Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUF Lakartidningen.se 2016-01-28

KI:s rektor öppnar för ny oredlighetsprövning

Med anledning av det som framkommit i SVT:s dokumentär »Experimenten« om Paolo Macchiarini är Karolinska institutets rektor Anders Hamsten öppen för att ompröva beslutet att fria honom från forskningsfusk.

Michael Lövtrup

Det var i SVT:s program Gomorron Sverige den 28 januari som Anders Hamsten meddelade att en omprövning av det friande beslutet gällande Paolo Macchiarini kan bli aktuell: »Vi har när det gäller utredningen av oredlighet konfronterats av Bosse [producenten Bo Lindqvist, reds anm.] med, möjligen, data som undanhållits och som inte funnits tillgängliga för utredningen. Om de har relevans för utredningen är vi beredda att ompröva det här«, sa Anders Hamsten, som även kommenterar saken i ett pressmeddelande:

– De uppgifter som har presenterats i SVT-dokumentären och i andra medier är naturligtvis graverande, men vi dömer ingen på medieuppgifter utan vi måste själva gå till botten med det här.

De uppgifter som presenteras i dokumentären är bland annat filmsekvenser som visar att den konstgjorda strupen på den första patient som opererades var närmast igentäppt av sårvävnad ett år efter operationen, samtidigt som fistlar till matstrupen hade bildats. Trots detta uppgav Paolo Macchiarini i vetenskapliga artiklar att strupen var nästan normalt fungerande.

I dokumentären framkommer också fakta som tyder på att den första patienten inte alls var så sjuk att han behövde opereras akut. När det gäller frågan om det trots detta, och trots att det inte gjorts några djurstudier, var försvarligt att operera in den konstgjorda strupen, lägger dock Anders Hamsten ansvaret på Karolinska universitetssjukhuset.

Anders Hamsten klargjorde också i Gomorron Sverige att Paolo Macchiarinis framtid på Karolinska institutet nu är osäker. »Utifrån den förtroendeskadliga verksamhet som skett i Ryssland som inte är förenlig med Karolinska institutets värdegrund och våra regler, och frågetecken kring hans meriter, så har mitt förtroende naturligtvis naggats rejält i kanten.«

Kirurgen och tidigare gästprofessorn vid Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, friades 2015 av Anders Hamsten för misstänkt oredlighet i forskning rörande de syntetiska luftstrupar av nanokomposit som, efter att ha preparerats med patientens egna stamceller, opererades in hos tre patienter vid Karolinska universitetssjukhuset, KS, mellan 2011 och 2013.

Läs alla artiklar under länken ovan, »Oredlighetsärendet på KI«.

Kommentarer (13)

 • Sent skall syndar'n vakna

  2016-01-28 12:01 | På tiden och se nu till att en extern utredare får ta tag i detta. Under galgen väljer man att ge vika. Detta är oanständigt. Både KI och KS får ta på sig detta och ledningarna bör ta sina positioner under starkt omprövande. Prof EM Bengt Gerdin har redan gjort en redbar utredning. Nu gäller det mer hur man ej tagit ansvar för fusket och dessutom försvarat det hela.

  Lennart Wilhelmsson, Med. Dr. , docent, Pensionär

  Jäv:

 • Inborn error

  2016-01-28 17:59 | Detta är ett utmärkt exempel på när inavel är som sämst. Man respekterar inte ens sin externa granskare. Antingen kör KI och KS på med en omedelbar "damage control" och pudlar eller så gör man som i filmen Wag the Dog, hittar på ett litet krig som kan vända blickarna åt ett annat håll.

  Björn Olsen, Professor, Överläkare, Infektion, UAS, Uppsala

  Jäv:

 • Pinsamt för KI

  2016-01-28 19:06 | Allt graverande fanns ju i Gredins utredning. En akademisk institution av den klass som KI eftersträvar, har nu blivit kraftigt naggad i kanten. Det borde inte vara så att media skal gräva upp fakta och visa det på TV för att KI skall reagera. Det förefaller som att principen "locket på" gällde. KI är mitt Alma Mater, men nu skäms jag för hur rektor och andra ansvariga betett sig.

  Erik Campbell, Överläkare, Helsingborgs lasarett

  Jäv:

 • Genant

  2016-01-28 19:15 | Jag har alltid varit stolt över mitt Alma mater, KI. Därför känns det dubbelt trist med denna sorgliga och solkiga historia. Prof Gerdins utredning borde sannerligen ha räckt till för att lyfta ut P. Macchiarini. från KI:s domäner. I LT nr 3-4/2016 sid 70 relaterar Michael Lövtrup en artikel i Vanity Fair. Man håller sig för pannan!. Artikeln rekommenderas till läsning, är tillgänglig på internet. Och att ĶI:s ledning okritiskt och utan självklara krav på verifikationer gått på alla hans uppgifter om sina meriter och stora framgångar är obegripligt. Djupt genant och nedsolkande av KI:s internationella renommé.

  Jan Millner, leg.läk., Pensionerad allmänmedicinare

  Jäv:

 • Det finns redan en utredning

  2016-01-28 21:37 | En oberoende person har redan gjort en utredning som fastställde detta till fusk. Tycker eventuell ny utredning, om det verkligen är motiverat med en ny, skall fokusera på varför inte den förra följdes och vilken typ av felaktigheter som gjordes när de ändrade den ojäviga utlåtandet.

  Jonas Binnmyr, doktorand, KI

  Jäv: KI är min arbetsplats

 • Dålig forskarmiljö när man inte lyssnar på kritik

  2016-01-28 22:33 | Uppenbarligen har otvetydiga signaler funnits under mycket lång tid men KI och KS har valt att hota visselblåsarna och när man sent omsider tvingas tillsätta en extern utredare väljer man att mörka kritiken genom att inte fälla Macchiarini för det forskningsfusk, som utredaren påvisat. Tills nu beskrivs metoden som ett innovativt framsteg på KI:s hemsida och man har inte dragit tillbaka Lancetartikeln. Härigenom har man sanktionerat Paolo Macchiarinis fortsatta oetiska verksamhet vid andra sjukhus och inte tagit sitt ansvar gentemot patienterna. Beteendet visar inte endast bristande etik utan också en osund forskarmiljö. Dags för en oberoende utredning av hur KI och KS agerat!

  Per Borgå, Med dr, Akademien för trauma och kultur

  Jäv:

 • Bättre sent än aldrig!

  2016-01-28 22:39 | Ja detta var i sanning en omvändelse under galgen. Men även sådana kan godtas om de är äkta. Låt ansvarsfrågan bli tydlig och försök inte dölja det faktum att såväl KI som KS låtit sig föras bakom ljuset. Och vad värre är försökt straffa och tysta de trovärdiga sanningssägare som fanns inom organisationen. Men än en gång: Även syndare som vaknar sent bör möjligen få sin chans!

  Christer Petersson , Med.dr Växjö, Pensionär

  Jäv:

 • Oredlighet och ohederlighet

  2016-01-28 23:10 | Såväl KI som KS och dess företrädare har agerat på ett beklämmande sätt i fallet Macchiarini. Rena falsarier påvisas i sista avsnittet av TV- dokumentären när man falskeligen påstår att djurförsök föregått operationerna på människa. Förtroendet för dessa institutioner är skjutet i sank! De ansvariga måste naturligtvis lämna. En rättslig process är inledd och det skulle förvåna mycket om inte åtal kommer till stånd.

  Björn Öjeskog, öl, kir.klin. Uddevalla sjukhus

  Jäv:

 • KI, Quo Vadis?

  2016-01-28 23:14 | Om man på KI har så svårt att bedöma relativt enkla forskningsrapporter - hur går det då att bedöma Nobelpriskandidaters arbeten?

  Jerker Hanson, MD, Docent, pensionär

  Jäv:

 • När yta och prestige får styra

  2016-01-29 11:05 | Även omdömesgilla personer (?) kan låta sig bländas av en vacker yta. Den ambulerande stjärnkirurgen Macchiarini lyckades blända såväl KI som KS med sina plaststrupar, eftersom båda institutionerna så innerligt gärna ville bli först i världen med en innovativ kirurgisk teknik. I sin iver blundade man för basala medicinska fakta och grundläggande (forsknings)etik. Begäret efter beröm fick bedra visheten och det kritiska förnuftet. För patienterna blev det en katastrof. För ansvarig rektor bör konsekvensen bli avgång. En institution som lever på ryktet om oförvitlig vetenskaplighet kan inte hantera sanningen helt godtyckligt. Med detta vill jag alltså skärpa mitt mildare omdöme i ovanstående inlägg

  Christer Petersson, med.dr Växjö, Pensionär

  Jäv:

 • Oberoende granskning

  2016-01-29 11:06 | Förutom KI´s märkliga agerande bör även KS`s ansvar för luftstrupeoperationerna utredas av oberoende granskare. KS´s egen chefsläkare kan ju knappast utreda ett ärende som han redan i förväg har godkänt. Man kan ju hoppas att IVO vågar ta upp ärendet även om det inte finns en anmälan.

  Göran Edbom, Överläkare f.d. chefläkare, Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus

  Jäv:

 • Anmärkningsvärt

  2016-01-29 11:26 | Vad jag finner ytterst besvärande är att man efter en extern utredning av Prof. Em. Gerdin går emot denna då det tillkommit ny information i ärendet. Vad man då borde ha gjort är att tillsätta en ny eller göra om utredningen externt. Vetenskapsrådet eller regeringen bör nu tillsätta en utredning om ev oredlighet, samt att se hur detta ärende har hanterats av KI, utreda eventuella jäv, för att förhindra att dylika situationer uppstår i framtiden. Förtroendet har nu tyvärr på ett mycket beklagligt sätt underminerats.

  Mikael Lindström, Med. Dr., docent, senior forskare, Karolinska Institutet

  Jäv: Jobbar på KI

 • En aktuell referens

  2016-01-30 16:27 | Om man googlar på "mytoman svd" så finner man en artikel publicerad i Svenska Dagbladet 2002-05-13, med uttalanden från bl a Sten Levander. Illustrativ artikel i dessa sorgliga dagar. Man kan pricka av punkt efter punkt.

  Jan Millner, leg.läk., Pensionerad allmänmedicinare

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons