Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUM Lakartidningen.se 2016-01-28

Universitetssjukhuset: »Det var motiverat«

Karolinska universitetssjukhuset står fast vid sin bedömning att de tre operationerna med konstgjorda luftstrupar som gjordes på sjukhuset gjordes för att rädda patienternas liv. Sjukhuset ska dock se över sitt regelverk.

Elisabet Ohlin

Karolinska universitetssjukhuset skriver i ett pressmeddelande i dag apropå SVT:s Dokument inifråns serie »Experimenten« om kirurgen Paolo Macchiarini och de kontroversiella operationerna med konstgjorda luftstrupar att programmen »visat förhållanden som är etiskt oförsvarbara«.

Samtidigt säger sjukhusets chefläkare Gunnar Öhlén att inget har framkommit som gör att sjukhuset ändrar sin tidigare bedömning, nämligen att de tre operationerna gjordes för det inte fanns alternativa behandlingar och för att förhoppningsvis rädda liv. 

Specifikt om den första patienten som fick en syntetisk strupe säger sjukhuset uttryckligen att operationen var motiverad, apropå att dokumentärprogrammen rest frågan hur sjuk patienten egentligen var.

– Vår bedömning är att det var motiverat. Operationsbeslutet föregicks av en multidisciplinär konferens, med företrädare för flera olika specialiteter, inklusive den inremitterande läkaren från Island, och bedömningen där var tydlig: patienten skulle ha avlidit om inget gjordes och det fanns ingen etablerad behandling som skulle kunna bota patienten, säger Gunnar Öhlén i pressmeddelandet.

Ändå ser sjukhuset nu anledning att se över sitt regelverk:

– Sjukhuset måste naturligtvis dra lärdom av det som inte har fungerat och vi arbetar på ett nytt och tydligare regelverk för operationer med oprövade metoder. Vi beklagar, för de tre patienternas skull, och för alla andra patienter som skulle behöva en behandling av det här slaget, att den inte visade sig fungera som vi hoppades.

Kommentarer (8)

 • Du borde skämmas, Gunnar Öhlén!

  2016-01-28 16:12 | Vilket ynkligt svar. Det behöver uppenbarligen rensas både på KI och KS. Sedan när är det etiskt försvarbart att testa en ny farlig kirurgisk behandlingsmetod utan föregående djurförsök? Det är väl just för att inte skada människor som vi har djurförsök? Detta lär sig alla läkarstudenter de första veckorna på läkarlinjen. Finns det ingen chefsperson på vare sig KI eller KS som är vertebrat?

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Inte motiverat!

  2016-01-28 17:38 | Nej KI och KS - det är inte motiverat att genomföra "livräddande" operationer på patienter som man påstår inte kan andas och som man säger fått recidiv av cancer, när det uppenbarligen är rena lögner. Man skickade inte ens in den utopererade trakean som det skulle vara recidiv i till PAD!!!! Förskräckligt. Man skäms som svensk kirurg över alla veklingar som inte står upp och att de som gjorde det tystades i inledningsskedet!

  Per Hellman, Professor, Akademiska Sjukhuset

  Jäv:

 • Vitalindikation kan inte ge oss frikort att göra vad som helst med patienter

  2016-01-29 12:29 | Omfattande kirurgi utan dokumenterade djurförsök, vare sig på gnagare eller större djur verkar ha saknats. På vilket sätt kan det då vara motiverat att testa en transplantation med främmande material på någon? Patienter dör varje dag men vi tar oss inte friheten att utan vetenskapligt underlag operera för den sakens skull. Om det förekommit en multidiciplinär konferens där ett flertal kollegor ansett att detta var lämpligt måste det finnas dokumenterat. Jag skulle väldigt gärna läsa hur man resonerade. En välvillig gissning är att man trott/hoppats att vetenskapligt underlag fanns. När det nu visar sig vara högst tveksamt att så var fallet låter det bisarrt att hävda att operationen var motiverad.

  Jesper Alex-Petersen, Läkare, Ystad Lasarett

  Jäv:

 • Det behövs ett regelverk för kirurgi - motsvarande det som finns för utveckling av läkemedel

  2016-01-29 15:08 | Fallet från KI upprör, men är inte unikt i den kirurgiska historien. Hur ofta har inte kirurgiska metoder provats/införts av innovativa (ibland mer eller mindre galna) kirurger utan etisk eller vetenskaplig granskning genom tiderna? Tyvärr pågår detta oväsen fortfarande i dag som KI-fallet demonstrerar! Att enbart fokusera på personer är ofta inte framgångsrik i en granskning även om jag får medge att det som presenterades i SVTs ”Experimenten” var föga förtroendegivande för KIs representanter, KS:s chefläkare och Paolo Macchiarini.

  Utveckling och registrering av läkemedel är underkastat ett strikt regelverk och lagstiftning. Man får hoppas att de politiska beslutsfattare och myndigheter i ljuset av KI-fallet snarast får insikten att ett motsvarande regelverk och lagstiftning även behövs och är nödvändigt inom det kirurgiska området. KI-fallet kunna nog ha undvikts om det hade funnits ett regelverk överlag för hur kirurgiska metoder ska testas och utvärderas. Det är självklart att de kirurgiska behandlingarna behöver utvecklas, förbättras och förfinas för att förbättra resultat och underlätta återhämtningen för patienten. Men detta måste ske på ett vetenskapligt, kontrollerat och godkänt sätt. Nu är det inte enbart en fråga om bristande myndighetsagerande som ligger bak om bristerna i dagens regelverk vad gäller kirurgisk verksamhet utan professionen har själv ett stort ansvar. Man kan diskutera om professionen verkligen har tagit detta ansvar i alla avseende. En självgranskning inom de kirurgiska sällskapen torde vara högst befogad och prioriterad under de närmaste åren. Dags för lagstiftare, myndigheter och inte minst professionen att ta itu med att utveckla ett solitt regelverk för utveckling av kirurgiska metoder och utrustning motsvarande det som finns för läkemedel så dessa utvecklas och införs i sjukvården på ett kontrollerat och godkänt sätt. Till nytta för patient och sjukvården.


  Preben Kjölhede, Professor i obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset i Linköping

  Jäv:

 • Instämmer fullständigt Preben! I frånvaro av strukturer och solida regelverk kan galenskap lätt frodas

  2016-01-30 01:02 | Dylika ofattbart häpnadsväckande historier eskalerar inte sällan i ett ändlöst sökande efter syndabockar när "drevet" väl har startat. Det kan möjligen fungera som tändbränsle i att tvinga fram en nogsam utredning och analys men leder sällan fram till en konklusion som förhindrar att det händer igen. Strukturer och regelverk behöver helt klart byggas och följas. Bara så kan man förhindra ett upprepande.

  Per Odelberg-Johnson, Överläk/Pediatrik, Barnklin Linköping

  Jäv:

 • Ingen ansökan för etikprövning

  2016-01-30 07:30 | Även om man hävdar att behandlingen kan ha varit motiverad så ska behandlingar som sker i studier först godkännas i etikprövningsnämnden. Detta har tydligen inte gjorts, varför inte?

  Martin Skeppholm, Ortoped, PhD, Löwenströmska Sjukhuset

  Jäv: Anknuten till KI

 • HIPPOKRATES - FRAMFÖR ALLT INTE SKADA PATIENTEN

  2016-01-30 17:54 | Bengt Gerdin berör också frågan om verksamheten verkligen utgjorde forskning, vilket är en förutsättning för att kunna tala om vetenskaplig oredlighet. En tolkning skulle ju kunna vara att operationerna enbart utgjorde vård. Bengt Gerdin pekar bland annat på att när gästprofessorn rekryterades till KI 2010 var det i syfte att flytta fram de kliniska och vetenskapliga positionerna inom regenerativ medicin. Det torde, skriver Bengt Gerdin, »definitivt...vara stick i stäv med lagens intentioner att bygga upp en utvecklingsverksamhet vars innebörd är att på global basis rekrytera svårt sjuka patienter som står inför hotande snar död...till experimentell behandling utan att detta betraktas som klinisk forskning«. - http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/05/Omfattande-oredlighet-i-KI-professors-forskning/ -

  Göran Svensson, LÄKARE, -

  Jäv:

 • Etisk härdsmälta inte bara på KI utan även på KS?

  2016-01-31 20:11 | Risberg skrev i sin artikel träffande om den etiska härdsmältan vid karolinska. Sen har med rätta ett stort antal i sina kommentarer krävt att KIs ledning tar konsekvenserna och avgår, vilket verkar rimligt, men få har kommenterat KS. Operationer på människa görs faktiskt inte på KI, utan på KS. Motsvarigheten till KIs rektor är KS sjukhusdirektör, och det måste väl finnas chefsläkare och verksamhetschefer som givit sitt tillstånd till operationerna? Är det acceptabelt att vara så godtrogna, eller fullständigt förförda av de framstående stamcellsforskarna och den världsledande stjärnkirurgen/bedragaren ? Nu har styrelsen för KI bestämt sig för en grundlig utredning. Och polisen utreder? Det vore klokt om man belyser allas ansvar för att forskningsfusk med katastrofala följder kan fortgå och sopas under mattan så länge.

  Johnny Ludvigsson, Senior professor i Pediatrik, Linköpings universitet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons