Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTZD Lakartidningen.se 2015-12-02

Den digitala arbetsmiljön utmanar

Den digitala arbetsmiljön innehåller en hel del utmaningar, skriver Arbetsmiljöverket i en ny rapport. En åtgärd som lyfts fram är IT-ronden, vilken Läkarförbundets Karin Båtelson är initiativtagare till.

Anna Sofia Dahl

Digitaliseringen kommer att påverka oss i samma utsträckning som industrialiseringen, skriver Arbetsmiljöverket i en kartläggning över den digitala arbetsmiljön. Och trots att det finns en rad positiva effekter av digitaliseringen, pekar myndigheten samtidigt på en rad arbetsmiljöproblem som kan kopplas till den samma. Bland annat en ökad belastning, stress och ohälsoproblem för individen.

Ett flertal verksamheter har i och med digitaliseringen förändrats i grunden, där sjukvården nämns som ett exempel. Enligt kartläggningen vittnar många läkare om en ökad press och belastning. Och Karin Båtelson, Läkarförbundets förste vice ordförande, menar att det bland annat är på grund av IT-system som är oöverskådliga, opraktiska, tröga och osäkra.

– Och vi använder ändå fax, scanner och papper hur mycket som helst. Vi har parallella system, ett på papper och ett digitalt.

Syftet med kartläggningen är dels att beskriva problembilden i den digitala arbetsmiljön, dels att visa på åtgärder som kan bidra till en lösning. Ett exempel som Arbetsmiljöverket lyfter fram är IT-skyddsronderna. Karin Båtelson är en av dem som 2009 på Sahlgrenska i Göteborg var med och initierade föregångaren IT-ronden, se faktaruta.

Själva idén är att kontaktytorna mellan dem som jobbar i vården, den lokala IT-avdelningen och utvecklarna ska öka, samt ge medarbetarna en möjlighet att föra fram sina erfarenheter och synpunkter på hur det faktiskt fungerar.

– Vi ville sätta oss på samma ställe för att kunna visa hur det går till i praktiken, så att vi kunde hitta lösningar och få samma verklighetsbeskrivning., säger Karin Båtelson.

Tidigt under de första IT-ronderna blev det tydligt att många problem var gemensamma för olika avdelningar.

– Man hade inte haft en översikt tidigare, eftersom man inte gått ner i verksamheten på riktigt, säger Karin Båtelson.

– Vi har det här lapptäcket av system som inte hänger ihop och det bryr vi oss egentligen inte om, men vi vill inte veta att det inte hänger ihop. Vi vill kunna logga in en gång och sen vara inne i alla system. Dessutom vill vi ha ett system som utgår från patienten och inte tvärtom.

Resultat blev också en minskning av handhavandefel, korrigering av inställningsfel, ökade kontaktytor med personkännedom, en större förståelse för varför vissa saker inte fungerar och en större förståelse för vilka projekt som är på gång.

– Man får en större delaktighet och en medvetenhet. Det är en del som är konkret och en del som är psykologisk, men oerhört viktiga, säger Karin Båtelson.

Nackdelen är dock att en IT-rond kräver att många människor med rätt ansvarsområden ska samlas på samma ställe.

– Det är resurskrävande, men det är absolut värt det om man lyckas fullfölja, säger Karin Båtelson som menar att det därför är viktigt att kunna visa på resultat:

– Du skapar också mycket förhoppningar hos medarbetarna att det verkligen ska bli bättre, eftersom alla är så dödströtta på IT-systemen. Och blir det då inte bättre så blir det istället en negativ effekt.

Hälso- och sjukvården var tidigt ute med att använda datorer i arbetslivet, men till en början främst i rent tekniska sammanhang. Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket hänvisar till spenderar en läkare runt 50 procent av sin arbetstid vid datorn.

– Det är inte de digitala systemen vi inte vill ha, det vill vi absolut, men det ska vara bra system. Om vi hade lagt de 50 procenten på ett bra IT-stöd så hade man kunnat göra oerhört mycket mer sjukvård, träffat fler patienter och kunnat göra bättre bedömningar med säkrare resultat, säger Karin Båtelson.

Detta är en IT-rond

Första steget i IT-ronden är att systemleverantörer och den lokala IT-avdelningen följer med en läkare under en halv arbetsdag, något som man valt att kalla medsITning, för att ge en inblick i medarbetarens vardag. Tanken är att mindre problem, så som felaktiga inställningar och onödiga omvägar i systemet, direkt ska kunna korrigeras, men också att de större fel som skapat problem blir synliga.

Ett protokoll från ronden skrivs och följs senare upp av de som deltagit i ronden, tillsammans med den chef som sitter på plånboken.

En översikt över den genomgångna avdelningen görs av den lokala it-avdelningen. Det vill säga att gamla datorer tittats över, skrivare ställts in på rätt sätt och att rätt program installeras på rätt datorer.

Tips som framkommit under ronden återkopplas till övrig personal på avdelningen.

Efter ett antal månader görs en uppföljning för att se att det verkligen skett förändringar.

Skillnaden mellan IT-skyddsrond och IT-rond är att den förstnämnda enbart har fokus på arbetsmiljön och involverar ett skyddsombud, medan den sistnämnda även är till för verksamhetens behov och utveckling och inte förutsätter någon skyddsombudsutbildning.

Kommentarer (1)

 • Tillsammans kan vi förbättra vårdens arbetssätt!

  2015-12-02 20:54 | Kära kollegor och användare av IT-system,
  Vid intresse kan några kollegor och jag utveckla en prototyp till ett system som har just ambitionen att vara holistiskt, överskådligt, patientcentrerat och utformat efter våra behov, och därmed minska dubbelarbete och frustration. Efter att en första prototyp har skapats kan kollegor från vår kår, och andra yrkesgrupper i vården, testa och utvärdera den. Vi har en övertygelse om att vi, med kunskaper om både vård och teknik, kan designa ett system som kan göra en stor skillnad i den kliniska vardagen. Om vår prototyp överträffar Era förväntningar, önskas i gengäld Ert stöd för utveckling av protypen till skarp version och för implementering i hälso- och sjukvården.
  Svara gärna till denis.camacho@neocura.se om detta låter som ett bra förslag, eller om ni vill bidra med idéer!

  Denis Camacho, Leg. Läkare, Östergötland

  Jäv: Medlem i ekonomiska föreningen Neocura som består av några vänner, som vill förbättra IT-systemen och se till att vi spenderar mer tid på patienter, och mindre tid på datorer.

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skåne psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. () 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons