Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUM Lakartidningen.se 2016-01-28

Universitetssjukhuset: »Det var motiverat«

Karolinska universitetssjukhuset står fast vid sin bedömning att de tre operationerna med konstgjorda luftstrupar som gjordes på sjukhuset gjordes för att rädda patienternas liv. Sjukhuset ska dock se över sitt regelverk.

Elisabet Ohlin

Karolinska universitetssjukhuset skriver i ett pressmeddelande i dag apropå SVT:s Dokument inifråns serie »Experimenten« om kirurgen Paolo Macchiarini och de kontroversiella operationerna med konstgjorda luftstrupar att programmen »visat förhållanden som är etiskt oförsvarbara«.

Samtidigt säger sjukhusets chefläkare Gunnar Öhlén att inget har framkommit som gör att sjukhuset ändrar sin tidigare bedömning, nämligen att de tre operationerna gjordes för det inte fanns alternativa behandlingar och för att förhoppningsvis rädda liv. 

Specifikt om den första patienten som fick en syntetisk strupe säger sjukhuset uttryckligen att operationen var motiverad, apropå att dokumentärprogrammen rest frågan hur sjuk patienten egentligen var.

– Vår bedömning är att det var motiverat. Operationsbeslutet föregicks av en multidisciplinär konferens, med företrädare för flera olika specialiteter, inklusive den inremitterande läkaren från Island, och bedömningen där var tydlig: patienten skulle ha avlidit om inget gjordes och det fanns ingen etablerad behandling som skulle kunna bota patienten, säger Gunnar Öhlén i pressmeddelandet.

Ändå ser sjukhuset nu anledning att se över sitt regelverk:

– Sjukhuset måste naturligtvis dra lärdom av det som inte har fungerat och vi arbetar på ett nytt och tydligare regelverk för operationer med oprövade metoder. Vi beklagar, för de tre patienternas skull, och för alla andra patienter som skulle behöva en behandling av det här slaget, att den inte visade sig fungera som vi hoppades.

Kommentarer (8)

 • Du borde skämmas, Gunnar Öhlén!

  2016-01-28 16:12 | Vilket ynkligt svar. Det behöver uppenbarligen rensas både på KI och KS. Sedan när är det etiskt försvarbart att testa en ny farlig kirurgisk behandlingsmetod utan föregående djurförsök? Det är väl just för att inte skada människor som vi har djurförsök? Detta lär sig alla läkarstudenter de första veckorna på läkarlinjen. Finns det ingen chefsperson på vare sig KI eller KS som är vertebrat?

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Inte motiverat!

  2016-01-28 17:38 | Nej KI och KS - det är inte motiverat att genomföra "livräddande" operationer på patienter som man påstår inte kan andas och som man säger fått recidiv av cancer, när det uppenbarligen är rena lögner. Man skickade inte ens in den utopererade trakean som det skulle vara recidiv i till PAD!!!! Förskräckligt. Man skäms som svensk kirurg över alla veklingar som inte står upp och att de som gjorde det tystades i inledningsskedet!

  Per Hellman, Professor, Akademiska Sjukhuset

  Jäv:

 • Vitalindikation kan inte ge oss frikort att göra vad som helst med patienter

  2016-01-29 12:29 | Omfattande kirurgi utan dokumenterade djurförsök, vare sig på gnagare eller större djur verkar ha saknats. På vilket sätt kan det då vara motiverat att testa en transplantation med främmande material på någon? Patienter dör varje dag men vi tar oss inte friheten att utan vetenskapligt underlag operera för den sakens skull. Om det förekommit en multidiciplinär konferens där ett flertal kollegor ansett att detta var lämpligt måste det finnas dokumenterat. Jag skulle väldigt gärna läsa hur man resonerade. En välvillig gissning är att man trott/hoppats att vetenskapligt underlag fanns. När det nu visar sig vara högst tveksamt att så var fallet låter det bisarrt att hävda att operationen var motiverad.

  Jesper Alex-Petersen, Läkare, Ystad Lasarett

  Jäv:

 • Det behövs ett regelverk för kirurgi - motsvarande det som finns för utveckling av läkemedel

  2016-01-29 15:08 | Fallet från KI upprör, men är inte unikt i den kirurgiska historien. Hur ofta har inte kirurgiska metoder provats/införts av innovativa (ibland mer eller mindre galna) kirurger utan etisk eller vetenskaplig granskning genom tiderna? Tyvärr pågår detta oväsen fortfarande i dag som KI-fallet demonstrerar! Att enbart fokusera på personer är ofta inte framgångsrik i en granskning även om jag får medge att det som presenterades i SVTs ”Experimenten” var föga förtroendegivande för KIs representanter, KS:s chefläkare och Paolo Macchiarini.

  Utveckling och registrering av läkemedel är underkastat ett strikt regelverk och lagstiftning. Man får hoppas att de politiska beslutsfattare och myndigheter i ljuset av KI-fallet snarast får insikten att ett motsvarande regelverk och lagstiftning även behövs och är nödvändigt inom det kirurgiska området. KI-fallet kunna nog ha undvikts om det hade funnits ett regelverk överlag för hur kirurgiska metoder ska testas och utvärderas. Det är självklart att de kirurgiska behandlingarna behöver utvecklas, förbättras och förfinas för att förbättra resultat och underlätta återhämtningen för patienten. Men detta måste ske på ett vetenskapligt, kontrollerat och godkänt sätt. Nu är det inte enbart en fråga om bristande myndighetsagerande som ligger bak om bristerna i dagens regelverk vad gäller kirurgisk verksamhet utan professionen har själv ett stort ansvar. Man kan diskutera om professionen verkligen har tagit detta ansvar i alla avseende. En självgranskning inom de kirurgiska sällskapen torde vara högst befogad och prioriterad under de närmaste åren. Dags för lagstiftare, myndigheter och inte minst professionen att ta itu med att utveckla ett solitt regelverk för utveckling av kirurgiska metoder och utrustning motsvarande det som finns för läkemedel så dessa utvecklas och införs i sjukvården på ett kontrollerat och godkänt sätt. Till nytta för patient och sjukvården.


  Preben Kjölhede, Professor i obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

 • Instämmer fullständigt Preben! I frånvaro av strukturer och solida regelverk kan galenskap lätt frodas

  2016-01-30 01:02 | Dylika ofattbart häpnadsväckande historier eskalerar inte sällan i ett ändlöst sökande efter syndabockar när "drevet" väl har startat. Det kan möjligen fungera som tändbränsle i att tvinga fram en nogsam utredning och analys men leder sällan fram till en konklusion som förhindrar att det händer igen. Strukturer och regelverk behöver helt klart byggas och följas. Bara så kan man förhindra ett upprepande.

  Per Odelberg-Johnson, Överläk/Pediatrik, Barnklin Linköping

  Jäv:

 • Ingen ansökan för etikprövning

  2016-01-30 07:30 | Även om man hävdar att behandlingen kan ha varit motiverad så ska behandlingar som sker i studier först godkännas i etikprövningsnämnden. Detta har tydligen inte gjorts, varför inte?

  Martin Skeppholm, Ortoped, PhD, Löwenströmska Sjukhuset

  Jäv: Anknuten till KI

 • HIPPOKRATES - FRAMFÖR ALLT INTE SKADA PATIENTEN

  2016-01-30 17:54 | Bengt Gerdin berör också frågan om verksamheten verkligen utgjorde forskning, vilket är en förutsättning för att kunna tala om vetenskaplig oredlighet. En tolkning skulle ju kunna vara att operationerna enbart utgjorde vård. Bengt Gerdin pekar bland annat på att när gästprofessorn rekryterades till KI 2010 var det i syfte att flytta fram de kliniska och vetenskapliga positionerna inom regenerativ medicin. Det torde, skriver Bengt Gerdin, »definitivt...vara stick i stäv med lagens intentioner att bygga upp en utvecklingsverksamhet vars innebörd är att på global basis rekrytera svårt sjuka patienter som står inför hotande snar död...till experimentell behandling utan att detta betraktas som klinisk forskning«. - http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/05/Omfattande-oredlighet-i-KI-professors-forskning/ -

  Göran Svensson, LÄKARE, -

  Jäv:

 • Etisk härdsmälta inte bara på KI utan även på KS?

  2016-01-31 20:11 | Risberg skrev i sin artikel träffande om den etiska härdsmältan vid karolinska. Sen har med rätta ett stort antal i sina kommentarer krävt att KIs ledning tar konsekvenserna och avgår, vilket verkar rimligt, men få har kommenterat KS. Operationer på människa görs faktiskt inte på KI, utan på KS. Motsvarigheten till KIs rektor är KS sjukhusdirektör, och det måste väl finnas chefsläkare och verksamhetschefer som givit sitt tillstånd till operationerna? Är det acceptabelt att vara så godtrogna, eller fullständigt förförda av de framstående stamcellsforskarna och den världsledande stjärnkirurgen/bedragaren ? Nu har styrelsen för KI bestämt sig för en grundlig utredning. Och polisen utreder? Det vore klokt om man belyser allas ansvar för att forskningsfusk med katastrofala följder kan fortgå och sopas under mattan så länge.

  Johnny Ludvigsson, Senior professor i Pediatrik, Linköpings universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare gillar oberoende info

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

Annons Annons
bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas av läkaren Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons