Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWUZ Lakartidningen.se 2016-01-28 (uppdaterad 2016-01-29)

Anhållne skolläkaren häktades

Den skolläkare som misstänks för sexbrott mot barn häktades under torsdagseftermiddagen.

Anna Sofia Dahl
Elisabet Ohlin

Mannen, som har arbetat som läkare på en vårdcentral i Falun samt som skolläkare i kommunen, häktades på sannolika skäl misstänkt för grovt barnpornografibrott och sexuellt övergrepp mot barn i två fall. Enligt kammaråklagare Johan Knies ska misstankarna om sexuellt övergrepp mot barn inte vara kopplade till mannens yrkesroll.

– Vi har ingenting i nuläget som tyder på att det har skett i hans yrkesutövande, tvärtom pekar allt på att det har skett i den privata rollen, säger han.

Läkaren misstänks även för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och i dessa fall finns däremot en koppling till yrkesrollen. Men för dessa fall fann tingsrätten inte att det förelåg tillräckliga skäl för häktning. 14 pojkar har hittills identifierats som målsägande och deras vårdnadshavare har informerats av polisen.

– De filmer vi har, som är på ett 20-tal barn, bedömer vi är filmade i samband med läkarundersökningar i någon form av läkarmottagning. Men om det är vårdcentral eller skolläkarmottagning vet vi inte, säger Stefan Dangardt, polisområdeskommunikatör i Dalarna.

Fortfarande återstår en stor mängd material från den misstänkte läkarens dator som ska undersökas. Enligt åklagare Johan Knies kan därför antalet målsägande komma att växa.

Läs tidigare artikel:

Skolläkare anhållen misstänkt för övergrepp mot ett 20-tal barn

Kommentarer (2)

 • Inget samband?

  2016-01-29 15:26 | Hur kan man beskriva det som att det inte föreligger något samband med hans yrkesroll eller yrkesutövning när det sedan står att filmningarna skett i samband med läkarundersökning på en vårdcentral eller läkarmottagning? Helt horribelt hela saken!

  Frida Dangardt, Leg läk, Barnfysiologen DSBUS

  Jäv:

 • Svar

  2016-01-29 16:20 | Båda stämmer. Misstankarna om sexuellt övergrepp mot barn ska inte vara kopplade till mannens yrkesroll. Däremot har misstankarna om grovt utnyttjande av barn för sexuell posering en koppling till yrkesrollen. Vi har förtydligat artikeln.

  Elisabet Ohlin, nyhetschef, Läkartidningen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare behandlade med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016