Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSW4 Lakartidningen.se 2015-11-06

Socialstyrelsen vill snabba upp processen för tredjelandsläkare

Socialstyrelsen vill hitta snabbare vägar fram för tredjelandsläkare att komma i arbete. Bland annat genom kortare ledtider och översyn av dagens kunskapsprov.

Anna Sofia Dahl

Under de tre senaste åren har det skett en fördubbling i antalet ansökningar om validering av examensbevis från länder utanför EU/EES. Processen tar för lång tid, menar Socialstyrelsen, och en snabbare väg in i arbete behövs. Därför föreslår man att dagens system både behöver förenklas och utvecklas.

Bland annat ska utformningen av dagens kunskapsprov ses över, men exakt på vilket sätt ska formas i diskussioner med de olika lärosätena.

– Vi vet att det är svårt att klara de här proven för många, det hänger först och främst på språket. Men vi ska inte minska kraven, det ska vara prov som testar av kunskaperna så att de är jämförbara med de en svensk student behöver för att få sin legitimation, säger Erik Höglund, avdelningschef för Regler och behörighet hos Socialstyrelsen.

Som ett steg efter att kunskapsprovet genomförts vill Socialstyrelsen införa en kortare praktikperiod. På så sätt ges en möjlighet att bedöma personens lämplighet och en möjlighet för individen att visa upp sina praktiska färdigheter. 

En viktig del, enligt Erik Höglund, är att snabbt identifiera de individer som har vårderfarenhet och legitimationsyrken och snabbt ge dem möjlighet att lära sig svenska.

Han menar också att tiden för att komma i arbete kan kortas ner om ledtiderna mellan att lära sig språket, få en kontakt med vårdkontexten, göra ett kunskapsprov och därefter en praktik tas bort.

– Det är inte så att vi ska ta bort en massa moment eller kunskapskrav från dagens system, utan ställtiden emellan. Har man ingen ställtid så kanske det går att korta ner snittiden, som i dag är fem år, till två år, men det är svårt att säga eftersom det är så individuellt, säger Erik Höglund.

Regeringen satsar 65 miljoner 2016, samt 42 miljoner per år från 2017, för att kunna korta handläggningstiderna, och enligt Erik Höglund är ambitionen att kunna ställa om till det nya under nästa år. För att det ska vara möjligt kommer diskussioner med arbetsgivare, SKL och professionen att krävas.

– Alla frågor är inte lösta, så det är väldigt viktigt att bygga det här tillsammans. Vi kommer att fortsätta prata med de andra aktörerna och vi väntar på besked från de lärosäten som tagit emot brevet. Sen arbetar vi också med att säkra upp så att vi i väntan på en ny ordning kan fortsätta att erbjuda kunskapsprov i den omfattning som vi har gjort under de senaste åren, säger Erik Höglund.

Även Läkarförbundet har lämnat förslag på åtgärder för att underlätta för utländska läkare att komma i arbete snabbare, vilket Läkartidningen tidigare rapporterat om.

Förbundet föreslår bland annat att en yrkesanpassad språkundervisning ska erbjudas i större utsträckning och att fler AT-tjänster inrättas, alternativt låta ett kunskapsprov ersätta AT-tjänst för en del grupper.

Läs även:

Socialstyrelsen vill snabba upp processen för tredjelandsläkare

Så vill Läkarförbundet påskynda integrationen av utländska läkare

Läkarförbundet vill bidra till snabbspår för tredjelandutbildade

Fackförbund kräver kortare handläggningstider hos Socialstyrelsen

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet för tredje året på Pride

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Annons Annons
bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016