Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPA Lakartidningen.se 2016-01-25

Heidi Stensmyren: »Läkare måste kunna välja att inte spelas in«

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker att det är olyckligt om det sprids en uppfattning att läkare inte får neka till att läkarbesök spelas in.

Michael Lövtrup

I ett beslut har Justitieombudsmannen, JO, kritiserat en läkare som inte ville låta en patient spela in sitt läkarbesök. Läkaren hävdade att det inte var tillåtet att spela in och vägrade fortsätta samtalet.

JO anser att utgångspunkten bör vara att det ska vara tillåtet att spela in, dock inte filma, sitt eget läkarbesök om det inte finns skäl som talar mot det. Sådana skäl kan vara om samtalet rör känsliga uppgifter om tredje part eller om det är tänkt att användas »provokativt eller på ett för tjänstemannen förlöjligande sätt«. I det aktuella fallet gjordes dock ingen bedömning av omständigheterna innan läkaren förbjöd inspelningen, vilket alltså JO kritiserar.

Läkarförbundet antog 2013 en policy för inspelning och fotografering vid läkarbesök. I policyn, som inte gör någon skillnad mellan ljud- och bildupptagning, konstateras att om en läkare uppfattar en önskan om att dokumentera vården som ett uttryck för misstro kan det påverka läkar–patientrelation negativt. Samtidigt betonar man att viljan att dokumentera oftast inte bygger på brist på tillit utan på att man exempelvis vill föreviga viktiga familjehändelser eller få ett stöd för minnet.

När det gäller rätten för personalen att säga nej till att spelas in är policyn inte glasklar, men utgångspunkten bör enligt den vara att personalen i förväg ska samtycka.

Till Läkartidningen säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren att en läkare måste kunna avgöra om hen vill delta i ett inspelat eller fotograferat samtal.

– Det finns ingen allmän skyldighet att delta i ett samtal som spelas in, det slår ju JO fast, säger Heidi Stensmyren, som tycker att en central fråga är vad inspelningen ska användas till.

– Ska det användas för att påverka utfallet av en bedömning, för att påverka tjänstemannen eller för egen dokumentation?

Men det är ju det JO kritiserar läkaren för, att han sa blankt nej till inspelning utan att göra någon bedömning av huruvida det fanns något som talade mot i just det här fallet. I stället hänvisar han allmänt till sin personliga integritet.

– Jag tänker att det är rimligt att en läkare kan göra det ställningstagandet, att med hänsyn till min personliga integritet önskar jag inte delta i ett inspelat samtal.

Så när JO säger att utgångspunkten bör vara att det ska vara OK om det inte finns särskilda skäl att säga nej, då håller du alltså inte med?

– Man kan alltid som individ göra bedömningen att man inte ska vara med, ja.

Kan det inte gynna delaktighet och självbestämmande att kunna få dokumentera vad som sas? Det kan ju vara kort tid och mycket som ska avhandlas, och det är väldigt lätt att glömma ett och annat.

– Ja, och då är ett förbud åt något håll svårt, utan individen som ska spelas in måste kunna välja beroende på situationen.

Kan man dra en parallell till nätjournalerna, som också innebär att patienter får mer tillgång till information? Det har ju varit motstånd från läkare även där. Kan det inte tolkas som ett motstånd mot att makt förskjuts från läkare till patienter?

– Nej, det tror jag inte. Vi läkare jobbar ju väldigt aktivt för att patienter ska vara välinformerade och det här är instrument som kan underlätta för informationen. Men alltid när nya riktlinjer utformas får man också fråga sig »var hamnar integriteten i det här?«.

Heidi Stensmyren tycker att det är olyckligt om det uppfattas som att man i det aktuella fallet brutit mot en regel om att man inte ska hindra inspelning, när läkaren kanske gjort en individuell bedömning.

– Det är olyckligt om det kan leda till en väldigt polariserad debatt, för det här är faktiskt en debatt som vi behöver ha.

Läs tidigare artikel:

JO kritiserar läkare för inspelningsförbud

Kommentarer (7)

 • Rätt att spela in

  2016-01-25 17:28 | Har man inte rätt att spela in samtal där man själv ingår?

  Sigvard Lingh, Psykolog, Psykologverksamheten i Uppsala

  Jäv:

 • Fritt att spela in alla typer av möten om man själv är närvarande

  2016-01-25 17:57 | Det är inte förbjudet att spela in ett telefonsamtal eller ett möte om man själv är närvarande. Mot den bakgrunden är det väl bättre att patienten meddelar att hen har för avsikt att spela in istället för att spela in utan att meddela. Alla mobiler har en inspelningsfunktion som gör det synnerligt enkelt att spela in utan att någon märker något. Vad som gäller för filminspelning - samma sak med hänvisning till hur Uppdrag Granskning arbetar. Alla möten med patient och/eller närstående skall alltid föras på ett sådant sätt som om det skulle kunna spelas in av patient. Samtalet skall inte vara annorlunda om man vet att inspelning pågår eller inte.

  Hans Walter, leg.läkare, Legevisitten

  Jäv:

 • Sätt en kamera på min axel

  2016-01-25 23:56 | Som läkare jobbandes huvudsakligen på akutmottagningar skulle jag mer än gärna spela in alla mina patientmöten med en kamera på axeln. Så kan vi ha det som bevis nästa gång patienten mailar klagomål till chefen/anmäler till patientnämnden eller IVO/ringer tidningen. Det är inte rimligt att patienten skall kunna spela in och klippa/klistra i inspelningen och sedan använda som bevis mot doktorn samtidigt som denne inte får spela in något pga sekretessproblem.

  Andreas Nilsson, ST Läkare, AKM

  Jäv:

 • Inspelning utan acceptans stör läkekonsten

  2016-01-26 09:49 | Jag tycker det viktigaste är att jag blir störd av en inspelning. Om det är en patient jag har en god relation med och vet varför inspelningen sker går det nog bra. Men är det någon som är misstänksam och som jag inte känner och som inte frågat blir det svårt att fungera professionellt. Min kreativitet störs, min förmåga att leva mig in i patientens situation och mitt diagnostiska tänkande. Mina tankar fastnar i hur jag beter mej och släpper focus på patienten. Känner jag mej hotad eller starkt ifrågasatt kan jag genomföra en konsultation helt formellt korrekt men utan engagemang och min vilja att hjälpa patienten avbryts.

  Annika Andén, Allmänläkare MD, specialistläkarhuset hermelinen

  Jäv:

 • Prima facie diskriminatory

  2016-01-26 11:20 | Prima facie discriminatory.

  Det finns ett problem där vissa klagande som är ”besvärliga” utan egen skuld (som t ex klagande som lider av psykiska problem). Men även de är patienter.

  Sigvard Lingh, Psykolog, Psykologverksamheten i Uppsala

  Jäv:

 • Bra att spela in

  2016-01-26 23:56 | Min sångpedagog vill att jag spelar in sånglektionen. "När du kommer hem kan du höra igen vad jag sa och hur det lät..." Jag tycker det är mycket lämpligt att även patienter spelar in läkarsamtalet. Om något lät konstigt eller var svårt att förstå kan man lyssna igen, ev diskutera med en vän eller anhörig. Grundattityden måste väl vara att patienter inte spelar in av illvilja, för att sedan klippa & klistra utan att man spelar in för att vara säker på att man inte missar vad doktorn sa? En professionell och trygg läkare borde välkomna inspelning.

  Stefan Hallander, pensionerad ögonläkare, Amadeuskliniken Halmstad

  Jäv:

 • Mycket att lära av inspelade samtal

  2016-01-27 11:22 | Jag instämmer med de kommentarer som menar att vi inte kan motsätta oss inspelningar. Om vi känner att patienten kan komma att använda inspelningen negativt, ser jag inga hinder för att vi själva också spelar in samtalet. Risken finns förstås att patienten därmed tappar förtroendet för oss, men då får vi försöka förklara varför vi gör detta. Att spela in samtal, gärna filma dem, bör vi göra då och då. Jag har själv gjort detta när jag haft samtal med barn och deras föräldrar. Jag har sedan tittat på filmerna med en handledare. Det har varit enormt lärorikt. Samtalsmetodik är en konst, som man aldrig kan lära sig till fulländning.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten via videomötet

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons