Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU3C Lakartidningen.se 2016-01-04

Hot riktas mot Läkare i Världen

Den svenska delen av organisationen Läkare i Världen har de senaste månaderna fått motta en rad hot. Bland annat tände någon en eld utanför vårdcentralen och volontärer har fått hotfulla rasistiska samtal.

Anna Sofia Dahl

Det senaste halvåret har Läkare i Världen gjort fyra polisanmälningar gällande olika hot. Eliot Wieslander, generalsekreterare för Läkare i världen i Sverige, säger att hoten har varit av olika karaktär. Många är diffusa – så som att någon tecknat ett abonnemang för hälsopreparat i Eliot Wieslanders namn eller tänt en eld utanför organisationens vårdcentral i Stockholm – medan andra är mer direkta.

– En volontär uttalade sig i radio och sa ungefär »mänskliga rättigheter är bra«. För några år sen hade ett sånt uttalande tett sig trivialt, men hon fick ganska mycket hat riktat mot sig efter det. Trots att hon inte sa hela sitt namn eller var hon bodde var det folk som både ringde henne och skickade brev.

De flesta av hoten är på individnivå och riktade mot kvinnor, enligt Eliot Wieslander.

– När vi började prata om det här i organisationen visade det sig att det var flera som hade fått motta hot, men inte sagt något. Den självcensur som uppstår finns ju för att man angriper just individer.

Läkare i världen har nu infört nolltolerans mot alla typer av hot, även de som inte har något uttalat budskap. Man har också tagit hjälp av ett företag för en utbildning i att hantera just hot och våld. Under våren kommer tydliga riktlinjer för vad volontärerna ska göra i hotfulla situationer att arbetas fram. Men redan nu finns rutinen att volontärer inte ska gå ensamma från kliniken och organisationens bil parkeras på ställen där risken för att den vandaliseras är så liten som möjligt.

Eliot Wieslander menar att det största problemet inte ligger i de personerna som hotar, utan snarare i ett samhällsklimat som blivit betydligt hårdare.

– Jag hör att många är oroliga för hur det ser ut i samhället. Vi träffar ju de människor som inte kan hitta ett tryggt hem och ser att fler och fler måste hålla sig gömda. Pressen på de allra mest utsatta har ökat så sjukt mycket det senaste halvåret.

Trots hoten och ett tuffare samhällsklimat växer engagemanget fortfarande.

– Om det har ringt tre personer som har varit riktigt dumma till kansliet, så har det ringt trehundra som vill hjälpa.

Detta är Läkare i Världen

Läkare i Världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Sedan 1995 driver Läkare i Världen en medicinsk klinik i Stockholm där det erbjuds kostnadsfri vård samt läkemedel till personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland EU-migranter och tredjelandsmedborgare. Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tandläkare, tolkar och annan vårdpersonal på kliniken arbetar ideellt. Kliniken finansieras genom bidrag från allmänheten.

Kommentarer (2)

 • Vad ledsen man blir.

  2016-01-04 17:01 | Att hota och trakassera en ideell organisation som Läkare i Världen är bland det lägsta jag kan tänka mig. Jag arbetar själv, som volontär inom Läkare i Världen. Organisationen gör ett fantastiskt arbete, genom att erbjuda medicinsk och juridisk hjälp åt några av våra mest utsatta. Gå in på föreningens hemsida, www.lakareivarlden.org. Anmäl dig som volontär, ju fler vi är, desto starkare är vi.

  Thomas Avén, Pensionerad distriktsläkare, Pensionär

  Jäv: Arbetar som volontär inom föreningen Läkare i Världen

 • Det är viktigt

  2016-01-05 09:55 | Det är viktigt att fler får upp ögonen för sociala orättvisor och mänsklig utsatthet. Vill uppmana läkare och övrig sjukvårdspersonal som kan många språk att anmäla sig som volontärer eftersom ganska många av de behövande inte behärskar svenska. Tillsammans är vi starka!

  (Dima) Alexander Vårfält, Tolkkoordinator, Liv (volontärt)

  Jäv: Volontär på LiV

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016