Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT6I Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-04

Snabbspår för nyanlända läkare

En kortare process för nyanlända att komma in i hälso- och sjukvårdens yrken lanserades av regeringen i dag. Processen har tagits fram i dialog mellan regeringen, myndigheter, Sveriges Kommuner och landsting och Läkarförbundet med flera fackförbund.

Elisabet Ohlin

Målet är att processen ska vara »förutsägbar, rättssäker och så kort som möjligt« men med bibehållna höga patientsäkerhetskrav. Den snabbare vägen ska enligt regeringens beskrivning se ut så här:

 1. »Bättre och tidigare information om Socialstyrelsens valideringsprocess och hur den kan påbörjas.
 2. Yrkesanpassad svenskundervisning via Arbetsförmedlingen.
 3. Att lärosäten på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillhandahåller introduktionskurser inför Socialstyrelsens kunskapsprov.
 4. Bättre möjligheter att auskultera/praktisera genom handledararvode samt att fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna deltar aktivt i processen.«

Det är i punkt 4 som Läkarförbundet kommer in.

– Vi försöker bygga upp ett nätverk av kolleger runt om i landet som kan hjälpa till med att förmedla praktikplatser genom att prata med arbetsgivaren. Många arbetsgivare i dag vet inte vad som gäller och törs inte hjälpa till, säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, som var med vid regeringens presentation.

Poängen med snabbspåret blir enligt Ove Andersson att alla aktörer är beredda att samverka och att flera delprocesser kan ske parallellt i stället för efter varandra samt på fler platser i landet.

Enligt Sveriges Kommuner och landsting finns det omkring 1 200 personer som skulle kunna beröras av snabbspåret, de flesta av dem är läkare, apotekare och tandläkare. SKL lyfter fram landstingen Kalmar och Västra Götaland som förebilder när det handlar om att lotsa personer till legitimation.

– De insatser som i dag presenterats är ett viktigt och bra första steg. Vi kommer nu att arbeta med att sprida kunskapen om snabbspåret och uppmuntra våra medlemmar att använda denna möjlighet. Det är också bra att snabbspåret utlovas ekonomiskt stöd för den handledning som kommer att behövas, säger Heléne Fritzon, ordförande i förhandlingsdelegationen på SKL.

Kommentarer (5)

 • Snabbspår

  2015-12-04 19:39 | Ja detta pågår sedan februari i år på några pensionerade läkares initiativ i Halmstad , regelbundna träffar med hittills ca 15 i huvudsak syriska läkare, språkträning , medicinsk svenska ,auskultationer och rollspel - bra att det ssm blir officiell politik men oj vad trögt de centrala kvarnarna maler.

  Anders Wirfält, Leg läk, Pensionär

  Jäv:

 • INTE EN DAG FÖR TIDIGT!!

  2015-12-06 13:52 | Sverige har förlorat en hel del arbetskraft ,kunskap genom att inte ha regler och spår för ny anlända läkare/hälsosjukvårds personal i många år. Dessa är välutbildade, resurser som tillförs Sverige utan att landet betalat eller ansträngt sig för att skaffa de. Det har inte funnits väletablerade, begrundade regler för få ut dessa människor i arbetet . Många gånger har ansvaret legat på individerna själva och då har de mött på enorma svårigheter vilket gjort att de tappar entusiasmen och därmed blivit passiva människor och ibland orkar de inte ens dra sig ur träsket och blir individer i beroendeställning. Programmet kan kosta "lite grann" i början med kommer att betala sig enormt mycket på sikt. Jag kan dra mig till minnes den oreda som fanns i slutet av 80-talet när jag själv kom till Sverige som färdig specialistläkare och sattes i språkkurs undervisning (SFI) med andra människor som tom.var analfabeter, och senare skulle jag själv leta efter provtjänstgöring plats. Helt slöseri med resurser och tidskrävande. Nu vet jag att det har successivt blivit bättre men jättebra med regler och snabbspår.

  Shokoufeh Manouchehrpour, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Nyanlända läkare värnas i nordvästra Götaland.

  2015-12-06 17:05 | Nordvästra Götalans länssjukvård (Trollhättan/Uddevalla) är sedan september månad , tillsammans med arbetsförmedling och Röda Korset-volontärer med vårderfarenhet, i full gång med att söka upp nyanländ sjukvårdspersonal och erbjuder dessa mentorer , handledning i valideringsrutiner och svensk praxis liksom askultationsmöjligheter på ett flertal kliniker redan under första årets språkstudier. S.k. snabbspår med kombinerad språkundervisning och sjukhusaskultation har prövats en tid och etableras nu fr.o.m. 2016. Omfattande humankapital säkras. I sanning en win-win-aktivitet!

  Holger Svedung, ö.läk, Kvinnokliniken NÄL Trollhättan

  Jäv:

 • Patientsäkerhet och kollegial trygghet absoluta krav

  2015-12-06 22:28 | Av erfarenhet från kollegor med olika utländsk bakgrund vill jag framhäva att god kommunikationsförmåga i svenskt tal och skrift är grunden, utan den riskeras patientsäkerheten, möjligheten att bedöma den verkliga medicinska kompetensen och den trygghet och förtroende som behövs i samarbetet med andra kollegor på enheten. Glöm inte heller att språket inte är allt, det måste också finnas en utbildning i hur det svenska sjukvårdssystemet och trygghetssystemet fungerar i praktiken. Vårt icke-hierarkiska system och team-arbete är också en viktig del att acceptera och anpassa sig till. Utan alla dessa delar blir arbetstyngden snedfördelad på de kliniker där dessa nya kollegor kommer in. Man vill gärna se att de fyller upp där bristerna finns men det kan bli svårarbetat och tungt för övrig personal om individen inte har hunnit tillägna sig en bra kompetens i alla dessa delar.

  Anna-Lotta Hallbeck, Överläkare, Onkologiska kliniken, US Linköping

  Jäv:

 • Sjävklart patientsäkerhet och kollegialt teamarbete men inte byråkratiskt långsamt system

  2015-12-08 22:20 | Vad jag förstår menas inte med snabbspår att man släpps in i arbetsmarknaden utan att ha tillägnat sig språk och sociala kunskaper. Synen att dessa kollegor blir enbart som börda för kliniken eller övriga kollegor/personal är inte rättvist. Med snabbspår menas att dessa kollegor inte skall behöva spendera tid på att själva ta reda på lämpliga språk kurser, provtjänstgöring osv. Språkfärdigheter kommer inte genom att sitta och läsa på, träna osv och tenta utan en hel del genom att komma in i samhället, arbete mm. Arbetsplatserna skall vara generösa och erbjuda dessa kollegor tex. en period av bredvidgång , provtjänstgöring, mentorer osv så att de hinner komma in och anpassar sig till arbetet och inte knuffa de i tomma schema luckor. Dessa åtgärder lönar ju sig på lång sikt och då blir dessa kollegor som resurser och inte till belastning.

  Shokoufeh Manouchehrpour, Överläkare, Onkolog kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016