Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMF Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-24

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning

Vårdcentralerna i Skellefteå är hårt drabbade av underbemanning. Primärvårdsläkarna där har skrivit ett upprop för att påtala situationens allvar, och nu förbereder de en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Miki Agerberg

»Vi vill göra politiker och befolkningen medvetna om att vi på hälsocentralerna i dag inte kan erbjuda den vård och service vi skulle önska.« Så börjar ett upprop som publicerades i lokaltidningen Norran den 18 november. Undertecknare är läkarna på hälsocentralerna i Skellefteå.

Vårdcentralerna i Skellefteå har länge haft problem med läkarbrist och underbemanning (se LT nr 9–10/2013), men nu har situationen förvärrats ytterligare. Impulsen till uppropet kom när distriktsläkarna på ett fackligt möte nyligen fick ta del av siffror på läkarbemanningen, vårdcentral för vårdcentral, i hela Västerbotten.

Siffrorna, som räknas fram av landstinget, visar att vårdcentralerna i Skellefteå tätort befinner sig i en mycket allvarlig situation. Normen är att det ska finnas 1 500 listade invånare per heltidsarbetande allmänläkare. Men på vårdcentralerna i Skellefteå tätort har varje läkare, omräknat till heltid, mellan cirka 2 500 och cirka 3 500 listade personer.

På vårdcentralen Kåge–Moröbacke, där läkarbristen är störst, har varje heltidsläkare 3 458 personer listade. Och då är stafettläkarna inräknade. Räknar man bort dem, stiger siffran till över 4 000.

– Om inget görs riskerar primärvården i Skellefteå att braka ihop, säger Viktoria Strömberg, som är distriktsläkare vid Kåge–Moröbacke hälsocentral och även studierektor. Redan nu har vi stor brist på handledare, och utan handledare blir det ännu svårare att rekrytera.

Hon har skrivit på uppropet, och hoppas att det ska få politiker och allmänhet att uppmärksamma problemet. Vad som behövs, säger hon, är bland annat att skydda de anställda så att de får en rimlig arbetsmiljö, och att läkarna ska kunna vara trygga med att de inte behöver ha fler än 1 500 listade.

Förutom uppropet arbetar primärvårdsläkarna i Skellefteå nu också för att få till stånd en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Situationen är akut, säger Viktoria Strömberg. Men jag tror ändå inte att det är för sent att vända utvecklingen.

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016