Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT4L Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-04

Medicinska riksstämman 2015Äta hälsosamt ger en hållbar värld

Dra ner på köttet och byt till fullkorn. Kost som är bra för hälsan är också bra för miljön, var ett av budskapen på ett seminarium ordnat av Läkare för miljön.

Karin Bergqvist

Inte bara de senaste nordiska näringsrekommendationerna utan också hänsyn till miljön ligger till grund för Livsmedelsverkets nya råd om bra matvanor.

– Som myndighet har vi också ett uppdrag att följa de nationella miljömålen, förklarade Monika Pearson från Livsmedelsverket, under seminariet »Kost för en hållbar hälsa och värld« arrangerat av Läkare för miljön.

För den som vill både minska miljöbelastningen och sin risk för typ 2-diabetes, hjärt–kärl- och cancersjukdomar gäller, i kortversion:

Mer av grönsaker, frukt och bär, fisk och skaldjur, nötter och frön (samt rörelse i vardagen).

Byt till fullkorn, nyttiga matfetter, magra mejeriprodukter.

Mindre av rött kött och charkuteriprodukter, salt, socker, alkohol.

Miljöbelastningen relaterad till frukt och grönt varierar dock med typ av odling och transporter. Monika Pearson underströk till exempel att speciellt känsliga frukter ofta produceras med stora mängder bekämpningsmedel, ofta transporteras med flyg och ofta är föremål för stort svinn i livsmedelskedjan. Dessutom finns risker för överfiske, och produktionen av vegetabiliska oljor, särskilt palmolja, kan medföra både minskad biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser. Raps och olivolja är därför bättre än palmolja. Fisken bör vara miljömärkt.

Äta mindre kött är tveklöst bra för både hälsa och miljö. Köttproduktion leder till utsläpp av växthusgaser och övergödning. Men i Sverige kan viss köttproduktion också ge miljöfördelar, som ett rikare odlingslandskap och ökad biologisk mångfald.

Livsmedelsverket har räknat på hur stora miljöeffekter det kan bli av att äta hälsosamt.

– Om alla följde Livmedelsverkets råd skulle det ge 25 procent mindre klimatpåverkan, sa Monika Pearson.

Men det går att göra mycket mer, tillade hon.

Folke Tersman från filosofiska institutionen, Uppsala, konstaterade att det är tur att det som är bra för hälsan också är bra för miljön.

Eftersom det är försumbart vad en enskild individ gör krävs en viss abstraktionsförmåga för att agera efter vad som är moraliskt riktigt enligt den kollektiva bedömningen, förklarade han.

– Alla har inte den abstraktionsförmågan.

Därför bör det, enligt Folke Tersman, lyftas fram att det finns många skäl för att äta så här: klimat, djuretik, hälsa. Det är bra att betona samspelet mellan egenintresse och till exempel klimat.

– Då suddas motsättningen ut som talet om uppoffringar väcker, sa han.

Eftersom inte bara kost, utan all konsumtion, påverkar klimatet ville Folke Tersman ge läkarna på seminariet en hemuppgift.

Han hänvisade till forskningen. Den säger att statusjakt och fina bilar inte ökar välbefinnandet. Och att det som påverkar oss positivt är delaktighet i ett meningsfullt sammanhang. Det ligger inom ramen för hälsa.

– Det kan läkare informera om, sa Folke Tersman.

Läs mer:

Om miljö och matvanor på Livsmedelsverkets webbplats

Det som är bra för klimatet är också bra för hälsan

Kommentarer (1)

  • Är korna verkligen några miljöbovar?

    2015-12-14 11:16 | Det sägs överallt att korna bidrar till miljöproblemen genom att släppa ut CO2 och metan, men är det sant? Om inte korna och andra växtätare äter det gröna, vissnar det och komposterar. Det är gammal kunskap att det utvecklas CO2 och metan när växter komposterar. Bildar korna mer av dessa gaser än komposteringen? I så fall, var finns detta dokumenterat?

    Uffe Ravnskov, med dr, docent, Mitt hem

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons