Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DURE Lakartidningen.se 2015-12-18

Hundratals vill stötta läkarchef

Läkarchefen Johan Tjärnström beskrev konsekvenserna av vårdplatsneddragningarna i ett brev till NU-sjukvårdens sjukhusledning. Nu har hundratals kolleger skrivit på ett namnupprop för att stötta honom.

Anna Sofia Dahl

»Att stänga ned sammanlagt 14 vårdplatser, det vill säga nästan tolv procent av det samlade vårdplatsutrymmet, på en klinik där det redan i dag råder konstant överbeläggning på vårdavdelningarna är mycket märkligt. Att tro att man kan göra det utan att det skulle få några konsekvenser för patienterna visar på en förbluffande väl utvecklad strutsfilosofi.« Så skriver Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, i ett brev till sjukhusledningen. Brevet, som skickades i slutet av november, är en reaktion på förslaget att stänga vårdplatser på kirurgkliniken, och syftet var att ge en bild av vilka konsekvenser det skulle kunna få.

60 kirurger hade tillsammans arbetat fram brevet, men i stället mottogs det som ett uttryck för en enda persons åsikter – Johan Tjärnströms. I tidningen Sjukhusläkaren säger han: »Det kan säkert finnas någon på kliniken som inte håller med om exakt alltihop men vi var många som ville författa det här brevet gemensamt. Om områdeschefen och sjukhusdirektören ger den här bilden till politikerna om att det bara är en persons åsikt och att jag skulle vara någon form av rättshaverist så blir det väldigt osmakligt och sorgligt alltihop.«

Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening:

– Jag tycker att man borde fokusera på sakfrågan och inte skjuta budbäraren.

Flera hundra doktorer har nu skrivit under ett upprop för att stötta Johan Tjärnström. Även sjuksköterskor och undersköterskor har påbörjat en namninsamling.

– Vi i personalen, men framför allt nuvarande och kommande patienter, ska vara tacksamma att det finns whistleblowers som Johan Tjärnström, säger Sarah Jevrém.

Namnunderskrifterna kommer inom kort att lämnas över till sjukhusledningen och från fackets sida hoppas man att fokus ska bytas från person till innehåll.

– Problemet ligger inte i att man tittar över processerna, det ska man göra, men det är först när det visar sig att vårdplatserna är överflödiga som man kan ta bort dem, säger Sarah Jevrém.

Hon berättar om kroniska överbeläggningar inom NU-sjukvården och hur patienter vårdas i korridorer, burspråk och framför hissar.

– Det är vetenskapligt klarlagt att överbeläggningar påverkar patientsäkerheten och att vårdskadorna blir fler, samtidigt som det leder till en dålig arbetsmiljö. Det blir en ond spiral som man måste stoppa.

– Vi måste se över våra vårdflöden och hela vårdkedjans förlopp. Och då måste man låta läkare och övrig personal vara med i den processen. Nu är det inte så, man fattar beslut som vi ska genomföra, och det blir ett omöjligt uppdrag. Jag tycker att de börjar i fel ända hela tiden.

Läkartidningen har sökt områdeschefen Ulrika Tägnfors för en kommentar, men utan att lyckas. Till Sjukhusläkaren skriver hon dock att en riskbedömning har gjorts, både när det handlar om patientsäkerheten och arbetsmiljön. Hon menar också att hon inte håller med om vissa delar av brevets innehåll, men att hon tar kirurgernas oro på allvar.

– Jag tycker också att det är synd att det här brevet tar bort fokus från det utvecklingsarbete som samtidigt sker på kirurgkliniken. Detta har kliniken arbetat med under hela hösten och läkarna har aktivt bidragit med bra synpunkter och lösningar. Vi satsar bland annat på att utöka den förlängda dagvården och utvecklar det personcentrerade arbetssättet och det är positiva förändringar för patienterna, skriver Ulrika Tägnfors i en kommentar till Sjukhusläkaren.

Kommentarer (2)

 • Ta inte bort fokus, Ulrika Tägnfors!

  2015-12-19 12:04 | Ta inte "bort fokus" ifrån denna vändning genom att prata på om "utvecklingsarbete" och "positiva förändringar för patienterna", Ulrika Tägnfors!!!!!

  Marika Hedman, specialist i allmänmedicin, ej verksam inom primärvården

  Jäv: specialist i Allmänmedicin,läkare,humanist,intellektuell,polyglott

 • Men psykiatrin då?

  2015-12-19 18:48 | Vuxenpsykiatrin har också drabbats. 17 vpl mindre och färre tider för ECT (livräddande och lidandeminskande beh). Vem tar ansvar för det? Även andra klinker har drabbats av NU -sjukvårdens obalanserade ekonomi och någon gång måste någon/några fundera: Har vi en korrekt budget?! Övertygad om att ledningen tänker och funderar efter bästa förmåga men diskussionerna med professionerna innan beslutsfattande kan bli bättre. Läkargrupperna borde nog engageras mer aktivt och ffa tidigare i beslutsprocesserna. Hur man än tänker så blir vår sjukvård dyrare då nya metoder och nya läkemedel tillkommer vilket driver kostnader och vad ska vi i så fall säga att "nej detta gör vi inte/har vi inte råd med".

  Per Persson, överläkare, läkarchef och chefsöverläkare, Vuxenpsykiatri, NU

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons