Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU3C Lakartidningen.se 2016-01-04

Hot riktas mot Läkare i Världen

Den svenska delen av organisationen Läkare i Världen har de senaste månaderna fått motta en rad hot. Bland annat tände någon en eld utanför vårdcentralen och volontärer har fått hotfulla rasistiska samtal.

Anna Sofia Dahl

Det senaste halvåret har Läkare i Världen gjort fyra polisanmälningar gällande olika hot. Eliot Wieslander, generalsekreterare för Läkare i världen i Sverige, säger att hoten har varit av olika karaktär. Många är diffusa – så som att någon tecknat ett abonnemang för hälsopreparat i Eliot Wieslanders namn eller tänt en eld utanför organisationens vårdcentral i Stockholm – medan andra är mer direkta.

– En volontär uttalade sig i radio och sa ungefär »mänskliga rättigheter är bra«. För några år sen hade ett sånt uttalande tett sig trivialt, men hon fick ganska mycket hat riktat mot sig efter det. Trots att hon inte sa hela sitt namn eller var hon bodde var det folk som både ringde henne och skickade brev.

De flesta av hoten är på individnivå och riktade mot kvinnor, enligt Eliot Wieslander.

– När vi började prata om det här i organisationen visade det sig att det var flera som hade fått motta hot, men inte sagt något. Den självcensur som uppstår finns ju för att man angriper just individer.

Läkare i världen har nu infört nolltolerans mot alla typer av hot, även de som inte har något uttalat budskap. Man har också tagit hjälp av ett företag för en utbildning i att hantera just hot och våld. Under våren kommer tydliga riktlinjer för vad volontärerna ska göra i hotfulla situationer att arbetas fram. Men redan nu finns rutinen att volontärer inte ska gå ensamma från kliniken och organisationens bil parkeras på ställen där risken för att den vandaliseras är så liten som möjligt.

Eliot Wieslander menar att det största problemet inte ligger i de personerna som hotar, utan snarare i ett samhällsklimat som blivit betydligt hårdare.

– Jag hör att många är oroliga för hur det ser ut i samhället. Vi träffar ju de människor som inte kan hitta ett tryggt hem och ser att fler och fler måste hålla sig gömda. Pressen på de allra mest utsatta har ökat så sjukt mycket det senaste halvåret.

Trots hoten och ett tuffare samhällsklimat växer engagemanget fortfarande.

– Om det har ringt tre personer som har varit riktigt dumma till kansliet, så har det ringt trehundra som vill hjälpa.

Detta är Läkare i Världen

Läkare i Världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Sedan 1995 driver Läkare i Världen en medicinsk klinik i Stockholm där det erbjuds kostnadsfri vård samt läkemedel till personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland EU-migranter och tredjelandsmedborgare. Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tandläkare, tolkar och annan vårdpersonal på kliniken arbetar ideellt. Kliniken finansieras genom bidrag från allmänheten.

Kommentarer (2)

 • Vad ledsen man blir.

  2016-01-04 17:01 | Att hota och trakassera en ideell organisation som Läkare i Världen är bland det lägsta jag kan tänka mig. Jag arbetar själv, som volontär inom Läkare i Världen. Organisationen gör ett fantastiskt arbete, genom att erbjuda medicinsk och juridisk hjälp åt några av våra mest utsatta. Gå in på föreningens hemsida, www.lakareivarlden.org. Anmäl dig som volontär, ju fler vi är, desto starkare är vi.

  Thomas Avén, Pensionerad distriktsläkare, Pensionär

  Jäv: Arbetar som volontär inom föreningen Läkare i Världen

 • Det är viktigt

  2016-01-05 09:55 | Det är viktigt att fler får upp ögonen för sociala orättvisor och mänsklig utsatthet. Vill uppmana läkare och övrig sjukvårdspersonal som kan många språk att anmäla sig som volontärer eftersom ganska många av de behövande inte behärskar svenska. Tillsammans är vi starka!

  (Dima) Alexander Vårfält, Tolkkoordinator, Liv (volontärt)

  Jäv: Volontär på LiV

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons