Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCX Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-13

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student

Karolinska institutet ville stänga av en läkarstudent som dömts för barnpornografibrott, men enligt Högskolans avskiljandenämnd var brottsligheten inte tillräckligt allvarlig.

Elisabet Ohlin

En manlig läkarstudent dömdes i somras tillsammans med en blivande psykolog för barnpornografibrott för att ha skildrat en 11 år yngre, då 17-årig, flicka i pornografiska bilder och filmer. Flickan ska ha varit i ett utsatt läge på grund av tidigare trauma. Läkarstudenten dömdes till villkorlig dom och 60 dagsböter. 

Rektor för Karolinska institutet, KI, begärde hos Högskolans avskiljandenämnd att studenten skulle stängas av från utbildningen. KI anförde att brottet var av sådan art att det är att anse som allvarligt och att läkarstudenten genom sitt handlande »uppvisat sådana brister i sitt omdöme att det enligt KI finns en påtaglig risk för att han kan komma att skada annan person« under den kliniska delen av utbildningen.

Allvarlig brottslighet som kan innebära påtaglig risk för att annan person skadas är laglig grund för avskiljande. Men Högskolans avskiljandenämnd avslog i december KI:s anmälan med motiveringen att brottet inte var av tillräckligt allvarlig art och motiverar det med att det enligt förarbetena till bestämmelsen om avskiljande ska röra sig om våldsbrott eller narkotikabrott som lett till, eller som i normalfallet ska leda till, fängelse på minst ett år. 

Straffet för barnpornografibrott är fängelse upp till två år, men om brottet är ringa ska det ge böter eller fängelse i högst sex månader. Studentens brott bedömdes inte som ringa, men tingsrätten ansåg med hänsyn till brottets art ändå inte att fängelse behövde väljas som påföljd utan att det räckte med villkorlig dom och böter.

Kommentarer (2)

 • Inte så farligt med barnporr...

  2016-01-14 19:30 | Mycket allvarligt brott. Undrar vad det skickar ut för signaler till samhället. Inte så farligt med barnporr...hemskt upprörande.

  Sara Hadji, Läkare, Stockholm

  Jäv: Arbetar som läkare på BUP och träffar utsatta barn dagligen

 • Trist, oroande, löjligt beslut..

  2016-01-15 20:45 | Ska denna student utbilda sig för att bli barnläkare eller familjeläkare?!? Kanske spelar detta inte så stor roll för de som har tagit beslutet att lämna denna student bli en läkare. Det verkar vara helt ok för de att deras barn ska träffa en sån läkare. DET ÄR INTE OK FÖR MIG!

  Cristian Tirteata , Familjläkare, Skåne

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons