Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTPP Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-25

Skånes primärvårdsläkare de mest missnöjda med IT-systemen

Primärvårdsläkarna i Skåne är mest missnöjda av alla primärvårdsläkare i Sverige med hur IT-systemen fungerar. Det visar uppgifter från Läkarförbundets nya primärvårdsenkät.

Miki Agerberg

Primärvården i Region Skåne dras med ungefär samma problem som primärvården i resten av landet. Det är många vakanser på vårdcentralerna, och för att nå en fullt utbyggd primärvård i Skåne krävs att ytterligare minst 200 specialistläkare knyts till vårdcentralerna.

Det anser Läkarförbundet med stöd av uppgifter från förbundets nya primärvårdsenkät (se LT nr 44-45/2015). I dag den 25 november inledde Läkarförbundet sin landsomfattande turné »Sverigeronden« med ett besök i Kristianstad, och inför detta har man plockat ut en del data ur enkäten som gäller just Region Skåne.

Analysen visar att läget när det gäller bemanning och vakanser inte är bättre än genomsnittet. Som en följd av det uppger var fjärde specialistläkare i den skånska primärvården att de inte skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.

Skillnaderna är stora beroende på vilken vårdcentral läkarna arbetar vid. På fullbemannade vårdcentraler kan nästan alla rekommendera sin vårdcentral. Andra positiva faktorer är att verksamhetschefen är läkare, och att vårdcentralen drivs i privat regi.

Ett område där Region Skåne skiljer ut sig är synen på IT-systemen. Endast en av hundra specialistläkare instämmer helt i att IT-systemen är bra och underlättar det dagliga arbetet. Så många som 64 procent tar helt avstånd från att systemen är bra. Det betyder att primärvårdsläkarna i Skåne är de minst nöjda i hela landet med hur IT-systemen fungerar.

Kommentarer (1)

  • Missnöje med IT

    2015-12-14 00:16 | Instämmer i kritiken. Råkat som inhoppande hyrvikarie ut för skrämmande exempel i ex-vis System Cross där dator"nördarna" förirrat sig in i detaljer och uppspaltning i riktig "byråkrati". Ett otal kontrollerande funktioner som tyder på att vi läkare jobbar mer mot rättsvårdande instanser och landstingets kontroller än för patienten.Tidsödande för en nybörjare på systemet. Själv är jag väl så bortskämd med "Galactic" som går att lära ut utan större svårigheter på 5-10min(!) och som inte kräver ett otal bekräftanden på olika nivåer i en evig "rundgång" utan klar överblick. Fokus på förstnämnda (och säkerligen fler system med den ) flyttas från patienten till datorn. Inte undra på att kollegorna tillbringar så mycket tid på den senare(datorn) enligt alla patientenkäter och ej på patienten(kliniken).

    Per Wejner, leg.läk Spec Allm med., Spånga Transkulturella läkarmottagning(Sp TKLM)

    Jäv: Använt galactic lång tid men enkelt fr början inget jäv (ekon el likn)

Kommentera

Kommentera
bild

Alvedon har orsakat svår-behandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. () 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas – se över tillämpning av lagen LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons