Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DURE Lakartidningen.se 2015-12-18

Hundratals vill stötta läkarchef

Läkarchefen Johan Tjärnström beskrev konsekvenserna av vårdplatsneddragningarna i ett brev till NU-sjukvårdens sjukhusledning. Nu har hundratals kolleger skrivit på ett namnupprop för att stötta honom.

Anna Sofia Dahl

»Att stänga ned sammanlagt 14 vårdplatser, det vill säga nästan tolv procent av det samlade vårdplatsutrymmet, på en klinik där det redan i dag råder konstant överbeläggning på vårdavdelningarna är mycket märkligt. Att tro att man kan göra det utan att det skulle få några konsekvenser för patienterna visar på en förbluffande väl utvecklad strutsfilosofi.« Så skriver Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, i ett brev till sjukhusledningen. Brevet, som skickades i slutet av november, är en reaktion på förslaget att stänga vårdplatser på kirurgkliniken, och syftet var att ge en bild av vilka konsekvenser det skulle kunna få.

60 kirurger hade tillsammans arbetat fram brevet, men i stället mottogs det som ett uttryck för en enda persons åsikter – Johan Tjärnströms. I tidningen Sjukhusläkaren säger han: »Det kan säkert finnas någon på kliniken som inte håller med om exakt alltihop men vi var många som ville författa det här brevet gemensamt. Om områdeschefen och sjukhusdirektören ger den här bilden till politikerna om att det bara är en persons åsikt och att jag skulle vara någon form av rättshaverist så blir det väldigt osmakligt och sorgligt alltihop.«

Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening:

– Jag tycker att man borde fokusera på sakfrågan och inte skjuta budbäraren.

Flera hundra doktorer har nu skrivit under ett upprop för att stötta Johan Tjärnström. Även sjuksköterskor och undersköterskor har påbörjat en namninsamling.

– Vi i personalen, men framför allt nuvarande och kommande patienter, ska vara tacksamma att det finns whistleblowers som Johan Tjärnström, säger Sarah Jevrém.

Namnunderskrifterna kommer inom kort att lämnas över till sjukhusledningen och från fackets sida hoppas man att fokus ska bytas från person till innehåll.

– Problemet ligger inte i att man tittar över processerna, det ska man göra, men det är först när det visar sig att vårdplatserna är överflödiga som man kan ta bort dem, säger Sarah Jevrém.

Hon berättar om kroniska överbeläggningar inom NU-sjukvården och hur patienter vårdas i korridorer, burspråk och framför hissar.

– Det är vetenskapligt klarlagt att överbeläggningar påverkar patientsäkerheten och att vårdskadorna blir fler, samtidigt som det leder till en dålig arbetsmiljö. Det blir en ond spiral som man måste stoppa.

– Vi måste se över våra vårdflöden och hela vårdkedjans förlopp. Och då måste man låta läkare och övrig personal vara med i den processen. Nu är det inte så, man fattar beslut som vi ska genomföra, och det blir ett omöjligt uppdrag. Jag tycker att de börjar i fel ända hela tiden.

Läkartidningen har sökt områdeschefen Ulrika Tägnfors för en kommentar, men utan att lyckas. Till Sjukhusläkaren skriver hon dock att en riskbedömning har gjorts, både när det handlar om patientsäkerheten och arbetsmiljön. Hon menar också att hon inte håller med om vissa delar av brevets innehåll, men att hon tar kirurgernas oro på allvar.

– Jag tycker också att det är synd att det här brevet tar bort fokus från det utvecklingsarbete som samtidigt sker på kirurgkliniken. Detta har kliniken arbetat med under hela hösten och läkarna har aktivt bidragit med bra synpunkter och lösningar. Vi satsar bland annat på att utöka den förlängda dagvården och utvecklar det personcentrerade arbetssättet och det är positiva förändringar för patienterna, skriver Ulrika Tägnfors i en kommentar till Sjukhusläkaren.

Kommentarer (2)

 • Ta inte bort fokus, Ulrika Tägnfors!

  2015-12-19 12:04 | Ta inte "bort fokus" ifrån denna vändning genom att prata på om "utvecklingsarbete" och "positiva förändringar för patienterna", Ulrika Tägnfors!!!!!

  Marika Hedman, specialist i allmänmedicin, ej verksam inom primärvården

  Jäv: specialist i Allmänmedicin,läkare,humanist,intellektuell,polyglott

 • Men psykiatrin då?

  2015-12-19 18:48 | Vuxenpsykiatrin har också drabbats. 17 vpl mindre och färre tider för ECT (livräddande och lidandeminskande beh). Vem tar ansvar för det? Även andra klinker har drabbats av NU -sjukvårdens obalanserade ekonomi och någon gång måste någon/några fundera: Har vi en korrekt budget?! Övertygad om att ledningen tänker och funderar efter bästa förmåga men diskussionerna med professionerna innan beslutsfattande kan bli bättre. Läkargrupperna borde nog engageras mer aktivt och ffa tidigare i beslutsprocesserna. Hur man än tänker så blir vår sjukvård dyrare då nya metoder och nya läkemedel tillkommer vilket driver kostnader och vad ska vi i så fall säga att "nej detta gör vi inte/har vi inte råd med".

  Per Persson, överläkare, läkarchef och chefsöverläkare, Vuxenpsykiatri, NU

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenstedt, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons