Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWE6 Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-18

Hjärndöd efter fas I-studie avliden

Den person som den 15 januari förklarades hjärndöd efter att ha deltagit i en fas I-studie i Frankrike avled den 17 januari. Det meddelade universitetssjukhuset i Rennes, enligt tidningen Le monde i går söndag.

Elisabet Ohlin

Tillståndet för de övriga fem som vårdas på sjukhuset är stabilt. Fyra av dessa har drabbats av någon form av neurologiska symtom, och enligt sjukhuset riskerar de bestående men, enligt Le Monde. Alla sex är män mellan 28 och 49 år gamla.

Studien utfördes av det franska laboratoriet Biotrial för Bial, ett portugisiskt läkemedelsföretag. Studien omfattade totalt 90 friska frivilliga deltagare från västra Frankrike. Alla övriga är nu kallade till undersökning. Tio av dem har hunnit undersökas, men ännu har ingen visat tecken på sjukdom.

Läs tidigare artikel:

En hjärndöd efter fas I-prövning

Kommentarer (8)

 • Hur står det till med dödsbegreppen?

  2016-01-18 20:16 | Den lilla notisen om denna tragiska händelse väcker frågor. Om personen förklarades hjärndöd den 15 januari och avled den 17 januari, levde hen eller var hen avliden den 15-17 januari?

  Johan Bjellvi, Specialistläkare, Neurosjukvården Sahlgrenska

  Jäv:

 • Är man död två gånger i Frankrike?

  2016-01-18 23:16 | Citat: "Hjärndöd efter fas I-studie avliden; Den person som den 15 januari förklarades hjärndöd efter att ha deltagit i en fas I-studie i Frankrike avled den 17 januari. “
  Och Jag som trodde att när man var förklarad hjärndöd så var man alltså avliden.

  Marwan Hariz, Professor, London

  Jäv:

 • Hjärndöd = avliden

  2016-01-19 08:50 | Djupt tragiskt!! Men eftersom personen som avled förklarades hjärndöd redan den 15e borde det väl stå att han också avled detta datum. Detta viktigt att poängtera eftersom det är i detta tillstånd de flesta organ doneras och det kan då vara svårt för tex anhöriga att förstå att en hjärndöd person verkligen är död speciellt om tidningar som denna skriver att personer avlider flera dagar efter de förklarats hjärndöda.

  Marie Österberg, Projektledare, Staten

  Jäv:

 • Hjärndöd avled när?

  2016-01-19 09:30 | Olycklig rubrik på notisen då patienten enligt svensk lagstiftning avled redan på fredagen 15/1.

  Martin Garland, Intensivårdsläkare, Visby

  Jäv:

 • I Frankrike kan man tydligen avlida flera gånger

  2016-01-19 09:41 | Det känns bra att flera personer har delat min förvirring. I sjukhusets officiella pressmeddelande från den 17/1 står det faktiskt "Le patient en état de mort cérébrale est décédé en milieu de journée au CHU de Rennes" (http://www.chu-rennes.fr/sections/autres_professionnel/relations_presse/dossiers_et_communiq/du_16_au_20_mars_les/downloadFile/FichierJoint_13/17_janvier_2016_-_CP_CHU_de_Rennes_-_Point_de_situation_n2.pdf?nocache=1453040304.18). Uppenbarligen har fransmännen ett annat regelverk, och det är ju konstigt i sig.

  Johan Bjellvi, Specialistläkare, Neurosjukvården Sahlgrenska

  Jäv:

 • Klargörande från LT, tack!

  2016-01-19 10:56 | Såsom pensionerad neurokirurg, som nutidshistoriskt upplevt begreppen 1."hjärtdöd", 2."total irreversibel hjärninfarkt", som tillät att behandling i respirator fick lov att avbrytas så att cirkulationsstopp och "hjärtdöd" inträffade och, under senare år 3. "hjärndöd", dvs enligt nuvarande svensk lagstiftning död (!), trots pågående hjärtaktivitet, så har jag förundrats över begreppsförvirringen i svensk dagspress senaste dagarna. Trodde inte att LT skulle använda dessa begrepp utan en utförligt kommentar om vad som menas!? Klargörande kommentar emotses tacksamt!

  Eddy Holmgren, Leg läk, docent, Pensionär

  Jäv:

 • Kommentar från redaktionen

  2016-01-19 15:53 | Tack för alla synpunkter!

  Den franska hälsoministern meddelade i en presskommuniké fredagen den 15 januari att en av de personer som deltagit i en fas I-studie i Rennes hade konstaterats vara hjärndöd (»est en état de mort cérébrale«).

  Måndagen den 18 januari meddelade universitetssjukhuset i Rennes att den hjärndöda patient som vårdades där efter att ha deltagit i den misslyckade studien hade avlidit (»est décédé«) på söndagen.

  Vi är eniga med kommentatorerna att med det svenska juridiska dödsbegreppet, som helt utgår från hjärndöd, tycks detta vara en död för mycket. Vi har försökt utröna hur det kommer sig att patienten kunnat dödförklaras två gånger.

  Med reservation för att det är svårt att på kort tid sätta sig in i ett annat lands lagstiftning, tycks det inte vara någon grundläggande skillnad mellan de juridiska dödsbegreppen i Sverige och Frankrike.

  Det förekommer dock uppgifter om att franska läkare i samband med organdonation gärna väntar med att tala om patienter som avlidna till dess donationen skett. Dessa uppgifter kan Läkartidningen dock inte verifiera, inte heller om det skett några organdonationer i samband med det aktuella fallet.

  En annan förklaring kan vara att det handlar om »fysiologisk död«, dvs att samtliga biologiska processer upphört, i detta fall rimligen som en följd av att man avbrutit respiratorbehandling.

  Redaktionen, Läkartidningen , ,

  Jäv:

 • Skendöd, död och stendöd.

  2016-01-19 16:20 | Skendöd, död, stendöd. Hur som helst verkligen tragiskt. Men rubriken fängslande.

  Ingemar Edfors, Spec allmänmedicin, Rimbodoktorn AB

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons