Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTPF Lakartidningen.se 2015-11-26

Intermountain Healthcare i Utah förebild för ny ledarutbildning

bild Foto: Wollertz/Fotolia/IBL

En ny svensk ledarutbildning vill ta ett helhetsgrepp på sjukvården. Förebild och samarbetspartner är Intermountain Healthcare, en stor sjukvårdsorganisation i delstaten Utah i USA.

Miki Agerberg

Intermountain Healthcare är en av de amerikanska sjukvårdsorganisationer som brukar nämnas som förebilder för Sverige. Den är en non-profitorganisation och sköter både sjukförsäkringar, sjukhus och primärvård för omkring hälften av delstaten Utahs 2,5 miljoner invånare (se LT nr 38/2014).

Peter Daneryd, en av de ansvariga för den nya kursen, har under flera år studerat Intermountain Healthcare och skrivit en rapport om detta på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Peter Daneryd är från början kirurg, och är bland annat verksam i Forum for Health Policy.

Han tycker att svensk sjukvård har mycket att lära från Intermountain Healthcare:

– I svensk sjukvård fokuserar man ofta hårt på några få pusselbitar; det kan vara Lean eller Sex Sigma eller någon annan metod. Vad vi vill göra är att ge en sammanhängande bild, och arbeta med hur man bygger upp en kultur för kontinuerlig förbättring på arbetsplatsen.

Målgruppen för kursen är personer i högre eller lägre chefsställning inom sjukvård eller omsorg. Man bör själv ha haft erfarenhet av att leda förändringsarbete.

Den svenska utbildningen är en bearbetning och anpassning av en utbildning som utvecklats av doktor Brent James, chef för Institute for Healthcare Delivery Research vid Intermountain Healthcare. I USA har sådana utbildningar hållits under drygt 25 år, och fler än tretusen personer har gått utbildningen.

Till den första svenska utbildningen är mellan 20 och 25 personer anmälda. Kursen startar i januari, och är uppdelad på fyra kurstillfällen under våren på en knapp vecka var. Den andra kursveckan utgörs av en studieresa till Intermountain Healthcare i Salt Lake City.

– Det är ett jättestort intresse för studieresor, säger Peter Daneryd. Enskilda studiebesök på amerikanska sjukhus har ofta ganska begränsat värde. Men när det som här ingår i en utbildning blir det en värdefull fördjupning.

Kommentarer (4)

 • Intermountain Healthcare i Utah

  2015-11-26 21:12 | Kan vi i Sverige lära oss av det stora landet i väster om hur man får fram bra ledare på olika chefsnivåer vore det bra. Däremot ifrågasätter jag om en organisation som erbjuder försäkring, sjukhusvård och primärvård till bara hälften av befolkningen är en förebild för Sverige.
  Ett stort problem i USA är avsaknad av kontinuiteten mellan sjukvård och omvårdnad, som innebär att klinikfärdiga patienter kan vägra låta sig skrivas ut från sjukhus då ingen ansvarar för omsorgen.
  Ett annat problem är sjukförsäkringar som lovar tak på egenutgifter men när vårdbehovet överskrider taket anser bolaget att vården är onödig och vägrar betala.
  Ett tredje problem är att folk kan bli tvungna att skaffa sig extra jobb då alltflera arbetsgivare inte betalar sjukförsäkringspremier.
  Vi kanske ska ordna ett utbyte med USA som lär oss att leda och fördela arbetet bättre och lär dem fördelar med heltäckande sjukvård och omsorg.
  Den nationella sjukförsäkring som introducerats i USA är ett steg i rätt riktning men har många restriktioner.

  Terry Judkins, Överläkare, Charles Anestesi AB

  Jäv: Amerikan. Utbildad och verksam i Sverige.

 • "Äntligen!"

  2015-11-27 05:54 | Denna insikt/kunskap är inget nytt i Sverige utan tydligen bara svårt för många inom ledande positioner på alla nivåer att förstå (inte lärt sig). Det har praktiserats/faciliterats bla på Qulturum, Jönköping och Capio S:t Görans förbättringstransformation sedan 10 år tillbaka bygger bla på detta lärandeperspektiv. En aktuell beskrivning av systemtänkandet på CStG kommer att presenteras på Lean Healthcare i Borås mars 2016. Fler utbildningar liknande den beskrivna vore välinvesterade skattepengar för att skapa värde i vården och patientsäkerhet.

  Jonas Leo, Kirurg/Överläkare/Flödesägare akut kirurgi, Akutsektionen/Kirurgkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

  Jäv:

 • Nu är vi igång! Välkomna till kursomgång två med start i höst

  2016-03-03 22:59 | Utbildningen är igång och vi hoppas att alla deltagarna är nöjda. Jonas, Capio har varit väl framme länge och du har helt rätt, man vet hur man skall göra men gör det inte. Det är lite som kirurgi (jag är inte kirurg) man måste öva för att bli bra på något. Terry pekar på en del problem som finns i vissa delar av de 50 staterna i USA, men just Utah och Intermountain har många likheter med Sverige och de allra flesta har ett försäkringsskydd och en god sjukvård.

  Robert Kristiansson, chefläkare, Hälsa och Habilitering

  Jäv: medarrangör av kursen

 • Bra!

  2016-03-04 18:08 | Ju fler på alla nivåer som förstår att det är förbättringskunskap/ledning som kan utveckla sjukvården i en mer värdeskapande riktning desto bättre. Menade inte att vara respektlös genom min kommentar men jag är förvånad att så många ledande inom vården inte vågar gå i denna riktning. Jag vill förtydliga att min erfarenhet kommer från Capio S:t Görans lärandetransformation och att jag kan inte uttala mig om att det är lika på hela Capio. Det tar tid och det måste få ta tid-det är ju ett nytt lärande förhållningssätt inte bara för medarbetare utan för att fungera måste klinik- och sjukhusledningar också ändra sina beteenden.

  Jonas Leo, Överläkare/Kirurg/Flödesägare akut kirurgi, Kirurgkliniken Capio S:t Görans sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016