Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWMI Lakartidningen.se 2016-01-22

KI tar avstånd från Macchiarinis operationer i Ryssland

Efter SVT:s dokumentär om Paolo Macchiarinis verksamhet tar nu Karolinska institutet avstånd från dennes verksamhet i Ryssland. »Det som visas är oacceptabelt«, säger KI i ett uttalande.

Michael Lövtrup

I onsdags visades andra delen i SVT:s dokumentär »Experimenten« om den tidigare fuskanklagade forskaren Paolo Macchiarini vid Karolinska institutet. Huvuddelen av avsnittet beskrev Macchiarinis verksamhet i ryska Krasnodar. Bland annat visades hur en rysk kvinna som inte var livshotande sjuk fick en konstgjord luftstrupe inopererad. Trots en reoperation kunde kvinnans liv inte räddas och hon avled efter drygt två år. 

Det är omständigheterna kring de operationerna som KI nu tar avstånd från.

»Detaljerna kring de operationer i Ryssland som av SVT beskrevs i dokumentären i onsdags har hittills varit helt okända för KI. Det agerande och de förutsättningar för operationen som visas i programmet är oacceptabelt och något som Karolinska Institutet tar bestämt avstånd från«, säger KI via sin pressekreterare till Läkartidningen.

KI kommenterar även saken på sin internwebb. Där skriver man att Macchiarinis uppdrag vid Kuban State University i Krasnodar är en bisyssla som KI tidigare har godkänt, men inte förrän nu känt till detaljerna kring. KI kommer att granska dessa uppgifter för att se om man på något sätt brustit i sin kontroll, skriver man. 

»Vi tillåter inte bisysslor som är förtroendeskadliga för KI och så som Macchiarinis verksamhet i Ryssland beskrivs i programmet hade en sådan bisyssla sannolikt inte godkänts.«

Senaste artiklarna i Läkartidningen:

Om forskning, kärlek och svek

Lärosäten bekräftar felaktigheter i Macchiarinis CV

Stark kritik från sakkunnig i Macchiarini-utredningen

Läs alla tidigare artiklar under rubriken  Oredlighetsärendet på KI

Kommentarer (12)

 • Bra att KI tar avstånd, men ni måste även göra rent i den egna byken.

  2016-01-22 15:02 | Utmärkt att KI tar avstånd från Macchiarinis verksamhet i Ryssland. Men detta räcker inte på långa vägar, det krävs mycket mer. Jag är tyvärr helt övertygad om att om KI hade granskat kirurgens CV, forskning och ringt referenser så hade han aldrig anställts, och då hade åtminstone ingen patient kommit till skada i Sverige, och kanske inte heller i Ryssland eller annorstädes. Ansvariga för detta bör rakryggat ta konsekvenserna för dessa oförlåtliga misstag.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Klinisk forskning i gråzonen !?

  2016-01-22 15:49 | Jag har sett båda avsnitten av SVT:s Experimenten. Blir intressant att se det sista avsnittet på onsdag. Det känns som det är viktigt att skilja på om man opererar en person, som har en dödlig sjukdom där det inte finns någon annan behandling och en person, som den ryska kvinnan, som har besvär efter en olycka. Jag tycker det är bra att KI går ut och tar avstånd från den typen av klinisk forskning, som bedrivits på det ryska sjukhuset. Hur det gått till i Stockholm får väl framtida utredningar bedöma.

  Helena Klette, Barnläkare, BUM Gamlestaden, Göteborg

  Jäv:

 • Ryggradslöst!

  2016-01-22 15:57 | Ett billigt sätt för KI att ta avstånd från Macchiarini, utan att själva behöva ställa sig i skamvrån. Beklämmande!

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

 • Även det som hänt på Karolinska Sjukhuset bör granskas!

  2016-01-22 16:18 | Självklart bör man granska de djurexperiment som utförts på människa på Thoraxkirurgiska Kliniken på Karolinska Sjukhuset. Macchiarinis läromästare Axel Haverich professor i Hannover och hos vilken Macchiarini uppgett sig ha varit gästprofessor fick inte tillåtelse att utföra sina stamcellsexperiment på människa i Tyskland utan göra det i Makedonien.Och då gällde betydligt enklare försök dvs implantation av hjärtklaffar i steril miljö.Observera att den stackars ryska kvinnan dog av en svår infektion .Och att trachea aldrig är steril! Således förbjöd tyska myndigheter sådana experiment även i sterilmiljö(hjärtklaffar) med man i Sverige tillät tracheaoperationer. Vittnar om en enastående inkompetens hos beslutsfattare i Sverige och bör enligt min mening leda till åtal!Jag har tidigare 1984 arbetat ihop med Axel Haverich med lungtransplantationer vid Stanford University och nyligen skrivit till honom och frågat om hans inställning till Macchiarinis verksamhet men han har inte svarat på mitt mail!

  Leif Bergdahl, Docent,Privatläkare, Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Ju mer man hoppas, desto mer lättlurad är man

  2016-01-22 17:13 | Om bara hälften av vad som påstås i TV är sant, så har KI gjort bort sig med sin rekrytering. Det är lätt att låta sig förföras av samvetslösa charmörer, särskilt om man är svag för nya trender, såsom idén med regenerativ medicin. Var och varannat universitet i världen har ett center för regenerativ medicin och alla tycks tro att de ska bli berömda. Här finns utrymme för folk som kan konsten att spela på andras förhoppningar: ju mer man hoppas, desto mer lättlurad är man. Universiteten borde lägga sin kraft på tålmodig vardagsforskning och hederliga forskare, istället för att lägga dyra pengar på sina förhoppningar om snabb berömmelse.

  Per Aspenberg, professor, Linköpings universitet

  Jäv:

 • Oetiska operationer

  2016-01-22 17:50 | Det räcker väl med att erinra sig den medicinska eden "Alltid trösta, ofta lindra, ibland bota. Aldrig skada" för att förstå hur stolliga dessa operationer var.

  Kai Knudsen, Överläkare, Anestesikliniken Sahlgrenska

  Jäv:

 • Ryggradslöst var ordet!

  2016-01-22 19:57 | Ja, beklämmande. I detta fall borde KI:s involverade ledning få löpa gatlopp längs hela Solnavägen i sällskap med Macchiarini.

  Göran Lundgren, pensionerad psykiater, Hemmet i Stockholm

  Jäv:

 • Ja lögnen är ju genomskådad vad trodde ni

  2016-01-23 00:32 | Känns som läkartidningens artikel om att Macchiarinis CV. Är detta ett rent journalistiskt beställningsjobb från KI. Det är nog rätt klart att KI har ett mycket stort ansvar i denna historia, även vad som hänt i Ryssland. Läkartidningen måste nog sluta rapportera vad som Macchiarini eller KI säger i detta ärende utan att faktagranska. Bådas trovärdighet är nämligen väldigt skamfilad. "Who is the fool the fool or the fools followers" http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/01/KI-utreder-gastprofessorns-bakgrund/

  Göran Larson, Läkare, Umeå

  Jäv:

 • Ethics of bioengineering organs and tissues

  2016-01-24 20:22 | Paradoxalt att ovanstående rubrik dyker upp när man söker på "Paolo Macchiarini" i Pubmed. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1517/14712598.2014.915308

  Anna Fornarve, ST-läkare, Infektionskliniken Jönköping

  Jäv:

 • Macchiarinis immunologi

  2016-01-24 20:31 | Gruppen som föreslog Macchiarini till gästprofessor, kontaktade dessa - innan Macchiarini kallades - immunologerna på KI för att kontrollera om Macchiarinis metod är rimlig? Immunologerna kunde t.ex. tillfrågas om Macchiarinis rosa bad för plast-trachea kan få ny slemhinna att växa in i plast-trachean!

  Gerhard Kjellén, Öl, ÖNH-kliniken, Kalmar

  Jäv:

 • Mer om Macchiarini

  2016-01-27 14:21 | I dag sänds den tredje och sista delen i SVT:s dokumentär. Expressen (http://www.pressen.se/5484078.html) avslöjar att Macchiarini ljög när han sa till den första patienten som skulle opereras i Sverige att transplantation med konstgjord strupe hade utförts på djur, bl a grisar, och med lyckat resultat. Patienten ville först inte opereras, men kirurgens försäkran gjorde att han ändrade ståndpunkt. I själva verket hade inga djurförsök utförts. Det är också tveksamt om patienten var livshotande sjuk, han hade en långsamt växande cancer, och före operationen kunde han bl a gå långa promenader och gå på restaurang. Patienten dog 2,5 år efter ingreppet, efter att ha plågats mycket under sina sista år i livet.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • En dag då man skäms som läkare

  2016-01-27 21:08 | Det är djupt obehagligt det hela. När jag blev läkare så blev jag det utifrån en humanistisk synvinkel. En värdig död är mer värd än vad dessa män tycks ana vilket skrämmer mig.

  Pernilla Gullander, Psykiatriker och rättspsykiatriker, Psykiatriska kliniken Malmö

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons