Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTPF Lakartidningen.se 2015-11-26

Intermountain Healthcare i Utah förebild för ny ledarutbildning

bild Foto: Wollertz/Fotolia/IBL

En ny svensk ledarutbildning vill ta ett helhetsgrepp på sjukvården. Förebild och samarbetspartner är Intermountain Healthcare, en stor sjukvårdsorganisation i delstaten Utah i USA.

Miki Agerberg

Intermountain Healthcare är en av de amerikanska sjukvårdsorganisationer som brukar nämnas som förebilder för Sverige. Den är en non-profitorganisation och sköter både sjukförsäkringar, sjukhus och primärvård för omkring hälften av delstaten Utahs 2,5 miljoner invånare (se LT nr 38/2014).

Peter Daneryd, en av de ansvariga för den nya kursen, har under flera år studerat Intermountain Healthcare och skrivit en rapport om detta på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Peter Daneryd är från början kirurg, och är bland annat verksam i Forum for Health Policy.

Han tycker att svensk sjukvård har mycket att lära från Intermountain Healthcare:

– I svensk sjukvård fokuserar man ofta hårt på några få pusselbitar; det kan vara Lean eller Sex Sigma eller någon annan metod. Vad vi vill göra är att ge en sammanhängande bild, och arbeta med hur man bygger upp en kultur för kontinuerlig förbättring på arbetsplatsen.

Målgruppen för kursen är personer i högre eller lägre chefsställning inom sjukvård eller omsorg. Man bör själv ha haft erfarenhet av att leda förändringsarbete.

Den svenska utbildningen är en bearbetning och anpassning av en utbildning som utvecklats av doktor Brent James, chef för Institute for Healthcare Delivery Research vid Intermountain Healthcare. I USA har sådana utbildningar hållits under drygt 25 år, och fler än tretusen personer har gått utbildningen.

Till den första svenska utbildningen är mellan 20 och 25 personer anmälda. Kursen startar i januari, och är uppdelad på fyra kurstillfällen under våren på en knapp vecka var. Den andra kursveckan utgörs av en studieresa till Intermountain Healthcare i Salt Lake City.

– Det är ett jättestort intresse för studieresor, säger Peter Daneryd. Enskilda studiebesök på amerikanska sjukhus har ofta ganska begränsat värde. Men när det som här ingår i en utbildning blir det en värdefull fördjupning.

Kommentarer (4)

 • Intermountain Healthcare i Utah

  2015-11-26 21:12 | Kan vi i Sverige lära oss av det stora landet i väster om hur man får fram bra ledare på olika chefsnivåer vore det bra. Däremot ifrågasätter jag om en organisation som erbjuder försäkring, sjukhusvård och primärvård till bara hälften av befolkningen är en förebild för Sverige.
  Ett stort problem i USA är avsaknad av kontinuiteten mellan sjukvård och omvårdnad, som innebär att klinikfärdiga patienter kan vägra låta sig skrivas ut från sjukhus då ingen ansvarar för omsorgen.
  Ett annat problem är sjukförsäkringar som lovar tak på egenutgifter men när vårdbehovet överskrider taket anser bolaget att vården är onödig och vägrar betala.
  Ett tredje problem är att folk kan bli tvungna att skaffa sig extra jobb då alltflera arbetsgivare inte betalar sjukförsäkringspremier.
  Vi kanske ska ordna ett utbyte med USA som lär oss att leda och fördela arbetet bättre och lär dem fördelar med heltäckande sjukvård och omsorg.
  Den nationella sjukförsäkring som introducerats i USA är ett steg i rätt riktning men har många restriktioner.

  Terry Judkins, Överläkare, Charles Anestesi AB

  Jäv: Amerikan. Utbildad och verksam i Sverige.

 • "Äntligen!"

  2015-11-27 05:54 | Denna insikt/kunskap är inget nytt i Sverige utan tydligen bara svårt för många inom ledande positioner på alla nivåer att förstå (inte lärt sig). Det har praktiserats/faciliterats bla på Qulturum, Jönköping och Capio S:t Görans förbättringstransformation sedan 10 år tillbaka bygger bla på detta lärandeperspektiv. En aktuell beskrivning av systemtänkandet på CStG kommer att presenteras på Lean Healthcare i Borås mars 2016. Fler utbildningar liknande den beskrivna vore välinvesterade skattepengar för att skapa värde i vården och patientsäkerhet.

  Jonas Leo, Kirurg/Överläkare/Flödesägare akut kirurgi, Akutsektionen/Kirurgkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

  Jäv:

 • Nu är vi igång! Välkomna till kursomgång två med start i höst

  2016-03-03 22:59 | Utbildningen är igång och vi hoppas att alla deltagarna är nöjda. Jonas, Capio har varit väl framme länge och du har helt rätt, man vet hur man skall göra men gör det inte. Det är lite som kirurgi (jag är inte kirurg) man måste öva för att bli bra på något. Terry pekar på en del problem som finns i vissa delar av de 50 staterna i USA, men just Utah och Intermountain har många likheter med Sverige och de allra flesta har ett försäkringsskydd och en god sjukvård.

  Robert Kristiansson, chefläkare, Hälsa och Habilitering

  Jäv: medarrangör av kursen

 • Bra!

  2016-03-04 18:08 | Ju fler på alla nivåer som förstår att det är förbättringskunskap/ledning som kan utveckla sjukvården i en mer värdeskapande riktning desto bättre. Menade inte att vara respektlös genom min kommentar men jag är förvånad att så många ledande inom vården inte vågar gå i denna riktning. Jag vill förtydliga att min erfarenhet kommer från Capio S:t Görans lärandetransformation och att jag kan inte uttala mig om att det är lika på hela Capio. Det tar tid och det måste få ta tid-det är ju ett nytt lärande förhållningssätt inte bara för medarbetare utan för att fungera måste klinik- och sjukhusledningar också ändra sina beteenden.

  Jonas Leo, Överläkare/Kirurg/Flödesägare akut kirurgi, Kirurgkliniken Capio S:t Görans sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons