Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPE Lakartidningen.se 2016-01-25

Läkarförbundet inför sitt besök: »Kris i Västerbottens primärvård«

»Kris i Västerbottens primärvård« är rubriken på ett pressmeddelande från Läkarförbundet i dag måndag inför att förbundet i morgon tisdag besöker Umeå och landstingsledningen i Västerbotten.

Elisabet Ohlin

Läkarna i primärvården i Västerbotten uttrycker störst missnöje i hela landet när det gäller förutsättningarna för att ge en god vård. Det visar, enligt pressmeddelandet, en enkätundersökning som Läkarförbundet har gjort, vars resultat Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren kommer att ta upp när hon imorgon besöker Umeå och landstingsledningen där. Besöket i Umeå är en etapp i förbundets satsning Sverigeronden

Vårdcentralerna i Västerbotten har länge varit hårt underbemannade, vilket Läkartidningen har berättat om, och förbundets utvärdering ger en »mycket negativ bild av situationen inom primärvården i Västerbottens län«, skriver förbundet.

– Tillståndet för primärvården i Västerbotten är mycket allvarligt. Vi kan konstatera att Västerbotten är ett av två landsting där primärvården har lägst andel av hälso- och sjukvårdens resurser. Det är samtidigt ett av de tre landsting i landet som har störst problem med vakanser på vårdcentralerna. Mer än hälften av länets befolkning är hänvisade till vård­centraler där 50 procent eller fler av de fasta läkarna fattas, säger Heidi Stensmyren i pressmeddelandet.

För att komma tillrätta med problemen behövs en rad åtgärder, enligt Heidi Stensmyren.

– Genom löneinstrumen­tet kan man attrahera fler läkare att etablera sig i länet. Men läkarna här behöver också få ökat inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet till fortbildning. Vidare krävs en satsning på att öka mång­falden av vårdcentraler. Läkarförbundet förespråkar småskaliga, läkar­ledda verksamheter som får tillåtas utveckla sin egen särart och inriktning, säger hon i pressmeddelandet och efterlyser en handlingsplan.

Tidigare har Skåne och Kalmar fått besök av Sverigeronden. Och så sent som i dag majoriteten i Stockholms läns landsting.

I Stockholm tog förbundet upp bland annat hanteringen av den lokala löneöversynen med landstingsledningen, berättar Heidi Stensmyren. Betydelsen av att även reglera kompetens- och fortbildningsfrågor inom vårdvalet var en annan fråga. 

Den 27 januari besöker Läkarförbundet Gotland. Då kommer förbundet att lyfta fram ledarskaps- och inflytandefrågor och betydelsen av att ta med professionen i organisationsförändringar.

– Vi gör hembesök kan man säga, säger Heidi Stensmyren.

Läs tidigare artiklar:

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Stora skillnader i bemanningen på vårdcentralerna

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Bara var tredje läkare nöjd med fortbildningen

Läkarföreningar i gemensamt brev: Distriktsläkarna i Norrland måste snart rödlistas

Läkarbristen i primärvården

Läkarförbundet ställer diagnos på primärvården i Kalmar

Bra första stopp på Sverigeronden

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016