Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DURE Lakartidningen.se 2015-12-18

Hundratals vill stötta läkarchef

Läkarchefen Johan Tjärnström beskrev konsekvenserna av vårdplatsneddragningarna i ett brev till NU-sjukvårdens sjukhusledning. Nu har hundratals kolleger skrivit på ett namnupprop för att stötta honom.

Anna Sofia Dahl

»Att stänga ned sammanlagt 14 vårdplatser, det vill säga nästan tolv procent av det samlade vårdplatsutrymmet, på en klinik där det redan i dag råder konstant överbeläggning på vårdavdelningarna är mycket märkligt. Att tro att man kan göra det utan att det skulle få några konsekvenser för patienterna visar på en förbluffande väl utvecklad strutsfilosofi.« Så skriver Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården, i ett brev till sjukhusledningen. Brevet, som skickades i slutet av november, är en reaktion på förslaget att stänga vårdplatser på kirurgkliniken, och syftet var att ge en bild av vilka konsekvenser det skulle kunna få.

60 kirurger hade tillsammans arbetat fram brevet, men i stället mottogs det som ett uttryck för en enda persons åsikter – Johan Tjärnströms. I tidningen Sjukhusläkaren säger han: »Det kan säkert finnas någon på kliniken som inte håller med om exakt alltihop men vi var många som ville författa det här brevet gemensamt. Om områdeschefen och sjukhusdirektören ger den här bilden till politikerna om att det bara är en persons åsikt och att jag skulle vara någon form av rättshaverist så blir det väldigt osmakligt och sorgligt alltihop.«

Sarah Jevrém, ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening:

– Jag tycker att man borde fokusera på sakfrågan och inte skjuta budbäraren.

Flera hundra doktorer har nu skrivit under ett upprop för att stötta Johan Tjärnström. Även sjuksköterskor och undersköterskor har påbörjat en namninsamling.

– Vi i personalen, men framför allt nuvarande och kommande patienter, ska vara tacksamma att det finns whistleblowers som Johan Tjärnström, säger Sarah Jevrém.

Namnunderskrifterna kommer inom kort att lämnas över till sjukhusledningen och från fackets sida hoppas man att fokus ska bytas från person till innehåll.

– Problemet ligger inte i att man tittar över processerna, det ska man göra, men det är först när det visar sig att vårdplatserna är överflödiga som man kan ta bort dem, säger Sarah Jevrém.

Hon berättar om kroniska överbeläggningar inom NU-sjukvården och hur patienter vårdas i korridorer, burspråk och framför hissar.

– Det är vetenskapligt klarlagt att överbeläggningar påverkar patientsäkerheten och att vårdskadorna blir fler, samtidigt som det leder till en dålig arbetsmiljö. Det blir en ond spiral som man måste stoppa.

– Vi måste se över våra vårdflöden och hela vårdkedjans förlopp. Och då måste man låta läkare och övrig personal vara med i den processen. Nu är det inte så, man fattar beslut som vi ska genomföra, och det blir ett omöjligt uppdrag. Jag tycker att de börjar i fel ända hela tiden.

Läkartidningen har sökt områdeschefen Ulrika Tägnfors för en kommentar, men utan att lyckas. Till Sjukhusläkaren skriver hon dock att en riskbedömning har gjorts, både när det handlar om patientsäkerheten och arbetsmiljön. Hon menar också att hon inte håller med om vissa delar av brevets innehåll, men att hon tar kirurgernas oro på allvar.

– Jag tycker också att det är synd att det här brevet tar bort fokus från det utvecklingsarbete som samtidigt sker på kirurgkliniken. Detta har kliniken arbetat med under hela hösten och läkarna har aktivt bidragit med bra synpunkter och lösningar. Vi satsar bland annat på att utöka den förlängda dagvården och utvecklar det personcentrerade arbetssättet och det är positiva förändringar för patienterna, skriver Ulrika Tägnfors i en kommentar till Sjukhusläkaren.

Kommentarer (2)

 • Ta inte bort fokus, Ulrika Tägnfors!

  2015-12-19 12:04 | Ta inte "bort fokus" ifrån denna vändning genom att prata på om "utvecklingsarbete" och "positiva förändringar för patienterna", Ulrika Tägnfors!!!!!

  Marika Hedman, specialist i allmänmedicin, ej verksam inom primärvården

  Jäv: specialist i Allmänmedicin,läkare,humanist,intellektuell,polyglott

 • Men psykiatrin då?

  2015-12-19 18:48 | Vuxenpsykiatrin har också drabbats. 17 vpl mindre och färre tider för ECT (livräddande och lidandeminskande beh). Vem tar ansvar för det? Även andra klinker har drabbats av NU -sjukvårdens obalanserade ekonomi och någon gång måste någon/några fundera: Har vi en korrekt budget?! Övertygad om att ledningen tänker och funderar efter bästa förmåga men diskussionerna med professionerna innan beslutsfattande kan bli bättre. Läkargrupperna borde nog engageras mer aktivt och ffa tidigare i beslutsprocesserna. Hur man än tänker så blir vår sjukvård dyrare då nya metoder och nya läkemedel tillkommer vilket driver kostnader och vad ska vi i så fall säga att "nej detta gör vi inte/har vi inte råd med".

  Per Persson, överläkare, läkarchef och chefsöverläkare, Vuxenpsykiatri, NU

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016