Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DURE Lakartidningen.se 2015-12-18

Hundratals vill stötta läkarchef

Läkarchefen Johan Tjärnström beskrev konsekvenserna av vårdplatsneddragningarna i ett brev till NU-sjukvårdens sjukhusledning. Nu har hundratals kolleger skrivit på ett namnupprop för att stötta honom.

Anna Sofia Dahl

»Att stänga ned sammanlagt 14 vårdplatser, det vill säga nästan tolv procent av det samlade vårdplatsutrymmet, på en klinik där det redan i dag råder konstant överbeläggning på vårdavdelningarna är mycket märkligt. Att tro att man kan göra det utan att det skulle få några konsekvenser för patienterna visar på en förbluffande väl utvecklad strutsfilosofi.« Så skriver Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, i ett brev till sjukhusledningen. Brevet, som skickades i slutet av november, är en reaktion på förslaget att stänga vårdplatser på kirurgkliniken, och syftet var att ge en bild av vilka konsekvenser det skulle kunna få.

60 kirurger hade tillsammans arbetat fram brevet, men i stället mottogs det som ett uttryck för en enda persons åsikter – Johan Tjärnströms. I tidningen Sjukhusläkaren säger han: »Det kan säkert finnas någon på kliniken som inte håller med om exakt alltihop men vi var många som ville författa det här brevet gemensamt. Om områdeschefen och sjukhusdirektören ger den här bilden till politikerna om att det bara är en persons åsikt och att jag skulle vara någon form av rättshaverist så blir det väldigt osmakligt och sorgligt alltihop.«

Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening:

– Jag tycker att man borde fokusera på sakfrågan och inte skjuta budbäraren.

Flera hundra doktorer har nu skrivit under ett upprop för att stötta Johan Tjärnström. Även sjuksköterskor och undersköterskor har påbörjat en namninsamling.

– Vi i personalen, men framför allt nuvarande och kommande patienter, ska vara tacksamma att det finns whistleblowers som Johan Tjärnström, säger Sarah Jevrém.

Namnunderskrifterna kommer inom kort att lämnas över till sjukhusledningen och från fackets sida hoppas man att fokus ska bytas från person till innehåll.

– Problemet ligger inte i att man tittar över processerna, det ska man göra, men det är först när det visar sig att vårdplatserna är överflödiga som man kan ta bort dem, säger Sarah Jevrém.

Hon berättar om kroniska överbeläggningar inom NU-sjukvården och hur patienter vårdas i korridorer, burspråk och framför hissar.

– Det är vetenskapligt klarlagt att överbeläggningar påverkar patientsäkerheten och att vårdskadorna blir fler, samtidigt som det leder till en dålig arbetsmiljö. Det blir en ond spiral som man måste stoppa.

– Vi måste se över våra vårdflöden och hela vårdkedjans förlopp. Och då måste man låta läkare och övrig personal vara med i den processen. Nu är det inte så, man fattar beslut som vi ska genomföra, och det blir ett omöjligt uppdrag. Jag tycker att de börjar i fel ända hela tiden.

Läkartidningen har sökt områdeschefen Ulrika Tägnfors för en kommentar, men utan att lyckas. Till Sjukhusläkaren skriver hon dock att en riskbedömning har gjorts, både när det handlar om patientsäkerheten och arbetsmiljön. Hon menar också att hon inte håller med om vissa delar av brevets innehåll, men att hon tar kirurgernas oro på allvar.

– Jag tycker också att det är synd att det här brevet tar bort fokus från det utvecklingsarbete som samtidigt sker på kirurgkliniken. Detta har kliniken arbetat med under hela hösten och läkarna har aktivt bidragit med bra synpunkter och lösningar. Vi satsar bland annat på att utöka den förlängda dagvården och utvecklar det personcentrerade arbetssättet och det är positiva förändringar för patienterna, skriver Ulrika Tägnfors i en kommentar till Sjukhusläkaren.

Kommentarer (2)

 • Ta inte bort fokus, Ulrika Tägnfors!

  2015-12-19 12:04 | Ta inte "bort fokus" ifrån denna vändning genom att prata på om "utvecklingsarbete" och "positiva förändringar för patienterna", Ulrika Tägnfors!!!!!

  Marika Hedman, specialist i allmänmedicin, ej verksam inom primärvården

  Jäv: specialist i Allmänmedicin,läkare,humanist,intellektuell,polyglott

 • Men psykiatrin då?

  2015-12-19 18:48 | Vuxenpsykiatrin har också drabbats. 17 vpl mindre och färre tider för ECT (livräddande och lidandeminskande beh). Vem tar ansvar för det? Även andra klinker har drabbats av NU -sjukvårdens obalanserade ekonomi och någon gång måste någon/några fundera: Har vi en korrekt budget?! Övertygad om att ledningen tänker och funderar efter bästa förmåga men diskussionerna med professionerna innan beslutsfattande kan bli bättre. Läkargrupperna borde nog engageras mer aktivt och ffa tidigare i beslutsprocesserna. Hur man än tänker så blir vår sjukvård dyrare då nya metoder och nya läkemedel tillkommer vilket driver kostnader och vad ska vi i så fall säga att "nej detta gör vi inte/har vi inte råd med".

  Per Persson, överläkare, läkarchef och chefsöverläkare, Vuxenpsykiatri, NU

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons