Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS3Z Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-11 (uppdaterad 2015-11-12)

»Arbetsuppgifter måste tas bort«

Värmlands läkarförening uppmanar landstingspolitikerna att se över vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras efter nästa års sparkrav. Och redan nu menar man att gränsen är nådd.

Anna Sofia Dahl

Som Läkartidningen tidigare berättat lider Landstinget i Värmland av ett minst sagt tufft ekonomiskt läge. Ett sparkrav på 380 miljoner kronor är lagt, men någon tydlig plan för hur bemanningsminskningen på 300 heltidstjänster ska gå ihop med mängden arbetsuppgifter finns inte.

Marina Tuutma, ordförande för Värmlands läkarförening (VLF) och ledamot av Läkarförbundets förbundsstyrelse, menar att gränsen redan är nådd.

– Om politiken utlovar bättre vård, snabbare väg in i vården, mycket hög telefontillgänglighet och vi ska kunna ge läkartider inom sju dagar så behövs det ju en minimumbemanning för det. Vi hinner inte med som det är nu. Man måste börja ta bort arbetsuppgifter. 

VLF har därför, tillsammans med fackförbunden Saco, Vision, Vårdförbundet och Kommunal, lämnat in en skrivelse till landstingspolitikerna i Värmland. I den uppmanar man politikerna att redogöra för vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras i den nya organisationen.

– Vi vill få till en dialog med politikerna om själva uppdraget. Vilken typ av vård kan vi leverera för de resurser vi har, säger Marina Tuutma.

Omställningsarbetet ska vara klart i slutet av 2016 och nu vill man från fackens sida ha konkreta förslag på hur de nya arbetssätten ska se ut. Marina Tuutma menar att man redan i dag är underbemannade och jobbar övertid.

– På den vårdcentral där jag jobbar har två läkare sagt upp sig på grund av arbetssituationen och andra är sjukskrivna för att de inte orkar med. Att jobba inom hälso- och sjukvården ska inte vara ohälsosamt.

De fem fackförbunden förklarade sig också oeniga till själva budgeten och flerårsplanen under landstingssamrådet i måndags.

Fredrik Larsson (M), landstingsråd i Värmland, menar att mycket i det långsiktiga arbetet handlar om att verksamheterna måste effektiviseras genom förändrade arbetssätt och användandet av ny teknik. Vad det konkret innebär vill han inte ge något generellt svar på, eftersom problemen och utmaningarna ser olika ut på olika ställen.

– På varje enhet och varje ställe måste man jobba med sin verksamhetsutveckling, då kan inte jag ovanifrån peka på en generell lösning. Därmed inte sagt att jag inte har respekt och stor förståelse för att detta är jättesvårt och ställer jättekrav på våra medarbetare och på de lokala chefer som finns.

Han håller dock inte med om en generell bild av att gränsen skulle vara nådd.

– Det finns säkert delar i sjukvården där det borde vara fler människor, men också att det finns delar där vi genom att ändra arbetssätt och använda ny teknik och kunskap kan klara uppgifterna och inte vara så många som vi är i dag.

Är det inte en signal att det finns sjukskrivningar och personal som säger upp sig på grund av arbetssituationen?

– Absolut, och det är viktigt att säga att vi naturligtvis har vi verksamheter och avdelningar där arbetsmiljön är dålig och där vi borde göra ännu större insatser för att hjälpa chefer och ledare för att klara av sina uppgifter. Men jag tror att det är farligt att generalisera för mycket och säga att det är dåligt överallt, för det är det inte.

Läs tidigare:

Dyster ekonomi i många landsting

Kommentarer (8)

 • Politikernas ansvar

  2015-11-11 18:32 | Helt rätt Marina Tuutma: vill politikerna spara så får dom ta sitt ansvar och våga ange prioriteringarna! Det är fegt och oansvarigt att peka på diverse chefer, - om inte de, politikerna, samtidigt kan peka på vad det är cheferna gör för fel!

  Jan Johnsen, överläkare, KK Ystad

  Jäv:

 • Konkretisering från ansvariga politiker

  2015-11-12 10:48 | Helt rätt att avkräva klara besked kring prioriteringarna. Att politiken på sedvanligt sätt gömmer sig bakom snömos är ju ingen nyhet. "..förändrade arbetssätt och ny teknik...", provocerande oinitierat. När Tuutma dessutom beskriver en VERKLIGHET som för länge sedan havererat . Ökande krav från allmänhet och minskande resurser är helt enkelt oförenligt. Politiken är skyldig att informera allmänheten om det aktuella läget och konsekvenserna av det.

  Pia Sonne Sjaggo, specialist allmän internmedicin,endokrinologi,allmänmed., HC Arjeplog

  Jäv:

 • För vem är det "farligt att generalisera för mycket och säga att det är dåligt överallt" ?

  2015-11-12 11:41 | Enligt Fredrik L.(M) är det (citat) "farligt att generalisera för mycket och säga att det är dåligt överallt, för det är det inte".
  Man undrar varför han beskriver verkligheten på det sättet?
  Varför uppfattar inte alla (kvinnliga) läkare som haft 4000 listade patienter på sin egen lista som fast anställda specialister på en vårdcentral saker och ting på samma sätt som Fredrik L.(M)?
  Kan det till och med vara "farligt att generalisera " för dessa läkare genom att säga sin mening,man kanske råkar illa ut på ett eller annat sätt; antingen genom att gå in i en utmattningssituation,bli hunsad som "stafettläkare" eller bojkottad på något annat sätt i moderatstalinistisk anda?
  Det är märkligt hur finurlig man kan vara som politiker i att projicera tillbaka problemen på drabbad så kallad "ineffektiv" verksamhet och samtidigt fiska röster genom att "lova guld och gröna skogar"utan verklighetskontakt,i sitt samvetslösa sätt att utnyttja de som skall verkställa de politiska besluten i primärvården genom att arbeta gratis övertid.
  Vissa människor har aldrig blivit utrustade med förmåga att skämmas eller få dåligt samvete.
  Vi andra som har fått denna underbara förmåga får istället gratis arbeta ihjäl oss för att kunna vara anständiga i vårt möte med våra patienter.

  Marika Hedman, specialist i allmänmedicin, ej verksam inom primärvården

  Jäv: specialist i Allmänmedicin, läkare, humanist, polyglott, intellektuell

 • Varför inte prioritera själva? Vi har makten men använder den inte!

  2015-11-12 20:38 | Varför klaga och ropa på politiker? I de flesta fall är det i princip professionen själv som äger och har makten över frågan. Det är svårt att förstå varför inte välutbildade läkare själva skulle kunna prioritera mellan olika medicinska tillstånd och agera därefter. I de flesta fall är det fullt möjligt att säga att ”detta klarar vi …. men inte detta och detta”. Men, detta enkla faktum uttalas praktiskt taget aldrig (annat än i korridoren)– vare sig av kollegor på golvet eller av läkare i ledande funktion. Hur kommer det sig? Beror det på feghet, rädsla, prestige, stort överjag eller …..? Kan vara värt att fundera över i dessa tider av NPM mm.

  Sven Larsson, fd öl, Hemma

  Jäv:

 • Till "Varför inte prioritera själva"

  2015-11-13 12:42 | Det har vi redan gjort, att vi har prioriterat bort detta som kan prioriteras bort utan fara för patientsäkerheten. Jag har inga onödiga administrativa uppgifter, det har jag lämnat över till sekreterarna (det också brist på de). Allmänläkarna är första linje. Hit söker alla patienter, de ringer, kommer till vårdcentralen, skickar brev, skickar meddelande via Mina Vårdkontakter. Som sjukhusläkare sitter man ganska skyddat på sjukhuset (om man just är inte tvungen att vara på Akuten, ditt många som vi på VC har prioriterat bort eller prioriterat om söker). Till sjukhuset kan patient komma OM sjukhusläkare accepterar remissen.
  Våra sjukhuskollegor lägger många sina gamla uppgifter på oss allmänläkare, följa upp patienten, ta om blodprover, skriva sjukintyg osv. Sedan har vi fått ta över flertal sjukdomar som tidigare behandlades av sjukhusspecialister. Man startar olika projekt, som allmänmedicin bör göra, men vi får inte fler läkare eller distriktsköterskor. Vi allmänläkare har ju mycket hög kompetens!
  Och sist, men inte minst är andel av allmänläkare bara 16%, men vi tar hand om 80% av befolkningen. Och detta pratar vi öppet med tjänstemän och politikerna, men det känns att detta rinner av. Tjänstemän är ålagda göra det som politiken bestämmer. Jag vill också påminna dig att landsting är en POLITISK hälso- och sjukvårds organisation, där ligger högsta makten. Men politiken tar inte ansvaret som de är ålagda. De måste börja prata med sina väljare/befolkningen att resuresser är begränsade och börja se över vad kan vi göra med de resuresser vi har. Och som profession ställer jag upp för att hjälpa till. Minskar man antal arbetare, ska man minska också på beställningen. Sedan måste de se till att det finns resurser för kompetensförsörjning, öka på AT-tjänster, ST-tjänster. Kanske är det dags att sjukhusläkarna också räcker ut en hjälpande hand? Nu skrev jag som allmänläkare, men detta att politiken tar inte sitt ansvar, vi tror att de är rädda, kan sjukhusläkare bevittna också, de har en annan typ av ogräs att bekämpa!

  Marina Tuutma, Specialist i allmänmedicin, Karlstad

  Jäv:

 • Problemet är styrsystemet

  2015-11-13 17:09 | Problemet är i grunden det s.k. "New Public Management" som gör att vi tvingas prioritera fel saker för att få mer "poäng" i systemet. I min vårdmiljö pågår t.ex. en desperat jakt på vårdpoäng och listningar som är ytterst ohälsosam...

  Gunnar Olofsson, Med dr, specialistläkare, Boda vårdcentral, Borås

  Jäv:

 • Söndra och härska

  2015-11-13 20:42 | Jo, de makthavande vet hur de skall hantera opposition från oss läkare och annan sjukvårdspersonal.Det är nog en del rädsla, Sven Larsson, obekväma läkare riskerar konsekvenser.En här och en där, kan vi plockas bort. Titta gärna på theguardian.com/uk-news om våra brittiska kollegor.Och i dagspressen syns inte mycket om situationen i sjukvården. Men vem skall tala om för allmänheten att patientsäkerheten är i fara, om inte vi gör det?

  Anne-Marie Murdoch, nästan pensionerad specialist, f.n. hemma

  Jäv: arbetat i Sverige och utomlands

 • Bilda gröna öar

  2015-11-16 13:18 | Jag är pensionerad ej yrkesverksam allmänläkarspecialist. Har varit studierektor och fackligt aktiv. Det är så sorgligt att läsa att allt är som förut, 16% av läkarkåren sköter 80% av patientströmmarna. Drömmen vore 1 allmänläkarspecialist/ 1500 innevånare, inte patienter. Detta vore ett dragplåster för att få de yngre läkarna t. att söka sig t. vår specialitet. Situationen har ju varit densamma tidigare på många ställen i landet. Det mest effektiva sättet att i klartext tala om för politiker och befolkning gjorde kollegorna i Luleå. De fullbemannade en två vårdcentraler med allmänspecialister. De patienter som tillhörde en vårdcentral utan bemanning hänvisades t. Sjukhuset på orten. Tyvärr händer ingenting förrän en vårdcentral står helt utan läkare, då tvingas politikerna att tänka i andra banor. En bra klausul som London GP måste skriva under på är att se till att själv hålla sig frisk, således mkt otacksamt och förödande att jobba ihjäl sig pga orimliga polit. beslut.

  Elisabeth Engqvist-Nyberg, Allmänmedicinsk specialist, pensionär, -

  Jäv: Allmänmedicinsk specialist , fd ordförande DLF-Stockholm

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016