Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPE Lakartidningen.se 2016-01-25

Läkarförbundet inför sitt besök: »Kris i Västerbottens primärvård«

»Kris i Västerbottens primärvård« är rubriken på ett pressmeddelande från Läkarförbundet i dag måndag inför att förbundet i morgon tisdag besöker Umeå och landstingsledningen i Västerbotten.

Elisabet Ohlin

Läkarna i primärvården i Västerbotten uttrycker störst missnöje i hela landet när det gäller förutsättningarna för att ge en god vård. Det visar, enligt pressmeddelandet, en enkätundersökning som Läkarförbundet har gjort, vars resultat Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren kommer att ta upp när hon imorgon besöker Umeå och landstingsledningen där. Besöket i Umeå är en etapp i förbundets satsning Sverigeronden

Vårdcentralerna i Västerbotten har länge varit hårt underbemannade, vilket Läkartidningen har berättat om, och förbundets utvärdering ger en »mycket negativ bild av situationen inom primärvården i Västerbottens län«, skriver förbundet.

– Tillståndet för primärvården i Västerbotten är mycket allvarligt. Vi kan konstatera att Västerbotten är ett av två landsting där primärvården har lägst andel av hälso- och sjukvårdens resurser. Det är samtidigt ett av de tre landsting i landet som har störst problem med vakanser på vårdcentralerna. Mer än hälften av länets befolkning är hänvisade till vård­centraler där 50 procent eller fler av de fasta läkarna fattas, säger Heidi Stensmyren i pressmeddelandet.

För att komma tillrätta med problemen behövs en rad åtgärder, enligt Heidi Stensmyren.

– Genom löneinstrumen­tet kan man attrahera fler läkare att etablera sig i länet. Men läkarna här behöver också få ökat inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet till fortbildning. Vidare krävs en satsning på att öka mång­falden av vårdcentraler. Läkarförbundet förespråkar småskaliga, läkar­ledda verksamheter som får tillåtas utveckla sin egen särart och inriktning, säger hon i pressmeddelandet och efterlyser en handlingsplan.

Tidigare har Skåne och Kalmar fått besök av Sverigeronden. Och så sent som i dag majoriteten i Stockholms läns landsting.

I Stockholm tog förbundet upp bland annat hanteringen av den lokala löneöversynen med landstingsledningen, berättar Heidi Stensmyren. Betydelsen av att även reglera kompetens- och fortbildningsfrågor inom vårdvalet var en annan fråga. 

Den 27 januari besöker Läkarförbundet Gotland. Då kommer förbundet att lyfta fram ledarskaps- och inflytandefrågor och betydelsen av att ta med professionen i organisationsförändringar.

– Vi gör hembesök kan man säga, säger Heidi Stensmyren.

Läs tidigare artiklar:

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Stora skillnader i bemanningen på vårdcentralerna

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Bara var tredje läkare nöjd med fortbildningen

Läkarföreningar i gemensamt brev: Distriktsläkarna i Norrland måste snart rödlistas

Läkarbristen i primärvården

Läkarförbundet ställer diagnos på primärvården i Kalmar

Bra första stopp på Sverigeronden

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. () 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (12 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons