Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMF Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-24

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning

Vårdcentralerna i Skellefteå är hårt drabbade av underbemanning. Primärvårdsläkarna där har skrivit ett upprop för att påtala situationens allvar, och nu förbereder de en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Miki Agerberg

»Vi vill göra politiker och befolkningen medvetna om att vi på hälsocentralerna i dag inte kan erbjuda den vård och service vi skulle önska.« Så börjar ett upprop som publicerades i lokaltidningen Norran den 18 november. Undertecknare är läkarna på hälsocentralerna i Skellefteå.

Vårdcentralerna i Skellefteå har länge haft problem med läkarbrist och underbemanning (se LT nr 9–10/2013), men nu har situationen förvärrats ytterligare. Impulsen till uppropet kom när distriktsläkarna på ett fackligt möte nyligen fick ta del av siffror på läkarbemanningen, vårdcentral för vårdcentral, i hela Västerbotten.

Siffrorna, som räknas fram av landstinget, visar att vårdcentralerna i Skellefteå tätort befinner sig i en mycket allvarlig situation. Normen är att det ska finnas 1 500 listade invånare per heltidsarbetande allmänläkare. Men på vårdcentralerna i Skellefteå tätort har varje läkare, omräknat till heltid, mellan cirka 2 500 och cirka 3 500 listade personer.

På vårdcentralen Kåge–Moröbacke, där läkarbristen är störst, har varje heltidsläkare 3 458 personer listade. Och då är stafettläkarna inräknade. Räknar man bort dem, stiger siffran till över 4 000.

– Om inget görs riskerar primärvården i Skellefteå att braka ihop, säger Viktoria Strömberg, som är distriktsläkare vid Kåge–Moröbacke hälsocentral och även studierektor. Redan nu har vi stor brist på handledare, och utan handledare blir det ännu svårare att rekrytera.

Hon har skrivit på uppropet, och hoppas att det ska få politiker och allmänhet att uppmärksamma problemet. Vad som behövs, säger hon, är bland annat att skydda de anställda så att de får en rimlig arbetsmiljö, och att läkarna ska kunna vara trygga med att de inte behöver ha fler än 1 500 listade.

Förutom uppropet arbetar primärvårdsläkarna i Skellefteå nu också för att få till stånd en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Situationen är akut, säger Viktoria Strömberg. Men jag tror ändå inte att det är för sent att vända utvecklingen.

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons