Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSZA Lakartidningen.se 2015-11-10

Läkemedelsverket vill ha fler biverkningsrapporter från vården

Läkemedelsverket vill skapa större medvetenhet i hälso- och sjukvården kring sin verksamhet och bjuder därför i dag tisdag in till ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Anna Sofia Dahl

Det är första gången som Läkemedelsverket vänder sig till hälso- och sjukvårdens anställda med ett allmänt säkerhetsseminarium, och förhoppningen är att det ska kunna bli ett återkommande inslag. Tidigare har Läkemedelsverket vänt sig främst till läkemedelsindustrin med en årlig så kallad Farmakovigilansdag.

En anledning till att Läkemedelsverket vill bjuda in personal inom hälso- och sjukvård, utöver att uppmärksamma patient- och läkemedelssäkerhet, är att få in fler biverkningsrapporter.

– Det är ett sätt för oss att kunna uppmärksamma och hitta olika säkerhetsproblem, och vi är väldigt angelägna om att få in dem. Jag är mycket väl medveten om att man inom hälso- och sjukvården har en mycket ansträngd situation, men jag vill gärna uppmuntra till biverkningsrapportering, säger Anna-Lena Berggren, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Ett annat syfte är att skapa en större medvetenhet kring vad myndigheten gör i olika frågor, men också lyssna av om det finns ämnen som hälso- och sjukvårdspersonal önskar ha mer information kring.

– Jag upplever att vissa delar av verksamheten är välkända, till exempel Giftinformationscentralen, kliniska prövningar och licenser. Andra är mindre kända, så som medicinteknik och regelverket kring det, säger Anna-Lena Berggren, 

Utöver information kring Läkemedelsverkets roll i patientsäkerhetsarbetet är olaga läkemedelshantering och medicinteknisk säkerhet två av programpunkterna. Men också paracetamolintoxikationer.

– Det är en fråga som har rönt stor uppmärksamhet nationellt och där vi har tagit ett beslut om en något begränsad tillgänglighet utanför apotek. Under seminariet kommer vi prata om orsakerna till beslutet, säger Anna-Lena Berggren.

Kommentarer (1)

  • Ett utmärkt initiativ!

    2015-11-11 09:02 | Mycket bra initiativ av Läkemedelsverket. Vi läkare är tyvärr dåliga på att rapportera biverkningar av läkemedel, jag själv utgör inget undantag, gjorde det för första gången förra året. I en svensk studie som bl a refererats i LäkemedelsVärlden 2008 (http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/4-av-10-sjukhusl%C3%A4kare-struntar-i-att-rapportera-biverkningar-6365) uppskattar forskarna att 90% av alla allvarliga biverkningar inte rapporteras av svenska läkare. Det finns många skäl till att vi måste bli bättre på detta: nya läkemedels långstidseffekter ofta okända, allvarliga men mer sällsynta biverkningar fångas inte upp i läkemedelsbolagens studier, mycket tyder på att läkemedelsföretagen friserar resultatet för sina läkemedel (jag rekommenderar alla läkare att läsa professorn och internmedicinaren Peter C. Gøtzsches bok "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet").

    Sven Román, Barn- och ungdomspsykiater, BUP

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Fel att »jaga bort« de psykiatrer som finns

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Annons Annons

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (1 kommentar) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

»Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons