Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTUF Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-12-01 (uppdaterad 2015-12-10)

Fransstylister – en ny grupp som blir sjuk av jobbet

Välkända hälsofarliga ämnen, som cyanoakrylater, kan plötsligt dyka upp i helt nya miljöer. Den senaste tiden har så pass många fransstylister blivit sjuka att landets arbets- och miljömedicinska kliniker har startat ett nationellt nätverk.

Marie Ström

Det är väl känt att frisörer ofta drabbas av yrkesrelaterade besvär som belastningsskador och eksem, men också besvär med luftvägar, på grund av att de hanterar olika kemikalier.

Under det senaste året har en ny grupp patienter dykt upp på yrkesdermatologiska mottagningar och arbets- och miljömedicinska kliniker. Det är unga kvinnor som arbetar som fransstylister och har utvecklat hälsobesvär i samband med ögonfransförlängning.

Typiska symtom är näsbesvär, rinnsnuva, slem i halsen, kontaktallergi med röda kliande blåsor i ansiktet och på händerna, hosta, astma med andningssvårigheter, pip i luftvägarna och tryck över bröstet. För de flesta började besvären strax efter att de börjat arbeta som fransstylist.

Ögonfransförlängning är en växande trend inom skönhetsbranschen. Fransarna fästs strå för strå med ett lim som innehåller cyanoakrylater (härdplaster). 

– Det är inte konstiga kemikalier, problemet är känt. Men nu har det hamnat i en ny miljö med nya människor. Det är ofta unga som startat eget. De har inte rätt lokaler och har inte riktigt koll på vilka preparat de köper in, säger Kristina Jakobsson, överläkare och professor vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg och ordförande för Svensk arbets- och miljömedicinsk förening.

Att cyanoakrylater kan leda till hälsobesvär är oomtvistat. Sedan länge finns krav på att de som arbetar med ämnet ska vara informerade om faran och få utbildning. De ska läkarundersökas regelbundet om de arbetar med ämnet mer än en halvtimme per vecka. Det finns också strikta regler för hur produkter som innehåller cyanoakrylater ska hanteras och vilka skyddsåtgärder och vilken skyddsutrustning som behövs.

I en ny studie har fransstylisterna som utreds på landets arbets- och miljömedicinska kliniker inventerats. Resultatet visar att det främst är kvinnor, att de är omedvetna om hälsoriskerna, att de är egenföretagare som saknar tillgång till företagshälsovård och att kunskapen om arbetsmiljölagstiftningen brister.

För att följa problemet och sprida information har yrkesdermatologerna och de arbets- och miljömedicinska klinikerna bildat ett nationellt nätverk.

– Vi såg tydligt när vi slog samman våra erfarenheter att det inte var något enstaka problem utan ganska vanligt, säger Kristina Jakobsson.

Uppgifterna i artikeln är hämtade fån ett abstrakt, presenterat vid Arbets- och miljömedicinska mötet i Göteborg den 9–10 november: "Risker med ögonfransförlängning”  av Katrin Dierschke, Helena Fornstedt, Corina Covaciu, Marie-Louise Lind, Helen Wahlquist, Sara Gunnare, Anna-Carin Ohlin, Jakob Dahlin, Maria Hedmer.

Kommentera

Kommentera
bild

Långsiktigt arbetade effekt på infektioner Ständig förbättring och delaktig personal viktig del av framgången

Vårdutveckling | Vårdrelaterad infektion är ett stort problem inom slutenvård. Genom ett långsiktigt arbete med ständig fokus på förbättring har intensivvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kunnat sänka frekvensen av både ventilatorassocierad pneumoni och central venkateterrelaterad infektion. () 01 JUN 2016

Influensasäsong blev intensiv

Nyheter | Årets influensasäsong blev intensiv och innehöll ovanligt många fall som krävde intensivvård. () 01 JUN 2016

Annons Annons
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons