Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTPF Lakartidningen.se 2015-11-26

Intermountain Healthcare i Utah förebild för ny ledarutbildning

bild Foto: Wollertz/Fotolia/IBL

En ny svensk ledarutbildning vill ta ett helhetsgrepp på sjukvården. Förebild och samarbetspartner är Intermountain Healthcare, en stor sjukvårdsorganisation i delstaten Utah i USA.

Miki Agerberg

Intermountain Healthcare är en av de amerikanska sjukvårdsorganisationer som brukar nämnas som förebilder för Sverige. Den är en non-profitorganisation och sköter både sjukförsäkringar, sjukhus och primärvård för omkring hälften av delstaten Utahs 2,5 miljoner invånare (se LT nr 38/2014).

Peter Daneryd, en av de ansvariga för den nya kursen, har under flera år studerat Intermountain Healthcare och skrivit en rapport om detta på uppdrag av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Peter Daneryd är från början kirurg, och är bland annat verksam i Forum for Health Policy.

Han tycker att svensk sjukvård har mycket att lära från Intermountain Healthcare:

– I svensk sjukvård fokuserar man ofta hårt på några få pusselbitar; det kan vara Lean eller Sex Sigma eller någon annan metod. Vad vi vill göra är att ge en sammanhängande bild, och arbeta med hur man bygger upp en kultur för kontinuerlig förbättring på arbetsplatsen.

Målgruppen för kursen är personer i högre eller lägre chefsställning inom sjukvård eller omsorg. Man bör själv ha haft erfarenhet av att leda förändringsarbete.

Den svenska utbildningen är en bearbetning och anpassning av en utbildning som utvecklats av doktor Brent James, chef för Institute for Healthcare Delivery Research vid Intermountain Healthcare. I USA har sådana utbildningar hållits under drygt 25 år, och fler än tretusen personer har gått utbildningen.

Till den första svenska utbildningen är mellan 20 och 25 personer anmälda. Kursen startar i januari, och är uppdelad på fyra kurstillfällen under våren på en knapp vecka var. Den andra kursveckan utgörs av en studieresa till Intermountain Healthcare i Salt Lake City.

– Det är ett jättestort intresse för studieresor, säger Peter Daneryd. Enskilda studiebesök på amerikanska sjukhus har ofta ganska begränsat värde. Men när det som här ingår i en utbildning blir det en värdefull fördjupning.

Kommentarer (4)

 • Intermountain Healthcare i Utah

  2015-11-26 21:12 | Kan vi i Sverige lära oss av det stora landet i väster om hur man får fram bra ledare på olika chefsnivåer vore det bra. Däremot ifrågasätter jag om en organisation som erbjuder försäkring, sjukhusvård och primärvård till bara hälften av befolkningen är en förebild för Sverige.
  Ett stort problem i USA är avsaknad av kontinuiteten mellan sjukvård och omvårdnad, som innebär att klinikfärdiga patienter kan vägra låta sig skrivas ut från sjukhus då ingen ansvarar för omsorgen.
  Ett annat problem är sjukförsäkringar som lovar tak på egenutgifter men när vårdbehovet överskrider taket anser bolaget att vården är onödig och vägrar betala.
  Ett tredje problem är att folk kan bli tvungna att skaffa sig extra jobb då alltflera arbetsgivare inte betalar sjukförsäkringspremier.
  Vi kanske ska ordna ett utbyte med USA som lär oss att leda och fördela arbetet bättre och lär dem fördelar med heltäckande sjukvård och omsorg.
  Den nationella sjukförsäkring som introducerats i USA är ett steg i rätt riktning men har många restriktioner.

  Terry Judkins, Överläkare, Charles Anestesi AB

  Jäv: Amerikan. Utbildad och verksam i Sverige.

 • "Äntligen!"

  2015-11-27 05:54 | Denna insikt/kunskap är inget nytt i Sverige utan tydligen bara svårt för många inom ledande positioner på alla nivåer att förstå (inte lärt sig). Det har praktiserats/faciliterats bla på Qulturum, Jönköping och Capio S:t Görans förbättringstransformation sedan 10 år tillbaka bygger bla på detta lärandeperspektiv. En aktuell beskrivning av systemtänkandet på CStG kommer att presenteras på Lean Healthcare i Borås mars 2016. Fler utbildningar liknande den beskrivna vore välinvesterade skattepengar för att skapa värde i vården och patientsäkerhet.

  Jonas Leo, Kirurg/Överläkare/Flödesägare akut kirurgi, Akutsektionen/Kirurgkliniken/Capio S:t Görans sjukhus

  Jäv:

 • Nu är vi igång! Välkomna till kursomgång två med start i höst

  2016-03-03 22:59 | Utbildningen är igång och vi hoppas att alla deltagarna är nöjda. Jonas, Capio har varit väl framme länge och du har helt rätt, man vet hur man skall göra men gör det inte. Det är lite som kirurgi (jag är inte kirurg) man måste öva för att bli bra på något. Terry pekar på en del problem som finns i vissa delar av de 50 staterna i USA, men just Utah och Intermountain har många likheter med Sverige och de allra flesta har ett försäkringsskydd och en god sjukvård.

  Robert Kristiansson, chefläkare, Hälsa och Habilitering

  Jäv: medarrangör av kursen

 • Bra!

  2016-03-04 18:08 | Ju fler på alla nivåer som förstår att det är förbättringskunskap/ledning som kan utveckla sjukvården i en mer värdeskapande riktning desto bättre. Menade inte att vara respektlös genom min kommentar men jag är förvånad att så många ledande inom vården inte vågar gå i denna riktning. Jag vill förtydliga att min erfarenhet kommer från Capio S:t Görans lärandetransformation och att jag kan inte uttala mig om att det är lika på hela Capio. Det tar tid och det måste få ta tid-det är ju ett nytt lärande förhållningssätt inte bara för medarbetare utan för att fungera måste klinik- och sjukhusledningar också ändra sina beteenden.

  Jonas Leo, Överläkare/Kirurg/Flödesägare akut kirurgi, Kirurgkliniken Capio S:t Görans sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons