Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTPX Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-27 (uppdaterad 2015-12-04)

De skrev Årets artikel i Läkartidningen 2015

bild – Det var faktiskt en skrämmande resa på internet att se hur stor försäljningen är och att läsa i sociala medier om hur effektiva de är, sa Märit Wallander om sin artikel om hudblekningsprodukter. Foto: Göran Segeholm

Vinnarna av Läkartidningens utmärkelse Årets artikel 2015 fick ta emot priset på Medicinska riksstämman den 3 december. 

Elisabet Ohlin

Kommentar. 

Håkan Melhus, Karl Michaëlsson: Tillskott av D-vitamin kan göra mer skada än nytta, LT nr 23–24/2015.

Övriga nominerade artiklar: 

Antibiotika är till låns - Redan Alexander Fleming varnade för resistens

Överdiagnostik vid screening för bröstcancer är ett stort problem

Originalstudie/fall­beskrivning. 

Märit Wallander, et al. Hudblekningsprodukter en del av vardagen i stora delar av världen, LT nr 27–28/2015.

Övriga nominerade artiklar: 

God långtidsöverlevnad efter ECMO-behandling 

HbA1c räcker inte vid screening för störd glukosmetabolism

Översikt: 

Elisabet Hagert, Donald Lalonde: Dags att begrava adrenalin­myten! LT nr 6/2015.

Övriga nominerade artiklar: 

Korsallergi mellan penicilliner och övriga betalaktam­antibiotika

Biomimetik – att efterlikna naturen för att förebygga sjukdom

Medicinens ABC/Yngre skribent: 

Gisela Pettersson, Anders Eriksson: ABC om Handläggning av dödsfall, LT nr 48/2015.

Övriga nominerade artiklar: 

ABC om - Yrsel på akuten 

ABC om - Akut ruptur av akillessenan

Övriga kategorier: 

Per Frankelius: Innovationen som tog skruv, LT nr 20–21/2015.

Övriga nominerade artiklar: 

Kejsarsnitt i en torparkoja 1861 - En provinsialläkares berättelse

»Skulle jag komma fram i tid, eller skulle sjukdomen redan hava uträttat sitt värv?«

Debattartikel: 

Jörg Carlsson, Niels Lynøe: 100-åringen som inte lät sig återupplivas, LT nr 1–2/2015.

Övriga nominerade artiklar: 

Klargör juridiken kring livsuppehållande behandling

Förnuftet, ovissheten och IVO

Prisutdelningen

Prisutdelningen sker på Medicinska riksstämman, Waterfront, Stockholm

Tid: Torsdag den 3 december 10.35.

Plats: Scenen. Mingel efteråt i Läkartidningens monter.

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons