Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSZA Lakartidningen.se 2015-11-10

Läkemedelsverket vill ha fler biverkningsrapporter från vården

Läkemedelsverket vill skapa större medvetenhet i hälso- och sjukvården kring sin verksamhet och bjuder därför i dag tisdag in till ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Anna Sofia Dahl

Det är första gången som Läkemedelsverket vänder sig till hälso- och sjukvårdens anställda med ett allmänt säkerhetsseminarium, och förhoppningen är att det ska kunna bli ett återkommande inslag. Tidigare har Läkemedelsverket vänt sig främst till läkemedelsindustrin med en årlig så kallad Farmakovigilansdag.

En anledning till att Läkemedelsverket vill bjuda in personal inom hälso- och sjukvård, utöver att uppmärksamma patient- och läkemedelssäkerhet, är att få in fler biverkningsrapporter.

– Det är ett sätt för oss att kunna uppmärksamma och hitta olika säkerhetsproblem, och vi är väldigt angelägna om att få in dem. Jag är mycket väl medveten om att man inom hälso- och sjukvården har en mycket ansträngd situation, men jag vill gärna uppmuntra till biverkningsrapportering, säger Anna-Lena Berggren, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Ett annat syfte är att skapa en större medvetenhet kring vad myndigheten gör i olika frågor, men också lyssna av om det finns ämnen som hälso- och sjukvårdspersonal önskar ha mer information kring.

– Jag upplever att vissa delar av verksamheten är välkända, till exempel Giftinformationscentralen, kliniska prövningar och licenser. Andra är mindre kända, så som medicinteknik och regelverket kring det, säger Anna-Lena Berggren, 

Utöver information kring Läkemedelsverkets roll i patientsäkerhetsarbetet är olaga läkemedelshantering och medicinteknisk säkerhet två av programpunkterna. Men också paracetamolintoxikationer.

– Det är en fråga som har rönt stor uppmärksamhet nationellt och där vi har tagit ett beslut om en något begränsad tillgänglighet utanför apotek. Under seminariet kommer vi prata om orsakerna till beslutet, säger Anna-Lena Berggren.

Kommentarer (1)

  • Ett utmärkt initiativ!

    2015-11-11 09:02 | Mycket bra initiativ av Läkemedelsverket. Vi läkare är tyvärr dåliga på att rapportera biverkningar av läkemedel, jag själv utgör inget undantag, gjorde det för första gången förra året. I en svensk studie som bl a refererats i LäkemedelsVärlden 2008 (http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/4-av-10-sjukhusl%C3%A4kare-struntar-i-att-rapportera-biverkningar-6365) uppskattar forskarna att 90% av alla allvarliga biverkningar inte rapporteras av svenska läkare. Det finns många skäl till att vi måste bli bättre på detta: nya läkemedels långstidseffekter ofta okända, allvarliga men mer sällsynta biverkningar fångas inte upp i läkemedelsbolagens studier, mycket tyder på att läkemedelsföretagen friserar resultatet för sina läkemedel (jag rekommenderar alla läkare att läsa professorn och internmedicinaren Peter C. Gøtzsches bok "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet").

    Sven Román, Barn- och ungdomspsykiater, BUP

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016