Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSY6 Lakartidningen.se 2015-11-09 (uppdaterad 2015-11-10)

Politiker vill fasa ut joursystemet

Fasa ut joursystemet och ersätt det med en schemaläggningsmodell, föreslår Johan Edstav (MP) inför SKL:s kongress i veckan. Men enligt Läkarförbundet är systemet välfungerande och ger en bra läkarförsörjning över hela dygnet.

Anna Sofia Dahl

Sjukvården skulle kunna förbättras om joursystemet för läkare fasades ut. Det skriver Johan Edstav (MP), landstingsråd i Uppsala, i en debattartikel på SvD.se den 8 november. Bland annat menar han att de många kompensationstimmar som jourläkare samlar på sig tas ut i ledighet, ofta i form av hela veckor, vilket för med sig att det blir färre läkare i tjänst under dagtid. I stället vill Johan Edstav se schemaläggningsmodell.

Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, menar att utgångspunkten för debattartikeln bygger på en missuppfattning.

– Läkare är redan i dag schemalagda och arbetar 40 timmars veckor, och utöver det arbetar de jour på kvällar och nätter. Med det joursystemet kan arbetsgivaren på ett flexibelt sätt åstadkomma en bra läkarförsörjning för dygnets alla tider, säger hon.

Heidi Stensmyren säger också att man från förbundets sida tycker att frågor av den här karaktären ska lösas mellan parterna och inte politiskt.

I en motion till Sveriges Kommuner och landstings, SKL:s, kongress i Karlstad den 11–12 november föreslår Johan Edstav att SKL ska inleda förhandlingar med Läkarförbundet om att fasa ut joursystemet.

SKL:s styrelse föreslår dock att kongressen ska avslå motionen och skriver bland annat i sitt motionssvar att »det är arbetsgivaren och inte SKL som bäst kan avgöra vilka arbetstidssystem som ska tillämpas i den egna verksamheten«.

Om motionen ändå går igenom kan en sådan förhandling tidigast påbörjas 2017.

Kommentarer (10)

 • Hur tänkte han nu då?

  2015-11-09 17:52 | Om man jobbar natt måste man vara borta på dagen. Hur skulle en schemaläggning ändra det? Det är högst förvånande att en politiker har synpunkter på hur vi ska arbeta, kan inte påminna mig om att andra yrken har fått sådant intresse att man vill detaljstyra hur arbetet går till. Att minska möjligheten att ta ut en vecka i taget skulle dessutom påverka forskningen negativt, det är svårt att ägna sig åt forskning någon eller några timmar i stöten när man vaknat från en nattjour o i väntan på nästa, delvis pga att man måste vända på dygnet och delvis för att de man forskar med antagligen inte har samma jour schema. Kan vi vänta förslag på hur förskolelärare ska planera sitt arbete eller kanske hurvida gatuarbetarna verkligen ska få ta sommarsemester, då det ju är mest lämpligt med gatuarbeten på den varma delen av året?

  Catarina Bitkover, Bitr öl, Barnkirurgen, Astrid Lindgrens Sjukhus

  Jäv:

 • Varför bättre med schemaläggning?

  2015-11-09 20:50 | Johan Edstav (MP), sjukvårdspolitiker i Uppsala har i en lång artikel i SvD 8/11 och i en motion till SKL kongress påstått att schemaläggning av läkare skulle leda till förbättringar i sjukvården. Men säger inte varför. Det är ju sedan länge möjligt att schemalägga oss fram till kl 21, men det görs inte, därför att det blir dyrare för arbetsgivaren. Han pratar om att varje läkare tar få patienter i Sverige per mottagning, vadå? Skall mottagningar läggas på kvällen eller i helgen, vilken jackpot för övriga personalkategorier. Många fler läkare kommer att behövas, hur ökar det kontinuiteten? Och hur mycket jourkomptid som används till forskning kan alla disputerade kollegor berätta om. Det finns många och stora problem i svensk sjukvård, men vårt joursystem är inte ett av dem.

  Claes Söderlund, öl, docent, kir klin, Höglandssjukhuset, Eksjö

  Jäv:

 • Ge sjuksköterskorna samma joursystem!

  2015-11-10 07:52 | Att döma av situationen på mitt eget sjukhus tycks sjuksköterskeförsörjningen vara ett större problem just nu. Kanske kunde det vara en idé att införa samma joursystem för dem som för läkarna? Då kunde de som vill tjäna mer pengar jobba extra i Norge under sin kompensationsledighet alternativt bara vara lediga, säkert ett attraktivt alternativ för denna underbetalda grupp med stundtals vidriga arbetsförhållanden.

  Simon Larsson, ST-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Dyrare och sämre tillgänglighet

  2015-11-10 11:49 | Det finns starka ekonomiska skäl att inte schemalägga läkare. Om personal schemaläggs under kvällar och nätter måste luckor täckas dagtid. Det innebär att såväl fler läkare som and­ra yrkeskategorier måste anställas. Tillgängligheten kommer minska tack vare att att fler läkare med PAL funktion är lediga samtidigt. Dagens jouravtal är en klar fördel för arbetsgivaren. Om läkare i jour och beredskap i stället skulle ha vanlig timlön och tillägg för obekväm arbetstid skulle det kosta betydligt mer än den beredskap vi har idag.

  Martin Eves, Överläkare, Region Örebro

  Jäv:

 • Många vill men ingen lyckats.

  2015-11-11 00:03 | Detta med schemaläggning kommer upp med jämna mellanrum sedan ca 1980 men hittills har ingen visat ett system som är bättre än dagens joursystem. Kanske går det men hur ???

  Mats E Nilsson, fd överläk., nästan pensionist, ÖNH Östersund

  Jäv:

 • politiker vill fasa ut joursystemet

  2015-11-11 12:53 | Det viktigaste delen av läkarutbildningen sker när man som underläkare och ST läkare går tillsammans med äldre erfarna kollegor observera och praktiserar under övervakning, lyssnar och diskuterar. Allt detta tar tid. Desto mindre tid en läkare tillbringar på sjukhuset desto längre tid det tar att skaffa sig det vi kallar 'läkarkonsten'. Det kommer att ta mycket längre att bli färdig specialist och således mindre antal år som praktiserande specialist. Undrar om politikern har räknad in det i sin ekonomisk kalkyl ?

  Sherdil Nath, Överläkare (pensionerad), Norrlands Univ. Sjukhus , Anestesikliniken

  Jäv:

 • Schemaläggning

  2015-11-11 13:18 | Men låt dom schemalägga oss. Men den här gången ska vi inte "fixa till det" åt arbetsgivaren med obetald arbetstid. Låt dessutom forskningen kosta pengar.Dags att de som tar beslut också tar konsekvenserna av sina beslut.Så mitt förslag är att vi ska schemaläggas. Helst från nästa år.

  Calle Forsberg, Ortoped, Utomskärs

  Jäv:

 • peta och påta

  2015-11-11 14:24 | Ja det är märkligt att politiker alltid ska peta i just läkarnas arbete. Schemaläggning , så man sprider 40 tim /vecka över dygnet , ger ju inte fler läkare i tjänst . Titta nu på England , där man har retat gallfeber på alla underläkare, i NHS, för att man vill producera mer på helger och förstöra deras ersättning . Varför kan inte läkare , av alla människor,få jobba i fred ?

  ingmar fagerlund, allm läk , pensionär som väl är

  Jäv:

 • Schemaläggning tredubblar behovet av läkare

  2015-11-11 20:34 | Som schemaläggare på Barnkliniken HS 1980-81 var det lätt att visa att schemaläggning dygnet runt tredubblar läkarbehovet.

  Det fanns fyra vanliga barnavdelningar, en neonatalavdelning och akuten att försörja med underläkare dygnet runt. Sedan tillkom en mottagningsläkare, det fanns dagtid sju underläkare med ansvar för omkring 20-24 patienter per läkare. Den schemalagda verksamheten täckte 44 timmar av veckans 168. (Man hade 1 h lunch men det förutsattes att man trädde i tjänst om något krävde omedelbart ingripande). Övertid fick inte tas ut.

  Jourverksamheten, då man var ansvarig för 100 barn på Barnkliniken, 30 barn per dygn på akuten samt omkring 100 nyfödingar på HS och Södertälje sjukhus, omfattar resterande 123 av veckans 168 h.

  Jourverksamheten är planerad och beordrad övertid med usel ersättning, med 1 timme per timme mellan 17 och 21, 1,5 h/h mellan 21 och 24 vardagskvällar, lördagar mellan 07 och 13 samt resten av helgen och resten av nätterna ersattes med 2 h/ arbetad h. Sover man med rätt att inte lämna sjukhuset, rätt att inte vara hemma, rätt att bli väckt när som helst får man en kvarts timme för varje timme vardagsnätter och en halvtimme helgnätter.

  Jouren på barnkliniken producerade omkring 200 h jourkomp varje vecka som gjorde att barnkliniken på HS alltid överskred budgeten med fem jourkomplediga underläkare. Summa anställda underläkare var 12.

  Skulle man schemalägga alla veckans 168 timmar blir det 5 fysiska personer på akuten och neonatalen, övriga fyra avdelningar kan nattetid och helger dela på två läkare. Allt per vecka.

  Lägger man sedan till semester, utbildning, militärtjänst , barnledighet, sjukdom och annat störande så behövs det ytterligare 0,3 läkare per läkare.

  Då behös 6,5 fysiska läkare på akuten, lika många på neonatalen samt 5,22 läkare på vardera av de fyra övriga avdelningarna 33,88 läkare plus en mottagningsläkare

  Totalantalet av anställda underläkare blir då 34,88 eller nästan tredubbling från 12 till 35 underläkare.

  Så landstingen ska vara oändligt tacksamma att underläkare (= alla under utbildning) tog på sig ett tiofaldigt patientansvar under schemalagd och beordra övertid = jourtid till en sammanlagd kostnad av 1,63 timmars ersättning. Ingen inom LO-sektorn skule godkänna dessa villkor.

  Sedan tillkommer bakjourer bland överläkarna. . . . . . .

  Björn Hammarskjöld, Assisterande professor, Strömstad Akademi

  Jäv:

 • Schemaläggning

  2015-11-12 08:48 | Jag ser fram emot att bli schemalagd med en maximal veckoarbetstid på 40 timmar. Det skulle vara himmelriket för alla oss som många veckor arbetar 60 - 80 timmar och nästan aldrig får ta ut vår jourkomp. Den ansamlas istället och betalas ut i form av pengar som beskattas med över 60%. En bra affär för staten som får billig högkvalificerad arbetskraft på nätter och helger, en dålig affär för läkaren som blir sliten och trött. Jag ser fram emot 40 timmars arbetsvecka.

  Carina Bjartling, Överläkare, VO Kvinnosjukvård

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons