Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTC9 Lakartidningen.se 2015-11-18

Språkkontroll kan införas för EU-läkare

Ny EU-lagstiftning har gjort det möjligt med språkkontroller av läkare från andra EU-länder som vill verka i Sverige. Regeringen överväger nu att införa sådana kontroller.

Michael Lövtrup

I dag är det bara tredjelandsläkare som måste uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska för att få svensk läkarlegitimation. För läkare och specialister som är utbildade i ett annat EU/EES-land ställer Socialstyrelsen i dag inga språkkrav.

Men i det nya yrkeskvalifikationsdirektivet som antogs 2013 har det förtydligats att yrkesutövare ska ha nödvändiga språkkunskaper. Samtidigt har det införts en ny bestämmelse om att medlemsländerna, när det gäller specifikt yrken som rör patientsäkerhet, har rätt att införa regelmässiga språkkontroller.

I den proposition om införlivandet av direktivet i svensk lag som regeringen nyligen lade fram signalerar regeringen att man nu överväger att införa sådana kontroller, exempelvis via ett bemyndigande till Socialstyrelsen.

Eftersom det inte är tillåtet att ställa krav på språkkunskaper innan man erkänner exempelvis en fransk neurologs specialistbevis, skulle ett införande av språkkontroller betyda att vägen till svensk behörighet behöver delas upp i flera steg: Först prövas yrkeskvalifikationerna i sig, därefter språkkunskaperna och slutligen tas beslut om att utfärda yrkeslicens, i läkares fall läkarlegitimation eller specialistbevis.

Läkarförbundet är positivt till att införa språkkrav även för EU/EES-läkare, men betonar att det ställer krav på att det också finns tillgång till yrkesanpassade språkutbildningar.

Kommentarer (2)

 • Fler regleringar!

  2015-11-18 22:44 | Så trevligt, det vore ju helt otänkbart om arbetsgivaren själv fick bedöma hur bra personen förstår språket och hur relevant det är för tjänsten i fråga. Att rekrytera någon som kan ett antal operationstekniker man vill lära sig på kliniken som inte kan tillräcklig svenska för alla specialiteter, eller en röntgenläkare eller patolog som inte förstår svensk nomenklatur för personlighetsstörningar, hemska tanke. Bra att staten och facket går in med utsträckta händer och är tydliga så vi får ordning och reda och många kliniker blir utan läkare i stället för att få någon som får en utmärkt chans att lära sig språket och göra nytta samtidigt. Tack!

  Kalle Knoph, AT-läkare, Karlskoga

  Jäv: Ämnar emigrera och bedömas efter mina språkkunskapers relevans snarare än ett "one-size-fits-all"-test.

 • Språktest

  2015-11-23 17:10 | Synd att du - Kalle Knoph - känner dig manad att raljera i ett så viktigt ämne. Språket är och förblir ett viktigt verktyg för alla läkare - oavsett specialitet. Fram för allt i mötet med patienten, men också i kommunikationen med kolleger, administratörer, sjuksköterskor, försäkringskassan, etc. etc. Självklart är det skillnad på om du skall arbeta som laboratorie-läkare eller som kliniker, men överlag finns alltid risken för mera eller mindre ödesdigra missförstånd om man saknar grundläggande språkkunskaper. Många äldre har nedsatt hörsel och har inte fått möjligheten att lära sig andra språk än svenskan under sina skolår, samtidigt som den samma gruppen har den största sjukligheten och därmed en stor kontaktyta mot vården. Det är svårt att uppnå en behandlingsallians om man inte förstår varandra. Min erfarenhet är att det förstås är väldigt individuellt hur snabbt du lär dig ett nytt språk, men för många kolleger tar det kanske 2-3 år i praktisk tjänst innan de behärskar svenska språket i tillräcklig omfattning för säker kommunikation. Men, men - du vill alltså emigrera ? Nu uppger du inte till vilket land du tänkt vända dig, men jag vill bara göra dig uppmärksam på att t.ex. de engelskspråkiga länderna tillämpar krav på avlagd E.T.L.S. prov (academic level) med cut-off på mycket höga poäng..... Lycka till!

  Sören Dam Larsen, Överläkare, Medicinkliniken, Höglandssjukhuset

  Jäv: Är själv "Europeisk invandrare"

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016