Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPE Lakartidningen.se 2016-01-25

Läkarförbundet inför sitt besök: »Kris i Västerbottens primärvård«

»Kris i Västerbottens primärvård« är rubriken på ett pressmeddelande från Läkarförbundet i dag måndag inför att förbundet i morgon tisdag besöker Umeå och landstingsledningen i Västerbotten.

Elisabet Ohlin

Läkarna i primärvården i Västerbotten uttrycker störst missnöje i hela landet när det gäller förutsättningarna för att ge en god vård. Det visar, enligt pressmeddelandet, en enkätundersökning som Läkarförbundet har gjort, vars resultat Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren kommer att ta upp när hon imorgon besöker Umeå och landstingsledningen där. Besöket i Umeå är en etapp i förbundets satsning Sverigeronden

Vårdcentralerna i Västerbotten har länge varit hårt underbemannade, vilket Läkartidningen har berättat om, och förbundets utvärdering ger en »mycket negativ bild av situationen inom primärvården i Västerbottens län«, skriver förbundet.

– Tillståndet för primärvården i Västerbotten är mycket allvarligt. Vi kan konstatera att Västerbotten är ett av två landsting där primärvården har lägst andel av hälso- och sjukvårdens resurser. Det är samtidigt ett av de tre landsting i landet som har störst problem med vakanser på vårdcentralerna. Mer än hälften av länets befolkning är hänvisade till vård­centraler där 50 procent eller fler av de fasta läkarna fattas, säger Heidi Stensmyren i pressmeddelandet.

För att komma tillrätta med problemen behövs en rad åtgärder, enligt Heidi Stensmyren.

– Genom löneinstrumen­tet kan man attrahera fler läkare att etablera sig i länet. Men läkarna här behöver också få ökat inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet till fortbildning. Vidare krävs en satsning på att öka mång­falden av vårdcentraler. Läkarförbundet förespråkar småskaliga, läkar­ledda verksamheter som får tillåtas utveckla sin egen särart och inriktning, säger hon i pressmeddelandet och efterlyser en handlingsplan.

Tidigare har Skåne och Kalmar fått besök av Sverigeronden. Och så sent som i dag majoriteten i Stockholms läns landsting.

I Stockholm tog förbundet upp bland annat hanteringen av den lokala löneöversynen med landstingsledningen, berättar Heidi Stensmyren. Betydelsen av att även reglera kompetens- och fortbildningsfrågor inom vårdvalet var en annan fråga. 

Den 27 januari besöker Läkarförbundet Gotland. Då kommer förbundet att lyfta fram ledarskaps- och inflytandefrågor och betydelsen av att ta med professionen i organisationsförändringar.

– Vi gör hembesök kan man säga, säger Heidi Stensmyren.

Läs tidigare artiklar:

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Stora skillnader i bemanningen på vårdcentralerna

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Bara var tredje läkare nöjd med fortbildningen

Läkarföreningar i gemensamt brev: Distriktsläkarna i Norrland måste snart rödlistas

Läkarbristen i primärvården

Läkarförbundet ställer diagnos på primärvården i Kalmar

Bra första stopp på Sverigeronden

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons