Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTPP Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-25

Skånes primärvårdsläkare de mest missnöjda med IT-systemen

Primärvårdsläkarna i Skåne är mest missnöjda av alla primärvårdsläkare i Sverige med hur IT-systemen fungerar. Det visar uppgifter från Läkarförbundets nya primärvårdsenkät.

Miki Agerberg

Primärvården i Region Skåne dras med ungefär samma problem som primärvården i resten av landet. Det är många vakanser på vårdcentralerna, och för att nå en fullt utbyggd primärvård i Skåne krävs att ytterligare minst 200 specialistläkare knyts till vårdcentralerna.

Det anser Läkarförbundet med stöd av uppgifter från förbundets nya primärvårdsenkät (se LT nr 44-45/2015). I dag den 25 november inledde Läkarförbundet sin landsomfattande turné »Sverigeronden« med ett besök i Kristianstad, och inför detta har man plockat ut en del data ur enkäten som gäller just Region Skåne.

Analysen visar att läget när det gäller bemanning och vakanser inte är bättre än genomsnittet. Som en följd av det uppger var fjärde specialistläkare i den skånska primärvården att de inte skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.

Skillnaderna är stora beroende på vilken vårdcentral läkarna arbetar vid. På fullbemannade vårdcentraler kan nästan alla rekommendera sin vårdcentral. Andra positiva faktorer är att verksamhetschefen är läkare, och att vårdcentralen drivs i privat regi.

Ett område där Region Skåne skiljer ut sig är synen på IT-systemen. Endast en av hundra specialistläkare instämmer helt i att IT-systemen är bra och underlättar det dagliga arbetet. Så många som 64 procent tar helt avstånd från att systemen är bra. Det betyder att primärvårdsläkarna i Skåne är de minst nöjda i hela landet med hur IT-systemen fungerar.

Kommentarer (1)

  • Missnöje med IT

    2015-12-14 00:16 | Instämmer i kritiken. Råkat som inhoppande hyrvikarie ut för skrämmande exempel i ex-vis System Cross där dator"nördarna" förirrat sig in i detaljer och uppspaltning i riktig "byråkrati". Ett otal kontrollerande funktioner som tyder på att vi läkare jobbar mer mot rättsvårdande instanser och landstingets kontroller än för patienten.Tidsödande för en nybörjare på systemet. Själv är jag väl så bortskämd med "Galactic" som går att lära ut utan större svårigheter på 5-10min(!) och som inte kräver ett otal bekräftanden på olika nivåer i en evig "rundgång" utan klar överblick. Fokus på förstnämnda (och säkerligen fler system med den ) flyttas från patienten till datorn. Inte undra på att kollegorna tillbringar så mycket tid på den senare(datorn) enligt alla patientenkäter och ej på patienten(kliniken).

    Per Wejner, leg.läk Spec Allm med., Spånga Transkulturella läkarmottagning(Sp TKLM)

    Jäv: Använt galactic lång tid men enkelt fr början inget jäv (ekon el likn)

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016