Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSZA Lakartidningen.se 2015-11-10

Läkemedelsverket vill ha fler biverkningsrapporter från vården

Läkemedelsverket vill skapa större medvetenhet i hälso- och sjukvården kring sin verksamhet och bjuder därför i dag tisdag in till ett seminarium för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Anna Sofia Dahl

Det är första gången som Läkemedelsverket vänder sig till hälso- och sjukvårdens anställda med ett allmänt säkerhetsseminarium, och förhoppningen är att det ska kunna bli ett återkommande inslag. Tidigare har Läkemedelsverket vänt sig främst till läkemedelsindustrin med en årlig så kallad Farmakovigilansdag.

En anledning till att Läkemedelsverket vill bjuda in personal inom hälso- och sjukvård, utöver att uppmärksamma patient- och läkemedelssäkerhet, är att få in fler biverkningsrapporter.

– Det är ett sätt för oss att kunna uppmärksamma och hitta olika säkerhetsproblem, och vi är väldigt angelägna om att få in dem. Jag är mycket väl medveten om att man inom hälso- och sjukvården har en mycket ansträngd situation, men jag vill gärna uppmuntra till biverkningsrapportering, säger Anna-Lena Berggren, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Ett annat syfte är att skapa en större medvetenhet kring vad myndigheten gör i olika frågor, men också lyssna av om det finns ämnen som hälso- och sjukvårdspersonal önskar ha mer information kring.

– Jag upplever att vissa delar av verksamheten är välkända, till exempel Giftinformationscentralen, kliniska prövningar och licenser. Andra är mindre kända, så som medicinteknik och regelverket kring det, säger Anna-Lena Berggren, 

Utöver information kring Läkemedelsverkets roll i patientsäkerhetsarbetet är olaga läkemedelshantering och medicinteknisk säkerhet två av programpunkterna. Men också paracetamolintoxikationer.

– Det är en fråga som har rönt stor uppmärksamhet nationellt och där vi har tagit ett beslut om en något begränsad tillgänglighet utanför apotek. Under seminariet kommer vi prata om orsakerna till beslutet, säger Anna-Lena Berggren.

Kommentarer (1)

  • Ett utmärkt initiativ!

    2015-11-11 09:02 | Mycket bra initiativ av Läkemedelsverket. Vi läkare är tyvärr dåliga på att rapportera biverkningar av läkemedel, jag själv utgör inget undantag, gjorde det för första gången förra året. I en svensk studie som bl a refererats i LäkemedelsVärlden 2008 (http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/4-av-10-sjukhusl%C3%A4kare-struntar-i-att-rapportera-biverkningar-6365) uppskattar forskarna att 90% av alla allvarliga biverkningar inte rapporteras av svenska läkare. Det finns många skäl till att vi måste bli bättre på detta: nya läkemedels långstidseffekter ofta okända, allvarliga men mer sällsynta biverkningar fångas inte upp i läkemedelsbolagens studier, mycket tyder på att läkemedelsföretagen friserar resultatet för sina läkemedel (jag rekommenderar alla läkare att läsa professorn och internmedicinaren Peter C. Gøtzsches bok "Dödliga mediciner och organiserad brottslighet").

    Sven Román, Barn- och ungdomspsykiater, BUP

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

SLF ska utreda nyttan med medlemskap i Saco

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco.  () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons