Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUM Lakartidningen.se 2016-01-28

Universitetssjukhuset: »Det var motiverat«

Karolinska universitetssjukhuset står fast vid sin bedömning att de tre operationerna med konstgjorda luftstrupar som gjordes på sjukhuset gjordes för att rädda patienternas liv. Sjukhuset ska dock se över sitt regelverk.

Elisabet Ohlin

Karolinska universitetssjukhuset skriver i ett pressmeddelande i dag apropå SVT:s Dokument inifråns serie »Experimenten« om kirurgen Paolo Macchiarini och de kontroversiella operationerna med konstgjorda luftstrupar att programmen »visat förhållanden som är etiskt oförsvarbara«.

Samtidigt säger sjukhusets chefläkare Gunnar Öhlén att inget har framkommit som gör att sjukhuset ändrar sin tidigare bedömning, nämligen att de tre operationerna gjordes för det inte fanns alternativa behandlingar och för att förhoppningsvis rädda liv. 

Specifikt om den första patienten som fick en syntetisk strupe säger sjukhuset uttryckligen att operationen var motiverad, apropå att dokumentärprogrammen rest frågan hur sjuk patienten egentligen var.

– Vår bedömning är att det var motiverat. Operationsbeslutet föregicks av en multidisciplinär konferens, med företrädare för flera olika specialiteter, inklusive den inremitterande läkaren från Island, och bedömningen där var tydlig: patienten skulle ha avlidit om inget gjordes och det fanns ingen etablerad behandling som skulle kunna bota patienten, säger Gunnar Öhlén i pressmeddelandet.

Ändå ser sjukhuset nu anledning att se över sitt regelverk:

– Sjukhuset måste naturligtvis dra lärdom av det som inte har fungerat och vi arbetar på ett nytt och tydligare regelverk för operationer med oprövade metoder. Vi beklagar, för de tre patienternas skull, och för alla andra patienter som skulle behöva en behandling av det här slaget, att den inte visade sig fungera som vi hoppades.

Kommentarer (8)

 • Du borde skämmas, Gunnar Öhlén!

  2016-01-28 16:12 | Vilket ynkligt svar. Det behöver uppenbarligen rensas både på KI och KS. Sedan när är det etiskt försvarbart att testa en ny farlig kirurgisk behandlingsmetod utan föregående djurförsök? Det är väl just för att inte skada människor som vi har djurförsök? Detta lär sig alla läkarstudenter de första veckorna på läkarlinjen. Finns det ingen chefsperson på vare sig KI eller KS som är vertebrat?

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Inte motiverat!

  2016-01-28 17:38 | Nej KI och KS - det är inte motiverat att genomföra "livräddande" operationer på patienter som man påstår inte kan andas och som man säger fått recidiv av cancer, när det uppenbarligen är rena lögner. Man skickade inte ens in den utopererade trakean som det skulle vara recidiv i till PAD!!!! Förskräckligt. Man skäms som svensk kirurg över alla veklingar som inte står upp och att de som gjorde det tystades i inledningsskedet!

  Per Hellman, Professor, Akademiska Sjukhuset

  Jäv:

 • Vitalindikation kan inte ge oss frikort att göra vad som helst med patienter

  2016-01-29 12:29 | Omfattande kirurgi utan dokumenterade djurförsök, vare sig på gnagare eller större djur verkar ha saknats. På vilket sätt kan det då vara motiverat att testa en transplantation med främmande material på någon? Patienter dör varje dag men vi tar oss inte friheten att utan vetenskapligt underlag operera för den sakens skull. Om det förekommit en multidiciplinär konferens där ett flertal kollegor ansett att detta var lämpligt måste det finnas dokumenterat. Jag skulle väldigt gärna läsa hur man resonerade. En välvillig gissning är att man trott/hoppats att vetenskapligt underlag fanns. När det nu visar sig vara högst tveksamt att så var fallet låter det bisarrt att hävda att operationen var motiverad.

  Jesper Alex-Petersen, Läkare, Ystad Lasarett

  Jäv:

 • Det behövs ett regelverk för kirurgi - motsvarande det som finns för utveckling av läkemedel

  2016-01-29 15:08 | Fallet från KI upprör, men är inte unikt i den kirurgiska historien. Hur ofta har inte kirurgiska metoder provats/införts av innovativa (ibland mer eller mindre galna) kirurger utan etisk eller vetenskaplig granskning genom tiderna? Tyvärr pågår detta oväsen fortfarande i dag som KI-fallet demonstrerar! Att enbart fokusera på personer är ofta inte framgångsrik i en granskning även om jag får medge att det som presenterades i SVTs ”Experimenten” var föga förtroendegivande för KIs representanter, KS:s chefläkare och Paolo Macchiarini.

  Utveckling och registrering av läkemedel är underkastat ett strikt regelverk och lagstiftning. Man får hoppas att de politiska beslutsfattare och myndigheter i ljuset av KI-fallet snarast får insikten att ett motsvarande regelverk och lagstiftning även behövs och är nödvändigt inom det kirurgiska området. KI-fallet kunna nog ha undvikts om det hade funnits ett regelverk överlag för hur kirurgiska metoder ska testas och utvärderas. Det är självklart att de kirurgiska behandlingarna behöver utvecklas, förbättras och förfinas för att förbättra resultat och underlätta återhämtningen för patienten. Men detta måste ske på ett vetenskapligt, kontrollerat och godkänt sätt. Nu är det inte enbart en fråga om bristande myndighetsagerande som ligger bak om bristerna i dagens regelverk vad gäller kirurgisk verksamhet utan professionen har själv ett stort ansvar. Man kan diskutera om professionen verkligen har tagit detta ansvar i alla avseende. En självgranskning inom de kirurgiska sällskapen torde vara högst befogad och prioriterad under de närmaste åren. Dags för lagstiftare, myndigheter och inte minst professionen att ta itu med att utveckla ett solitt regelverk för utveckling av kirurgiska metoder och utrustning motsvarande det som finns för läkemedel så dessa utvecklas och införs i sjukvården på ett kontrollerat och godkänt sätt. Till nytta för patient och sjukvården.


  Preben Kjölhede, Professor i obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

 • Instämmer fullständigt Preben! I frånvaro av strukturer och solida regelverk kan galenskap lätt frodas

  2016-01-30 01:02 | Dylika ofattbart häpnadsväckande historier eskalerar inte sällan i ett ändlöst sökande efter syndabockar när "drevet" väl har startat. Det kan möjligen fungera som tändbränsle i att tvinga fram en nogsam utredning och analys men leder sällan fram till en konklusion som förhindrar att det händer igen. Strukturer och regelverk behöver helt klart byggas och följas. Bara så kan man förhindra ett upprepande.

  Per Odelberg-Johnson, Överläk/Pediatrik, Barnklin Linköping

  Jäv:

 • Ingen ansökan för etikprövning

  2016-01-30 07:30 | Även om man hävdar att behandlingen kan ha varit motiverad så ska behandlingar som sker i studier först godkännas i etikprövningsnämnden. Detta har tydligen inte gjorts, varför inte?

  Martin Skeppholm, Ortoped, PhD, Löwenströmska Sjukhuset

  Jäv: Anknuten till KI

 • HIPPOKRATES - FRAMFÖR ALLT INTE SKADA PATIENTEN

  2016-01-30 17:54 | Bengt Gerdin berör också frågan om verksamheten verkligen utgjorde forskning, vilket är en förutsättning för att kunna tala om vetenskaplig oredlighet. En tolkning skulle ju kunna vara att operationerna enbart utgjorde vård. Bengt Gerdin pekar bland annat på att när gästprofessorn rekryterades till KI 2010 var det i syfte att flytta fram de kliniska och vetenskapliga positionerna inom regenerativ medicin. Det torde, skriver Bengt Gerdin, »definitivt...vara stick i stäv med lagens intentioner att bygga upp en utvecklingsverksamhet vars innebörd är att på global basis rekrytera svårt sjuka patienter som står inför hotande snar död...till experimentell behandling utan att detta betraktas som klinisk forskning«. - http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/05/Omfattande-oredlighet-i-KI-professors-forskning/ -

  Göran Svensson, LÄKARE, -

  Jäv:

 • Etisk härdsmälta inte bara på KI utan även på KS?

  2016-01-31 20:11 | Risberg skrev i sin artikel träffande om den etiska härdsmältan vid karolinska. Sen har med rätta ett stort antal i sina kommentarer krävt att KIs ledning tar konsekvenserna och avgår, vilket verkar rimligt, men få har kommenterat KS. Operationer på människa görs faktiskt inte på KI, utan på KS. Motsvarigheten till KIs rektor är KS sjukhusdirektör, och det måste väl finnas chefsläkare och verksamhetschefer som givit sitt tillstånd till operationerna? Är det acceptabelt att vara så godtrogna, eller fullständigt förförda av de framstående stamcellsforskarna och den världsledande stjärnkirurgen/bedragaren ? Nu har styrelsen för KI bestämt sig för en grundlig utredning. Och polisen utreder? Det vore klokt om man belyser allas ansvar för att forskningsfusk med katastrofala följder kan fortgå och sopas under mattan så länge.

  Johnny Ludvigsson, Senior professor i Pediatrik, Linköpings universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons