Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTZD Lakartidningen.se 2015-12-02

Den digitala arbetsmiljön utmanar

Den digitala arbetsmiljön innehåller en hel del utmaningar, skriver Arbetsmiljöverket i en ny rapport. En åtgärd som lyfts fram är IT-ronden, vilken Läkarförbundets Karin Båtelson är initiativtagare till.

Anna Sofia Dahl

Digitaliseringen kommer att påverka oss i samma utsträckning som industrialiseringen, skriver Arbetsmiljöverket i en kartläggning över den digitala arbetsmiljön. Och trots att det finns en rad positiva effekter av digitaliseringen, pekar myndigheten samtidigt på en rad arbetsmiljöproblem som kan kopplas till den samma. Bland annat en ökad belastning, stress och ohälsoproblem för individen.

Ett flertal verksamheter har i och med digitaliseringen förändrats i grunden, där sjukvården nämns som ett exempel. Enligt kartläggningen vittnar många läkare om en ökad press och belastning. Och Karin Båtelson, Läkarförbundets förste vice ordförande, menar att det bland annat är på grund av IT-system som är oöverskådliga, opraktiska, tröga och osäkra.

– Och vi använder ändå fax, scanner och papper hur mycket som helst. Vi har parallella system, ett på papper och ett digitalt.

Syftet med kartläggningen är dels att beskriva problembilden i den digitala arbetsmiljön, dels att visa på åtgärder som kan bidra till en lösning. Ett exempel som Arbetsmiljöverket lyfter fram är IT-skyddsronderna. Karin Båtelson är en av dem som 2009 på Sahlgrenska i Göteborg var med och initierade föregångaren IT-ronden, se faktaruta.

Själva idén är att kontaktytorna mellan dem som jobbar i vården, den lokala IT-avdelningen och utvecklarna ska öka, samt ge medarbetarna en möjlighet att föra fram sina erfarenheter och synpunkter på hur det faktiskt fungerar.

– Vi ville sätta oss på samma ställe för att kunna visa hur det går till i praktiken, så att vi kunde hitta lösningar och få samma verklighetsbeskrivning., säger Karin Båtelson.

Tidigt under de första IT-ronderna blev det tydligt att många problem var gemensamma för olika avdelningar.

– Man hade inte haft en översikt tidigare, eftersom man inte gått ner i verksamheten på riktigt, säger Karin Båtelson.

– Vi har det här lapptäcket av system som inte hänger ihop och det bryr vi oss egentligen inte om, men vi vill inte veta att det inte hänger ihop. Vi vill kunna logga in en gång och sen vara inne i alla system. Dessutom vill vi ha ett system som utgår från patienten och inte tvärtom.

Resultat blev också en minskning av handhavandefel, korrigering av inställningsfel, ökade kontaktytor med personkännedom, en större förståelse för varför vissa saker inte fungerar och en större förståelse för vilka projekt som är på gång.

– Man får en större delaktighet och en medvetenhet. Det är en del som är konkret och en del som är psykologisk, men oerhört viktiga, säger Karin Båtelson.

Nackdelen är dock att en IT-rond kräver att många människor med rätt ansvarsområden ska samlas på samma ställe.

– Det är resurskrävande, men det är absolut värt det om man lyckas fullfölja, säger Karin Båtelson som menar att det därför är viktigt att kunna visa på resultat:

– Du skapar också mycket förhoppningar hos medarbetarna att det verkligen ska bli bättre, eftersom alla är så dödströtta på IT-systemen. Och blir det då inte bättre så blir det istället en negativ effekt.

Hälso- och sjukvården var tidigt ute med att använda datorer i arbetslivet, men till en början främst i rent tekniska sammanhang. Enligt en undersökning som Arbetsmiljöverket hänvisar till spenderar en läkare runt 50 procent av sin arbetstid vid datorn.

– Det är inte de digitala systemen vi inte vill ha, det vill vi absolut, men det ska vara bra system. Om vi hade lagt de 50 procenten på ett bra IT-stöd så hade man kunnat göra oerhört mycket mer sjukvård, träffat fler patienter och kunnat göra bättre bedömningar med säkrare resultat, säger Karin Båtelson.

Detta är en IT-rond

Första steget i IT-ronden är att systemleverantörer och den lokala IT-avdelningen följer med en läkare under en halv arbetsdag, något som man valt att kalla medsITning, för att ge en inblick i medarbetarens vardag. Tanken är att mindre problem, så som felaktiga inställningar och onödiga omvägar i systemet, direkt ska kunna korrigeras, men också att de större fel som skapat problem blir synliga.

Ett protokoll från ronden skrivs och följs senare upp av de som deltagit i ronden, tillsammans med den chef som sitter på plånboken.

En översikt över den genomgångna avdelningen görs av den lokala it-avdelningen. Det vill säga att gamla datorer tittats över, skrivare ställts in på rätt sätt och att rätt program installeras på rätt datorer.

Tips som framkommit under ronden återkopplas till övrig personal på avdelningen.

Efter ett antal månader görs en uppföljning för att se att det verkligen skett förändringar.

Skillnaden mellan IT-skyddsrond och IT-rond är att den förstnämnda enbart har fokus på arbetsmiljön och involverar ett skyddsombud, medan den sistnämnda även är till för verksamhetens behov och utveckling och inte förutsätter någon skyddsombudsutbildning.

Kommentarer (1)

 • Tillsammans kan vi förbättra vårdens arbetssätt!

  2015-12-02 20:54 | Kära kollegor och användare av IT-system,
  Vid intresse kan några kollegor och jag utveckla en prototyp till ett system som har just ambitionen att vara holistiskt, överskådligt, patientcentrerat och utformat efter våra behov, och därmed minska dubbelarbete och frustration. Efter att en första prototyp har skapats kan kollegor från vår kår, och andra yrkesgrupper i vården, testa och utvärdera den. Vi har en övertygelse om att vi, med kunskaper om både vård och teknik, kan designa ett system som kan göra en stor skillnad i den kliniska vardagen. Om vår prototyp överträffar Era förväntningar, önskas i gengäld Ert stöd för utveckling av protypen till skarp version och för implementering i hälso- och sjukvården.
  Svara gärna till denis.camacho@neocura.se om detta låter som ett bra förslag, eller om ni vill bidra med idéer!

  Denis Camacho, Leg. Läkare, Östergötland

  Jäv: Medlem i ekonomiska föreningen Neocura som består av några vänner, som vill förbättra IT-systemen och se till att vi spenderar mer tid på patienter, och mindre tid på datorer.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016