Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUF Lakartidningen.se 2016-01-28

KI:s rektor öppnar för ny oredlighetsprövning

Med anledning av det som framkommit i SVT:s dokumentär »Experimenten« om Paolo Macchiarini är Karolinska institutets rektor Anders Hamsten öppen för att ompröva beslutet att fria honom från forskningsfusk.

Michael Lövtrup

Det var i SVT:s program Gomorron Sverige den 28 januari som Anders Hamsten meddelade att en omprövning av det friande beslutet gällande Paolo Macchiarini kan bli aktuell: »Vi har när det gäller utredningen av oredlighet konfronterats av Bosse [producenten Bo Lindqvist, reds anm.] med, möjligen, data som undanhållits och som inte funnits tillgängliga för utredningen. Om de har relevans för utredningen är vi beredda att ompröva det här«, sa Anders Hamsten, som även kommenterar saken i ett pressmeddelande:

– De uppgifter som har presenterats i SVT-dokumentären och i andra medier är naturligtvis graverande, men vi dömer ingen på medieuppgifter utan vi måste själva gå till botten med det här.

De uppgifter som presenteras i dokumentären är bland annat filmsekvenser som visar att den konstgjorda strupen på den första patient som opererades var närmast igentäppt av sårvävnad ett år efter operationen, samtidigt som fistlar till matstrupen hade bildats. Trots detta uppgav Paolo Macchiarini i vetenskapliga artiklar att strupen var nästan normalt fungerande.

I dokumentären framkommer också fakta som tyder på att den första patienten inte alls var så sjuk att han behövde opereras akut. När det gäller frågan om det trots detta, och trots att det inte gjorts några djurstudier, var försvarligt att operera in den konstgjorda strupen, lägger dock Anders Hamsten ansvaret på Karolinska universitetssjukhuset.

Anders Hamsten klargjorde också i Gomorron Sverige att Paolo Macchiarinis framtid på Karolinska institutet nu är osäker. »Utifrån den förtroendeskadliga verksamhet som skett i Ryssland som inte är förenlig med Karolinska institutets värdegrund och våra regler, och frågetecken kring hans meriter, så har mitt förtroende naturligtvis naggats rejält i kanten.«

Kirurgen och tidigare gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, friades 2015 av Anders Hamsten för misstänkt oredlighet i forskning rörande de syntetiska luftstrupar av nanokomposit som, efter att ha preparerats med patientens egna stamceller, opererades in hos tre patienter vid Karolinska universitetssjukhuset, KS, mellan 2011 och 2013.

Läs alla artiklar under länken ovan, »Oredlighetsärendet på KI«.

Kommentarer (13)

 • Sent skall syndar'n vakna

  2016-01-28 12:01 | På tiden och se nu till att en extern utredare får ta tag i detta. Under galgen väljer man att ge vika. Detta är oanständigt. Både KI och KS får ta på sig detta och ledningarna bör ta sina positioner under starkt omprövande. Prof EM Bengt Gerdin har redan gjort en redbar utredning. Nu gäller det mer hur man ej tagit ansvar för fusket och dessutom försvarat det hela.

  Lennart Wilhelmsson, Med. Dr. , docent, Pensionär

  Jäv:

 • Inborn error

  2016-01-28 17:59 | Detta är ett utmärkt exempel på när inavel är som sämst. Man respekterar inte ens sin externa granskare. Antingen kör KI och KS på med en omedelbar "damage control" och pudlar eller så gör man som i filmen Wag the Dog, hittar på ett litet krig som kan vända blickarna åt ett annat håll.

  Björn Olsen, Professor, Överläkare, Infektion, UAS, Uppsala

  Jäv:

 • Pinsamt för KI

  2016-01-28 19:06 | Allt graverande fanns ju i Gredins utredning. En akademisk institution av den klass som KI eftersträvar, har nu blivit kraftigt naggad i kanten. Det borde inte vara så att media skal gräva upp fakta och visa det på TV för att KI skall reagera. Det förefaller som att principen "locket på" gällde. KI är mitt Alma Mater, men nu skäms jag för hur rektor och andra ansvariga betett sig.

  Erik Campbell, Överläkare, Helsingborgs lasarett

  Jäv:

 • Genant

  2016-01-28 19:15 | Jag har alltid varit stolt över mitt Alma mater, KI. Därför känns det dubbelt trist med denna sorgliga och solkiga historia. Prof Gerdins utredning borde sannerligen ha räckt till för att lyfta ut P. Macchiarini. från KI:s domäner. I LT nr 3-4/2016 sid 70 relaterar Michael Lövtrup en artikel i Vanity Fair. Man håller sig för pannan!. Artikeln rekommenderas till läsning, är tillgänglig på internet. Och att ĶI:s ledning okritiskt och utan självklara krav på verifikationer gått på alla hans uppgifter om sina meriter och stora framgångar är obegripligt. Djupt genant och nedsolkande av KI:s internationella renommé.

  Jan Millner, leg.läk., Pensionerad allmänmedicinare

  Jäv:

 • Det finns redan en utredning

  2016-01-28 21:37 | En oberoende person har redan gjort en utredning som fastställde detta till fusk. Tycker eventuell ny utredning, om det verkligen är motiverat med en ny, skall fokusera på varför inte den förra följdes och vilken typ av felaktigheter som gjordes när de ändrade den ojäviga utlåtandet.

  Jonas Binnmyr, doktorand, KI

  Jäv: KI är min arbetsplats

 • Dålig forskarmiljö när man inte lyssnar på kritik

  2016-01-28 22:33 | Uppenbarligen har otvetydiga signaler funnits under mycket lång tid men KI och KS har valt att hota visselblåsarna och när man sent omsider tvingas tillsätta en extern utredare väljer man att mörka kritiken genom att inte fälla Macchiarini för det forskningsfusk, som utredaren påvisat. Tills nu beskrivs metoden som ett innovativt framsteg på KI:s hemsida och man har inte dragit tillbaka Lancetartikeln. Härigenom har man sanktionerat Paolo Macchiarinis fortsatta oetiska verksamhet vid andra sjukhus och inte tagit sitt ansvar gentemot patienterna. Beteendet visar inte endast bristande etik utan också en osund forskarmiljö. Dags för en oberoende utredning av hur KI och KS agerat!

  Per Borgå, Med dr, Akademien för trauma och kultur

  Jäv:

 • Bättre sent än aldrig!

  2016-01-28 22:39 | Ja detta var i sanning en omvändelse under galgen. Men även sådana kan godtas om de är äkta. Låt ansvarsfrågan bli tydlig och försök inte dölja det faktum att såväl KI som KS låtit sig föras bakom ljuset. Och vad värre är försökt straffa och tysta de trovärdiga sanningssägare som fanns inom organisationen. Men än en gång: Även syndare som vaknar sent bör möjligen få sin chans!

  Christer Petersson , Med.dr Växjö, Pensionär

  Jäv:

 • Oredlighet och ohederlighet

  2016-01-28 23:10 | Såväl KI som KS och dess företrädare har agerat på ett beklämmande sätt i fallet Macchiarini. Rena falsarier påvisas i sista avsnittet av TV- dokumentären när man falskeligen påstår att djurförsök föregått operationerna på människa. Förtroendet för dessa institutioner är skjutet i sank! De ansvariga måste naturligtvis lämna. En rättslig process är inledd och det skulle förvåna mycket om inte åtal kommer till stånd.

  Björn Öjeskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • KI, Quo Vadis?

  2016-01-28 23:14 | Om man på KI har så svårt att bedöma relativt enkla forskningsrapporter - hur går det då att bedöma Nobelpriskandidaters arbeten?

  Jerker Hanson, MD, Docent, pensionär

  Jäv:

 • När yta och prestige får styra

  2016-01-29 11:05 | Även omdömesgilla personer (?) kan låta sig bländas av en vacker yta. Den ambulerande stjärnkirurgen Macchiarini lyckades blända såväl KI som KS med sina plaststrupar, eftersom båda institutionerna så innerligt gärna ville bli först i världen med en innovativ kirurgisk teknik. I sin iver blundade man för basala medicinska fakta och grundläggande (forsknings)etik. Begäret efter beröm fick bedra visheten och det kritiska förnuftet. För patienterna blev det en katastrof. För ansvarig rektor bör konsekvensen bli avgång. En institution som lever på ryktet om oförvitlig vetenskaplighet kan inte hantera sanningen helt godtyckligt. Med detta vill jag alltså skärpa mitt mildare omdöme i ovanstående inlägg

  Christer Petersson, med.dr Växjö, Pensionär

  Jäv:

 • Oberoende granskning

  2016-01-29 11:06 | Förutom KI´s märkliga agerande bör även KS`s ansvar för luftstrupeoperationerna utredas av oberoende granskare. KS´s egen chefsläkare kan ju knappast utreda ett ärende som han redan i förväg har godkänt. Man kan ju hoppas att IVO vågar ta upp ärendet även om det inte finns en anmälan.

  Göran Edbom, Överläkare f.d. chefläkare, Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus

  Jäv:

 • Anmärkningsvärt

  2016-01-29 11:26 | Vad jag finner ytterst besvärande är att man efter en extern utredning av Prof. Em. Gerdin går emot denna då det tillkommit ny information i ärendet. Vad man då borde ha gjort är att tillsätta en ny eller göra om utredningen externt. Vetenskapsrådet eller regeringen bör nu tillsätta en utredning om ev oredlighet, samt att se hur detta ärende har hanterats av KI, utreda eventuella jäv, för att förhindra att dylika situationer uppstår i framtiden. Förtroendet har nu tyvärr på ett mycket beklagligt sätt underminerats.

  Mikael Lindström, Med. Dr., docent, senior forskare, Karolinska Institutet

  Jäv: Jobbar på KI

 • En aktuell referens

  2016-01-30 16:27 | Om man googlar på "mytoman svd" så finner man en artikel publicerad i Svenska Dagbladet 2002-05-13, med uttalanden från bl a Sten Levander. Illustrativ artikel i dessa sorgliga dagar. Man kan pricka av punkt efter punkt.

  Jan Millner, leg.läk., Pensionerad allmänmedicinare

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Depression och höft-fraktur kan föregå debut av Parkinsons sjukdom

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Annons Annons

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (1 kommentar) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016