Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSW4 Lakartidningen.se 2015-11-06

Socialstyrelsen vill snabba upp processen för tredjelandsläkare

Socialstyrelsen vill hitta snabbare vägar fram för tredjelandsläkare att komma i arbete. Bland annat genom kortare ledtider och översyn av dagens kunskapsprov.

Anna Sofia Dahl

Under de tre senaste åren har det skett en fördubbling i antalet ansökningar om validering av examensbevis från länder utanför EU/EES. Processen tar för lång tid, menar Socialstyrelsen, och en snabbare väg in i arbete behövs. Därför föreslår man att dagens system både behöver förenklas och utvecklas.

Bland annat ska utformningen av dagens kunskapsprov ses över, men exakt på vilket sätt ska formas i diskussioner med de olika lärosätena.

– Vi vet att det är svårt att klara de här proven för många, det hänger först och främst på språket. Men vi ska inte minska kraven, det ska vara prov som testar av kunskaperna så att de är jämförbara med de en svensk student behöver för att få sin legitimation, säger Erik Höglund, avdelningschef för Regler och behörighet hos Socialstyrelsen.

Som ett steg efter att kunskapsprovet genomförts vill Socialstyrelsen införa en kortare praktikperiod. På så sätt ges en möjlighet att bedöma personens lämplighet och en möjlighet för individen att visa upp sina praktiska färdigheter. 

En viktig del, enligt Erik Höglund, är att snabbt identifiera de individer som har vårderfarenhet och legitimationsyrken och snabbt ge dem möjlighet att lära sig svenska.

Han menar också att tiden för att komma i arbete kan kortas ner om ledtiderna mellan att lära sig språket, få en kontakt med vårdkontexten, göra ett kunskapsprov och därefter en praktik tas bort.

– Det är inte så att vi ska ta bort en massa moment eller kunskapskrav från dagens system, utan ställtiden emellan. Har man ingen ställtid så kanske det går att korta ner snittiden, som i dag är fem år, till två år, men det är svårt att säga eftersom det är så individuellt, säger Erik Höglund.

Regeringen satsar 65 miljoner 2016, samt 42 miljoner per år från 2017, för att kunna korta handläggningstiderna, och enligt Erik Höglund är ambitionen att kunna ställa om till det nya under nästa år. För att det ska vara möjligt kommer diskussioner med arbetsgivare, SKL och professionen att krävas.

– Alla frågor är inte lösta, så det är väldigt viktigt att bygga det här tillsammans. Vi kommer att fortsätta prata med de andra aktörerna och vi väntar på besked från de lärosäten som tagit emot brevet. Sen arbetar vi också med att säkra upp så att vi i väntan på en ny ordning kan fortsätta att erbjuda kunskapsprov i den omfattning som vi har gjort under de senaste åren, säger Erik Höglund.

Även Läkarförbundet har lämnat förslag på åtgärder för att underlätta för utländska läkare att komma i arbete snabbare, vilket Läkartidningen tidigare rapporterat om.

Förbundet föreslår bland annat att en yrkesanpassad språkundervisning ska erbjudas i större utsträckning och att fler AT-tjänster inrättas, alternativt låta ett kunskapsprov ersätta AT-tjänst för en del grupper.

Läs även:

Socialstyrelsen vill snabba upp processen för tredjelandsläkare

Så vill Läkarförbundet påskynda integrationen av utländska läkare

Läkarförbundet vill bidra till snabbspår för tredjelandutbildade

Fackförbund kräver kortare handläggningstider hos Socialstyrelsen

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons