Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUHL Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-11

Socialstyrelsen: Tusentals hjärtsviktspatienter underbehandlas

Efterlevnaden av de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård ökar, men fortfarande underbehandlas tusentals patienter med kronisk hjärtsvikt, visar en utvärdering från Socialstyrelsen.

Michael Lövtrup

Socialstyrelsen har undersökt hur pass väl landstingen följer de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård, som lanserades i en ny version i oktober i år. Slutsatsen är att det akuta omhändertagandet håller hög klass – bland annat tack vare att den svenska vården varit tidig med att införa ballongvidgning vid hjärtinfarkt – men att det finns mycket kvar att göra när det gäller eftervården.

Ett exempel är att runt 8 000 fler patienter med kronisk hjärtsvikt borde få så kallad basbehandling med två olika läkemedel, för att minska risken för onödig sjukhusvård, hjärtinfarkt och för tidig död. Bara tre landsting, Västerbotten, Gotland och Örebro, når målnivån om att ge minst 65 procent av hjärtsviktspatienterna basbehandling.

Även när det gäller behandling med sviktpacemaker är de regionala skillnaderna stora. Tre gånger så stor andel av hjärtsviktspatienterna får pacemaker i Västerbotten som i Värmland.

När det gäller sviktpacemaker finns det också ett stort könsmässigt gap; fyra gånger så många män som kvinnor får pacemaker. En annan behandling där skillnaden är stor mellan könen är implanterbar defibrillator vid hjärtrytmrubbningar, vilket tre gånger fler män än kvinnor får.

Socioekonomisk variation finns i synnerhet när det gäller sekundärprevention. Ju högre utbildning desto högre andel av patienterna deltar i fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering sex till tio veckor efter hjärtinfarkt.

Ett nedslående resultat är enligt Socialstyrelsen att så många som 45 procent av de patienter som drabbas av hjärtinfarkt och röker fortsätter att röka efter ett år. 

Kommentarer (1)

  • Kivnnor drar större nytta av sviktpacemaker än män men får inte behandlingen

    2015-12-11 16:36 | Även om underbehandling med sviktpacemaker är ett nationellt och internationellt problem är kvinnor särskilt eftersatta. Det är anmärkningsvärt då kvinnor har större nytta av behandlingen än män enligt meta-analyser (FDA i Jama Int Med 2014) och Woods (OpenHeart 2015). Att nå behandlingsrekommendationerna är en av målsättningarna i det i Stockholm pågående 4D hjärsviktsprojektet initierat av SLL och KI. Även det pågående CRT Survey II i Europas länder syftar till nationell och internationell benchmarking av användandet och kvalitet vid CRT behadling.

    Cecilia Linde, Professor, Karolinska

    Jäv: har varit prinicipal investigator i studier av sviktpacemakern (REVERSE, MIRACLE EF. Co prinicipal investigator i CRT Survey II initierat av ESC och EHRA

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons