Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSXH Lakartidningen.se 2015-11-06

Rapport från Vårdanalys: Klent genomslag för nationella riktlinjer

De nationella riktlinjerna får inte det genomslag i vården som är tänkt. Det visar en granskning av Vårdanalys, som anser att regeringen bör ta initiativ till ett mer ändamålsenligt system för kunskapsstöd.

Michael Lövtrup

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har i en ny rapport granskat i vilken mån de nationella riktlinjerna bidrar till en mer kunskapsbaserad och jämlik vård så som det är tänkt.

Slutsatsen är att riktlinjerna i viss mån bidrar till dessa mål, men att genomslaget är begränsat.

Analysen bygger på de åtgärder som har högst angelägenhetsgrad (1–3 på en tiogradig skala) samt de som bör mönstras ut, med andra ord åtgärder där man borde kunna förvänta sig en hög efterlevnadsgrad.

Trots det är det är bara för var tredje rekommenderad åtgärd som man ser en tydlig förbättring av vården åren efter att en riktlinje publiceras. Rekommendationer om att helt avstå från behandlingsinsatser följs inte fullt ut; ibland händer det rentav att åtgärden ökar i något landsting efter att en riktlinje publiceras.

De svenska riktlinjerna särskiljer sig i ett internationellt perspektiv eftersom de primärt är riktade mot beslutsfattare och inte mot vårdpersonal, konstaterar Vårdanalys och menar att det saknas bra strukturer och processer för att ta vidare, implementera och följa upp nationella riktlinjer i vårdens vardag.

Vårdanalys slår också fast också att de nationella riktlinjerna i sin nuvarande utformning inte tillräckligt understöder en patientcentrerad vård. För att stärka patienternas möjlighet till delaktighet och inflytande behöver ett kunskapsstöd vara mer heltäckande i sina rekommendationer, täcka in hela vårdprocesser, och understödja en mer individualiserad behandling.

Vårdanalys slutsats är att regeringen tillsammans med huvudmännen bör utveckla ett mer välfungerade system för kunskapsstöd till vården. Utgångspunkterna bör enligt Vårdanalys vara:

  • Arbetet på nationell, regional och lokal nivå måste hänga ihop.
  • Ett kunskapsstöd som är ändamålsenligt för vårdens professioner och patienterna måste prioriteras.
  • Uppföljning på lokal, regional och nationell nivå samt stöd till förbättringsarbete bör utgöra en naturlig del i ett utvecklat kunskapsstödssystem.

Vårdanalys anser också att det behövs kunskapsstöd på långt fler områden än de femton som finns i dag, som är inriktade mot allvarliga folksjukdomar som astma, demens och stroke. Som en jämförelse har Norge har ett femtiotal riktlinjer, Finland över 100 och England uppemot 200.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons