Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWE6 Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-18

Hjärndöd efter fas I-studie avliden

Den person som den 15 januari förklarades hjärndöd efter att ha deltagit i en fas I-studie i Frankrike avled den 17 januari. Det meddelade universitetssjukhuset i Rennes, enligt tidningen Le monde i går söndag.

Elisabet Ohlin

Tillståndet för de övriga fem som vårdas på sjukhuset är stabilt. Fyra av dessa har drabbats av någon form av neurologiska symtom, och enligt sjukhuset riskerar de bestående men, enligt Le Monde. Alla sex är män mellan 28 och 49 år gamla.

Studien utfördes av det franska laboratoriet Biotrial för Bial, ett portugisiskt läkemedelsföretag. Studien omfattade totalt 90 friska frivilliga deltagare från västra Frankrike. Alla övriga är nu kallade till undersökning. Tio av dem har hunnit undersökas, men ännu har ingen visat tecken på sjukdom.

Läs tidigare artikel:

En hjärndöd efter fas I-prövning

Kommentarer (8)

 • Hur står det till med dödsbegreppen?

  2016-01-18 20:16 | Den lilla notisen om denna tragiska händelse väcker frågor. Om personen förklarades hjärndöd den 15 januari och avled den 17 januari, levde hen eller var hen avliden den 15-17 januari?

  Johan Bjellvi, Specialistläkare, Neurosjukvården Sahlgrenska

  Jäv:

 • Är man död två gånger i Frankrike?

  2016-01-18 23:16 | Citat: "Hjärndöd efter fas I-studie avliden; Den person som den 15 januari förklarades hjärndöd efter att ha deltagit i en fas I-studie i Frankrike avled den 17 januari. “
  Och Jag som trodde att när man var förklarad hjärndöd så var man alltså avliden.

  Marwan Hariz, Professor, London

  Jäv:

 • Hjärndöd = avliden

  2016-01-19 08:50 | Djupt tragiskt!! Men eftersom personen som avled förklarades hjärndöd redan den 15e borde det väl stå att han också avled detta datum. Detta viktigt att poängtera eftersom det är i detta tillstånd de flesta organ doneras och det kan då vara svårt för tex anhöriga att förstå att en hjärndöd person verkligen är död speciellt om tidningar som denna skriver att personer avlider flera dagar efter de förklarats hjärndöda.

  Marie Österberg, Projektledare, Staten

  Jäv:

 • Hjärndöd avled när?

  2016-01-19 09:30 | Olycklig rubrik på notisen då patienten enligt svensk lagstiftning avled redan på fredagen 15/1.

  Martin Garland, Intensivårdsläkare, Visby

  Jäv:

 • I Frankrike kan man tydligen avlida flera gånger

  2016-01-19 09:41 | Det känns bra att flera personer har delat min förvirring. I sjukhusets officiella pressmeddelande från den 17/1 står det faktiskt "Le patient en état de mort cérébrale est décédé en milieu de journée au CHU de Rennes" (http://www.chu-rennes.fr/sections/autres_professionnel/relations_presse/dossiers_et_communiq/du_16_au_20_mars_les/downloadFile/FichierJoint_13/17_janvier_2016_-_CP_CHU_de_Rennes_-_Point_de_situation_n2.pdf?nocache=1453040304.18). Uppenbarligen har fransmännen ett annat regelverk, och det är ju konstigt i sig.

  Johan Bjellvi, Specialistläkare, Neurosjukvården Sahlgrenska

  Jäv:

 • Klargörande från LT, tack!

  2016-01-19 10:56 | Såsom pensionerad neurokirurg, som nutidshistoriskt upplevt begreppen 1."hjärtdöd", 2."total irreversibel hjärninfarkt", som tillät att behandling i respirator fick lov att avbrytas så att cirkulationsstopp och "hjärtdöd" inträffade och, under senare år 3. "hjärndöd", dvs enligt nuvarande svensk lagstiftning död (!), trots pågående hjärtaktivitet, så har jag förundrats över begreppsförvirringen i svensk dagspress senaste dagarna. Trodde inte att LT skulle använda dessa begrepp utan en utförligt kommentar om vad som menas!? Klargörande kommentar emotses tacksamt!

  Eddy Holmgren, Leg läk, docent, Pensionär

  Jäv:

 • Kommentar från redaktionen

  2016-01-19 15:53 | Tack för alla synpunkter!

  Den franska hälsoministern meddelade i en presskommuniké fredagen den 15 januari att en av de personer som deltagit i en fas I-studie i Rennes hade konstaterats vara hjärndöd (»est en état de mort cérébrale«).

  Måndagen den 18 januari meddelade universitetssjukhuset i Rennes att den hjärndöda patient som vårdades där efter att ha deltagit i den misslyckade studien hade avlidit (»est décédé«) på söndagen.

  Vi är eniga med kommentatorerna att med det svenska juridiska dödsbegreppet, som helt utgår från hjärndöd, tycks detta vara en död för mycket. Vi har försökt utröna hur det kommer sig att patienten kunnat dödförklaras två gånger.

  Med reservation för att det är svårt att på kort tid sätta sig in i ett annat lands lagstiftning, tycks det inte vara någon grundläggande skillnad mellan de juridiska dödsbegreppen i Sverige och Frankrike.

  Det förekommer dock uppgifter om att franska läkare i samband med organdonation gärna väntar med att tala om patienter som avlidna till dess donationen skett. Dessa uppgifter kan Läkartidningen dock inte verifiera, inte heller om det skett några organdonationer i samband med det aktuella fallet.

  En annan förklaring kan vara att det handlar om »fysiologisk död«, dvs att samtliga biologiska processer upphört, i detta fall rimligen som en följd av att man avbrutit respiratorbehandling.

  Redaktionen, Läkartidningen , ,

  Jäv:

 • Skendöd, död och stendöd.

  2016-01-19 16:20 | Skendöd, död, stendöd. Hur som helst verkligen tragiskt. Men rubriken fängslande.

  Ingemar Edfors, Spec allmänmedicin, Rimbodoktorn AB

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Annons Annons
bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons