Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS7X Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-17

Läkarförbundets primärvårdsenkät:Bara var tredje läkare nöjd med fortbildningen

Endast en tredjedel av Sveriges primärvårdsläkare är nöjda med sina möjligheter till fortbildning. Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät. Mest missnöjda är de läkare som arbetar på vårdcentraler med många vakanser.

Miki Agerberg

Bemanningen på en vårdcentral har mycket stor betydelse för hur nöjda läkarna som arbetar där är med sina möjligheter till fortbildning. Läkarna fick frågor om sex olika former av fortbildning, och svaren på alla frågorna visar samma mönster: ju sämre bemanningen är på vårdcentralen, desto fler läkare är missnöjda med sin fortbildning.

Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät, som offentliggörs i dagarna. Enkäten gick i våras ut till alla specialistläkare och ST-läkare i allmänmedicin som var verksamma vid landets vårdcentraler, och drygt 60 procent har svarat. Bakgrunden till enkäten presenterades nyligen i Läkartidningen (se LT nr 44–45/­2015), och den nya rapporten är den första i en serie som belyser olika sakfrågor med data från enkäten. Den handlar om fortbildning.

Det visar sig att den grupp som är mest missnöjd med sin fortbildning är läkare som arbetar på vårdcentraler med mer än 50 procent vakanser. På den övergripande frågan om de anser sig ha goda möjligheter att utveckla sin kompetens inom de områden som det kliniska arbetet kräver är det bara 23 procent av de läkare som arbetar på sådana vårdcentraler som instämmer helt eller i stor utsträckning.

Att bemanningen har så stor betydelse för möjligheterna till fortbildning har inte varit känt tidigare, säger Svante Pettersson, utredare vid Läkarförbundet och projektledare för undersökningen:

– Det är nya uppgifter. De blottlägger en väldigt bekymmersam situation, där de som har en tung arbetsbörda också har sämre möjligheter att fylla på sina kunskaper.

Även om man ser till hela gruppen primärvårdsläkare är de inte särskilt nöjda med dagens fortbildningssituation. Totalt är det bara en tredjedel, 36 procent, av primärvårdsläkarna som tycker att de har goda möjligheter att utveckla sin kompetens.

Enligt Svante Pettersson är det dåliga resultatet inte överraskande. Tidigare undersökningar från Läkarförbundet visar att tiden för extern fortbildning har minskat på senare år för hela läkarkåren, och att allmän­läkarna ligger i botten med drygt fem dagar per år 2012. Samma år avsatte en genomsnittlig allmänläkare en knapp timme per vecka för internutbildning – i stället för minst en halv dag per vecka som Läkarförbundet och Läkaresällskapet rekommenderar.

Vad är det då för läkare som är mest nöjda med sin fortbildning? Förutom att de arbetar på vårdcentraler med bra bemanning identifierar rapporten också faktorer som har att göra med vårdcentralens organisation. 

Mest nöjda med fortbildningen är de som arbetar i småskaliga verksamheter ledda av läkare; antingen mindre företag där ägarna arbetar kliniskt eller vårdcentraler som är knutna till Praktikertjänst.

– Den här frågan har inte studerats tidigare, säger Svante Pettersson. I många länder bygger primärvården på små mottagningar där läkarna är ägare eller delägare. Vi borde studera och lära oss av dem.

– Det är väldigt positivt att regeringen nu dragit tillbaka förslaget att avskaffa obligatorisk LOV. Tvärtom behöver man fråga sig hur man ska stimulera tillkomsten av fler små, läkarledda vårdcentraler.

Läkare som är missnöjda med fortbildningen arbetar oftare än andra på vårdcentraler med många vakanser, där verksamhetschefen inte är läkare och på vårdcentraler som drivs av landstinget. Kvinnor är mer missnöjda med fortbildningen än män, något som bland annat tros bero på att fler kvinnor arbetar deltid.

Rapporten fungerar också som en öppen jämförelse mellan landstingen. På den övergripande frågan om möjligheterna till egen kompetensutveckling står Norrbotten för störst andel positiva svar, följt av Kalmar och Gävleborg.

Läkarna i Norrbotten är också mest nöjda med utrymmet för internutbildning, medan utrymmet för att kunna delta i externa kurser bedöms mest positivt i Örebro.

Läs även:

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Norrbotten nöjdast med fortbildningen

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons