Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTPP Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-25

Skånes primärvårdsläkare de mest missnöjda med IT-systemen

Primärvårdsläkarna i Skåne är mest missnöjda av alla primärvårdsläkare i Sverige med hur IT-systemen fungerar. Det visar uppgifter från Läkarförbundets nya primärvårdsenkät.

Miki Agerberg

Primärvården i Region Skåne dras med ungefär samma problem som primärvården i resten av landet. Det är många vakanser på vårdcentralerna, och för att nå en fullt utbyggd primärvård i Skåne krävs att ytterligare minst 200 specialistläkare knyts till vårdcentralerna.

Det anser Läkarförbundet med stöd av uppgifter från förbundets nya primärvårdsenkät (se LT nr 44-45/2015). I dag den 25 november inledde Läkarförbundet sin landsomfattande turné »Sverigeronden« med ett besök i Kristianstad, och inför detta har man plockat ut en del data ur enkäten som gäller just Region Skåne.

Analysen visar att läget när det gäller bemanning och vakanser inte är bättre än genomsnittet. Som en följd av det uppger var fjärde specialistläkare i den skånska primärvården att de inte skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.

Skillnaderna är stora beroende på vilken vårdcentral läkarna arbetar vid. På fullbemannade vårdcentraler kan nästan alla rekommendera sin vårdcentral. Andra positiva faktorer är att verksamhetschefen är läkare, och att vårdcentralen drivs i privat regi.

Ett område där Region Skåne skiljer ut sig är synen på IT-systemen. Endast en av hundra specialistläkare instämmer helt i att IT-systemen är bra och underlättar det dagliga arbetet. Så många som 64 procent tar helt avstånd från att systemen är bra. Det betyder att primärvårdsläkarna i Skåne är de minst nöjda i hela landet med hur IT-systemen fungerar.

Kommentarer (1)

  • Missnöje med IT

    2015-12-14 00:16 | Instämmer i kritiken. Råkat som inhoppande hyrvikarie ut för skrämmande exempel i ex-vis System Cross där dator"nördarna" förirrat sig in i detaljer och uppspaltning i riktig "byråkrati". Ett otal kontrollerande funktioner som tyder på att vi läkare jobbar mer mot rättsvårdande instanser och landstingets kontroller än för patienten.Tidsödande för en nybörjare på systemet. Själv är jag väl så bortskämd med "Galactic" som går att lära ut utan större svårigheter på 5-10min(!) och som inte kräver ett otal bekräftanden på olika nivåer i en evig "rundgång" utan klar överblick. Fokus på förstnämnda (och säkerligen fler system med den ) flyttas från patienten till datorn. Inte undra på att kollegorna tillbringar så mycket tid på den senare(datorn) enligt alla patientenkäter och ej på patienten(kliniken).

    Per Wejner, leg.läk Spec Allm med., Spånga Transkulturella läkarmottagning(Sp TKLM)

    Jäv: Använt galactic lång tid men enkelt fr början inget jäv (ekon el likn)

Kommentera

Kommentera

Kalciumtillskott kan öka risken för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (6 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons