Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTC9 Lakartidningen.se 2015-11-18

Språkkontroll kan införas för EU-läkare

Ny EU-lagstiftning har gjort det möjligt med språkkontroller av läkare från andra EU-länder som vill verka i Sverige. Regeringen överväger nu att införa sådana kontroller.

Michael Lövtrup

I dag är det bara tredjelandsläkare som måste uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska för att få svensk läkarlegitimation. För läkare och specialister som är utbildade i ett annat EU/EES-land ställer Socialstyrelsen i dag inga språkkrav.

Men i det nya yrkeskvalifikationsdirektivet som antogs 2013 har det förtydligats att yrkesutövare ska ha nödvändiga språkkunskaper. Samtidigt har det införts en ny bestämmelse om att medlemsländerna, när det gäller specifikt yrken som rör patientsäkerhet, har rätt att införa regelmässiga språkkontroller.

I den proposition om införlivandet av direktivet i svensk lag som regeringen nyligen lade fram signalerar regeringen att man nu överväger att införa sådana kontroller, exempelvis via ett bemyndigande till Socialstyrelsen.

Eftersom det inte är tillåtet att ställa krav på språkkunskaper innan man erkänner exempelvis en fransk neurologs specialistbevis, skulle ett införande av språkkontroller betyda att vägen till svensk behörighet behöver delas upp i flera steg: Först prövas yrkeskvalifikationerna i sig, därefter språkkunskaperna och slutligen tas beslut om att utfärda yrkeslicens, i läkares fall läkarlegitimation eller specialistbevis.

Läkarförbundet är positivt till att införa språkkrav även för EU/EES-läkare, men betonar att det ställer krav på att det också finns tillgång till yrkesanpassade språkutbildningar.

Kommentarer (2)

 • Fler regleringar!

  2015-11-18 22:44 | Så trevligt, det vore ju helt otänkbart om arbetsgivaren själv fick bedöma hur bra personen förstår språket och hur relevant det är för tjänsten i fråga. Att rekrytera någon som kan ett antal operationstekniker man vill lära sig på kliniken som inte kan tillräcklig svenska för alla specialiteter, eller en röntgenläkare eller patolog som inte förstår svensk nomenklatur för personlighetsstörningar, hemska tanke. Bra att staten och facket går in med utsträckta händer och är tydliga så vi får ordning och reda och många kliniker blir utan läkare i stället för att få någon som får en utmärkt chans att lära sig språket och göra nytta samtidigt. Tack!

  Kalle Knoph, AT-läkare, Karlskoga

  Jäv: Ämnar emigrera och bedömas efter mina språkkunskapers relevans snarare än ett "one-size-fits-all"-test.

 • Språktest

  2015-11-23 17:10 | Synd att du - Kalle Knoph - känner dig manad att raljera i ett så viktigt ämne. Språket är och förblir ett viktigt verktyg för alla läkare - oavsett specialitet. Fram för allt i mötet med patienten, men också i kommunikationen med kolleger, administratörer, sjuksköterskor, försäkringskassan, etc. etc. Självklart är det skillnad på om du skall arbeta som laboratorie-läkare eller som kliniker, men överlag finns alltid risken för mera eller mindre ödesdigra missförstånd om man saknar grundläggande språkkunskaper. Många äldre har nedsatt hörsel och har inte fått möjligheten att lära sig andra språk än svenskan under sina skolår, samtidigt som den samma gruppen har den största sjukligheten och därmed en stor kontaktyta mot vården. Det är svårt att uppnå en behandlingsallians om man inte förstår varandra. Min erfarenhet är att det förstås är väldigt individuellt hur snabbt du lär dig ett nytt språk, men för många kolleger tar det kanske 2-3 år i praktisk tjänst innan de behärskar svenska språket i tillräcklig omfattning för säker kommunikation. Men, men - du vill alltså emigrera ? Nu uppger du inte till vilket land du tänkt vända dig, men jag vill bara göra dig uppmärksam på att t.ex. de engelskspråkiga länderna tillämpar krav på avlagd E.T.L.S. prov (academic level) med cut-off på mycket höga poäng..... Lycka till!

  Sören Dam Larsen, Överläkare, Medicinkliniken, Höglandssjukhuset

  Jäv: Är själv "Europeisk invandrare"

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons