Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTUF Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-12-01 (uppdaterad 2015-12-10)

Fransstylister – en ny grupp som blir sjuk av jobbet

Välkända hälsofarliga ämnen, som cyanoakrylater, kan plötsligt dyka upp i helt nya miljöer. Den senaste tiden har så pass många fransstylister blivit sjuka att landets arbets- och miljömedicinska kliniker har startat ett nationellt nätverk.

Marie Ström

Det är väl känt att frisörer ofta drabbas av yrkesrelaterade besvär som belastningsskador och eksem, men också besvär med luftvägar, på grund av att de hanterar olika kemikalier.

Under det senaste året har en ny grupp patienter dykt upp på yrkesdermatologiska mottagningar och arbets- och miljömedicinska kliniker. Det är unga kvinnor som arbetar som fransstylister och har utvecklat hälsobesvär i samband med ögonfransförlängning.

Typiska symtom är näsbesvär, rinnsnuva, slem i halsen, kontaktallergi med röda kliande blåsor i ansiktet och på händerna, hosta, astma med andningssvårigheter, pip i luftvägarna och tryck över bröstet. För de flesta började besvären strax efter att de börjat arbeta som fransstylist.

Ögonfransförlängning är en växande trend inom skönhetsbranschen. Fransarna fästs strå för strå med ett lim som innehåller cyanoakrylater (härdplaster). 

– Det är inte konstiga kemikalier, problemet är känt. Men nu har det hamnat i en ny miljö med nya människor. Det är ofta unga som startat eget. De har inte rätt lokaler och har inte riktigt koll på vilka preparat de köper in, säger Kristina Jakobsson, överläkare och professor vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg och ordförande för Svensk arbets- och miljömedicinsk förening.

Att cyanoakrylater kan leda till hälsobesvär är oomtvistat. Sedan länge finns krav på att de som arbetar med ämnet ska vara informerade om faran och få utbildning. De ska läkarundersökas regelbundet om de arbetar med ämnet mer än en halvtimme per vecka. Det finns också strikta regler för hur produkter som innehåller cyanoakrylater ska hanteras och vilka skyddsåtgärder och vilken skyddsutrustning som behövs.

I en ny studie har fransstylisterna som utreds på landets arbets- och miljömedicinska kliniker inventerats. Resultatet visar att det främst är kvinnor, att de är omedvetna om hälsoriskerna, att de är egenföretagare som saknar tillgång till företagshälsovård och att kunskapen om arbetsmiljölagstiftningen brister.

För att följa problemet och sprida information har yrkesdermatologerna och de arbets- och miljömedicinska klinikerna bildat ett nationellt nätverk.

– Vi såg tydligt när vi slog samman våra erfarenheter att det inte var något enstaka problem utan ganska vanligt, säger Kristina Jakobsson.

Uppgifterna i artikeln är hämtade fån ett abstrakt, presenterat vid Arbets- och miljömedicinska mötet i Göteborg den 9–10 november: "Risker med ögonfransförlängning”  av Katrin Dierschke, Helena Fornstedt, Corina Covaciu, Marie-Louise Lind, Helen Wahlquist, Sara Gunnare, Anna-Carin Ohlin, Jakob Dahlin, Maria Hedmer.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons