Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU7L Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-11

Gästprofessorn nekar till att ha förfalskat CV

Den fuskanklagade gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, säger till Läkartidningen att uppgifterna i den amerikanska tidskriften Vanity Fair om att han ska ha förfalskat sitt CV är »fullständigt falska«. Uppgifterna utreds just nu av Karolinska institutet.

Michael Lövtrup

Den internationellt kände kirurgen Paolo Macchiarini är sedan 2010 knuten till Karolinska institutet och är i dag föreståndare för dess centrum för regenerativ medicin, ACTREM. Han anklagades 2014 för oredlighet i forskning i samband med redovisningen av resultaten av sina transplantationer av syntetiska luftstrupar. Han friades dock i en intern utredning på Karolinska institutet i augusti 2015.

Den artikel i Vanity Fair som publicerades i början av januari fokuserar på den relation som Paolo Macchiarini inledde 2013 med en amerikansk journalist som arbetade med en dokumentär om honom. Paolo Macchiarini ska bland annat ha intalat journalisten att han var påvens läkare och att påven sagt ja till att låta viga de båda vid sitt sommarresidens Castel Gandolfo.

I samband med detta redovisar Vanity Fair även uppgifter som tyder på att Paolo Macchiarini kan ha lämnat felaktiga uppgifter om sina meriter.

Tidningen har varit i kontakt med flera lärosäten där gästprofessorn studerat eller arbetat och redovisar två fall där uppgifter i hans CV ska ha förnekats av de berörda lärosätena. Det gäller dels att Paolo Macchiarini 1990–1991 skulle ha genomgått en masterutbildning i biostatistik vid universitetet i Birmingham, Alabama, dels att han skulle ha varit professor i kirurgi vid universitetet i Hannover. Enligt Vanity Fair ska Paolo Macchiarini vidare ha nekats en professorstjänst i Italien, som tillskapats enkom för honom, för att man inte kunnat styrka hans tidigare professorsmeriter.

Vanity Fair refererar till olika CV:n utan att ange källa. Läkartidningen har dock jämfört uppgifterna i artikeln med det CV som Paolo Macchiarini lämnade in till Karolinska institutet 2010. I detta finns både masterutbildningen från det amerikanska universitet och professorstjänsten i Tyskland upptagna.

Karolinska institutet har med anledning av uppgifterna i Vanity Fair meddelat att man påbörjat en utredning för att granska riktigheten i de uppgifter som Paolo Macchiarini lämnat till lärosätet i samband med sin anställning 2010. »KI kommer bland annat att kontakta de lärosäten där forskaren tidigare verkat. Utredningen kommer att bedrivas skyndsamt, men när [den] kan vara färdig går inte att säga i nuläget«, skriver man i ett uttalande.

Paolo Macchiarini skriver i ett mejl till Läkartidningen att anklagelserna är allvarliga och »fullständigt falska«. »Jag kommer att försvara mig med alla nödvändiga medel, då de utan tvivel är extremt skadliga«, skriver Paolo Macchiarini. För att motbevisa påståendena i Vanity Fair bifogar han två dokument. Det ena är ett intyg från medicinska fakulteten i Hannover, enlig vilket han belönades med professors grad 2001. Det andra, från universitetet i Birmingham, intygar att Paolo Macchiarini våren 1989 godkänts på en kurs i statistiska metoder vid lärosätet.

Kommentarer (8)

 • En sanslös historia

  2016-01-11 19:11 | Det ska bli utomordentligt intressant att få ta del av KI.s utredning gällande Macchiarinis CV. En sak som redan på detta stadium borde redovisas är hur och på vilket sätt han kom att knytas till KI.

  Björn Öjerskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • Skärpning

  2016-01-11 22:33 | Vad är nyhetsvärdet i detta? Att en misstänkt bedragare får visa sina dokument utan att journalisten gör någon källgranskning. Vem som helst kan tydligen bli journalist idag. Det är som att säga att Frank Abagnale har tydligen skrivit under att allt Macchiarini säger stämmer, ja då måste det vara sant.

  Göran Larson, Läkare, Umeå

  Jäv:

 • Redbar forskning

  2016-01-13 08:17 | Att rektor Hamsten skulle finna oredlighet hos en man som bjuder in sina vänner/patienter Barack Obama, Bill och Hilary Clinton , Vladimir Putin, m.fl. till sitt bröllop med påven som tänkt vigselförrättare är väl inte att förvänta. Storhet föder respekt.

  Jan Medin, ÖL, BLS Karlskrona

  Jäv:

 • Socialstyrelsen bör utreda !

  2016-01-14 08:00 | Arbetade som hjärtkirurg på Thoraxkirurgen för drygt 20 år sedan då svensk sjukvårds största skandal (Sembaffären) ägde rum. Och så detta igen. Här bör Socialstyrelsen utreda hur det gick till att att djurexperiment fick utföras på människa!!!!Vem var ansvarig klinikchef som tillät detta??? Här bör man givetvis ta kontakt med Europas ledande forskare på området hjärtkirurgen Axel Haverich i Hannover. Att vederbörande varit adjungerad professor hos honom tidigare betvivlas starkt!!!

  Leif Bergdahl, Docent, Medgoldkliniken Juoksengi

  Jäv:

 • Bör prövas rättsligt

  2016-01-21 17:13 | Sedan nu två av tre program sänts i TV beträffande Macchiarinis verksamhet, jämte vad som i övrigt framkommit, konstaterar jag att KI har mycket att förklara. Häpnadsväckande, oroväckande, ja, rent vämjelig är denna historia. En rättslig process bör inledas snarast.

  Björn Öjerskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • Instämmer helt, Björn Öjerskog

  2016-01-21 20:40 | Jag har precis sett del 2 och kan bara instämma, detta är helt avskyvärt. Det är en gigantisk skandal. Denna kirurg har fått experimentera helt fritt och faktiskt tagit livet av unga friska personer som sannolikt hade flera decennier kvar att leva (den ryska kvinnan och sannolikt den ryska mannen, vars öde nog bibringas oss i det sista programmet). Och KI:s rektor får en rapport på 400 sidor om oegentligheter med Macchiarinis forskning, men reagerar i snigelfart och helt uddlöst medan de som skrivit rapporten straffas! Vad är detta? Här måste göras en helt oberoende granskning, kanske från personer utanför Sverige och som inte har tillstymmelse till samröre med Macchiarinis aktiviteter, och det måste vändas på precis varenda sten, så vi kan lära oss något av detta och undvika en upprepning. Detta är f ö en upprepning (Semb på 80-talet, läs om detta i SvD).

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Oseriös forskning

  2016-01-21 23:25 | Utifrån SVT:s dokumentär så är det sjukt att en sådan man kan utföra sådana allvarliga operationer och utan noggranna säkerhetsprinciper. Från cancersjuka patienter till någolunda friska människa på rullande band.

  Mohamed Salah, Thoraxläkare, lycksele lasarett

  Jäv:

 • Björnarna Öjeskog och Román har rätt

  2016-01-22 19:34 | Macchiarinis och hans kollegers uppträdande gentemot den ryska småbarnsmamman i del 2 av Macchiarini-serien på tv avgjorde saken. Här behövs ingen stjärnpsykiater för att ställa diagnosen psykopati. Hoppas nu att KI:s ledning får sina fiskar varma med besked. Vämjeligt sa Bill, sanslöst sa Bull.

  Göran Lundgren, pensionerad psykiater, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons