Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMI Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-25

Nytt namn och ny ordförande för MSFTre frågor till blivande ordförande Linus Perlerot

Den 1 januari 2016 byter Medicine studerandes förbund, MSF, namn till Sveriges läkarförbund student. Då kliver även förbundets nye ordförande, Linus Perlerot, på sin post. Han vill sätta fokus på både interndemokrati och extern påverkan.

Anna Sofia Dahl

Vem är du?

– Jag är en driven person, vilket naturligtvis är en ganska tom term. Dock är mitt främsta drag min aldrig sinande källa av energi. Det, tillsammans med min vilja att skapa och förändra, är det jag menar när jag säger driven. Jag tycker att det är en av mina stora styrkor och tror att det gjorde att flera oberoende nominerade mig till ordförande. Jag älskar att få med mig folk och jag lägger ner mycket engagemang på att få andra att brinna för frågor. Mer personligt är jag väldigt glad och engagerad i människor och livet runt mig. Jag har en stark känsla för vad som är rätt och fel och ser mig själv som pliktetiker. Det är viktigt att göra det en kan för att det som är rätt ska ske. 

Vilka är de viktigaste frågorna för dig som ordförande?

– Det finns en stor osäkerhet kring AT-tjänster bland läkarstudenter. Det är uppenbart att vi sitter i en situation där de som är beslutsfattare, alltså landstingspolitiker, hellre skjuter frågan ifrån sig. Detta trots att ansvaret för antalet AT-platser är deras beslut. Det, tillsammans med att regeringen vill ha fler platser på läkarprogrammet, gör ju att vi ganska naturligt känner en osäkerhet. Där har vi en av de starka essenserna för det jag kommer att fokusera på. Hur vi på andra sätt kan nå dessa beslutsfattare.

– Det andra är att läkarprogrammen i Sverige har en heterogenitet och på flera orter har utbildningen underkänts. I svallvågorna från det har det också gjorts många lokala ad hoc-lösningar. Jag tror att vi genom den samordning vi har inom MSF och Läkarförbundet kan nysta i de problemen och skapa bättre förutsättningar för att utbildningen blir av högre kvalitet.

– Dessa båda saker kommer att kräva att vi som organisation måste bli mer sammansvetsade, bättre på att samarbeta och hitta nya vägar för att kunna påverka. Jag upplever att det finns ett starkt stöd för de här idéerna och jag tror att tiden är inne då vi kan genomföra det. Speciellt nu i och med Läkarförbundets landstingsturné och andra direktpåverkansmetoder.

Ni får ett nytt namn efter årsskiftet, berätta mer om det.

– Jag var ansvarig för namnbytesutredningen föregående år och det stora argumentet som drivits genom hela den utredningen är att vårt namn inte är smidigt längre. Det finns många andra som har likartade förkortningar och det gör att många läkarkandidater känner sig förvirrade. När vi talar med människor som är utanför medicinen så finns det en viss andel som kopplar samman MSF med Läkare utan gränser. Många tycker också att det är ett ålderdomligt namn. Det låg helt enkelt i tiden med ett namnbyte och det fanns starkt konsensus för det. Det nya namnet ska stärka våra band till Läkarförbundet.

Namn: Linus Perlerot

Ålder: 30 år

Gör: Studerar läkarprogrammet i Uppsala, termin åtta.

Vill bli läkare för att: Min största drivkraft i livet är att känna att jag bidrar och hjälper. Dessutom är det ett av få yrken där du verkligen får bli skicklig och över tid bli expert på sätt som gör att du räddar liv.

Intressen: Äventyrssportare och älskar friluftsliv. Tycker om allt som innehåller fysisk aktivitet och rörelse, allt från dans till fjällvandring.

Övrigt: Har tidigare bakgrund inom bioteknologi, genteknik.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons