Läkarförbundet har ända sedan millennieskiftet upplevt en positiv utveckling av sitt medlemstal. Men just 2015 var även sett till det ett ovanligt bra år. 2013 och 2014 ökade Läkarförbundet med två procent per år, medan ökningen alltså var dubbelt så stor i fjol. Den 1 januari 2016 hade förbundet 48 484 medlemmar.

En trend de senaste åren – som till stor del tros ha demografiska orsaker – har varit att pensionärerna ökat snabbare än studenterna och de yrkesverksamma. Även 2015 ökade de yrkesverksamma i en långsammare takt än pensionärerna (2 respektive 5 procent). Men snabbast ökade under 2015 studerandemedlemmarna, som blev hela 12 procent eller 824 personer fler.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker att siffrorna är väldigt glädjande.

– Vi har gjort extra insatser mot studenter förra året, och det är det som har gett resultat. Bland annat har MSF jobbat aktivt i sina led på varje studieort och haft möten och ordnat andra insatser. Själv var jag med på MSF Utlands möte under hösten.

Fotnot: MSF, Medicine studerandes förbund, har nyligen bytt namn till Sveriges läkarförbund student.