Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSZA Lakartidningen.se 2015-11-10

Läkemedelsverket vill ha fler biverkningsrapporter från vården

Läkemedelsverket vill skapa större medvetenhet i hälso- och sjukvården kring sin verksamhet och bjuder därför i dag tisdag in till ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Anna Sofia Dahl

Det är första gången som Läkemedelsverket vänder sig till hälso- och sjukvårdens anställda med ett allmänt säkerhetsseminarium, och förhoppningen är att det ska kunna bli ett återkommande inslag. Tidigare har Läkemedelsverket vänt sig främst till läkemedelsindustrin med en årlig så kallad Farmakovigilansdag.

En anledning till att Läkemedelsverket vill bjuda in personal inom hälso- och sjukvård, utöver att uppmärksamma patient- och läkemedelssäkerhet, är att få in fler biverkningsrapporter.

– Det är ett sätt för oss att kunna uppmärksamma och hitta olika säkerhetsproblem, och vi är väldigt angelägna om att få in dem. Jag är mycket väl medveten om att man inom hälso- och sjukvården har en mycket ansträngd situation, men jag vill gärna uppmuntra till biverkningsrapportering, säger Anna-Lena Berggren, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Ett annat syfte är att skapa en större medvetenhet kring vad myndigheten gör i olika frågor, men också lyssna av om det finns ämnen som hälso- och sjukvårdspersonal önskar ha mer information kring.

– Jag upplever att vissa delar av verksamheten är välkända, till exempel Giftinformationscentralen, kliniska prövningar och licenser. Andra är mindre kända, så som medicinteknik och regelverket kring det, säger Anna-Lena Berggren, 

Utöver information kring Läkemedelsverkets roll i patientsäkerhetsarbetet är olaga läkemedelshantering och medicinteknisk säkerhet två av programpunkterna. Men också paracetamolintoxikationer.

– Det är en fråga som har rönt stor uppmärksamhet nationellt och där vi har tagit ett beslut om en något begränsad tillgänglighet utanför apotek. Under seminariet kommer vi prata om orsakerna till beslutet, säger Anna-Lena Berggren.

Kommentarer (1)

  • Ett utmärkt initiativ!

    2015-11-11 09:02 | Mycket bra initiativ av Läkemedelsverket. Vi läkare är tyvärr dåliga på att rapportera biverkningar av läkemedel, jag själv utgör inget undantag, gjorde det för första gången förra året. I en svensk studie som bl a refererats i LäkemedelsVärlden 2008 (http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/4-av-10-sjukhusl%C3%A4kare-struntar-i-att-rapportera-biverkningar-6365) uppskattar forskarna att 90% av alla allvarliga biverkningar inte rapporteras av svenska läkare. Det finns många skäl till att vi måste bli bättre på detta: nya läkemedels långstidseffekter ofta okända, allvarliga men mer sällsynta biverkningar fångas inte upp i läkemedelsbolagens studier, mycket tyder på att läkemedelsföretagen friserar resultatet för sina läkemedel (jag rekommenderar alla läkare att läsa professorn och internmedicinaren Peter C. Gøtzsches bok "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet").

    Sven Román, Barn- och ungdomspsykiater, BUP

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons