Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWMI Lakartidningen.se 2016-01-22

KI tar avstånd från Macchiarinis operationer i Ryssland

Efter SVT:s dokumentär om Paolo Macchiarinis verksamhet tar nu Karolinska institutet avstånd från dennes verksamhet i Ryssland. »Det som visas är oacceptabelt«, säger KI i ett uttalande.

Michael Lövtrup

I onsdags visades andra delen i SVT:s dokumentär »Experimenten« om den tidigare fuskanklagade forskaren Paolo Macchiarini vid Karolinska institutet. Huvuddelen av avsnittet beskrev Macchiarinis verksamhet i ryska Krasnodar. Bland annat visades hur en rysk kvinna som inte var livshotande sjuk fick en konstgjord luftstrupe inopererad. Trots en reoperation kunde kvinnans liv inte räddas och hon avled efter drygt två år. 

Det är omständigheterna kring de operationerna som KI nu tar avstånd från.

»Detaljerna kring de operationer i Ryssland som av SVT beskrevs i dokumentären i onsdags har hittills varit helt okända för KI. Det agerande och de förutsättningar för operationen som visas i programmet är oacceptabelt och något som Karolinska Institutet tar bestämt avstånd från«, säger KI via sin pressekreterare till Läkartidningen.

KI kommenterar även saken på sin internwebb. Där skriver man att Macchiarinis uppdrag vid Kuban State University i Krasnodar är en bisyssla som KI tidigare har godkänt, men inte förrän nu känt till detaljerna kring. KI kommer att granska dessa uppgifter för att se om man på något sätt brustit i sin kontroll, skriver man. 

»Vi tillåter inte bisysslor som är förtroendeskadliga för KI och så som Macchiarinis verksamhet i Ryssland beskrivs i programmet hade en sådan bisyssla sannolikt inte godkänts.«

Senaste artiklarna i Läkartidningen:

Om forskning, kärlek och svek

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Stark kritik från sakkunnig i Macchiarini-utredningen

Läs alla tidigare artiklar under rubriken  Oredlighetsärendet på KI

Kommentarer (12)

 • Bra att KI tar avstånd, men ni måste även göra rent i den egna byken.

  2016-01-22 15:02 | Utmärkt att KI tar avstånd från Macchiarinis verksamhet i Ryssland. Men detta räcker inte på långa vägar, det krävs mycket mer. Jag är tyvärr helt övertygad om att om KI hade granskat kirurgens CV, forskning och ringt referenser så hade han aldrig anställts, och då hade åtminstone ingen patient kommit till skada i Sverige, och kanske inte heller i Ryssland eller annorstädes. Ansvariga för detta bör rakryggat ta konsekvenserna för dessa oförlåtliga misstag.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Klinisk forskning i gråzonen !?

  2016-01-22 15:49 | Jag har sett båda avsnitten av SVT:s Experimenten. Blir intressant att se det sista avsnittet på onsdag. Det känns som det är viktigt att skilja på om man opererar en person, som har en dödlig sjukdom där det inte finns någon annan behandling och en person, som den ryska kvinnan, som har besvär efter en olycka. Jag tycker det är bra att KI går ut och tar avstånd från den typen av klinisk forskning, som bedrivits på det ryska sjukhuset. Hur det gått till i Stockholm får väl framtida utredningar bedöma.

  Helena Klette, Barnläkare, BUM Gamlestaden, Göteborg

  Jäv:

 • Ryggradslöst!

  2016-01-22 15:57 | Ett billigt sätt för KI att ta avstånd från Macchiarini, utan att själva behöva ställa sig i skamvrån. Beklämmande!

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

 • Även det som hänt på Karolinska Sjukhuset bör granskas!

  2016-01-22 16:18 | Självklart bör man granska de djurexperiment som utförts på människa på Thoraxkirurgiska Kliniken på Karolinska Sjukhuset. Macchiarinis läromästare Axel Haverich professor i Hannover och hos vilken Macchiarini uppgett sig ha varit gästprofessor fick inte tillåtelse att utföra sina stamcellsexperiment på människa i Tyskland utan göra det i Makedonien.Och då gällde betydligt enklare försök dvs implantation av hjärtklaffar i steril miljö.Observera att den stackars ryska kvinnan dog av en svår infektion .Och att trachea aldrig är steril! Således förbjöd tyska myndigheter sådana experiment även i sterilmiljö(hjärtklaffar) med man i Sverige tillät tracheaoperationer. Vittnar om en enastående inkompetens hos beslutsfattare i Sverige och bör enligt min mening leda till åtal!Jag har tidigare 1984 arbetat ihop med Axel Haverich med lungtransplantationer vid Stanford University och nyligen skrivit till honom och frågat om hans inställning till Macchiarinis verksamhet men han har inte svarat på mitt mail!

  Leif Bergdahl, Docent,Privatläkare, Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Ju mer man hoppas, desto mer lättlurad är man

  2016-01-22 17:13 | Om bara hälften av vad som påstås i TV är sant, så har KI gjort bort sig med sin rekrytering. Det är lätt att låta sig förföras av samvetslösa charmörer, särskilt om man är svag för nya trender, såsom idén med regenerativ medicin. Var och varannat universitet i världen har ett center för regenerativ medicin och alla tycks tro att de ska bli berömda. Här finns utrymme för folk som kan konsten att spela på andras förhoppningar: ju mer man hoppas, desto mer lättlurad är man. Universiteten borde lägga sin kraft på tålmodig vardagsforskning och hederliga forskare, istället för att lägga dyra pengar på sina förhoppningar om snabb berömmelse.

  Per Aspenberg, professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Oetiska operationer

  2016-01-22 17:50 | Det räcker väl med att erinra sig den medicinska eden "Alltid trösta, ofta lindra, ibland bota. Aldrig skada" för att förstå hur stolliga dessa operationer var.

  Kai Knudsen, Överläkare, Anestesikliniken Sahlgrenska

  Jäv:

 • Ryggradslöst var ordet!

  2016-01-22 19:57 | Ja, beklämmande. I detta fall borde KI:s involverade ledning få löpa gatlopp längs hela Solnavägen i sällskap med Macchiarini.

  Göran Lundgren, pensionerad psykiater, Hemmet i Stockholm

  Jäv:

 • Ja lögnen är ju genomskådad vad trodde ni

  2016-01-23 00:32 | Känns som läkartidningens artikel om att Macchiarinis CV. Är detta ett rent journalistiskt beställningsjobb från KI. Det är nog rätt klart att KI har ett mycket stort ansvar i denna historia, även vad som hänt i Ryssland. Läkartidningen måste nog sluta rapportera vad som Macchiarini eller KI säger i detta ärende utan att faktagranska. Bådas trovärdighet är nämligen väldigt skamfilad. "Who is the fool the fool or the fools followers" http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/01/KI-utreder-gastprofessorns-bakgrund/

  Göran Larson, Läkare, Umeå

  Jäv:

 • Ethics of bioengineering organs and tissues

  2016-01-24 20:22 | Paradoxalt att ovanstående rubrik dyker upp när man söker på "Paolo Macchiarini" i Pubmed. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1517/14712598.2014.915308

  Anna Fornarve, ST-läkare, Infektionskliniken Jönköping

  Jäv:

 • Macchiarinis immunologi

  2016-01-24 20:31 | Gruppen som föreslog Macchiarini till gästprofessor, kontaktade dessa - innan Macchiarini kallades - immunologerna på KI för att kontrollera om Macchiarinis metod är rimlig? Immunologerna kunde t.ex. tillfrågas om Macchiarinis rosa bad för plast-trachea kan få ny slemhinna att växa in i plast-trachean!

  Gerhard Kjellén, Öl, ÖNH-kliniken, Kalmar

  Jäv:

 • Mer om Macchiarini

  2016-01-27 14:21 | I dag sänds den tredje och sista delen i SVT:s dokumentär. Expressen (http://www.pressen.se/5484078.html) avslöjar att Macchiarini ljög när han sa till den första patienten som skulle opereras i Sverige att transplantation med konstgjord strupe hade utförts på djur, bl a grisar, och med lyckat resultat. Patienten ville först inte opereras, men kirurgens försäkran gjorde att han ändrade ståndpunkt. I själva verket hade inga djurförsök utförts. Det är också tveksamt om patienten var livshotande sjuk, han hade en långsamt växande cancer, och före operationen kunde han bl a gå långa promenader och gå på restaurang. Patienten dog 2,5 år efter ingreppet, efter att ha plågats mycket under sina sista år i livet.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • En dag då man skäms som läkare

  2016-01-27 21:08 | Det är djupt obehagligt det hela. När jag blev läkare så blev jag det utifrån en humanistisk synvinkel. En värdig död är mer värd än vad dessa män tycks ana vilket skrämmer mig.

  Pernilla Gullander, Psykiatriker och rättspsykiatriker, Psykiatriska kliniken Malmö

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

ABC om Smärtlindring vid vaginal förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (2 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons