Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTPP Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-25

Skånes primärvårdsläkare de mest missnöjda med IT-systemen

Primärvårdsläkarna i Skåne är mest missnöjda av alla primärvårdsläkare i Sverige med hur IT-systemen fungerar. Det visar uppgifter från Läkarförbundets nya primärvårdsenkät.

Miki Agerberg

Primärvården i Region Skåne dras med ungefär samma problem som primärvården i resten av landet. Det är många vakanser på vårdcentralerna, och för att nå en fullt utbyggd primärvård i Skåne krävs att ytterligare minst 200 specialistläkare knyts till vårdcentralerna.

Det anser Läkarförbundet med stöd av uppgifter från förbundets nya primärvårdsenkät (se LT nr 44-45/2015). I dag den 25 november inledde Läkarförbundet sin landsomfattande turné »Sverigeronden« med ett besök i Kristianstad, och inför detta har man plockat ut en del data ur enkäten som gäller just Region Skåne.

Analysen visar att läget när det gäller bemanning och vakanser inte är bättre än genomsnittet. Som en följd av det uppger var fjärde specialistläkare i den skånska primärvården att de inte skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.

Skillnaderna är stora beroende på vilken vårdcentral läkarna arbetar vid. På fullbemannade vårdcentraler kan nästan alla rekommendera sin vårdcentral. Andra positiva faktorer är att verksamhetschefen är läkare, och att vårdcentralen drivs i privat regi.

Ett område där Region Skåne skiljer ut sig är synen på IT-systemen. Endast en av hundra specialistläkare instämmer helt i att IT-systemen är bra och underlättar det dagliga arbetet. Så många som 64 procent tar helt avstånd från att systemen är bra. Det betyder att primärvårdsläkarna i Skåne är de minst nöjda i hela landet med hur IT-systemen fungerar.

Kommentarer (1)

  • Missnöje med IT

    2015-12-14 00:16 | Instämmer i kritiken. Råkat som inhoppande hyrvikarie ut för skrämmande exempel i ex-vis System Cross där dator"nördarna" förirrat sig in i detaljer och uppspaltning i riktig "byråkrati". Ett otal kontrollerande funktioner som tyder på att vi läkare jobbar mer mot rättsvårdande instanser och landstingets kontroller än för patienten.Tidsödande för en nybörjare på systemet. Själv är jag väl så bortskämd med "Galactic" som går att lära ut utan större svårigheter på 5-10min(!) och som inte kräver ett otal bekräftanden på olika nivåer i en evig "rundgång" utan klar överblick. Fokus på förstnämnda (och säkerligen fler system med den ) flyttas från patienten till datorn. Inte undra på att kollegorna tillbringar så mycket tid på den senare(datorn) enligt alla patientenkäter och ej på patienten(kliniken).

    Per Wejner, leg.läk Spec Allm med., Spånga Transkulturella läkarmottagning(Sp TKLM)

    Jäv: Använt galactic lång tid men enkelt fr början inget jäv (ekon el likn)

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons