Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU3C Lakartidningen.se 2016-01-04

Hot riktas mot Läkare i Världen

Den svenska delen av organisationen Läkare i Världen har de senaste månaderna fått motta en rad hot. Bland annat tände någon en eld utanför vårdcentralen och volontärer har fått hotfulla rasistiska samtal.

Anna Sofia Dahl

Det senaste halvåret har Läkare i Världen gjort fyra polisanmälningar gällande olika hot. Eliot Wieslander, generalsekreterare för Läkare i världen i Sverige, säger att hoten har varit av olika karaktär. Många är diffusa – så som att någon tecknat ett abonnemang för hälsopreparat i Eliot Wieslanders namn eller tänt en eld utanför organisationens vårdcentral i Stockholm – medan andra är mer direkta.

– En volontär uttalade sig i radio och sa ungefär »mänskliga rättigheter är bra«. För några år sen hade ett sånt uttalande tett sig trivialt, men hon fick ganska mycket hat riktat mot sig efter det. Trots att hon inte sa hela sitt namn eller var hon bodde var det folk som både ringde henne och skickade brev.

De flesta av hoten är på individnivå och riktade mot kvinnor, enligt Eliot Wieslander.

– När vi började prata om det här i organisationen visade det sig att det var flera som hade fått motta hot, men inte sagt något. Den självcensur som uppstår finns ju för att man angriper just individer.

Läkare i världen har nu infört nolltolerans mot alla typer av hot, även de som inte har något uttalat budskap. Man har också tagit hjälp av ett företag för en utbildning i att hantera just hot och våld. Under våren kommer tydliga riktlinjer för vad volontärerna ska göra i hotfulla situationer att arbetas fram. Men redan nu finns rutinen att volontärer inte ska gå ensamma från kliniken och organisationens bil parkeras på ställen där risken för att den vandaliseras är så liten som möjligt.

Eliot Wieslander menar att det största problemet inte ligger i de personerna som hotar, utan snarare i ett samhällsklimat som blivit betydligt hårdare.

– Jag hör att många är oroliga för hur det ser ut i samhället. Vi träffar ju de människor som inte kan hitta ett tryggt hem och ser att fler och fler måste hålla sig gömda. Pressen på de allra mest utsatta har ökat så sjukt mycket det senaste halvåret.

Trots hoten och ett tuffare samhällsklimat växer engagemanget fortfarande.

– Om det har ringt tre personer som har varit riktigt dumma till kansliet, så har det ringt trehundra som vill hjälpa.

Detta är Läkare i Världen

Läkare i Världen är en internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Sedan 1995 driver Läkare i Världen en medicinsk klinik i Stockholm där det erbjuds kostnadsfri vård samt läkemedel till personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland EU-migranter och tredjelandsmedborgare. Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tandläkare, tolkar och annan vårdpersonal på kliniken arbetar ideellt. Kliniken finansieras genom bidrag från allmänheten.

Kommentarer (2)

 • Vad ledsen man blir.

  2016-01-04 17:01 | Att hota och trakassera en ideell organisation som Läkare i Världen är bland det lägsta jag kan tänka mig. Jag arbetar själv, som volontär inom Läkare i Världen. Organisationen gör ett fantastiskt arbete, genom att erbjuda medicinsk och juridisk hjälp åt några av våra mest utsatta. Gå in på föreningens hemsida, www.lakareivarlden.org. Anmäl dig som volontär, ju fler vi är, desto starkare är vi.

  Thomas Avén, Pensionerad distriktsläkare, Pensionär

  Jäv: Arbetar som volontär inom föreningen Läkare i Världen

 • Det är viktigt

  2016-01-05 09:55 | Det är viktigt att fler får upp ögonen för sociala orättvisor och mänsklig utsatthet. Vill uppmana läkare och övrig sjukvårdspersonal som kan många språk att anmäla sig som volontärer eftersom ganska många av de behövande inte behärskar svenska. Tillsammans är vi starka!

  (Dima) Alexander Vårfält, Tolkkoordinator, Liv (volontärt)

  Jäv: Volontär på LiV

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons