Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWPE Lakartidningen.se 2016-01-25

Läkarförbundet inför sitt besök: »Kris i Västerbottens primärvård«

»Kris i Västerbottens primärvård« är rubriken på ett pressmeddelande från Läkarförbundet i dag måndag inför att förbundet i morgon tisdag besöker Umeå och landstingsledningen i Västerbotten.

Elisabet Ohlin

Läkarna i primärvården i Västerbotten uttrycker störst missnöje i hela landet när det gäller förutsättningarna för att ge en god vård. Det visar, enligt pressmeddelandet, en enkätundersökning som Läkarförbundet har gjort, vars resultat Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren kommer att ta upp när hon imorgon besöker Umeå och landstingsledningen där. Besöket i Umeå är en etapp i förbundets satsning Sverigeronden

Vårdcentralerna i Västerbotten har länge varit hårt underbemannade, vilket Läkartidningen har berättat om, och förbundets utvärdering ger en »mycket negativ bild av situationen inom primärvården i Västerbottens län«, skriver förbundet.

– Tillståndet för primärvården i Västerbotten är mycket allvarligt. Vi kan konstatera att Västerbotten är ett av två landsting där primärvården har lägst andel av hälso- och sjukvårdens resurser. Det är samtidigt ett av de tre landsting i landet som har störst problem med vakanser på vårdcentralerna. Mer än hälften av länets befolkning är hänvisade till vård­centraler där 50 procent eller fler av de fasta läkarna fattas, säger Heidi Stensmyren i pressmeddelandet.

För att komma tillrätta med problemen behövs en rad åtgärder, enligt Heidi Stensmyren.

– Genom löneinstrumen­tet kan man attrahera fler läkare att etablera sig i länet. Men läkarna här behöver också få ökat inflytande över den egna arbetstiden och möjlighet till fortbildning. Vidare krävs en satsning på att öka mång­falden av vårdcentraler. Läkarförbundet förespråkar småskaliga, läkar­ledda verksamheter som får tillåtas utveckla sin egen särart och inriktning, säger hon i pressmeddelandet och efterlyser en handlingsplan.

Tidigare har Skåne och Kalmar fått besök av Sverigeronden. Och så sent som i dag majoriteten i Stockholms läns landsting.

I Stockholm tog förbundet upp bland annat hanteringen av den lokala löneöversynen med landstingsledningen, berättar Heidi Stensmyren. Betydelsen av att även reglera kompetens- och fortbildningsfrågor inom vårdvalet var en annan fråga. 

Den 27 januari besöker Läkarförbundet Gotland. Då kommer förbundet att lyfta fram ledarskaps- och inflytandefrågor och betydelsen av att ta med professionen i organisationsförändringar.

– Vi gör hembesök kan man säga, säger Heidi Stensmyren.

Läs tidigare artiklar:

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Stora skillnader i bemanningen på vårdcentralerna

Läkarförbundets primärvårdsenkät: Bara var tredje läkare nöjd med fortbildningen

Läkarföreningar i gemensamt brev: Distriktsläkarna i Norrland måste snart rödlistas

Läkarbristen i primärvården

Läkarförbundet ställer diagnos på primärvården i Kalmar

Bra första stopp på Sverigeronden

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons