Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUH9 Lakartidningen.se 2015-12-14

Klagomålsutredningen:Patientnämnderna bör få mer makt

Patientnämnderna ska bli mer självständiga och kunna ställa krav på vårdgivarna, enligt det förslag som Klagomålsutredningen lämnade i dag, måndag.

Michael Lövtrup

Som Läkartidningen tidigare rapporterat vill Klagomålsutredningen att vårdgivaren ska vara primärt ansvarig för att hantera klagomål från patienter. Förutom att det kan snabba upp hanteringen leder det enligt utredningen till att möjligheten till lärande i verksamheterna ökar.

Den som vill inkomma med klagomål ska kunna göra det direkt till vårdgivaren, men också kunna vända sig till en patientnämnd. Bakgrunden är att patienten ofta är i underläge mot vårdgivaren, vilket enligt utredningen gör att det behövs en instans som kan stötta patienterna och se till att frågor blir besvarade. Patientnämnderna föreslås få en starkare och mer oberoende ställning, där vårdgivarna blir skyldiga att bistå nämnderna i deras arbete.

Patientnämnderna föreslås dessutom få ett nytt uppdrag. Varje år, eller ännu oftare om de finner det lämpligt, ska de analysera inkomna klagomål och synpunkter och utifrån analysen uppmärksamma landstinget eller kommunen om man ser riskområden för en säker och patientcentrerad vård.

Möjligheten att som patient vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska finnas kvar, men först efter att vårdgivaren fått möjlighet att besvara klagomålet. IVO ska bara vara skyldigt att utreda ärenden av mer allvarligt slag, ärenden som innefattat tvång samt ärenden som påverkat patientens integritet eller autonomi.

Ett syfte med förslaget är att IVO ska få mer resurser till inspektionsbaserad tillsyn. Förslaget innebär enligt utredningen att 75 miljoner kommer att frigöras, vilket enligt utredningen innebär att antalet inspektioner kan närmare fyrdubblas.

Samtidigt föreslås en skärpning när det gäller skyldigheten för IVO att ta till vara patienternas perspektiv i sin tillsyn.

Utredningen föreslår även en ny formulering i Patientsäkerhetslagen när det gäller rätten för sjukvårdspersonal som är föremål för utredning att uttala sig innan beslut från IVO. Personal som utreds för att ha vidtagit »en åtgärd eller en underlåtenhet som strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten« ska ha möjlighet att uttala sig. Formuleringen innebär att det av Läkarförbundet kritiserade begreppet »kritik« tas bort.

Förslagen bör enligt utredningen träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs tidigare artiklar:

SLF positivt till att vårdgivarna tar över klagomålshanteringen

Utredning vill göra det enklare att klaga på vård

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons