Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUM Lakartidningen.se 2016-01-28

Universitetssjukhuset: »Det var motiverat«

Karolinska universitetssjukhuset står fast vid sin bedömning att de tre operationerna med konstgjorda luftstrupar som gjordes på sjukhuset gjordes för att rädda patienternas liv. Sjukhuset ska dock se över sitt regelverk.

Elisabet Ohlin

Karolinska universitetssjukhuset skriver i ett pressmeddelande i dag apropå SVT:s Dokument inifråns serie »Experimenten« om kirurgen Paolo Macchiarini och de kontroversiella operationerna med konstgjorda luftstrupar att programmen »visat förhållanden som är etiskt oförsvarbara«.

Samtidigt säger sjukhusets chefläkare Gunnar Öhlén att inget har framkommit som gör att sjukhuset ändrar sin tidigare bedömning, nämligen att de tre operationerna gjordes för det inte fanns alternativa behandlingar och för att förhoppningsvis rädda liv. 

Specifikt om den första patienten som fick en syntetisk strupe säger sjukhuset uttryckligen att operationen var motiverad, apropå att dokumentärprogrammen rest frågan hur sjuk patienten egentligen var.

– Vår bedömning är att det var motiverat. Operationsbeslutet föregicks av en multidisciplinär konferens, med företrädare för flera olika specialiteter, inklusive den inremitterande läkaren från Island, och bedömningen där var tydlig: patienten skulle ha avlidit om inget gjordes och det fanns ingen etablerad behandling som skulle kunna bota patienten, säger Gunnar Öhlén i pressmeddelandet.

Ändå ser sjukhuset nu anledning att se över sitt regelverk:

– Sjukhuset måste naturligtvis dra lärdom av det som inte har fungerat och vi arbetar på ett nytt och tydligare regelverk för operationer med oprövade metoder. Vi beklagar, för de tre patienternas skull, och för alla andra patienter som skulle behöva en behandling av det här slaget, att den inte visade sig fungera som vi hoppades.

Kommentarer (8)

 • Du borde skämmas, Gunnar Öhlén!

  2016-01-28 16:12 | Vilket ynkligt svar. Det behöver uppenbarligen rensas både på KI och KS. Sedan när är det etiskt försvarbart att testa en ny farlig kirurgisk behandlingsmetod utan föregående djurförsök? Det är väl just för att inte skada människor som vi har djurförsök? Detta lär sig alla läkarstudenter de första veckorna på läkarlinjen. Finns det ingen chefsperson på vare sig KI eller KS som är vertebrat?

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Inte motiverat!

  2016-01-28 17:38 | Nej KI och KS - det är inte motiverat att genomföra "livräddande" operationer på patienter som man påstår inte kan andas och som man säger fått recidiv av cancer, när det uppenbarligen är rena lögner. Man skickade inte ens in den utopererade trakean som det skulle vara recidiv i till PAD!!!! Förskräckligt. Man skäms som svensk kirurg över alla veklingar som inte står upp och att de som gjorde det tystades i inledningsskedet!

  Per Hellman, Professor, Akademiska Sjukhuset

  Jäv:

 • Vitalindikation kan inte ge oss frikort att göra vad som helst med patienter

  2016-01-29 12:29 | Omfattande kirurgi utan dokumenterade djurförsök, vare sig på gnagare eller större djur verkar ha saknats. På vilket sätt kan det då vara motiverat att testa en transplantation med främmande material på någon? Patienter dör varje dag men vi tar oss inte friheten att utan vetenskapligt underlag operera för den sakens skull. Om det förekommit en multidiciplinär konferens där ett flertal kollegor ansett att detta var lämpligt måste det finnas dokumenterat. Jag skulle väldigt gärna läsa hur man resonerade. En välvillig gissning är att man trott/hoppats att vetenskapligt underlag fanns. När det nu visar sig vara högst tveksamt att så var fallet låter det bisarrt att hävda att operationen var motiverad.

  Jesper Alex-Petersen, Läkare, Ystad Lasarett

  Jäv:

 • Det behövs ett regelverk för kirurgi - motsvarande det som finns för utveckling av läkemedel

  2016-01-29 15:08 | Fallet från KI upprör, men är inte unikt i den kirurgiska historien. Hur ofta har inte kirurgiska metoder provats/införts av innovativa (ibland mer eller mindre galna) kirurger utan etisk eller vetenskaplig granskning genom tiderna? Tyvärr pågår detta oväsen fortfarande i dag som KI-fallet demonstrerar! Att enbart fokusera på personer är ofta inte framgångsrik i en granskning även om jag får medge att det som presenterades i SVTs ”Experimenten” var föga förtroendegivande för KIs representanter, KS:s chefläkare och Paolo Macchiarini.

  Utveckling och registrering av läkemedel är underkastat ett strikt regelverk och lagstiftning. Man får hoppas att de politiska beslutsfattare och myndigheter i ljuset av KI-fallet snarast får insikten att ett motsvarande regelverk och lagstiftning även behövs och är nödvändigt inom det kirurgiska området. KI-fallet kunna nog ha undvikts om det hade funnits ett regelverk överlag för hur kirurgiska metoder ska testas och utvärderas. Det är självklart att de kirurgiska behandlingarna behöver utvecklas, förbättras och förfinas för att förbättra resultat och underlätta återhämtningen för patienten. Men detta måste ske på ett vetenskapligt, kontrollerat och godkänt sätt. Nu är det inte enbart en fråga om bristande myndighetsagerande som ligger bak om bristerna i dagens regelverk vad gäller kirurgisk verksamhet utan professionen har själv ett stort ansvar. Man kan diskutera om professionen verkligen har tagit detta ansvar i alla avseende. En självgranskning inom de kirurgiska sällskapen torde vara högst befogad och prioriterad under de närmaste åren. Dags för lagstiftare, myndigheter och inte minst professionen att ta itu med att utveckla ett solitt regelverk för utveckling av kirurgiska metoder och utrustning motsvarande det som finns för läkemedel så dessa utvecklas och införs i sjukvården på ett kontrollerat och godkänt sätt. Till nytta för patient och sjukvården.


  Preben Kjölhede, Professor i obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

 • Instämmer fullständigt Preben! I frånvaro av strukturer och solida regelverk kan galenskap lätt frodas

  2016-01-30 01:02 | Dylika ofattbart häpnadsväckande historier eskalerar inte sällan i ett ändlöst sökande efter syndabockar när "drevet" väl har startat. Det kan möjligen fungera som tändbränsle i att tvinga fram en nogsam utredning och analys men leder sällan fram till en konklusion som förhindrar att det händer igen. Strukturer och regelverk behöver helt klart byggas och följas. Bara så kan man förhindra ett upprepande.

  Per Odelberg-Johnson, Överläk/Pediatrik, Barnklin Linköping

  Jäv:

 • Ingen ansökan för etikprövning

  2016-01-30 07:30 | Även om man hävdar att behandlingen kan ha varit motiverad så ska behandlingar som sker i studier först godkännas i etikprövningsnämnden. Detta har tydligen inte gjorts, varför inte?

  Martin Skeppholm, Ortoped, PhD, Löwenströmska Sjukhuset

  Jäv: Anknuten till KI

 • HIPPOKRATES - FRAMFÖR ALLT INTE SKADA PATIENTEN

  2016-01-30 17:54 | Bengt Gerdin berör också frågan om verksamheten verkligen utgjorde forskning, vilket är en förutsättning för att kunna tala om vetenskaplig oredlighet. En tolkning skulle ju kunna vara att operationerna enbart utgjorde vård. Bengt Gerdin pekar bland annat på att när gästprofessorn rekryterades till KI 2010 var det i syfte att flytta fram de kliniska och vetenskapliga positionerna inom regenerativ medicin. Det torde, skriver Bengt Gerdin, »definitivt...vara stick i stäv med lagens intentioner att bygga upp en utvecklingsverksamhet vars innebörd är att på global basis rekrytera svårt sjuka patienter som står inför hotande snar död...till experimentell behandling utan att detta betraktas som klinisk forskning«. - http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/05/Omfattande-oredlighet-i-KI-professors-forskning/ -

  Göran Svensson, LÄKARE, -

  Jäv:

 • Etisk härdsmälta inte bara på KI utan även på KS?

  2016-01-31 20:11 | Risberg skrev i sin artikel träffande om den etiska härdsmältan vid karolinska. Sen har med rätta ett stort antal i sina kommentarer krävt att KIs ledning tar konsekvenserna och avgår, vilket verkar rimligt, men få har kommenterat KS. Operationer på människa görs faktiskt inte på KI, utan på KS. Motsvarigheten till KIs rektor är KS sjukhusdirektör, och det måste väl finnas chefsläkare och verksamhetschefer som givit sitt tillstånd till operationerna? Är det acceptabelt att vara så godtrogna, eller fullständigt förförda av de framstående stamcellsforskarna och den världsledande stjärnkirurgen/bedragaren ? Nu har styrelsen för KI bestämt sig för en grundlig utredning. Och polisen utreder? Det vore klokt om man belyser allas ansvar för att forskningsfusk med katastrofala följder kan fortgå och sopas under mattan så länge.

  Johnny Ludvigsson, Senior professor i Pediatrik, Linköpings universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016