Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUF Lakartidningen.se 2016-01-28

KI:s rektor öppnar för ny oredlighetsprövning

Med anledning av det som framkommit i SVT:s dokumentär »Experimenten« om Paolo Macchiarini är Karolinska institutets rektor Anders Hamsten öppen för att ompröva beslutet att fria honom från forskningsfusk.

Michael Lövtrup

Det var i SVT:s program Gomorron Sverige den 28 januari som Anders Hamsten meddelade att en omprövning av det friande beslutet gällande Paolo Macchiarini kan bli aktuell: »Vi har när det gäller utredningen av oredlighet konfronterats av Bosse [producenten Bo Lindqvist, reds anm.] med, möjligen, data som undanhållits och som inte funnits tillgängliga för utredningen. Om de har relevans för utredningen är vi beredda att ompröva det här«, sa Anders Hamsten, som även kommenterar saken i ett pressmeddelande:

– De uppgifter som har presenterats i SVT-dokumentären och i andra medier är naturligtvis graverande, men vi dömer ingen på medieuppgifter utan vi måste själva gå till botten med det här.

De uppgifter som presenteras i dokumentären är bland annat filmsekvenser som visar att den konstgjorda strupen på den första patient som opererades var närmast igentäppt av sårvävnad ett år efter operationen, samtidigt som fistlar till matstrupen hade bildats. Trots detta uppgav Paolo Macchiarini i vetenskapliga artiklar att strupen var nästan normalt fungerande.

I dokumentären framkommer också fakta som tyder på att den första patienten inte alls var så sjuk att han behövde opereras akut. När det gäller frågan om det trots detta, och trots att det inte gjorts några djurstudier, var försvarligt att operera in den konstgjorda strupen, lägger dock Anders Hamsten ansvaret på Karolinska universitetssjukhuset.

Anders Hamsten klargjorde också i Gomorron Sverige att Paolo Macchiarinis framtid på Karolinska institutet nu är osäker. »Utifrån den förtroendeskadliga verksamhet som skett i Ryssland som inte är förenlig med Karolinska institutets värdegrund och våra regler, och frågetecken kring hans meriter, så har mitt förtroende naturligtvis naggats rejält i kanten.«

Kirurgen och tidigare gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, friades 2015 av Anders Hamsten för misstänkt oredlighet i forskning rörande de syntetiska luftstrupar av nanokomposit som, efter att ha preparerats med patientens egna stamceller, opererades in hos tre patienter vid Karolinska universitetssjukhuset, KS, mellan 2011 och 2013.

Läs alla artiklar under länken ovan, »Oredlighetsärendet på KI«.

Kommentarer (13)

 • Sent skall syndar'n vakna

  2016-01-28 12:01 | På tiden och se nu till att en extern utredare får ta tag i detta. Under galgen väljer man att ge vika. Detta är oanständigt. Både KI och KS får ta på sig detta och ledningarna bör ta sina positioner under starkt omprövande. Prof EM Bengt Gerdin har redan gjort en redbar utredning. Nu gäller det mer hur man ej tagit ansvar för fusket och dessutom försvarat det hela.

  Lennart Wilhelmsson, Med. Dr. , docent, Pensionär

  Jäv:

 • Inborn error

  2016-01-28 17:59 | Detta är ett utmärkt exempel på när inavel är som sämst. Man respekterar inte ens sin externa granskare. Antingen kör KI och KS på med en omedelbar "damage control" och pudlar eller så gör man som i filmen Wag the Dog, hittar på ett litet krig som kan vända blickarna åt ett annat håll.

  Björn Olsen, Professor, Överläkare, Infektion, UAS, Uppsala

  Jäv:

 • Pinsamt för KI

  2016-01-28 19:06 | Allt graverande fanns ju i Gredins utredning. En akademisk institution av den klass som KI eftersträvar, har nu blivit kraftigt naggad i kanten. Det borde inte vara så att media skal gräva upp fakta och visa det på TV för att KI skall reagera. Det förefaller som att principen "locket på" gällde. KI är mitt Alma Mater, men nu skäms jag för hur rektor och andra ansvariga betett sig.

  Erik Campbell, Överläkare, Helsingborgs lasarett

  Jäv:

 • Genant

  2016-01-28 19:15 | Jag har alltid varit stolt över mitt Alma mater, KI. Därför känns det dubbelt trist med denna sorgliga och solkiga historia. Prof Gerdins utredning borde sannerligen ha räckt till för att lyfta ut P. Macchiarini. från KI:s domäner. I LT nr 3-4/2016 sid 70 relaterar Michael Lövtrup en artikel i Vanity Fair. Man håller sig för pannan!. Artikeln rekommenderas till läsning, är tillgänglig på internet. Och att ĶI:s ledning okritiskt och utan självklara krav på verifikationer gått på alla hans uppgifter om sina meriter och stora framgångar är obegripligt. Djupt genant och nedsolkande av KI:s internationella renommé.

  Jan Millner, leg.läk., Pensionerad allmänmedicinare

  Jäv:

 • Det finns redan en utredning

  2016-01-28 21:37 | En oberoende person har redan gjort en utredning som fastställde detta till fusk. Tycker eventuell ny utredning, om det verkligen är motiverat med en ny, skall fokusera på varför inte den förra följdes och vilken typ av felaktigheter som gjordes när de ändrade den ojäviga utlåtandet.

  Jonas Binnmyr, doktorand, KI

  Jäv: KI är min arbetsplats

 • Dålig forskarmiljö när man inte lyssnar på kritik

  2016-01-28 22:33 | Uppenbarligen har otvetydiga signaler funnits under mycket lång tid men KI och KS har valt att hota visselblåsarna och när man sent omsider tvingas tillsätta en extern utredare väljer man att mörka kritiken genom att inte fälla Macchiarini för det forskningsfusk, som utredaren påvisat. Tills nu beskrivs metoden som ett innovativt framsteg på KI:s hemsida och man har inte dragit tillbaka Lancetartikeln. Härigenom har man sanktionerat Paolo Macchiarinis fortsatta oetiska verksamhet vid andra sjukhus och inte tagit sitt ansvar gentemot patienterna. Beteendet visar inte endast bristande etik utan också en osund forskarmiljö. Dags för en oberoende utredning av hur KI och KS agerat!

  Per Borgå, Med dr, Akademien för trauma och kultur

  Jäv:

 • Bättre sent än aldrig!

  2016-01-28 22:39 | Ja detta var i sanning en omvändelse under galgen. Men även sådana kan godtas om de är äkta. Låt ansvarsfrågan bli tydlig och försök inte dölja det faktum att såväl KI som KS låtit sig föras bakom ljuset. Och vad värre är försökt straffa och tysta de trovärdiga sanningssägare som fanns inom organisationen. Men än en gång: Även syndare som vaknar sent bör möjligen få sin chans!

  Christer Petersson , Med.dr Växjö, Pensionär

  Jäv:

 • Oredlighet och ohederlighet

  2016-01-28 23:10 | Såväl KI som KS och dess företrädare har agerat på ett beklämmande sätt i fallet Macchiarini. Rena falsarier påvisas i sista avsnittet av TV- dokumentären när man falskeligen påstår att djurförsök föregått operationerna på människa. Förtroendet för dessa institutioner är skjutet i sank! De ansvariga måste naturligtvis lämna. En rättslig process är inledd och det skulle förvåna mycket om inte åtal kommer till stånd.

  Björn Öjeskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • KI, Quo Vadis?

  2016-01-28 23:14 | Om man på KI har så svårt att bedöma relativt enkla forskningsrapporter - hur går det då att bedöma Nobelpriskandidaters arbeten?

  Jerker Hanson, MD, Docent, pensionär

  Jäv:

 • När yta och prestige får styra

  2016-01-29 11:05 | Även omdömesgilla personer (?) kan låta sig bländas av en vacker yta. Den ambulerande stjärnkirurgen Macchiarini lyckades blända såväl KI som KS med sina plaststrupar, eftersom båda institutionerna så innerligt gärna ville bli först i världen med en innovativ kirurgisk teknik. I sin iver blundade man för basala medicinska fakta och grundläggande (forsknings)etik. Begäret efter beröm fick bedra visheten och det kritiska förnuftet. För patienterna blev det en katastrof. För ansvarig rektor bör konsekvensen bli avgång. En institution som lever på ryktet om oförvitlig vetenskaplighet kan inte hantera sanningen helt godtyckligt. Med detta vill jag alltså skärpa mitt mildare omdöme i ovanstående inlägg

  Christer Petersson, med.dr Växjö, Pensionär

  Jäv:

 • Oberoende granskning

  2016-01-29 11:06 | Förutom KI´s märkliga agerande bör även KS`s ansvar för luftstrupeoperationerna utredas av oberoende granskare. KS´s egen chefsläkare kan ju knappast utreda ett ärende som han redan i förväg har godkänt. Man kan ju hoppas att IVO vågar ta upp ärendet även om det inte finns en anmälan.

  Göran Edbom, Överläkare f.d. chefläkare, Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus

  Jäv:

 • Anmärkningsvärt

  2016-01-29 11:26 | Vad jag finner ytterst besvärande är att man efter en extern utredning av Prof. Em. Gerdin går emot denna då det tillkommit ny information i ärendet. Vad man då borde ha gjort är att tillsätta en ny eller göra om utredningen externt. Vetenskapsrådet eller regeringen bör nu tillsätta en utredning om ev oredlighet, samt att se hur detta ärende har hanterats av KI, utreda eventuella jäv, för att förhindra att dylika situationer uppstår i framtiden. Förtroendet har nu tyvärr på ett mycket beklagligt sätt underminerats.

  Mikael Lindström, Med. Dr., docent, senior forskare, Karolinska Institutet

  Jäv: Jobbar på KI

 • En aktuell referens

  2016-01-30 16:27 | Om man googlar på "mytoman svd" så finner man en artikel publicerad i Svenska Dagbladet 2002-05-13, med uttalanden från bl a Sten Levander. Illustrativ artikel i dessa sorgliga dagar. Man kan pricka av punkt efter punkt.

  Jan Millner, leg.läk., Pensionerad allmänmedicinare

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons