Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS7X Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-17

Läkarförbundets primärvårdsenkät:Bara var tredje läkare nöjd med fortbildningen

Endast en tredjedel av Sveriges primärvårdsläkare är nöjda med sina möjligheter till fortbildning. Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät. Mest missnöjda är de läkare som arbetar på vårdcentraler med många vakanser.

Miki Agerberg

Bemanningen på en vårdcentral har mycket stor betydelse för hur nöjda läkarna som arbetar där är med sina möjligheter till fortbildning. Läkarna fick frågor om sex olika former av fortbildning, och svaren på alla frågorna visar samma mönster: ju sämre bemanningen är på vårdcentralen, desto fler läkare är missnöjda med sin fortbildning.

Det visar en ny rapport från Läkarförbundets primärvårdsenkät, som offentliggörs i dagarna. Enkäten gick i våras ut till alla specialistläkare och ST-läkare i allmänmedicin som var verksamma vid landets vårdcentraler, och drygt 60 procent har svarat. Bakgrunden till enkäten presenterades nyligen i Läkartidningen (se LT nr 44–45/­2015), och den nya rapporten är den första i en serie som belyser olika sakfrågor med data från enkäten. Den handlar om fortbildning.

Det visar sig att den grupp som är mest missnöjd med sin fortbildning är läkare som arbetar på vårdcentraler med mer än 50 procent vakanser. På den övergripande frågan om de anser sig ha goda möjligheter att utveckla sin kompetens inom de områden som det kliniska arbetet kräver är det bara 23 procent av de läkare som arbetar på sådana vårdcentraler som instämmer helt eller i stor utsträckning.

Att bemanningen har så stor betydelse för möjligheterna till fortbildning har inte varit känt tidigare, säger Svante Pettersson, utredare vid Läkarförbundet och projektledare för undersökningen:

– Det är nya uppgifter. De blottlägger en väldigt bekymmersam situation, där de som har en tung arbetsbörda också har sämre möjligheter att fylla på sina kunskaper.

Även om man ser till hela gruppen primärvårdsläkare är de inte särskilt nöjda med dagens fortbildningssituation. Totalt är det bara en tredjedel, 36 procent, av primärvårdsläkarna som tycker att de har goda möjligheter att utveckla sin kompetens.

Enligt Svante Pettersson är det dåliga resultatet inte överraskande. Tidigare undersökningar från Läkarförbundet visar att tiden för extern fortbildning har minskat på senare år för hela läkarkåren, och att allmän­läkarna ligger i botten med drygt fem dagar per år 2012. Samma år avsatte en genomsnittlig allmänläkare en knapp timme per vecka för internutbildning – i stället för minst en halv dag per vecka som Läkarförbundet och Läkaresällskapet rekommenderar.

Vad är det då för läkare som är mest nöjda med sin fortbildning? Förutom att de arbetar på vårdcentraler med bra bemanning identifierar rapporten också faktorer som har att göra med vårdcentralens organisation. 

Mest nöjda med fortbildningen är de som arbetar i småskaliga verksamheter ledda av läkare; antingen mindre företag där ägarna arbetar kliniskt eller vårdcentraler som är knutna till Praktikertjänst.

– Den här frågan har inte studerats tidigare, säger Svante Pettersson. I många länder bygger primärvården på små mottagningar där läkarna är ägare eller delägare. Vi borde studera och lära oss av dem.

– Det är väldigt positivt att regeringen nu dragit tillbaka förslaget att avskaffa obligatorisk LOV. Tvärtom behöver man fråga sig hur man ska stimulera tillkomsten av fler små, läkarledda vårdcentraler.

Läkare som är missnöjda med fortbildningen arbetar oftare än andra på vårdcentraler med många vakanser, där verksamhetschefen inte är läkare och på vårdcentraler som drivs av landstinget. Kvinnor är mer missnöjda med fortbildningen än män, något som bland annat tros bero på att fler kvinnor arbetar deltid.

Rapporten fungerar också som en öppen jämförelse mellan landstingen. På den övergripande frågan om möjligheterna till egen kompetensutveckling står Norrbotten för störst andel positiva svar, följt av Kalmar och Gävleborg.

Läkarna i Norrbotten är också mest nöjda med utrymmet för internutbildning, medan utrymmet för att kunna delta i externa kurser bedöms mest positivt i Örebro.

Läs även:

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Norrbotten nöjdast med fortbildningen

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons