Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU7L Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-11

Gästprofessorn nekar till att ha förfalskat CV

Den fuskanklagade gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, säger till Läkartidningen att uppgifterna i den amerikanska tidskriften Vanity Fair om att han ska ha förfalskat sitt CV är »fullständigt falska«. Uppgifterna utreds just nu av Karolinska institutet.

Michael Lövtrup

Den internationellt kände kirurgen Paolo Macchiarini är sedan 2010 knuten till Karolinska institutet och är i dag föreståndare för dess centrum för regenerativ medicin, ACTREM. Han anklagades 2014 för oredlighet i forskning i samband med redovisningen av resultaten av sina transplantationer av syntetiska luftstrupar. Han friades dock i en intern utredning på Karolinska institutet i augusti 2015.

Den artikel i Vanity Fair som publicerades i början av januari fokuserar på den relation som Paolo Macchiarini inledde 2013 med en amerikansk journalist som arbetade med en dokumentär om honom. Paolo Macchiarini ska bland annat ha intalat journalisten att han var påvens läkare och att påven sagt ja till att låta viga de båda vid sitt sommarresidens Castel Gandolfo.

I samband med detta redovisar Vanity Fair även uppgifter som tyder på att Paolo Macchiarini kan ha lämnat felaktiga uppgifter om sina meriter.

Tidningen har varit i kontakt med flera lärosäten där gästprofessorn studerat eller arbetat och redovisar två fall där uppgifter i hans CV ska ha förnekats av de berörda lärosätena. Det gäller dels att Paolo Macchiarini 1990–1991 skulle ha genomgått en masterutbildning i biostatistik vid universitetet i Birmingham, Alabama, dels att han skulle ha varit professor i kirurgi vid universitetet i Hannover. Enligt Vanity Fair ska Paolo Macchiarini vidare ha nekats en professorstjänst i Italien, som tillskapats enkom för honom, för att man inte kunnat styrka hans tidigare professorsmeriter.

Vanity Fair refererar till olika CV:n utan att ange källa. Läkartidningen har dock jämfört uppgifterna i artikeln med det CV som Paolo Macchiarini lämnade in till Karolinska institutet 2010. I detta finns både masterutbildningen från det amerikanska universitet och professorstjänsten i Tyskland upptagna.

Karolinska institutet har med anledning av uppgifterna i Vanity Fair meddelat att man påbörjat en utredning för att granska riktigheten i de uppgifter som Paolo Macchiarini lämnat till lärosätet i samband med sin anställning 2010. »KI kommer bland annat att kontakta de lärosäten där forskaren tidigare verkat. Utredningen kommer att bedrivas skyndsamt, men när [den] kan vara färdig går inte att säga i nuläget«, skriver man i ett uttalande.

Paolo Macchiarini skriver i ett mejl till Läkartidningen att anklagelserna är allvarliga och »fullständigt falska«. »Jag kommer att försvara mig med alla nödvändiga medel, då de utan tvivel är extremt skadliga«, skriver Paolo Macchiarini. För att motbevisa påståendena i Vanity Fair bifogar han två dokument. Det ena är ett intyg från medicinska fakulteten i Hannover, enlig vilket han belönades med professors grad 2001. Det andra, från universitetet i Birmingham, intygar att Paolo Macchiarini våren 1989 godkänts på en kurs i statistiska metoder vid lärosätet.

Kommentarer (8)

 • En sanslös historia

  2016-01-11 19:11 | Det ska bli utomordentligt intressant att få ta del av KI.s utredning gällande Macchiarinis CV. En sak som redan på detta stadium borde redovisas är hur och på vilket sätt han kom att knytas till KI.

  Björn Öjerskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • Skärpning

  2016-01-11 22:33 | Vad är nyhetsvärdet i detta? Att en misstänkt bedragare får visa sina dokument utan att journalisten gör någon källgranskning. Vem som helst kan tydligen bli journalist idag. Det är som att säga att Frank Abagnale har tydligen skrivit under att allt Macchiarini säger stämmer, ja då måste det vara sant.

  Göran Larson, Läkare, Umeå

  Jäv:

 • Redbar forskning

  2016-01-13 08:17 | Att rektor Hamsten skulle finna oredlighet hos en man som bjuder in sina vänner/patienter Barack Obama, Bill och Hilary Clinton , Vladimir Putin, m.fl. till sitt bröllop med påven som tänkt vigselförrättare är väl inte att förvänta. Storhet föder respekt.

  Jan Medin, ÖL, BLS Karlskrona

  Jäv:

 • Socialstyrelsen bör utreda !

  2016-01-14 08:00 | Arbetade som hjärtkirurg på Thoraxkirurgen för drygt 20 år sedan då svensk sjukvårds största skandal (Sembaffären) ägde rum. Och så detta igen. Här bör Socialstyrelsen utreda hur det gick till att att djurexperiment fick utföras på människa!!!!Vem var ansvarig klinikchef som tillät detta??? Här bör man givetvis ta kontakt med Europas ledande forskare på området hjärtkirurgen Axel Haverich i Hannover. Att vederbörande varit adjungerad professor hos honom tidigare betvivlas starkt!!!

  Leif Bergdahl, Docent, Medgoldkliniken Juoksengi

  Jäv:

 • Bör prövas rättsligt

  2016-01-21 17:13 | Sedan nu två av tre program sänts i TV beträffande Macchiarinis verksamhet, jämte vad som i övrigt framkommit, konstaterar jag att KI har mycket att förklara. Häpnadsväckande, oroväckande, ja, rent vämjelig är denna historia. En rättslig process bör inledas snarast.

  Björn Öjerskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • Instämmer helt, Björn Öjerskog

  2016-01-21 20:40 | Jag har precis sett del 2 och kan bara instämma, detta är helt avskyvärt. Det är en gigantisk skandal. Denna kirurg har fått experimentera helt fritt och faktiskt tagit livet av unga friska personer som sannolikt hade flera decennier kvar att leva (den ryska kvinnan och sannolikt den ryska mannen, vars öde nog bibringas oss i det sista programmet). Och KI:s rektor får en rapport på 400 sidor om oegentligheter med Macchiarinis forskning, men reagerar i snigelfart och helt uddlöst medan de som skrivit rapporten straffas! Vad är detta? Här måste göras en helt oberoende granskning, kanske från personer utanför Sverige och som inte har tillstymmelse till samröre med Macchiarinis aktiviteter, och det måste vändas på precis varenda sten, så vi kan lära oss något av detta och undvika en upprepning. Detta är f ö en upprepning (Semb på 80-talet, läs om detta i SvD).

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Oseriös forskning

  2016-01-21 23:25 | Utifrån SVT:s dokumentär så är det sjukt att en sådan man kan utföra sådana allvarliga operationer och utan noggranna säkerhetsprinciper. Från cancersjuka patienter till någolunda friska människa på rullande band.

  Mohamed Salah, Thoraxläkare, lycksele lasarett

  Jäv:

 • Björnarna Öjeskog och Román har rätt

  2016-01-22 19:34 | Macchiarinis och hans kollegers uppträdande gentemot den ryska småbarnsmamman i del 2 av Macchiarini-serien på tv avgjorde saken. Här behövs ingen stjärnpsykiater för att ställa diagnosen psykopati. Hoppas nu att KI:s ledning får sina fiskar varma med besked. Vämjeligt sa Bill, sanslöst sa Bull.

  Göran Lundgren, pensionerad psykiater, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Kalciumtillskott kan öka risken för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons