Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWE6 Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-18

Hjärndöd efter fas I-studie avliden

Den person som den 15 januari förklarades hjärndöd efter att ha deltagit i en fas I-studie i Frankrike avled den 17 januari. Det meddelade universitetssjukhuset i Rennes, enligt tidningen Le monde i går söndag.

Elisabet Ohlin

Tillståndet för de övriga fem som vårdas på sjukhuset är stabilt. Fyra av dessa har drabbats av någon form av neurologiska symtom, och enligt sjukhuset riskerar de bestående men, enligt Le Monde. Alla sex är män mellan 28 och 49 år gamla.

Studien utfördes av det franska laboratoriet Biotrial för Bial, ett portugisiskt läkemedelsföretag. Studien omfattade totalt 90 friska frivilliga deltagare från västra Frankrike. Alla övriga är nu kallade till undersökning. Tio av dem har hunnit undersökas, men ännu har ingen visat tecken på sjukdom.

Läs tidigare artikel:

En hjärndöd efter fas I-prövning

Kommentarer (8)

 • Hur står det till med dödsbegreppen?

  2016-01-18 20:16 | Den lilla notisen om denna tragiska händelse väcker frågor. Om personen förklarades hjärndöd den 15 januari och avled den 17 januari, levde hen eller var hen avliden den 15-17 januari?

  Johan Bjellvi, Specialistläkare, Neurosjukvården Sahlgrenska

  Jäv:

 • Är man död två gånger i Frankrike?

  2016-01-18 23:16 | Citat: "Hjärndöd efter fas I-studie avliden; Den person som den 15 januari förklarades hjärndöd efter att ha deltagit i en fas I-studie i Frankrike avled den 17 januari. “
  Och Jag som trodde att när man var förklarad hjärndöd så var man alltså avliden.

  Marwan Hariz, Professor, London

  Jäv:

 • Hjärndöd = avliden

  2016-01-19 08:50 | Djupt tragiskt!! Men eftersom personen som avled förklarades hjärndöd redan den 15e borde det väl stå att han också avled detta datum. Detta viktigt att poängtera eftersom det är i detta tillstånd de flesta organ doneras och det kan då vara svårt för tex anhöriga att förstå att en hjärndöd person verkligen är död speciellt om tidningar som denna skriver att personer avlider flera dagar efter de förklarats hjärndöda.

  Marie Österberg, Projektledare, Staten

  Jäv:

 • Hjärndöd avled när?

  2016-01-19 09:30 | Olycklig rubrik på notisen då patienten enligt svensk lagstiftning avled redan på fredagen 15/1.

  Martin Garland, Intensivårdsläkare, Visby

  Jäv:

 • I Frankrike kan man tydligen avlida flera gånger

  2016-01-19 09:41 | Det känns bra att flera personer har delat min förvirring. I sjukhusets officiella pressmeddelande från den 17/1 står det faktiskt "Le patient en état de mort cérébrale est décédé en milieu de journée au CHU de Rennes" (http://www.chu-rennes.fr/sections/autres_professionnel/relations_presse/dossiers_et_communiq/du_16_au_20_mars_les/downloadFile/FichierJoint_13/17_janvier_2016_-_CP_CHU_de_Rennes_-_Point_de_situation_n2.pdf?nocache=1453040304.18). Uppenbarligen har fransmännen ett annat regelverk, och det är ju konstigt i sig.

  Johan Bjellvi, Specialistläkare, Neurosjukvården Sahlgrenska

  Jäv:

 • Klargörande från LT, tack!

  2016-01-19 10:56 | Såsom pensionerad neurokirurg, som nutidshistoriskt upplevt begreppen 1."hjärtdöd", 2."total irreversibel hjärninfarkt", som tillät att behandling i respirator fick lov att avbrytas så att cirkulationsstopp och "hjärtdöd" inträffade och, under senare år 3. "hjärndöd", dvs enligt nuvarande svensk lagstiftning död (!), trots pågående hjärtaktivitet, så har jag förundrats över begreppsförvirringen i svensk dagspress senaste dagarna. Trodde inte att LT skulle använda dessa begrepp utan en utförligt kommentar om vad som menas!? Klargörande kommentar emotses tacksamt!

  Eddy Holmgren, Leg läk, docent, Pensionär

  Jäv:

 • Kommentar från redaktionen

  2016-01-19 15:53 | Tack för alla synpunkter!

  Den franska hälsoministern meddelade i en presskommuniké fredagen den 15 januari att en av de personer som deltagit i en fas I-studie i Rennes hade konstaterats vara hjärndöd (»est en état de mort cérébrale«).

  Måndagen den 18 januari meddelade universitetssjukhuset i Rennes att den hjärndöda patient som vårdades där efter att ha deltagit i den misslyckade studien hade avlidit (»est décédé«) på söndagen.

  Vi är eniga med kommentatorerna att med det svenska juridiska dödsbegreppet, som helt utgår från hjärndöd, tycks detta vara en död för mycket. Vi har försökt utröna hur det kommer sig att patienten kunnat dödförklaras två gånger.

  Med reservation för att det är svårt att på kort tid sätta sig in i ett annat lands lagstiftning, tycks det inte vara någon grundläggande skillnad mellan de juridiska dödsbegreppen i Sverige och Frankrike.

  Det förekommer dock uppgifter om att franska läkare i samband med organdonation gärna väntar med att tala om patienter som avlidna till dess donationen skett. Dessa uppgifter kan Läkartidningen dock inte verifiera, inte heller om det skett några organdonationer i samband med det aktuella fallet.

  En annan förklaring kan vara att det handlar om »fysiologisk död«, dvs att samtliga biologiska processer upphört, i detta fall rimligen som en följd av att man avbrutit respiratorbehandling.

  Redaktionen, Läkartidningen , ,

  Jäv:

 • Skendöd, död och stendöd.

  2016-01-19 16:20 | Skendöd, död, stendöd. Hur som helst verkligen tragiskt. Men rubriken fängslande.

  Ingemar Edfors, Spec allmänmedicin, Rimbodoktorn AB

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016