Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSY6 Lakartidningen.se 2015-11-09 (uppdaterad 2015-11-10)

Politiker vill fasa ut joursystemet

Fasa ut joursystemet och ersätt det med en schemaläggningsmodell, föreslår Johan Edstav (MP) inför SKL:s kongress i veckan. Men enligt Läkarförbundet är systemet välfungerande och ger en bra läkarförsörjning över hela dygnet.

Anna Sofia Dahl

Sjukvården skulle kunna förbättras om joursystemet för läkare fasades ut. Det skriver Johan Edstav (MP), landstingsråd i Uppsala, i en debattartikel på SvD.se den 8 november. Bland annat menar han att de många kompensationstimmar som jourläkare samlar på sig tas ut i ledighet, ofta i form av hela veckor, vilket för med sig att det blir färre läkare i tjänst under dagtid. I stället vill Johan Edstav se schemaläggningsmodell.

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, menar att utgångspunkten för debattartikeln bygger på en missuppfattning.

– Läkare är redan i dag schemalagda och arbetar 40 timmars veckor, och utöver det arbetar de jour på kvällar och nätter. Med det joursystemet kan arbetsgivaren på ett flexibelt sätt åstadkomma en bra läkarförsörjning för dygnets alla tider, säger hon.

Heidi Stensmyren säger också att man från förbundets sida tycker att frågor av den här karaktären ska lösas mellan parterna och inte politiskt.

I en motion till Sveriges Kommuner och landstings, SKL:s, kongress i Karlstad den 11–12 november föreslår Johan Edstav att SKL ska inleda förhandlingar med Läkarförbundet om att fasa ut joursystemet.

SKL:s styrelse föreslår dock att kongressen ska avslå motionen och skriver bland annat i sitt motionssvar att »det är arbetsgivaren och inte SKL som bäst kan avgöra vilka arbetstidssystem som ska tillämpas i den egna verksamheten«.

Om motionen ändå går igenom kan en sådan förhandling tidigast påbörjas 2017.

Kommentarer (10)

 • Hur tänkte han nu då?

  2015-11-09 17:52 | Om man jobbar natt måste man vara borta på dagen. Hur skulle en schemaläggning ändra det? Det är högst förvånande att en politiker har synpunkter på hur vi ska arbeta, kan inte påminna mig om att andra yrken har fått sådant intresse att man vill detaljstyra hur arbetet går till. Att minska möjligheten att ta ut en vecka i taget skulle dessutom påverka forskningen negativt, det är svårt att ägna sig åt forskning någon eller några timmar i stöten när man vaknat från en nattjour o i väntan på nästa, delvis pga att man måste vända på dygnet och delvis för att de man forskar med antagligen inte har samma jour schema. Kan vi vänta förslag på hur förskolelärare ska planera sitt arbete eller kanske hurvida gatuarbetarna verkligen ska få ta sommarsemester, då det ju är mest lämpligt med gatuarbeten på den varma delen av året?

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgen, Astrid Lindgrens Sjukhus

  Jäv:

 • Varför bättre med schemaläggning?

  2015-11-09 20:50 | Johan Edstav (MP), sjukvårdspolitiker i Uppsala har i en lång artikel i SvD 8/11 och i en motion till SKL kongress påstått att schemaläggning av läkare skulle leda till förbättringar i sjukvården. Men säger inte varför. Det är ju sedan länge möjligt att schemalägga oss fram till kl 21, men det görs inte, därför att det blir dyrare för arbetsgivaren. Han pratar om att varje läkare tar få patienter i Sverige per mottagning, vadå? Skall mottagningar läggas på kvällen eller i helgen, vilken jackpot för övriga personalkategorier. Många fler läkare kommer att behövas, hur ökar det kontinuiteten? Och hur mycket jourkomptid som används till forskning kan alla disputerade kollegor berätta om. Det finns många och stora problem i svensk sjukvård, men vårt joursystem är inte ett av dem.

  Claes Söderlund, öl, docent, kir klin, Höglandssjukhuset, Eksjö

  Jäv:

 • Ge sjuksköterskorna samma joursystem!

  2015-11-10 07:52 | Att döma av situationen på mitt eget sjukhus tycks sjuksköterskeförsörjningen vara ett större problem just nu. Kanske kunde det vara en idé att införa samma joursystem för dem som för läkarna? Då kunde de som vill tjäna mer pengar jobba extra i Norge under sin kompensationsledighet alternativt bara vara lediga, säkert ett attraktivt alternativ för denna underbetalda grupp med stundtals vidriga arbetsförhållanden.

  Simon Larsson, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Dyrare och sämre tillgänglighet

  2015-11-10 11:49 | Det finns starka ekonomiska skäl att inte schemalägga läkare. Om personal schemaläggs under kvällar och nätter måste luckor täckas dagtid. Det innebär att såväl fler läkare som and­ra yrkeskategorier måste anställas. Tillgängligheten kommer minska tack vare att att fler läkare med PAL funktion är lediga samtidigt. Dagens jouravtal är en klar fördel för arbetsgivaren. Om läkare i jour och beredskap i stället skulle ha vanlig timlön och tillägg för obekväm arbetstid skulle det kosta betydligt mer än den beredskap vi har idag.

  Martin Eves, Överläkare, Region Örebro

  Jäv:

 • Många vill men ingen lyckats.

  2015-11-11 00:03 | Detta med schemaläggning kommer upp med jämna mellanrum sedan ca 1980 men hittills har ingen visat ett system som är bättre än dagens joursystem. Kanske går det men hur ???

  Mats E Nilsson, fd överläk., nästan pensionist, ÖNH Östersund

  Jäv:

 • politiker vill fasa ut joursystemet

  2015-11-11 12:53 | Det viktigaste delen av läkarutbildningen sker när man som underläkare och ST läkare går tillsammans med äldre erfarna kollegor observera och praktiserar under övervakning, lyssnar och diskuterar. Allt detta tar tid. Desto mindre tid en läkare tillbringar på sjukhuset desto längre tid det tar att skaffa sig det vi kallar 'läkarkonsten'. Det kommer att ta mycket längre att bli färdig specialist och således mindre antal år som praktiserande specialist. Undrar om politikern har räknad in det i sin ekonomisk kalkyl ?

  Sherdil Nath, Överläkare (pensionerad), Norrlands Univ. Sjukhus , Anestesikliniken

  Jäv:

 • Schemaläggning

  2015-11-11 13:18 | Men låt dom schemalägga oss. Men den här gången ska vi inte "fixa till det" åt arbetsgivaren med obetald arbetstid. Låt dessutom forskningen kosta pengar.Dags att de som tar beslut också tar konsekvenserna av sina beslut.Så mitt förslag är att vi ska schemaläggas. Helst från nästa år.

  Calle Forsberg, Ortoped, Utomskärs

  Jäv:

 • peta och påta

  2015-11-11 14:24 | Ja det är märkligt att politiker alltid ska peta i just läkarnas arbete. Schemaläggning , så man sprider 40 tim /vecka över dygnet , ger ju inte fler läkare i tjänst . Titta nu på England , där man har retat gallfeber på alla underläkare, i NHS, för att man vill producera mer på helger och förstöra deras ersättning . Varför kan inte läkare , av alla människor,få jobba i fred ?

  ingmar fagerlund, allm läk , pensionär som väl är

  Jäv:

 • Schemaläggning tredubblar behovet av läkare

  2015-11-11 20:34 | Som schemaläggare på Barnkliniken HS 1980-81 var det lätt att visa att schemaläggning dygnet runt tredubblar läkarbehovet.

  Det fanns fyra vanliga barnavdelningar, en neonatalavdelning och akuten att försörja med underläkare dygnet runt. Sedan tillkom en mottagningsläkare, det fanns dagtid sju underläkare med ansvar för omkring 20-24 patienter per läkare. Den schemalagda verksamheten täckte 44 timmar av veckans 168. (Man hade 1 h lunch men det förutsattes att man trädde i tjänst om något krävde omedelbart ingripande). Övertid fick inte tas ut.

  Jourverksamheten, då man var ansvarig för 100 barn på Barnkliniken, 30 barn per dygn på akuten samt omkring 100 nyfödingar på HS och Södertälje sjukhus, omfattar resterande 123 av veckans 168 h.

  Jourverksamheten är planerad och beordrad övertid med usel ersättning, med 1 timme per timme mellan 17 och 21, 1,5 h/h mellan 21 och 24 vardagskvällar, lördagar mellan 07 och 13 samt resten av helgen och resten av nätterna ersattes med 2 h/ arbetad h. Sover man med rätt att inte lämna sjukhuset, rätt att inte vara hemma, rätt att bli väckt när som helst får man en kvarts timme för varje timme vardagsnätter och en halvtimme helgnätter.

  Jouren på barnkliniken producerade omkring 200 h jourkomp varje vecka som gjorde att barnkliniken på HS alltid överskred budgeten med fem jourkomplediga underläkare. Summa anställda underläkare var 12.

  Skulle man schemalägga alla veckans 168 timmar blir det 5 fysiska personer på akuten och neonatalen, övriga fyra avdelningar kan nattetid och helger dela på två läkare. Allt per vecka.

  Lägger man sedan till semester, utbildning, militärtjänst , barnledighet, sjukdom och annat störande så behövs det ytterligare 0,3 läkare per läkare.

  Då behös 6,5 fysiska läkare på akuten, lika många på neonatalen samt 5,22 läkare på vardera av de fyra övriga avdelningarna 33,88 läkare plus en mottagningsläkare

  Totalantalet av anställda underläkare blir då 34,88 eller nästan tredubbling från 12 till 35 underläkare.

  Så landstingen ska vara oändligt tacksamma att underläkare (= alla under utbildning) tog på sig ett tiofaldigt patientansvar under schemalagd och beordra övertid = jourtid till en sammanlagd kostnad av 1,63 timmars ersättning. Ingen inom LO-sektorn skule godkänna dessa villkor.

  Sedan tillkommer bakjourer bland överläkarna. . . . . . .

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Strömstad Akademi

  Jäv:

 • Schemaläggning

  2015-11-12 08:48 | Jag ser fram emot att bli schemalagd med en maximal veckoarbetstid på 40 timmar. Det skulle vara himmelriket för alla oss som många veckor arbetar 60 - 80 timmar och nästan aldrig får ta ut vår jourkomp. Den ansamlas istället och betalas ut i form av pengar som beskattas med över 60%. En bra affär för staten som får billig högkvalificerad arbetskraft på nätter och helger, en dålig affär för läkaren som blir sliten och trött. Jag ser fram emot 40 timmars arbetsvecka.

  Carina Bjartling, Överläkare, VO Kvinnosjukvård

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Migrän ligger bakom stor del av ökande sjukfrånvaro Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Annons Annons

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons