Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMI Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-25

Nytt namn och ny ordförande för MSFTre frågor till blivande ordförande Linus Perlerot

Den 1 januari 2016 byter Medicine studerandes förbund, MSF, namn till Sveriges läkarförbund student. Då kliver även förbundets nye ordförande, Linus Perlerot, på sin post. Han vill sätta fokus på både interndemokrati och extern påverkan.

Anna Sofia Dahl

Vem är du?

– Jag är en driven person, vilket naturligtvis är en ganska tom term. Dock är mitt främsta drag min aldrig sinande källa av energi. Det, tillsammans med min vilja att skapa och förändra, är det jag menar när jag säger driven. Jag tycker att det är en av mina stora styrkor och tror att det gjorde att flera oberoende nominerade mig till ordförande. Jag älskar att få med mig folk och jag lägger ner mycket engagemang på att få andra att brinna för frågor. Mer personligt är jag väldigt glad och engagerad i människor och livet runt mig. Jag har en stark känsla för vad som är rätt och fel och ser mig själv som pliktetiker. Det är viktigt att göra det en kan för att det som är rätt ska ske. 

Vilka är de viktigaste frågorna för dig som ordförande?

– Det finns en stor osäkerhet kring AT-tjänster bland läkarstudenter. Det är uppenbart att vi sitter i en situation där de som är beslutsfattare, alltså landstingspolitiker, hellre skjuter frågan ifrån sig. Detta trots att ansvaret för antalet AT-platser är deras beslut. Det, tillsammans med att regeringen vill ha fler platser på läkarprogrammet, gör ju att vi ganska naturligt känner en osäkerhet. Där har vi en av de starka essenserna för det jag kommer att fokusera på. Hur vi på andra sätt kan nå dessa beslutsfattare.

– Det andra är att läkarprogrammen i Sverige har en heterogenitet och på flera orter har utbildningen underkänts. I svallvågorna från det har det också gjorts många lokala ad hoc-lösningar. Jag tror att vi genom den samordning vi har inom MSF och Läkarförbundet kan nysta i de problemen och skapa bättre förutsättningar för att utbildningen blir av högre kvalitet.

– Dessa båda saker kommer att kräva att vi som organisation måste bli mer sammansvetsade, bättre på att samarbeta och hitta nya vägar för att kunna påverka. Jag upplever att det finns ett starkt stöd för de här idéerna och jag tror att tiden är inne då vi kan genomföra det. Speciellt nu i och med Läkarförbundets landstingsturné och andra direktpåverkansmetoder.

Ni får ett nytt namn efter årsskiftet, berätta mer om det.

– Jag var ansvarig för namnbytesutredningen föregående år och det stora argumentet som drivits genom hela den utredningen är att vårt namn inte är smidigt längre. Det finns många andra som har likartade förkortningar och det gör att många läkarkandidater känner sig förvirrade. När vi talar med människor som är utanför medicinen så finns det en viss andel som kopplar samman MSF med Läkare utan gränser. Många tycker också att det är ett ålderdomligt namn. Det låg helt enkelt i tiden med ett namnbyte och det fanns starkt konsensus för det. Det nya namnet ska stärka våra band till Läkarförbundet.

Namn: Linus Perlerot

Ålder: 30 år

Gör: Studerar läkarprogrammet i Uppsala, termin åtta.

Vill bli läkare för att: Min största drivkraft i livet är att känna att jag bidrar och hjälper. Dessutom är det ett av få yrken där du verkligen får bli skicklig och över tid bli expert på sätt som gör att du räddar liv.

Intressen: Äventyrssportare och älskar friluftsliv. Tycker om allt som innehåller fysisk aktivitet och rörelse, allt från dans till fjällvandring.

Övrigt: Har tidigare bakgrund inom bioteknologi, genteknik.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons