Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSY6 Lakartidningen.se 2015-11-09 (uppdaterad 2015-11-10)

Politiker vill fasa ut joursystemet

Fasa ut joursystemet och ersätt det med en schemaläggningsmodell, föreslår Johan Edstav (MP) inför SKL:s kongress i veckan. Men enligt Läkarförbundet är systemet välfungerande och ger en bra läkarförsörjning över hela dygnet.

Anna Sofia Dahl

Sjukvården skulle kunna förbättras om joursystemet för läkare fasades ut. Det skriver Johan Edstav (MP), landstingsråd i Uppsala, i en debattartikel på SvD.se den 8 november. Bland annat menar han att de många kompensationstimmar som jourläkare samlar på sig tas ut i ledighet, ofta i form av hela veckor, vilket för med sig att det blir färre läkare i tjänst under dagtid. I stället vill Johan Edstav se schemaläggningsmodell.

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, menar att utgångspunkten för debattartikeln bygger på en missuppfattning.

– Läkare är redan i dag schemalagda och arbetar 40 timmars veckor, och utöver det arbetar de jour på kvällar och nätter. Med det joursystemet kan arbetsgivaren på ett flexibelt sätt åstadkomma en bra läkarförsörjning för dygnets alla tider, säger hon.

Heidi Stensmyren säger också att man från förbundets sida tycker att frågor av den här karaktären ska lösas mellan parterna och inte politiskt.

I en motion till Sveriges Kommuner och landstings, SKL:s, kongress i Karlstad den 11–12 november föreslår Johan Edstav att SKL ska inleda förhandlingar med Läkarförbundet om att fasa ut joursystemet.

SKL:s styrelse föreslår dock att kongressen ska avslå motionen och skriver bland annat i sitt motionssvar att »det är arbetsgivaren och inte SKL som bäst kan avgöra vilka arbetstidssystem som ska tillämpas i den egna verksamheten«.

Om motionen ändå går igenom kan en sådan förhandling tidigast påbörjas 2017.

Kommentarer (10)

 • Hur tänkte han nu då?

  2015-11-09 17:52 | Om man jobbar natt måste man vara borta på dagen. Hur skulle en schemaläggning ändra det? Det är högst förvånande att en politiker har synpunkter på hur vi ska arbeta, kan inte påminna mig om att andra yrken har fått sådant intresse att man vill detaljstyra hur arbetet går till. Att minska möjligheten att ta ut en vecka i taget skulle dessutom påverka forskningen negativt, det är svårt att ägna sig åt forskning någon eller några timmar i stöten när man vaknat från en nattjour o i väntan på nästa, delvis pga att man måste vända på dygnet och delvis för att de man forskar med antagligen inte har samma jour schema. Kan vi vänta förslag på hur förskolelärare ska planera sitt arbete eller kanske hurvida gatuarbetarna verkligen ska få ta sommarsemester, då det ju är mest lämpligt med gatuarbeten på den varma delen av året?

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgen, Astrid Lindgrens Sjukhus

  Jäv:

 • Varför bättre med schemaläggning?

  2015-11-09 20:50 | Johan Edstav (MP), sjukvårdspolitiker i Uppsala har i en lång artikel i SvD 8/11 och i en motion till SKL kongress påstått att schemaläggning av läkare skulle leda till förbättringar i sjukvården. Men säger inte varför. Det är ju sedan länge möjligt att schemalägga oss fram till kl 21, men det görs inte, därför att det blir dyrare för arbetsgivaren. Han pratar om att varje läkare tar få patienter i Sverige per mottagning, vadå? Skall mottagningar läggas på kvällen eller i helgen, vilken jackpot för övriga personalkategorier. Många fler läkare kommer att behövas, hur ökar det kontinuiteten? Och hur mycket jourkomptid som används till forskning kan alla disputerade kollegor berätta om. Det finns många och stora problem i svensk sjukvård, men vårt joursystem är inte ett av dem.

  Claes Söderlund, öl, docent, kir klin, Höglandssjukhuset, Eksjö

  Jäv:

 • Ge sjuksköterskorna samma joursystem!

  2015-11-10 07:52 | Att döma av situationen på mitt eget sjukhus tycks sjuksköterskeförsörjningen vara ett större problem just nu. Kanske kunde det vara en idé att införa samma joursystem för dem som för läkarna? Då kunde de som vill tjäna mer pengar jobba extra i Norge under sin kompensationsledighet alternativt bara vara lediga, säkert ett attraktivt alternativ för denna underbetalda grupp med stundtals vidriga arbetsförhållanden.

  Simon Larsson, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Dyrare och sämre tillgänglighet

  2015-11-10 11:49 | Det finns starka ekonomiska skäl att inte schemalägga läkare. Om personal schemaläggs under kvällar och nätter måste luckor täckas dagtid. Det innebär att såväl fler läkare som and­ra yrkeskategorier måste anställas. Tillgängligheten kommer minska tack vare att att fler läkare med PAL funktion är lediga samtidigt. Dagens jouravtal är en klar fördel för arbetsgivaren. Om läkare i jour och beredskap i stället skulle ha vanlig timlön och tillägg för obekväm arbetstid skulle det kosta betydligt mer än den beredskap vi har idag.

  Martin Eves, Överläkare, Region Örebro

  Jäv:

 • Många vill men ingen lyckats.

  2015-11-11 00:03 | Detta med schemaläggning kommer upp med jämna mellanrum sedan ca 1980 men hittills har ingen visat ett system som är bättre än dagens joursystem. Kanske går det men hur ???

  Mats E Nilsson, fd överläk., nästan pensionist, ÖNH Östersund

  Jäv:

 • politiker vill fasa ut joursystemet

  2015-11-11 12:53 | Det viktigaste delen av läkarutbildningen sker när man som underläkare och ST läkare går tillsammans med äldre erfarna kollegor observera och praktiserar under övervakning, lyssnar och diskuterar. Allt detta tar tid. Desto mindre tid en läkare tillbringar på sjukhuset desto längre tid det tar att skaffa sig det vi kallar 'läkarkonsten'. Det kommer att ta mycket längre att bli färdig specialist och således mindre antal år som praktiserande specialist. Undrar om politikern har räknad in det i sin ekonomisk kalkyl ?

  Sherdil Nath, Överläkare (pensionerad), Norrlands Univ. Sjukhus , Anestesikliniken

  Jäv:

 • Schemaläggning

  2015-11-11 13:18 | Men låt dom schemalägga oss. Men den här gången ska vi inte "fixa till det" åt arbetsgivaren med obetald arbetstid. Låt dessutom forskningen kosta pengar.Dags att de som tar beslut också tar konsekvenserna av sina beslut.Så mitt förslag är att vi ska schemaläggas. Helst från nästa år.

  Calle Forsberg, Ortoped, Utomskärs

  Jäv:

 • peta och påta

  2015-11-11 14:24 | Ja det är märkligt att politiker alltid ska peta i just läkarnas arbete. Schemaläggning , så man sprider 40 tim /vecka över dygnet , ger ju inte fler läkare i tjänst . Titta nu på England , där man har retat gallfeber på alla underläkare, i NHS, för att man vill producera mer på helger och förstöra deras ersättning . Varför kan inte läkare , av alla människor,få jobba i fred ?

  ingmar fagerlund, allm läk , pensionär som väl är

  Jäv:

 • Schemaläggning tredubblar behovet av läkare

  2015-11-11 20:34 | Som schemaläggare på Barnkliniken HS 1980-81 var det lätt att visa att schemaläggning dygnet runt tredubblar läkarbehovet.

  Det fanns fyra vanliga barnavdelningar, en neonatalavdelning och akuten att försörja med underläkare dygnet runt. Sedan tillkom en mottagningsläkare, det fanns dagtid sju underläkare med ansvar för omkring 20-24 patienter per läkare. Den schemalagda verksamheten täckte 44 timmar av veckans 168. (Man hade 1 h lunch men det förutsattes att man trädde i tjänst om något krävde omedelbart ingripande). Övertid fick inte tas ut.

  Jourverksamheten, då man var ansvarig för 100 barn på Barnkliniken, 30 barn per dygn på akuten samt omkring 100 nyfödingar på HS och Södertälje sjukhus, omfattar resterande 123 av veckans 168 h.

  Jourverksamheten är planerad och beordrad övertid med usel ersättning, med 1 timme per timme mellan 17 och 21, 1,5 h/h mellan 21 och 24 vardagskvällar, lördagar mellan 07 och 13 samt resten av helgen och resten av nätterna ersattes med 2 h/ arbetad h. Sover man med rätt att inte lämna sjukhuset, rätt att inte vara hemma, rätt att bli väckt när som helst får man en kvarts timme för varje timme vardagsnätter och en halvtimme helgnätter.

  Jouren på barnkliniken producerade omkring 200 h jourkomp varje vecka som gjorde att barnkliniken på HS alltid överskred budgeten med fem jourkomplediga underläkare. Summa anställda underläkare var 12.

  Skulle man schemalägga alla veckans 168 timmar blir det 5 fysiska personer på akuten och neonatalen, övriga fyra avdelningar kan nattetid och helger dela på två läkare. Allt per vecka.

  Lägger man sedan till semester, utbildning, militärtjänst , barnledighet, sjukdom och annat störande så behövs det ytterligare 0,3 läkare per läkare.

  Då behös 6,5 fysiska läkare på akuten, lika många på neonatalen samt 5,22 läkare på vardera av de fyra övriga avdelningarna 33,88 läkare plus en mottagningsläkare

  Totalantalet av anställda underläkare blir då 34,88 eller nästan tredubbling från 12 till 35 underläkare.

  Så landstingen ska vara oändligt tacksamma att underläkare (= alla under utbildning) tog på sig ett tiofaldigt patientansvar under schemalagd och beordra övertid = jourtid till en sammanlagd kostnad av 1,63 timmars ersättning. Ingen inom LO-sektorn skule godkänna dessa villkor.

  Sedan tillkommer bakjourer bland överläkarna. . . . . . .

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Strömstad Akademi

  Jäv:

 • Schemaläggning

  2015-11-12 08:48 | Jag ser fram emot att bli schemalagd med en maximal veckoarbetstid på 40 timmar. Det skulle vara himmelriket för alla oss som många veckor arbetar 60 - 80 timmar och nästan aldrig får ta ut vår jourkomp. Den ansamlas istället och betalas ut i form av pengar som beskattas med över 60%. En bra affär för staten som får billig högkvalificerad arbetskraft på nätter och helger, en dålig affär för läkaren som blir sliten och trött. Jag ser fram emot 40 timmars arbetsvecka.

  Carina Bjartling, Överläkare, VO Kvinnosjukvård

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Antroposofiska medel blir kvar under flera år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Annons Annons

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons