Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMI Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-25

Nytt namn och ny ordförande för MSFTre frågor till blivande ordförande Linus Perlerot

Den 1 januari 2016 byter Medicine studerandes förbund, MSF, namn till Sveriges läkarförbund student. Då kliver även förbundets nye ordförande, Linus Perlerot, på sin post. Han vill sätta fokus på både interndemokrati och extern påverkan.

Anna Sofia Dahl

Vem är du?

– Jag är en driven person, vilket naturligtvis är en ganska tom term. Dock är mitt främsta drag min aldrig sinande källa av energi. Det, tillsammans med min vilja att skapa och förändra, är det jag menar när jag säger driven. Jag tycker att det är en av mina stora styrkor och tror att det gjorde att flera oberoende nominerade mig till ordförande. Jag älskar att få med mig folk och jag lägger ner mycket engagemang på att få andra att brinna för frågor. Mer personligt är jag väldigt glad och engagerad i människor och livet runt mig. Jag har en stark känsla för vad som är rätt och fel och ser mig själv som pliktetiker. Det är viktigt att göra det en kan för att det som är rätt ska ske. 

Vilka är de viktigaste frågorna för dig som ordförande?

– Det finns en stor osäkerhet kring AT-tjänster bland läkarstudenter. Det är uppenbart att vi sitter i en situation där de som är beslutsfattare, alltså landstingspolitiker, hellre skjuter frågan ifrån sig. Detta trots att ansvaret för antalet AT-platser är deras beslut. Det, tillsammans med att regeringen vill ha fler platser på läkarprogrammet, gör ju att vi ganska naturligt känner en osäkerhet. Där har vi en av de starka essenserna för det jag kommer att fokusera på. Hur vi på andra sätt kan nå dessa beslutsfattare.

– Det andra är att läkarprogrammen i Sverige har en heterogenitet och på flera orter har utbildningen underkänts. I svallvågorna från det har det också gjorts många lokala ad hoc-lösningar. Jag tror att vi genom den samordning vi har inom MSF och Läkarförbundet kan nysta i de problemen och skapa bättre förutsättningar för att utbildningen blir av högre kvalitet.

– Dessa båda saker kommer att kräva att vi som organisation måste bli mer sammansvetsade, bättre på att samarbeta och hitta nya vägar för att kunna påverka. Jag upplever att det finns ett starkt stöd för de här idéerna och jag tror att tiden är inne då vi kan genomföra det. Speciellt nu i och med Läkarförbundets landstingsturné och andra direktpåverkansmetoder.

Ni får ett nytt namn efter årsskiftet, berätta mer om det.

– Jag var ansvarig för namnbytesutredningen föregående år och det stora argumentet som drivits genom hela den utredningen är att vårt namn inte är smidigt längre. Det finns många andra som har likartade förkortningar och det gör att många läkarkandidater känner sig förvirrade. När vi talar med människor som är utanför medicinen så finns det en viss andel som kopplar samman MSF med Läkare utan gränser. Många tycker också att det är ett ålderdomligt namn. Det låg helt enkelt i tiden med ett namnbyte och det fanns starkt konsensus för det. Det nya namnet ska stärka våra band till Läkarförbundet.

Namn: Linus Perlerot

Ålder: 30 år

Gör: Studerar läkarprogrammet i Uppsala, termin åtta.

Vill bli läkare för att: Min största drivkraft i livet är att känna att jag bidrar och hjälper. Dessutom är det ett av få yrken där du verkligen får bli skicklig och över tid bli expert på sätt som gör att du räddar liv.

Intressen: Äventyrssportare och älskar friluftsliv. Tycker om allt som innehåller fysisk aktivitet och rörelse, allt från dans till fjällvandring.

Övrigt: Har tidigare bakgrund inom bioteknologi, genteknik.

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. (1 kommentar) 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons