Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUHL Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-12-11

Socialstyrelsen: Tusentals hjärtsviktspatienter underbehandlas

Efterlevnaden av de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård ökar, men fortfarande underbehandlas tusentals patienter med kronisk hjärtsvikt, visar en utvärdering från Socialstyrelsen.

Michael Lövtrup

Socialstyrelsen har undersökt hur pass väl landstingen följer de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård, som lanserades i en ny version i oktober i år. Slutsatsen är att det akuta omhändertagandet håller hög klass – bland annat tack vare att den svenska vården varit tidig med att införa ballongvidgning vid hjärtinfarkt – men att det finns mycket kvar att göra när det gäller eftervården.

Ett exempel är att runt 8 000 fler patienter med kronisk hjärtsvikt borde få så kallad basbehandling med två olika läkemedel, för att minska risken för onödig sjukhusvård, hjärtinfarkt och för tidig död. Bara tre landsting, Västerbotten, Gotland och Örebro, når målnivån om att ge minst 65 procent av hjärtsviktspatienterna basbehandling.

Även när det gäller behandling med sviktpacemaker är de regionala skillnaderna stora. Tre gånger så stor andel av hjärtsviktspatienterna får pacemaker i Västerbotten som i Värmland.

När det gäller sviktpacemaker finns det också ett stort könsmässigt gap; fyra gånger så många män som kvinnor får pacemaker. En annan behandling där skillnaden är stor mellan könen är implanterbar defibrillator vid hjärtrytmrubbningar, vilket tre gånger fler män än kvinnor får.

Socioekonomisk variation finns i synnerhet när det gäller sekundärprevention. Ju högre utbildning desto högre andel av patienterna deltar i fysisk träning inom specialiserad hjärtrehabilitering sex till tio veckor efter hjärtinfarkt.

Ett nedslående resultat är enligt Socialstyrelsen att så många som 45 procent av de patienter som drabbas av hjärtinfarkt och röker fortsätter att röka efter ett år. 

Kommentarer (1)

  • Kivnnor drar större nytta av sviktpacemaker än män men får inte behandlingen

    2015-12-11 16:36 | Även om underbehandling med sviktpacemaker är ett nationellt och internationellt problem är kvinnor särskilt eftersatta. Det är anmärkningsvärt då kvinnor har större nytta av behandlingen än män enligt meta-analyser (FDA i Jama Int Med 2014) och Woods (OpenHeart 2015). Att nå behandlingsrekommendationerna är en av målsättningarna i det i Stockholm pågående 4D hjärsviktsprojektet initierat av SLL och KI. Även det pågående CRT Survey II i Europas länder syftar till nationell och internationell benchmarking av användandet och kvalitet vid CRT behadling.

    Cecilia Linde, Professor, Karolinska

    Jäv: har varit prinicipal investigator i studier av sviktpacemakern (REVERSE, MIRACLE EF. Co prinicipal investigator i CRT Survey II initierat av ESC och EHRA

Kommentera

Kommentera
bild

Alvedon har orsakat svår-behandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. () 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas – se över tillämpning av lagen LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons