Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTUF Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-12-01 (uppdaterad 2015-12-10)

Fransstylister – en ny grupp som blir sjuk av jobbet

Välkända hälsofarliga ämnen, som cyanoakrylater, kan plötsligt dyka upp i helt nya miljöer. Den senaste tiden har så pass många fransstylister blivit sjuka att landets arbets- och miljömedicinska kliniker har startat ett nationellt nätverk.

Marie Ström

Det är väl känt att frisörer ofta drabbas av yrkesrelaterade besvär som belastningsskador och eksem, men också besvär med luftvägar, på grund av att de hanterar olika kemikalier.

Under det senaste året har en ny grupp patienter dykt upp på yrkesdermatologiska mottagningar och arbets- och miljömedicinska kliniker. Det är unga kvinnor som arbetar som fransstylister och har utvecklat hälsobesvär i samband med ögonfransförlängning.

Typiska symtom är näsbesvär, rinnsnuva, slem i halsen, kontaktallergi med röda kliande blåsor i ansiktet och på händerna, hosta, astma med andningssvårigheter, pip i luftvägarna och tryck över bröstet. För de flesta började besvären strax efter att de börjat arbeta som fransstylist.

Ögonfransförlängning är en växande trend inom skönhetsbranschen. Fransarna fästs strå för strå med ett lim som innehåller cyanoakrylater (härdplaster). 

– Det är inte konstiga kemikalier, problemet är känt. Men nu har det hamnat i en ny miljö med nya människor. Det är ofta unga som startat eget. De har inte rätt lokaler och har inte riktigt koll på vilka preparat de köper in, säger Kristina Jakobsson, överläkare och professor vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg och ordförande för Svensk arbets- och miljömedicinsk förening.

Att cyanoakrylater kan leda till hälsobesvär är oomtvistat. Sedan länge finns krav på att de som arbetar med ämnet ska vara informerade om faran och få utbildning. De ska läkarundersökas regelbundet om de arbetar med ämnet mer än en halvtimme per vecka. Det finns också strikta regler för hur produkter som innehåller cyanoakrylater ska hanteras och vilka skyddsåtgärder och vilken skyddsutrustning som behövs.

I en ny studie har fransstylisterna som utreds på landets arbets- och miljömedicinska kliniker inventerats. Resultatet visar att det främst är kvinnor, att de är omedvetna om hälsoriskerna, att de är egenföretagare som saknar tillgång till företagshälsovård och att kunskapen om arbetsmiljölagstiftningen brister.

För att följa problemet och sprida information har yrkesdermatologerna och de arbets- och miljömedicinska klinikerna bildat ett nationellt nätverk.

– Vi såg tydligt när vi slog samman våra erfarenheter att det inte var något enstaka problem utan ganska vanligt, säger Kristina Jakobsson.

Uppgifterna i artikeln är hämtade fån ett abstrakt, presenterat vid Arbets- och miljömedicinska mötet i Göteborg den 9–10 november: "Risker med ögonfransförlängning”  av Katrin Dierschke, Helena Fornstedt, Corina Covaciu, Marie-Louise Lind, Helen Wahlquist, Sara Gunnare, Anna-Carin Ohlin, Jakob Dahlin, Maria Hedmer.

Kommentera

Kommentera
bild

Lupinfrön baljväxt som kan orsaka förgiftning

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

Annons Annons
bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016