Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT6I Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-04

Snabbspår för nyanlända läkare

En kortare process för nyanlända att komma in i hälso- och sjukvårdens yrken lanserades av regeringen i dag. Processen har tagits fram i dialog mellan regeringen, myndigheter, Sveriges Kommuner och landsting och Läkarförbundet med flera fackförbund.

Elisabet Ohlin

Målet är att processen ska vara »förutsägbar, rättssäker och så kort som möjligt« men med bibehållna höga patientsäkerhetskrav. Den snabbare vägen ska enligt regeringens beskrivning se ut så här:

 1. »Bättre och tidigare information om Socialstyrelsens valideringsprocess och hur den kan påbörjas.
 2. Yrkesanpassad svenskundervisning via Arbetsförmedlingen.
 3. Att lärosäten på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillhandahåller introduktionskurser inför Socialstyrelsens kunskapsprov.
 4. Bättre möjligheter att auskultera/praktisera genom handledararvode samt att fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna deltar aktivt i processen.«

Det är i punkt 4 som Läkarförbundet kommer in.

– Vi försöker bygga upp ett nätverk av kolleger runt om i landet som kan hjälpa till med att förmedla praktikplatser genom att prata med arbetsgivaren. Många arbetsgivare i dag vet inte vad som gäller och törs inte hjälpa till, säger Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, som var med vid regeringens presentation.

Poängen med snabbspåret blir enligt Ove Andersson att alla aktörer är beredda att samverka och att flera delprocesser kan ske parallellt i stället för efter varandra samt på fler platser i landet.

Enligt Sveriges Kommuner och landsting finns det omkring 1 200 personer som skulle kunna beröras av snabbspåret, de flesta av dem är läkare, apotekare och tandläkare. SKL lyfter fram landstingen Kalmar och Västra Götaland som förebilder när det handlar om att lotsa personer till legitimation.

– De insatser som i dag presenterats är ett viktigt och bra första steg. Vi kommer nu att arbeta med att sprida kunskapen om snabbspåret och uppmuntra våra medlemmar att använda denna möjlighet. Det är också bra att snabbspåret utlovas ekonomiskt stöd för den handledning som kommer att behövas, säger Heléne Fritzon, ordförande i förhandlingsdelegationen på SKL.

Kommentarer (5)

 • Snabbspår

  2015-12-04 19:39 | Ja detta pågår sedan februari i år på några pensionerade läkares initiativ i Halmstad , regelbundna träffar med hittills ca 15 i huvudsak syriska läkare, språkträning , medicinsk svenska ,auskultationer och rollspel - bra att det ssm blir officiell politik men oj vad trögt de centrala kvarnarna maler.

  Anders Wirfält, Leg läk, Pensionär

  Jäv:

 • INTE EN DAG FÖR TIDIGT!!

  2015-12-06 13:52 | Sverige har förlorat en hel del arbetskraft ,kunskap genom att inte ha regler och spår för ny anlända läkare/hälsosjukvårds personal i många år. Dessa är välutbildade, resurser som tillförs Sverige utan att landet betalat eller ansträngt sig för att skaffa de. Det har inte funnits väletablerade, begrundade regler för få ut dessa människor i arbetet . Många gånger har ansvaret legat på individerna själva och då har de mött på enorma svårigheter vilket gjort att de tappar entusiasmen och därmed blivit passiva människor och ibland orkar de inte ens dra sig ur träsket och blir individer i beroendeställning. Programmet kan kosta "lite grann" i början med kommer att betala sig enormt mycket på sikt. Jag kan dra mig till minnes den oreda som fanns i slutet av 80-talet när jag själv kom till Sverige som färdig specialistläkare och sattes i språkkurs undervisning (SFI) med andra människor som tom.var analfabeter, och senare skulle jag själv leta efter provtjänstgöring plats. Helt slöseri med resurser och tidskrävande. Nu vet jag att det har successivt blivit bättre men jättebra med regler och snabbspår.

  Shokoufeh Manouchehrpour, Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

 • Nyanlända läkare värnas i nordvästra Götaland.

  2015-12-06 17:05 | Nordvästra Götalans länssjukvård (Trollhättan/Uddevalla) är sedan september månad , tillsammans med arbetsförmedling och Röda Korset-volontärer med vårderfarenhet, i full gång med att söka upp nyanländ sjukvårdspersonal och erbjuder dessa mentorer , handledning i valideringsrutiner och svensk praxis liksom askultationsmöjligheter på ett flertal kliniker redan under första årets språkstudier. S.k. snabbspår med kombinerad språkundervisning och sjukhusaskultation har prövats en tid och etableras nu fr.o.m. 2016. Omfattande humankapital säkras. I sanning en win-win-aktivitet!

  Holger Svedung, ö.läk, Kvinnokliniken NÄL Trollhättan

  Jäv:

 • Patientsäkerhet och kollegial trygghet absoluta krav

  2015-12-06 22:28 | Av erfarenhet från kollegor med olika utländsk bakgrund vill jag framhäva att god kommunikationsförmåga i svenskt tal och skrift är grunden, utan den riskeras patientsäkerheten, möjligheten att bedöma den verkliga medicinska kompetensen och den trygghet och förtroende som behövs i samarbetet med andra kollegor på enheten. Glöm inte heller att språket inte är allt, det måste också finnas en utbildning i hur det svenska sjukvårdssystemet och trygghetssystemet fungerar i praktiken. Vårt icke-hierarkiska system och team-arbete är också en viktig del att acceptera och anpassa sig till. Utan alla dessa delar blir arbetstyngden snedfördelad på de kliniker där dessa nya kollegor kommer in. Man vill gärna se att de fyller upp där bristerna finns men det kan bli svårarbetat och tungt för övrig personal om individen inte har hunnit tillägna sig en bra kompetens i alla dessa delar.

  Anna-Lotta Hallbeck, Överläkare, Onkologiska kliniken, US Linköping

  Jäv:

 • Sjävklart patientsäkerhet och kollegialt teamarbete men inte byråkratiskt långsamt system

  2015-12-08 22:20 | Vad jag förstår menas inte med snabbspår att man släpps in i arbetsmarknaden utan att ha tillägnat sig språk och sociala kunskaper. Synen att dessa kollegor blir enbart som börda för kliniken eller övriga kollegor/personal är inte rättvist. Med snabbspår menas att dessa kollegor inte skall behöva spendera tid på att själva ta reda på lämpliga språk kurser, provtjänstgöring osv. Språkfärdigheter kommer inte genom att sitta och läsa på, träna osv och tenta utan en hel del genom att komma in i samhället, arbete mm. Arbetsplatserna skall vara generösa och erbjuda dessa kollegor tex. en period av bredvidgång , provtjänstgöring, mentorer osv så att de hinner komma in och anpassar sig till arbetet och inte knuffa de i tomma schema luckor. Dessa åtgärder lönar ju sig på lång sikt och då blir dessa kollegor som resurser och inte till belastning.

  Shokoufeh Manouchehrpour, Överläkare, Onkolog kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons