Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUHL Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-11

Socialstyrelsen: Tusentals hjärtsviktspatienter underbehandlas

Efterlevnaden av de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård ökar, men fortfarande underbehandlas tusentals patienter med kronisk hjärtsvikt, visar en utvärdering från Socialstyrelsen.

Michael Lövtrup

Socialstyrelsen har undersökt hur pass väl landstingen följer de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård, som lanserades i en ny version i oktober i år. Slutsatsen är att det akuta omhändertagandet håller hög klass – bland annat tack vare att den svenska vården varit tidig med att införa ballongvidgning vid hjärtinfarkt – men att det finns mycket kvar att göra när det gäller eftervården.

Ett exempel är att runt 8 000 fler patienter med kronisk hjärtsvikt borde få så kallad basbehandling med två olika läkemedel, för att minska risken för onödig sjukhusvård, hjärtinfarkt och för tidig död. Bara tre landsting, Västerbotten, Gotland och Örebro, når målnivån om att ge minst 65 procent av hjärtsviktspatienterna basbehandling.

Även när det gäller behandling med sviktpacemaker är de regionala skillnaderna stora. Tre gånger så stor andel av hjärtsviktspatienterna får pacemaker i Västerbotten som i Värmland.

När det gäller sviktpacemaker finns det också ett stort könsmässigt gap; fyra gånger så många män som kvinnor får pacemaker. En annan behandling där skillnaden är stor mellan könen är implanterbar defibrillator vid hjärtrytmrubbningar, vilket tre gånger fler män än kvinnor får.

Socioekonomisk variation finns i synnerhet när det gäller sekundärprevention. Ju högre utbildning desto högre andel av patienterna deltar i fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering sex till tio veckor efter hjärtinfarkt.

Ett nedslående resultat är enligt Socialstyrelsen att så många som 45 procent av de patienter som drabbas av hjärtinfarkt och röker fortsätter att röka efter ett år. 

Kommentarer (1)

  • Kivnnor drar större nytta av sviktpacemaker än män men får inte behandlingen

    2015-12-11 16:36 | Även om underbehandling med sviktpacemaker är ett nationellt och internationellt problem är kvinnor särskilt eftersatta. Det är anmärkningsvärt då kvinnor har större nytta av behandlingen än män enligt meta-analyser (FDA i Jama Int Med 2014) och Woods (OpenHeart 2015). Att nå behandlingsrekommendationerna är en av målsättningarna i det i Stockholm pågående 4D hjärsviktsprojektet initierat av SLL och KI. Även det pågående CRT Survey II i Europas länder syftar till nationell och internationell benchmarking av användandet och kvalitet vid CRT behadling.

    Cecilia Linde, Professor, Karolinska

    Jäv: har varit prinicipal investigator i studier av sviktpacemakern (REVERSE, MIRACLE EF. Co prinicipal investigator i CRT Survey II initierat av ESC och EHRA

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016