Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWE4 Lakartidningen.se 2016-01-18

Fortsatt få besök för jourläkarbilar

Stockholms läns landsting betalar miljoner för jourläkarbilar som inte används i den utsträckning det var tänkt. Nu vill man finna en ny organisation för verksamheten.

Anna Sofia Dahl

2013 slöt Stockholms läns landsting ett treårigt avtal med vårdföretaget Curera om driften av jourläkarbilar i landstinget. 6 000 hembesök beräknades per år, och för det betalar landstinget nästan 24 miljoner kronor årligen. Hittills har antalet hembesök dock aldrig varit i närheten av den nivån – 2014 uppgick de till 2 300 och förra året till 3 500.

Då frågan tidigare uppmärksammats i andra medier har Peter Lundqvist, chef för landstingets enhet för allmänmedicin, sagt att man ska jobba vidare för att öka besöksvolymen. Men de åtgärderna har inte nått hela vägen fram.

– Besöksökningen förra året är ett resultat av det arbete som gjorts, men vi är inte nöjda än. Vi tror att det kan bli mycket bättre, säger han till Läkartidningen.

Analyser om varför man fortfarande inte kommer upp till den planerade besöksnivån har visat på två huvudorsaker – många av de samtal som avropas från sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen kan jourläkarbilarna hantera genom medicinsk konsultation per telefon, och samarbetet med SOS Alarm har inte fungerat som det var tänkt från början.

­– Tanken var att de här jourläkarbilarna skulle avropas från ambulansverksamheten när de såg att patienten inte behövde åka från hemmet till en akutmottagning. De skulle då ringa till jourläkarbilarna så att de kunde ta över, säger Peter Lundqvist.

I den ursprungliga kalkylen hade man räknat med att drygt 3 000 hembesök per år skulle vara av just den karaktären. I dag ligger siffran på 30 besök i månaden, det vill säga drygt en tiondel av ursprungsplanen. 

– Det har varit trögt att få de rutiner som vi tagit fram att fungera, och det måste vi jobba vidare med under det här året, säger Peter Lundqvist.

Trots att jourläkarbilsverksamheten inte nått upp till de nivåer som man hoppats på, har det nuvarande avtalet förlängts med ett år. Enligt Peter Lundqvist handlar det om att man behöver tid för att skapa någonting nytt.

– Vi ser att den organisation av jourläkarbilsverksamheten som vi har i dag kan bli betydligt bättre. Vi jobbar just nu med att ta fram ett förslag till en ny organisation där verksamheten utnyttjas på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vilka förändringar det handlar om vill han dock ännu inte avslöja, men förhoppningen är att den nya organisationen ska kunna ta vid runt halvårsskiftet 2017 då det nuvarande avtalet går ut.

– Det tar ett tag att förbereda och införa en sån organisation, och då har vi förlängt avtalet för att kunna göra det under ordnade former. Det är trots allt väldigt viktigt att vi har den här verksamheten, det är ju den jourverksamhet vi har och den är ett absolut måste.

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons