Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWE4 Lakartidningen.se 2016-01-18

Fortsatt få besök för jourläkarbilar

Stockholms läns landsting betalar miljoner för jourläkarbilar som inte används i den utsträckning det var tänkt. Nu vill man finna en ny organisation för verksamheten.

Anna Sofia Dahl

2013 slöt Stockholms läns landsting ett treårigt avtal med vårdföretaget Curera om driften av jourläkarbilar i landstinget. 6 000 hembesök beräknades per år, och för det betalar landstinget nästan 24 miljoner kronor årligen. Hittills har antalet hembesök dock aldrig varit i närheten av den nivån – 2014 uppgick de till 2 300 och förra året till 3 500.

Då frågan tidigare uppmärksammats i andra medier har Peter Lundqvist, chef för landstingets enhet för allmänmedicin, sagt att man ska jobba vidare för att öka besöksvolymen. Men de åtgärderna har inte nått hela vägen fram.

– Besöksökningen förra året är ett resultat av det arbete som gjorts, men vi är inte nöjda än. Vi tror att det kan bli mycket bättre, säger han till Läkartidningen.

Analyser om varför man fortfarande inte kommer upp till den planerade besöksnivån har visat på två huvudorsaker – många av de samtal som avropas från sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen kan jourläkarbilarna hantera genom medicinsk konsultation per telefon, och samarbetet med SOS Alarm har inte fungerat som det var tänkt från början.

­– Tanken var att de här jourläkarbilarna skulle avropas från ambulansverksamheten när de såg att patienten inte behövde åka från hemmet till en akutmottagning. De skulle då ringa till jourläkarbilarna så att de kunde ta över, säger Peter Lundqvist.

I den ursprungliga kalkylen hade man räknat med att drygt 3 000 hembesök per år skulle vara av just den karaktären. I dag ligger siffran på 30 besök i månaden, det vill säga drygt en tiondel av ursprungsplanen. 

– Det har varit trögt att få de rutiner som vi tagit fram att fungera, och det måste vi jobba vidare med under det här året, säger Peter Lundqvist.

Trots att jourläkarbilsverksamheten inte nått upp till de nivåer som man hoppats på, har det nuvarande avtalet förlängts med ett år. Enligt Peter Lundqvist handlar det om att man behöver tid för att skapa någonting nytt.

– Vi ser att den organisation av jourläkarbilsverksamheten som vi har i dag kan bli betydligt bättre. Vi jobbar just nu med att ta fram ett förslag till en ny organisation där verksamheten utnyttjas på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vilka förändringar det handlar om vill han dock ännu inte avslöja, men förhoppningen är att den nya organisationen ska kunna ta vid runt halvårsskiftet 2017 då det nuvarande avtalet går ut.

– Det tar ett tag att förbereda och införa en sån organisation, och då har vi förlängt avtalet för att kunna göra det under ordnade former. Det är trots allt väldigt viktigt att vi har den här verksamheten, det är ju den jourverksamhet vi har och den är ett absolut måste.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons