Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWE4 Lakartidningen.se 2016-01-18

Fortsatt få besök för jourläkarbilar

Stockholms läns landsting betalar miljoner för jourläkarbilar som inte används i den utsträckning det var tänkt. Nu vill man finna en ny organisation för verksamheten.

Anna Sofia Dahl

2013 slöt Stockholms läns landsting ett treårigt avtal med vårdföretaget Curera om driften av jourläkarbilar i landstinget. 6 000 hembesök beräknades per år, och för det betalar landstinget nästan 24 miljoner kronor årligen. Hittills har antalet hembesök dock aldrig varit i närheten av den nivån – 2014 uppgick de till 2 300 och förra året till 3 500.

Då frågan tidigare uppmärksammats i andra medier har Peter Lundqvist, chef för landstingets enhet för allmänmedicin, sagt att man ska jobba vidare för att öka besöksvolymen. Men de åtgärderna har inte nått hela vägen fram.

– Besöksökningen förra året är ett resultat av det arbete som gjorts, men vi är inte nöjda än. Vi tror att det kan bli mycket bättre, säger han till Läkartidningen.

Analyser om varför man fortfarande inte kommer upp till den planerade besöksnivån har visat på två huvudorsaker – många av de samtal som avropas från sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen kan jourläkarbilarna hantera genom medicinsk konsultation per telefon, och samarbetet med SOS Alarm har inte fungerat som det var tänkt från början.

­– Tanken var att de här jourläkarbilarna skulle avropas från ambulansverksamheten när de såg att patienten inte behövde åka från hemmet till en akutmottagning. De skulle då ringa till jourläkarbilarna så att de kunde ta över, säger Peter Lundqvist.

I den ursprungliga kalkylen hade man räknat med att drygt 3 000 hembesök per år skulle vara av just den karaktären. I dag ligger siffran på 30 besök i månaden, det vill säga drygt en tiondel av ursprungsplanen. 

– Det har varit trögt att få de rutiner som vi tagit fram att fungera, och det måste vi jobba vidare med under det här året, säger Peter Lundqvist.

Trots att jourläkarbilsverksamheten inte nått upp till de nivåer som man hoppats på, har det nuvarande avtalet förlängts med ett år. Enligt Peter Lundqvist handlar det om att man behöver tid för att skapa någonting nytt.

– Vi ser att den organisation av jourläkarbilsverksamheten som vi har i dag kan bli betydligt bättre. Vi jobbar just nu med att ta fram ett förslag till en ny organisation där verksamheten utnyttjas på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vilka förändringar det handlar om vill han dock ännu inte avslöja, men förhoppningen är att den nya organisationen ska kunna ta vid runt halvårsskiftet 2017 då det nuvarande avtalet går ut.

– Det tar ett tag att förbereda och införa en sån organisation, och då har vi förlängt avtalet för att kunna göra det under ordnade former. Det är trots allt väldigt viktigt att vi har den här verksamheten, det är ju den jourverksamhet vi har och den är ett absolut måste.

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016