Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT6I Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-04

Snabbspår för nyanlända läkare

En kortare process för nyanlända att komma in i hälso- och sjukvårdens yrken lanserades av regeringen i dag. Processen har tagits fram i dialog mellan regeringen, myndigheter, Sveriges Kommuner och landsting och Läkarförbundet med flera fackförbund.

Elisabet Ohlin

Målet är att processen ska vara »förutsägbar, rättssäker och så kort som möjligt« men med bibehållna höga patientsäkerhetskrav. Den snabbare vägen ska enligt regeringens beskrivning se ut så här:

 1. »Bättre och tidigare information om Socialstyrelsens valideringsprocess och hur den kan påbörjas.
 2. Yrkesanpassad svenskundervisning via Arbetsförmedlingen.
 3. Att lärosäten på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillhandahåller introduktionskurser inför Socialstyrelsens kunskapsprov.
 4. Bättre möjligheter att auskultera/praktisera genom handledararvode samt att fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna deltar aktivt i processen.«

Det är i punkt 4 som Läkarförbundet kommer in.

– Vi försöker bygga upp ett nätverk av kolleger runt om i landet som kan hjälpa till med att förmedla praktikplatser genom att prata med arbetsgivaren. Många arbetsgivare i dag vet inte vad som gäller och törs inte hjälpa till, säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, som var med vid regeringens presentation.

Poängen med snabbspåret blir enligt Ove Andersson att alla aktörer är beredda att samverka och att flera delprocesser kan ske parallellt i stället för efter varandra samt på fler platser i landet.

Enligt Sveriges Kommuner och landsting finns det omkring 1 200 personer som skulle kunna beröras av snabbspåret, de flesta av dem är läkare, apotekare och tandläkare. SKL lyfter fram landstingen Kalmar och Västra Götaland som förebilder när det handlar om att lotsa personer till legitimation.

– De insatser som i dag presenterats är ett viktigt och bra första steg. Vi kommer nu att arbeta med att sprida kunskapen om snabbspåret och uppmuntra våra medlemmar att använda denna möjlighet. Det är också bra att snabbspåret utlovas ekonomiskt stöd för den handledning som kommer att behövas, säger Heléne Fritzon, ordförande i förhandlingsdelegationen på SKL.

Kommentarer (5)

 • Snabbspår

  2015-12-04 19:39 | Ja detta pågår sedan februari i år på några pensionerade läkares initiativ i Halmstad , regelbundna träffar med hittills ca 15 i huvudsak syriska läkare, språkträning , medicinsk svenska ,auskultationer och rollspel - bra att det ssm blir officiell politik men oj vad trögt de centrala kvarnarna maler.

  Anders Wirfält, Leg läk, Pensionär

  Jäv:

 • INTE EN DAG FÖR TIDIGT!!

  2015-12-06 13:52 | Sverige har förlorat en hel del arbetskraft ,kunskap genom att inte ha regler och spår för ny anlända läkare/hälsosjukvårds personal i många år. Dessa är välutbildade, resurser som tillförs Sverige utan att landet betalat eller ansträngt sig för att skaffa de. Det har inte funnits väletablerade, begrundade regler för få ut dessa människor i arbetet . Många gånger har ansvaret legat på individerna själva och då har de mött på enorma svårigheter vilket gjort att de tappar entusiasmen och därmed blivit passiva människor och ibland orkar de inte ens dra sig ur träsket och blir individer i beroendeställning. Programmet kan kosta "lite grann" i början med kommer att betala sig enormt mycket på sikt. Jag kan dra mig till minnes den oreda som fanns i slutet av 80-talet när jag själv kom till Sverige som färdig specialistläkare och sattes i språkkurs undervisning (SFI) med andra människor som tom.var analfabeter, och senare skulle jag själv leta efter provtjänstgöring plats. Helt slöseri med resurser och tidskrävande. Nu vet jag att det har successivt blivit bättre men jättebra med regler och snabbspår.

  Shokoufeh Manouchehrpour, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Nyanlända läkare värnas i nordvästra Götaland.

  2015-12-06 17:05 | Nordvästra Götalans länssjukvård (Trollhättan/Uddevalla) är sedan september månad , tillsammans med arbetsförmedling och Röda Korset-volontärer med vårderfarenhet, i full gång med att söka upp nyanländ sjukvårdspersonal och erbjuder dessa mentorer , handledning i valideringsrutiner och svensk praxis liksom askultationsmöjligheter på ett flertal kliniker redan under första årets språkstudier. S.k. snabbspår med kombinerad språkundervisning och sjukhusaskultation har prövats en tid och etableras nu fr.o.m. 2016. Omfattande humankapital säkras. I sanning en win-win-aktivitet!

  Holger Svedung, ö.läk, Kvinnokliniken NÄL Trollhättan

  Jäv:

 • Patientsäkerhet och kollegial trygghet absoluta krav

  2015-12-06 22:28 | Av erfarenhet från kollegor med olika utländsk bakgrund vill jag framhäva att god kommunikationsförmåga i svenskt tal och skrift är grunden, utan den riskeras patientsäkerheten, möjligheten att bedöma den verkliga medicinska kompetensen och den trygghet och förtroende som behövs i samarbetet med andra kollegor på enheten. Glöm inte heller att språket inte är allt, det måste också finnas en utbildning i hur det svenska sjukvårdssystemet och trygghetssystemet fungerar i praktiken. Vårt icke-hierarkiska system och team-arbete är också en viktig del att acceptera och anpassa sig till. Utan alla dessa delar blir arbetstyngden snedfördelad på de kliniker där dessa nya kollegor kommer in. Man vill gärna se att de fyller upp där bristerna finns men det kan bli svårarbetat och tungt för övrig personal om individen inte har hunnit tillägna sig en bra kompetens i alla dessa delar.

  Anna-Lotta Hallbeck, Överläkare, Onkologiska kliniken, US Linköping

  Jäv:

 • Sjävklart patientsäkerhet och kollegialt teamarbete men inte byråkratiskt långsamt system

  2015-12-08 22:20 | Vad jag förstår menas inte med snabbspår att man släpps in i arbetsmarknaden utan att ha tillägnat sig språk och sociala kunskaper. Synen att dessa kollegor blir enbart som börda för kliniken eller övriga kollegor/personal är inte rättvist. Med snabbspår menas att dessa kollegor inte skall behöva spendera tid på att själva ta reda på lämpliga språk kurser, provtjänstgöring osv. Språkfärdigheter kommer inte genom att sitta och läsa på, träna osv och tenta utan en hel del genom att komma in i samhället, arbete mm. Arbetsplatserna skall vara generösa och erbjuda dessa kollegor tex. en period av bredvidgång , provtjänstgöring, mentorer osv så att de hinner komma in och anpassar sig till arbetet och inte knuffa de i tomma schema luckor. Dessa åtgärder lönar ju sig på lång sikt och då blir dessa kollegor som resurser och inte till belastning.

  Shokoufeh Manouchehrpour, Överläkare, Onkolog kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

ABC om Smärtlindring vid vaginal förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons