Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWE4 Lakartidningen.se 2016-01-18

Fortsatt få besök för jourläkarbilar

Stockholms läns landsting betalar miljoner för jourläkarbilar som inte används i den utsträckning det var tänkt. Nu vill man finna en ny organisation för verksamheten.

Anna Sofia Dahl

2013 slöt Stockholms läns landsting ett treårigt avtal med vårdföretaget Curera om driften av jourläkarbilar i landstinget. 6 000 hembesök beräknades per år, och för det betalar landstinget nästan 24 miljoner kronor årligen. Hittills har antalet hembesök dock aldrig varit i närheten av den nivån – 2014 uppgick de till 2 300 och förra året till 3 500.

Då frågan tidigare uppmärksammats i andra medier har Peter Lundqvist, chef för landstingets enhet för allmänmedicin, sagt att man ska jobba vidare för att öka besöksvolymen. Men de åtgärderna har inte nått hela vägen fram.

– Besöksökningen förra året är ett resultat av det arbete som gjorts, men vi är inte nöjda än. Vi tror att det kan bli mycket bättre, säger han till Läkartidningen.

Analyser om varför man fortfarande inte kommer upp till den planerade besöksnivån har visat på två huvudorsaker – många av de samtal som avropas från sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen kan jourläkarbilarna hantera genom medicinsk konsultation per telefon, och samarbetet med SOS Alarm har inte fungerat som det var tänkt från början.

­– Tanken var att de här jourläkarbilarna skulle avropas från ambulansverksamheten när de såg att patienten inte behövde åka från hemmet till en akutmottagning. De skulle då ringa till jourläkarbilarna så att de kunde ta över, säger Peter Lundqvist.

I den ursprungliga kalkylen hade man räknat med att drygt 3 000 hembesök per år skulle vara av just den karaktären. I dag ligger siffran på 30 besök i månaden, det vill säga drygt en tiondel av ursprungsplanen. 

– Det har varit trögt att få de rutiner som vi tagit fram att fungera, och det måste vi jobba vidare med under det här året, säger Peter Lundqvist.

Trots att jourläkarbilsverksamheten inte nått upp till de nivåer som man hoppats på, har det nuvarande avtalet förlängts med ett år. Enligt Peter Lundqvist handlar det om att man behöver tid för att skapa någonting nytt.

– Vi ser att den organisation av jourläkarbilsverksamheten som vi har i dag kan bli betydligt bättre. Vi jobbar just nu med att ta fram ett förslag till en ny organisation där verksamheten utnyttjas på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vilka förändringar det handlar om vill han dock ännu inte avslöja, men förhoppningen är att den nya organisationen ska kunna ta vid runt halvårsskiftet 2017 då det nuvarande avtalet går ut.

– Det tar ett tag att förbereda och införa en sån organisation, och då har vi förlängt avtalet för att kunna göra det under ordnade former. Det är trots allt väldigt viktigt att vi har den här verksamheten, det är ju den jourverksamhet vi har och den är ett absolut måste.

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons