Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTC9 Lakartidningen.se 2015-11-18

Språkkontroll kan införas för EU-läkare

Ny EU-lagstiftning har gjort det möjligt med språkkontroller av läkare från andra EU-länder som vill verka i Sverige. Regeringen överväger nu att införa sådana kontroller.

Michael Lövtrup

I dag är det bara tredjelandsläkare som måste uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska för att få svensk läkarlegitimation. För läkare och specialister som är utbildade i ett annat EU/EES-land ställer Socialstyrelsen i dag inga språkkrav.

Men i det nya yrkeskvalifikationsdirektivet som antogs 2013 har det förtydligats att yrkesutövare ska ha nödvändiga språkkunskaper. Samtidigt har det införts en ny bestämmelse om att medlemsländerna, när det gäller specifikt yrken som rör patientsäkerhet, har rätt att införa regelmässiga språkkontroller.

I den proposition om införlivandet av direktivet i svensk lag som regeringen nyligen lade fram signalerar regeringen att man nu överväger att införa sådana kontroller, exempelvis via ett bemyndigande till Socialstyrelsen.

Eftersom det inte är tillåtet att ställa krav på språkkunskaper innan man erkänner exempelvis en fransk neurologs specialistbevis, skulle ett införande av språkkontroller betyda att vägen till svensk behörighet behöver delas upp i flera steg: Först prövas yrkeskvalifikationerna i sig, därefter språkkunskaperna och slutligen tas beslut om att utfärda yrkeslicens, i läkares fall läkarlegitimation eller specialistbevis.

Läkarförbundet är positivt till att införa språkkrav även för EU/EES-läkare, men betonar att det ställer krav på att det också finns tillgång till yrkesanpassade språkutbildningar.

Kommentarer (2)

 • Fler regleringar!

  2015-11-18 22:44 | Så trevligt, det vore ju helt otänkbart om arbetsgivaren själv fick bedöma hur bra personen förstår språket och hur relevant det är för tjänsten i fråga. Att rekrytera någon som kan ett antal operationstekniker man vill lära sig på kliniken som inte kan tillräcklig svenska för alla specialiteter, eller en röntgenläkare eller patolog som inte förstår svensk nomenklatur för personlighetsstörningar, hemska tanke. Bra att staten och facket går in med utsträckta händer och är tydliga så vi får ordning och reda och många kliniker blir utan läkare i stället för att få någon som får en utmärkt chans att lära sig språket och göra nytta samtidigt. Tack!

  Kalle Knoph, AT-läkare, Karlskoga

  Jäv: Ämnar emigrera och bedömas efter mina språkkunskapers relevans snarare än ett "one-size-fits-all"-test.

 • Språktest

  2015-11-23 17:10 | Synd att du - Kalle Knoph - känner dig manad att raljera i ett så viktigt ämne. Språket är och förblir ett viktigt verktyg för alla läkare - oavsett specialitet. Fram för allt i mötet med patienten, men också i kommunikationen med kolleger, administratörer, sjuksköterskor, försäkringskassan, etc. etc. Självklart är det skillnad på om du skall arbeta som laboratorie-läkare eller som kliniker, men överlag finns alltid risken för mera eller mindre ödesdigra missförstånd om man saknar grundläggande språkkunskaper. Många äldre har nedsatt hörsel och har inte fått möjligheten att lära sig andra språk än svenskan under sina skolår, samtidigt som den samma gruppen har den största sjukligheten och därmed en stor kontaktyta mot vården. Det är svårt att uppnå en behandlingsallians om man inte förstår varandra. Min erfarenhet är att det förstås är väldigt individuellt hur snabbt du lär dig ett nytt språk, men för många kolleger tar det kanske 2-3 år i praktisk tjänst innan de behärskar svenska språket i tillräcklig omfattning för säker kommunikation. Men, men - du vill alltså emigrera ? Nu uppger du inte till vilket land du tänkt vända dig, men jag vill bara göra dig uppmärksam på att t.ex. de engelskspråkiga länderna tillämpar krav på avlagd E.T.L.S. prov (academic level) med cut-off på mycket höga poäng..... Lycka till!

  Sören Dam Larsen, Överläkare, Medicinkliniken, Höglandssjukhuset

  Jäv: Är själv "Europeisk invandrare"

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons