Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSW3 Lakartidningen.se 2015-11-06

Regeringen ratar idén om att reglera fortbildning i föreskrift

Regeringen går emot sin egen utredare och lägger inget förslag om att fortbildning för vårdpersonal ska regleras i en särskild föreskrift. Beskedet är en besvikelse för Läkarförbundet, som anser att en reglering behövs för att säkra läkares kompetensutveckling.

Michael Lövtrup

När regeringen på torsdagen beslutade om hur man anser att Sverige ska implementera EU:s uppdaterade yrkeskvalifikationsdirektiv, fanns inte någon föreskrift för fortbildning för vårdpersonal med bland åtgärderna.

En särskild utredare hade föreslagit att Socialstyrelsen skulle få ett bemyndigande att utfärda en sådan föreskrift, för att Sverige ska kunna garantera att legitimerade yrkesutövare har uppdaterade kunskaper på sitt område.

Enligt Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, var beskedet inte oväntat med tanke på att regeringen redan i lagrådsremissen skrev att en föreskrift inte behövs för att klara kraven i direktivet.

– Det är givetvis tråkigt när vi ser i de enkäter vi gör och i vår fortbildningsrankning att man inte får den fortbildning som krävs.

Regeringen menar att nödvändig kompetensutveckling täcks in av de krav som ställs i bland annat Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen på att vårdgivare ska utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Regeringen bedömer därför att hälso- och sjukvårdspersonal redan i dag har möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att kunna hålla sig à jour inom sitt yrke.

Sofia Rydgren Stale konstaterar att Läkarförbundet och regeringen har olika syn på den saken.

– Vår syn är att man inte får den fortbildning man behöver, man har fortbildningsstopp på många ställen, ofta mot slutet av året när man ser att budgeten är svår att få ihop.

Enligt Sofia Rydgren Stale kommer Läkarförbundet att fortsätta verka för en reglering av fortbildningen, eftersom man anser att det är vad som på lång sikt krävs för säkra läkares kompetensutveckling. På kortare sikt menar hon att man i första hand bör arbeta för att fortbildning blir en del av det löpande kvalitetsarbetet, både när det gäller planering och uppföljning.

– Vi ser att på enheter där man har tydliga riktlinjer och rutiner om att varje medarbetare ska ha en fortbildningsplan, där ökar också tillgången till fortbildning.

Kan det vara läge för Läkarförbundet att ompröva sin inställning till obligatorisk recertifiering, som ni hittills varit emot?

– Nej, vi ser inte att det är en bra väg framåt. Repressiva system fungerar sällan bra. Man ser i länder som har recertifiering att det finns mycket bekymmer och att det blir för mycket den enskilda läkarens ansvar, medan man släpper arbetsgivaransvaret.

Läs tidigare:

Fortbildningen bör regleras i föreskrift

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016