Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSW3 Lakartidningen.se 2015-11-06

Regeringen ratar idén om att reglera fortbildning i föreskrift

Regeringen går emot sin egen utredare och lägger inget förslag om att fortbildning för vårdpersonal ska regleras i en särskild föreskrift. Beskedet är en besvikelse för Läkarförbundet, som anser att en reglering behövs för att säkra läkares kompetensutveckling.

Michael Lövtrup

När regeringen på torsdagen beslutade om hur man anser att Sverige ska implementera EU:s uppdaterade yrkeskvalifikationsdirektiv, fanns inte någon föreskrift för fortbildning för vårdpersonal med bland åtgärderna.

En särskild utredare hade föreslagit att Socialstyrelsen skulle få ett bemyndigande att utfärda en sådan föreskrift, för att Sverige ska kunna garantera att legitimerade yrkesutövare har uppdaterade kunskaper på sitt område.

Enligt Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, var beskedet inte oväntat med tanke på att regeringen redan i lagrådsremissen skrev att en föreskrift inte behövs för att klara kraven i direktivet.

– Det är givetvis tråkigt när vi ser i de enkäter vi gör och i vår fortbildningsrankning att man inte får den fortbildning som krävs.

Regeringen menar att nödvändig kompetensutveckling täcks in av de krav som ställs i bland annat Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen på att vårdgivare ska utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Regeringen bedömer därför att hälso- och sjukvårdspersonal redan i dag har möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att kunna hålla sig à jour inom sitt yrke.

Sofia Rydgren Stale konstaterar att Läkarförbundet och regeringen har olika syn på den saken.

– Vår syn är att man inte får den fortbildning man behöver, man har fortbildningsstopp på många ställen, ofta mot slutet av året när man ser att budgeten är svår att få ihop.

Enligt Sofia Rydgren Stale kommer Läkarförbundet att fortsätta verka för en reglering av fortbildningen, eftersom man anser att det är vad som på lång sikt krävs för säkra läkares kompetensutveckling. På kortare sikt menar hon att man i första hand bör arbeta för att fortbildning blir en del av det löpande kvalitetsarbetet, både när det gäller planering och uppföljning.

– Vi ser att på enheter där man har tydliga riktlinjer och rutiner om att varje medarbetare ska ha en fortbildningsplan, där ökar också tillgången till fortbildning.

Kan det vara läge för Läkarförbundet att ompröva sin inställning till obligatorisk recertifiering, som ni hittills varit emot?

– Nej, vi ser inte att det är en bra väg framåt. Repressiva system fungerar sällan bra. Man ser i länder som har recertifiering att det finns mycket bekymmer och att det blir för mycket den enskilda läkarens ansvar, medan man släpper arbetsgivaransvaret.

Läs tidigare:

Fortbildningen bör regleras i föreskrift

Kommentera

Kommentera

Kalciumtillskott kan öka risken för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (6 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons