Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT4L Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-04

Medicinska riksstämman 2015Äta hälsosamt ger en hållbar värld

Dra ner på köttet och byt till fullkorn. Kost som är bra för hälsan är också bra för miljön, var ett av budskapen på ett seminarium ordnat av Läkare för miljön.

Karin Bergqvist

Inte bara de senaste nordiska näringsrekommendationerna utan också hänsyn till miljön ligger till grund för Livsmedelsverkets nya råd om bra matvanor.

– Som myndighet har vi också ett uppdrag att följa de nationella miljömålen, förklarade Monika Pearson från Livsmedelsverket, under seminariet »Kost för en hållbar hälsa och värld« arrangerat av Läkare för miljön.

För den som vill både minska miljöbelastningen och sin risk för typ 2-diabetes, hjärt–kärl- och cancersjukdomar gäller, i kortversion:

Mer av grönsaker, frukt och bär, fisk och skaldjur, nötter och frön (samt rörelse i vardagen).

Byt till fullkorn, nyttiga matfetter, magra mejeriprodukter.

Mindre av rött kött och charkuteriprodukter, salt, socker, alkohol.

Miljöbelastningen relaterad till frukt och grönt varierar dock med typ av odling och transporter. Monika Pearson underströk till exempel att speciellt känsliga frukter ofta produceras med stora mängder bekämpningsmedel, ofta transporteras med flyg och ofta är föremål för stort svinn i livsmedelskedjan. Dessutom finns risker för överfiske, och produktionen av vegetabiliska oljor, särskilt palmolja, kan medföra både minskad biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser. Raps och olivolja är därför bättre än palmolja. Fisken bör vara miljömärkt.

Äta mindre kött är tveklöst bra för både hälsa och miljö. Köttproduktion leder till utsläpp av växthusgaser och övergödning. Men i Sverige kan viss köttproduktion också ge miljöfördelar, som ett rikare odlingslandskap och ökad biologisk mångfald.

Livsmedelsverket har räknat på hur stora miljöeffekter det kan bli av att äta hälsosamt.

– Om alla följde Livmedelsverkets råd skulle det ge 25 procent mindre klimatpåverkan, sa Monika Pearson.

Men det går att göra mycket mer, tillade hon.

Folke Tersman från filosofiska institutionen, Uppsala, konstaterade att det är tur att det som är bra för hälsan också är bra för miljön.

Eftersom det är försumbart vad en enskild individ gör krävs en viss abstraktionsförmåga för att agera efter vad som är moraliskt riktigt enligt den kollektiva bedömningen, förklarade han.

– Alla har inte den abstraktionsförmågan.

Därför bör det, enligt Folke Tersman, lyftas fram att det finns många skäl för att äta så här: klimat, djuretik, hälsa. Det är bra att betona samspelet mellan egenintresse och till exempel klimat.

– Då suddas motsättningen ut som talet om uppoffringar väcker, sa han.

Eftersom inte bara kost, utan all konsumtion, påverkar klimatet ville Folke Tersman ge läkarna på seminariet en hemuppgift.

Han hänvisade till forskningen. Den säger att statusjakt och fina bilar inte ökar välbefinnandet. Och att det som påverkar oss positivt är delaktighet i ett meningsfullt sammanhang. Det ligger inom ramen för hälsa.

– Det kan läkare informera om, sa Folke Tersman.

Läs mer:

Om miljö och matvanor på Livsmedelsverkets webbplats

Det som är bra för klimatet är också bra för hälsan

Kommentarer (1)

  • Är korna verkligen några miljöbovar?

    2015-12-14 11:16 | Det sägs överallt att korna bidrar till miljöproblemen genom att släppa ut CO2 och metan, men är det sant? Om inte korna och andra växtätare äter det gröna, vissnar det och komposterar. Det är gammal kunskap att det utvecklas CO2 och metan när växter komposterar. Bildar korna mer av dessa gaser än komposteringen? I så fall, var finns detta dokumenterat?

    Uffe Ravnskov, med dr, docent, Mitt hem

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016