Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMF Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-24

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning

Vårdcentralerna i Skellefteå är hårt drabbade av underbemanning. Primärvårdsläkarna där har skrivit ett upprop för att påtala situationens allvar, och nu förbereder de en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Miki Agerberg

»Vi vill göra politiker och befolkningen medvetna om att vi på hälsocentralerna i dag inte kan erbjuda den vård och service vi skulle önska.« Så börjar ett upprop som publicerades i lokaltidningen Norran den 18 november. Undertecknare är läkarna på hälsocentralerna i Skellefteå.

Vårdcentralerna i Skellefteå har länge haft problem med läkarbrist och underbemanning (se LT nr 9–10/2013), men nu har situationen förvärrats ytterligare. Impulsen till uppropet kom när distriktsläkarna på ett fackligt möte nyligen fick ta del av siffror på läkarbemanningen, vårdcentral för vårdcentral, i hela Västerbotten.

Siffrorna, som räknas fram av landstinget, visar att vårdcentralerna i Skellefteå tätort befinner sig i en mycket allvarlig situation. Normen är att det ska finnas 1 500 listade invånare per heltidsarbetande allmänläkare. Men på vårdcentralerna i Skellefteå tätort har varje läkare, omräknat till heltid, mellan cirka 2 500 och cirka 3 500 listade personer.

På vårdcentralen Kåge–Moröbacke, där läkarbristen är störst, har varje heltidsläkare 3 458 personer listade. Och då är stafettläkarna inräknade. Räknar man bort dem, stiger siffran till över 4 000.

– Om inget görs riskerar primärvården i Skellefteå att braka ihop, säger Viktoria Strömberg, som är distriktsläkare vid Kåge–Moröbacke hälsocentral och även studierektor. Redan nu har vi stor brist på handledare, och utan handledare blir det ännu svårare att rekrytera.

Hon har skrivit på uppropet, och hoppas att det ska få politiker och allmänhet att uppmärksamma problemet. Vad som behövs, säger hon, är bland annat att skydda de anställda så att de får en rimlig arbetsmiljö, och att läkarna ska kunna vara trygga med att de inte behöver ha fler än 1 500 listade.

Förutom uppropet arbetar primärvårdsläkarna i Skellefteå nu också för att få till stånd en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Situationen är akut, säger Viktoria Strömberg. Men jag tror ändå inte att det är för sent att vända utvecklingen.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons