Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTUF Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-12-01 (uppdaterad 2015-12-10)

Fransstylister – en ny grupp som blir sjuk av jobbet

Välkända hälsofarliga ämnen, som cyanoakrylater, kan plötsligt dyka upp i helt nya miljöer. Den senaste tiden har så pass många fransstylister blivit sjuka att landets arbets- och miljömedicinska kliniker har startat ett nationellt nätverk.

Marie Ström

Det är väl känt att frisörer ofta drabbas av yrkesrelaterade besvär som belastningsskador och eksem, men också besvär med luftvägar, på grund av att de hanterar olika kemikalier.

Under det senaste året har en ny grupp patienter dykt upp på yrkesdermatologiska mottagningar och arbets- och miljömedicinska kliniker. Det är unga kvinnor som arbetar som fransstylister och har utvecklat hälsobesvär i samband med ögonfransförlängning.

Typiska symtom är näsbesvär, rinnsnuva, slem i halsen, kontaktallergi med röda kliande blåsor i ansiktet och på händerna, hosta, astma med andningssvårigheter, pip i luftvägarna och tryck över bröstet. För de flesta började besvären strax efter att de börjat arbeta som fransstylist.

Ögonfransförlängning är en växande trend inom skönhetsbranschen. Fransarna fästs strå för strå med ett lim som innehåller cyanoakrylater (härdplaster). 

– Det är inte konstiga kemikalier, problemet är känt. Men nu har det hamnat i en ny miljö med nya människor. Det är ofta unga som startat eget. De har inte rätt lokaler och har inte riktigt koll på vilka preparat de köper in, säger Kristina Jakobsson, överläkare och professor vid Arbets- och miljömedicin i Göteborg och ordförande för Svensk arbets- och miljömedicinsk förening.

Att cyanoakrylater kan leda till hälsobesvär är oomtvistat. Sedan länge finns krav på att de som arbetar med ämnet ska vara informerade om faran och få utbildning. De ska läkarundersökas regelbundet om de arbetar med ämnet mer än en halvtimme per vecka. Det finns också strikta regler för hur produkter som innehåller cyanoakrylater ska hanteras och vilka skyddsåtgärder och vilken skyddsutrustning som behövs.

I en ny studie har fransstylisterna som utreds på landets arbets- och miljömedicinska kliniker inventerats. Resultatet visar att det främst är kvinnor, att de är omedvetna om hälsoriskerna, att de är egenföretagare som saknar tillgång till företagshälsovård och att kunskapen om arbetsmiljölagstiftningen brister.

För att följa problemet och sprida information har yrkesdermatologerna och de arbets- och miljömedicinska klinikerna bildat ett nationellt nätverk.

– Vi såg tydligt när vi slog samman våra erfarenheter att det inte var något enstaka problem utan ganska vanligt, säger Kristina Jakobsson.

Uppgifterna i artikeln är hämtade fån ett abstrakt, presenterat vid Arbets- och miljömedicinska mötet i Göteborg den 9–10 november: "Risker med ögonfransförlängning”  av Katrin Dierschke, Helena Fornstedt, Corina Covaciu, Marie-Louise Lind, Helen Wahlquist, Sara Gunnare, Anna-Carin Ohlin, Jakob Dahlin, Maria Hedmer.

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons