ska ges till de tusentals som kommer, och hälsoundersökningar ska erbjudas inom tre månader. Läkartidningen har ringt runt till några vårdcentraler i Skåne för att checka av läget.

I vårdcentralen i Ljungbyhed har upptagningsområdet plötsligt ökat med 650 flyktingar. Snart kan siffran vara 1 200 totalt när ortens transitboende blir ett av Sveriges största. Hittills har vårdcentralen klarat av situationen över all förväntan, men verksamhetschef Janet Hultberg är bekymrad för framtiden.

– Behovet av kompetens är enormt. Det är en utopi hur vi ska klara av detta då ingen riktigt plan verkar finnas, åtminstone vad jag känner till. I dag saknar vi redan 100-talet allmänspecialister i Skåne, och vi har svårt att se hur vi ska räcka till, dessutom för alla de flyktingar som kommer. Omprioriteringar måste göras, men hur det ska gå till vet vi inte, säger Janet Hultberg.

Hon märker av en stor oro i personalgruppen. Hennes roll blir att lugna, stödja, finna utvägar.

– Jag som verksamhetschef känner inte att storebror riktigt är där. Regionen har inte varit särskilt stödjande, utan vi har själva försökt hitta lösningar, menar Hultberg.

På den stora vårdcentralen Centrumkliniken i Trelleborg upplever även verksamhetschef Lena Serrander att vården hittills klarat av trycket. Staden har i dag 1 700 transitboende och mest ensamkommande unga. De flesta har en god hälsa, men kan enligt henne säkert bära på psykiska problem som ger sig till känna efter en tid.

– Läget vårdmässigt är rätt så okej, vi är inte överlastade än så länge. Ungefär 1–5 personer extra kommer per dag, så vi klarar oss med nuvarande öppettider, säger Lena Serrander.

Vårdcentralen har sedan september fått ansvaret att utföra hälsoundersökningar. Hur de ska klara detta i det långa loppet vet hon inte.

– Det är mycket bök, svårt att nå flyktingarna. Tre av tio dyker aldrig upp.  Det är också svårt att få fatt i tolk, säger Serrander.

På vårdcentralen i Husensjö i Helsingborg har man under hösten fått en enorm ökning av hälsoundersökningar. Vårdcentralen utför hälsoundersökningarna åt flertalet av de offentliga vårdcentralerna i nordvästra Skåne enligt ett internt samarbetsavtal, vilket ger 20 samtal per dag, berättar Rosita Ribberfors, verksamhetschef.

– Vi beräknar kunna genomföra totalt 1 400 samtal under 2015. Hur vi ska kunna möta det ökade behovet framöver vet vi inte, men vi diskuterar nu med alla enheter hur vi ska organisera oss för framtiden. Vi skulle behöva mer än dubbla vår kapacitet, säger Rosita Ribberfors, som har anställt en extra sjuksköterska för arbetet med samtalen.

I dag finns inget asylboende i vårdcentralens upptagningsområde, men detta kan enligt henne också ändra sig. Hon har efterfrågat en tydligare kommunikationskanal med Migrationsverket.

– Som det är i dag får vi information på väldigt kort varsel. Därför är det jättesvårt att hinna rigga organisationen. I de flesta fall läser vi i tidningen om beslut som gäller närområdet. Men vi försöker att klara ut allt så bra det går ändå, menar hon.

Centralt i Region Skåne finns Kunskapscentrum för migration och hälsa vars uppgift är att stötta och hjälpa vårdcentraler kompetensmässigt. Ansvarige Gunnar Dahlbäck hör hur vårdcentralerna diskuterar mobila team och olika samarbeten. Han hör också hur de undrar över ekonomi samt personalresurser.

Hur ska vårdcentralerna klara ekonomin?

– Vi har ingen aning heller. Extra ersättning ska finnas från Migrationsverket, men de har inte än formulerat hur den ska betalas ut. Jag har också hört att ersättningen på 2 070 kronor per vårdbesök inte täcker hela den reella kostnaden som ligger på cirka 3 000 kronor, säger Gunnar Dahlbäck.

Den bristande bemanningen gör enligt honom att det blir »omöjligt just nu« att erbjuda hälsoundersökningar inom tre månader.

Björn Zackrisson, förvaltningschef för Skånevård Sund, är väl medveten om att personalfrågan är svår. I Skånevård Sund ingår primärvården i västra Skåne, sjukhusen i Ängelholm, Helsingborg, Landskrona och Trelleborg, Centrum för primärvårdsforskning, flyktinghälsan och psykiatrin.

– Vi kommer inte att lösa bemanningen just nu och vården kommer att pressa oss hårdare. Vi måste förbereda oss för det, säger Björn Zackrisson.

Vad innebär detta egentligen för vården?

– Det handlar om att få ut information, att förstärka enheter där vi har många flyktingar, men också om att i viss mån omprioritera resurser.

Kommentarer (3)

 • Plats før frivilliga?

  2015-10-30 14:01 | I en akutsituation som denna finns kanske plats før frivilliga insatser - pensionerade kollegor som vill hjælpa till? Har ni inventerat møjligheterna? Sjælv ær jag visserligen inte primærvårdsspecialist, men ær det verkligen nødvændigt i ett akutlæge?

  Michael Lundberg, Dr, Pens

  Jäv:

 • Vi kanske får tänka utanför boxen?

  2015-10-30 18:11 | Det kanske inte skulle vara så svårt att identifiera exempelvis syriska läkare redan vid gränsen. Ge dem lokaler och utrustning så att de direkt skall kunna börja behandla syrier. Skulle bland annat kunna ge en uppfattning om kompetens och färdighet vilken, efter språkutbildning, skulle kunna leda till svensk legitimation? Förmodligen får man skruva litet på lagar, regler och försäkringsfrågor. Men med litet god vilja så går det säkert.

  C G Sandberg, Prof em, Hemmet

  Jäv:

 • Tack

  2015-11-03 10:21 | Tack för ert engagemang och era kloka synpunkter, vi tar med oss dessa i våra diskussioner och vidare planering.

  Sofia Ljung, Divisionschef Primärvården, Skånevård Sund, Region Skåne

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016