Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSW3 Lakartidningen.se 2015-11-06

Regeringen ratar idén om att reglera fortbildning i föreskrift

Regeringen går emot sin egen utredare och lägger inget förslag om att fortbildning för vårdpersonal ska regleras i en särskild föreskrift. Beskedet är en besvikelse för Läkarförbundet, som anser att en reglering behövs för att säkra läkares kompetensutveckling.

Michael Lövtrup

När regeringen på torsdagen beslutade om hur man anser att Sverige ska implementera EU:s uppdaterade yrkeskvalifikationsdirektiv, fanns inte någon föreskrift för fortbildning för vårdpersonal med bland åtgärderna.

En särskild utredare hade föreslagit att Socialstyrelsen skulle få ett bemyndigande att utfärda en sådan föreskrift, för att Sverige ska kunna garantera att legitimerade yrkesutövare har uppdaterade kunskaper på sitt område.

Enligt Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, var beskedet inte oväntat med tanke på att regeringen redan i lagrådsremissen skrev att en föreskrift inte behövs för att klara kraven i direktivet.

– Det är givetvis tråkigt när vi ser i de enkäter vi gör och i vår fortbildningsrankning att man inte får den fortbildning som krävs.

Regeringen menar att nödvändig kompetensutveckling täcks in av de krav som ställs i bland annat Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen på att vårdgivare ska utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Regeringen bedömer därför att hälso- och sjukvårdspersonal redan i dag har möjlighet till fortbildning i den omfattning som krävs för att kunna hålla sig à jour inom sitt yrke.

Sofia Rydgren Stale konstaterar att Läkarförbundet och regeringen har olika syn på den saken.

– Vår syn är att man inte får den fortbildning man behöver, man har fortbildningsstopp på många ställen, ofta mot slutet av året när man ser att budgeten är svår att få ihop.

Enligt Sofia Rydgren Stale kommer Läkarförbundet att fortsätta verka för en reglering av fortbildningen, eftersom man anser att det är vad som på lång sikt krävs för säkra läkares kompetensutveckling. På kortare sikt menar hon att man i första hand bör arbeta för att fortbildning blir en del av det löpande kvalitetsarbetet, både när det gäller planering och uppföljning.

– Vi ser att på enheter där man har tydliga riktlinjer och rutiner om att varje medarbetare ska ha en fortbildningsplan, där ökar också tillgången till fortbildning.

Kan det vara läge för Läkarförbundet att ompröva sin inställning till obligatorisk recertifiering, som ni hittills varit emot?

– Nej, vi ser inte att det är en bra väg framåt. Repressiva system fungerar sällan bra. Man ser i länder som har recertifiering att det finns mycket bekymmer och att det blir för mycket den enskilda läkarens ansvar, medan man släpper arbetsgivaransvaret.

Läs tidigare:

Fortbildningen bör regleras i föreskrift

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons