Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWWM Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-29

Forskargrupp i oredlighetsärendet i Linköping riskerar att få kritik

Forskare vid Linköpings universitet som utvecklar syntetiska hornhinnor riskerar kritik sedan en oberoende expertgrupp har hittat brister.

Michael Lövtrup

Som Läkartidningen rapporterat fick Linköpings universitet förra våren en anonym anmälan om forskningsfusk riktat mot en forskare i regenerativ medicin. Enligt anmälan ska försök med transplantationer av syntetisk hornhinna ha gjorts på människor utan föregående tester på djur. Dokumentation ska också ha varit bristande och materialet inte avsett för humant bruk. Man ska ha valt att utföra operationerna i länder där etikkraven är mindre stränga för att snabbare kunna visa resultat och söka nya anslag.

Efter anmälan tillsatte dekanus vid medicinska fakulteten en oberoende expertgrupp bestående av professorer från Karolinska institutet och Umeå universitet. Gruppen riktar nu i ett yttrande kritik på ett antal punkter. Bland annat har materialet flera gånger under projektets gång ändrats utan att detta har anmälts till Läkemedelsverket, vilket strider mot regelverket.

– Utredningen visar att det skulle kunna finnas grund för att rikta kritik mot forskargruppens agerande, säger Johan D Söderholm, dekanus för medicinska fakulteten i ett uttalande.

Den utpekade forskaren tillbakavisar kritiken och anser att yttrandet är otydligt och inte tagit hänsyn till allt utredningsmaterial. Forskaren påpekar också att etiknämnden i Ukraina, där operationerna gjordes, hade godkänt studien.

Eftersom en ny anmälan med nytt material inkommit den senaste veckan har expertgruppen fått i uppdrag att komplettera sin utredning. Beslut i ärendet väntas vid medicinska fakultetens nästa styrelsemöte den 3 mars. Det slutgiltiga beslutet i oredlighetsfrågan fattas i vanlig ordning av universitetets rektor.

Läs tidigare artikel:

Transplantationer av syntetiska organ utreds även i Linköping

Läs även:

Alla artiklar om »Oredlighetsärendet på KI«

Kommentarer (1)

  • Toppen på ett isberg?

    2016-01-29 15:46 | 2 fall där uppenbara likheter kan påvisas, det i Linköping och på KI. Risbergs kommentar otroligt rak och klar! Vilken tur att det finns folk som ser kejsarens nakenhet. Och heder åt journalisten som gjorde detta utomordentliga reportage, som borde resultera i högsta beröm.

    Bo Sonden, Leg läk, Pensionär

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons