Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPA Lakartidningen.se 2016-01-25

Heidi Stensmyren: »Läkare måste kunna välja att inte spelas in«

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker att det är olyckligt om det sprids en uppfattning att läkare inte får neka till att läkarbesök spelas in.

Michael Lövtrup

I ett beslut har Justitieombudsmannen, JO, kritiserat en läkare som inte ville låta en patient spela in sitt läkarbesök. Läkaren hävdade att det inte var tillåtet att spela in och vägrade fortsätta samtalet.

JO anser att utgångspunkten bör vara att det ska vara tillåtet att spela in, dock inte filma, sitt eget läkarbesök om det inte finns skäl som talar mot det. Sådana skäl kan vara om samtalet rör känsliga uppgifter om tredje part eller om det är tänkt att användas »provokativt eller på ett för tjänstemannen förlöjligande sätt«. I det aktuella fallet gjordes dock ingen bedömning av omständigheterna innan läkaren förbjöd inspelningen, vilket alltså JO kritiserar.

Läkarförbundet antog 2013 en policy för inspelning och fotografering vid läkarbesök. I policyn, som inte gör någon skillnad mellan ljud- och bildupptagning, konstateras att om en läkare uppfattar en önskan om att dokumentera vården som ett uttryck för misstro kan det påverka läkar–patientrelation negativt. Samtidigt betonar man att viljan att dokumentera oftast inte bygger på brist på tillit utan på att man exempelvis vill föreviga viktiga familjehändelser eller få ett stöd för minnet.

När det gäller rätten för personalen att säga nej till att spelas in är policyn inte glasklar, men utgångspunkten bör enligt den vara att personalen i förväg ska samtycka.

Till Läkartidningen säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren att en läkare måste kunna avgöra om hen vill delta i ett inspelat eller fotograferat samtal.

– Det finns ingen allmän skyldighet att delta i ett samtal som spelas in, det slår ju JO fast, säger Heidi Stensmyren, som tycker att en central fråga är vad inspelningen ska användas till.

– Ska det användas för att påverka utfallet av en bedömning, för att påverka tjänstemannen eller för egen dokumentation?

Men det är ju det JO kritiserar läkaren för, att han sa blankt nej till inspelning utan att göra någon bedömning av huruvida det fanns något som talade mot i just det här fallet. I stället hänvisar han allmänt till sin personliga integritet.

– Jag tänker att det är rimligt att en läkare kan göra det ställningstagandet, att med hänsyn till min personliga integritet önskar jag inte delta i ett inspelat samtal.

Så när JO säger att utgångspunkten bör vara att det ska vara OK om det inte finns särskilda skäl att säga nej, då håller du alltså inte med?

– Man kan alltid som individ göra bedömningen att man inte ska vara med, ja.

Kan det inte gynna delaktighet och självbestämmande att kunna få dokumentera vad som sas? Det kan ju vara kort tid och mycket som ska avhandlas, och det är väldigt lätt att glömma ett och annat.

– Ja, och då är ett förbud åt något håll svårt, utan individen som ska spelas in måste kunna välja beroende på situationen.

Kan man dra en parallell till nätjournalerna, som också innebär att patienter får mer tillgång till information? Det har ju varit motstånd från läkare även där. Kan det inte tolkas som ett motstånd mot att makt förskjuts från läkare till patienter?

– Nej, det tror jag inte. Vi läkare jobbar ju väldigt aktivt för att patienter ska vara välinformerade och det här är instrument som kan underlätta för informationen. Men alltid när nya riktlinjer utformas får man också fråga sig »var hamnar integriteten i det här?«.

Heidi Stensmyren tycker att det är olyckligt om det uppfattas som att man i det aktuella fallet brutit mot en regel om att man inte ska hindra inspelning, när läkaren kanske gjort en individuell bedömning.

– Det är olyckligt om det kan leda till en väldigt polariserad debatt, för det här är faktiskt en debatt som vi behöver ha.

Läs tidigare artikel:

JO kritiserar läkare för inspelningsförbud

Kommentarer (7)

 • Rätt att spela in

  2016-01-25 17:28 | Har man inte rätt att spela in samtal där man själv ingår?

  Sigvard Lingh, Psykolog, Psykologverksamheten i Uppsala

  Jäv:

 • Fritt att spela in alla typer av möten om man själv är närvarande

  2016-01-25 17:57 | Det är inte förbjudet att spela in ett telefonsamtal eller ett möte om man själv är närvarande. Mot den bakgrunden är det väl bättre att patienten meddelar att hen har för avsikt att spela in istället för att spela in utan att meddela. Alla mobiler har en inspelningsfunktion som gör det synnerligt enkelt att spela in utan att någon märker något. Vad som gäller för filminspelning - samma sak med hänvisning till hur Uppdrag Granskning arbetar. Alla möten med patient och/eller närstående skall alltid föras på ett sådant sätt som om det skulle kunna spelas in av patient. Samtalet skall inte vara annorlunda om man vet att inspelning pågår eller inte.

  Hans Walter, leg.läkare, Legevisitten

  Jäv:

 • Sätt en kamera på min axel

  2016-01-25 23:56 | Som läkare jobbandes huvudsakligen på akutmottagningar skulle jag mer än gärna spela in alla mina patientmöten med en kamera på axeln. Så kan vi ha det som bevis nästa gång patienten mailar klagomål till chefen/anmäler till patientnämnden eller IVO/ringer tidningen. Det är inte rimligt att patienten skall kunna spela in och klippa/klistra i inspelningen och sedan använda som bevis mot doktorn samtidigt som denne inte får spela in något pga sekretessproblem.

  Andreas Nilsson, ST Läkare, AKM

  Jäv:

 • Inspelning utan acceptans stör läkekonsten

  2016-01-26 09:49 | Jag tycker det viktigaste är att jag blir störd av en inspelning. Om det är en patient jag har en god relation med och vet varför inspelningen sker går det nog bra. Men är det någon som är misstänksam och som jag inte känner och som inte frågat blir det svårt att fungera professionellt. Min kreativitet störs, min förmåga att leva mig in i patientens situation och mitt diagnostiska tänkande. Mina tankar fastnar i hur jag beter mej och släpper focus på patienten. Känner jag mej hotad eller starkt ifrågasatt kan jag genomföra en konsultation helt formellt korrekt men utan engagemang och min vilja att hjälpa patienten avbryts.

  Annika Andén, Allmänläkare MD, specialistläkarhuset hermelinen

  Jäv:

 • Prima facie diskriminatory

  2016-01-26 11:20 | Prima facie discriminatory.

  Det finns ett problem där vissa klagande som är ”besvärliga” utan egen skuld (som t ex klagande som lider av psykiska problem). Men även de är patienter.

  Sigvard Lingh, Psykolog, Psykologverksamheten i Uppsala

  Jäv:

 • Bra att spela in

  2016-01-26 23:56 | Min sångpedagog vill att jag spelar in sånglektionen. "När du kommer hem kan du höra igen vad jag sa och hur det lät..." Jag tycker det är mycket lämpligt att även patienter spelar in läkarsamtalet. Om något lät konstigt eller var svårt att förstå kan man lyssna igen, ev diskutera med en vän eller anhörig. Grundattityden måste väl vara att patienter inte spelar in av illvilja, för att sedan klippa & klistra utan att man spelar in för att vara säker på att man inte missar vad doktorn sa? En professionell och trygg läkare borde välkomna inspelning.

  Stefan Hallander, pensionerad ögonläkare, Amadeuskliniken Halmstad

  Jäv:

 • Mycket att lära av inspelade samtal

  2016-01-27 11:22 | Jag instämmer med de kommentarer som menar att vi inte kan motsätta oss inspelningar. Om vi känner att patienten kan komma att använda inspelningen negativt, ser jag inga hinder för att vi själva också spelar in samtalet. Risken finns förstås att patienten därmed tappar förtroendet för oss, men då får vi försöka förklara varför vi gör detta. Att spela in samtal, gärna filma dem, bör vi göra då och då. Jag har själv gjort detta när jag haft samtal med barn och deras föräldrar. Jag har sedan tittat på filmerna med en handledare. Det har varit enormt lärorikt. Samtalsmetodik är en konst, som man aldrig kan lära sig till fulländning.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016