Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDD Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-13

Läkarförbundet: Förslagen kräver beslutsamhet, vilja och nya pengar

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är positiv till förslaget på ett utökat uppdrag för primärvården, men säger att det måste gå hand i hand med en rejäl resursförstärkning.

Michael Lövtrup

– Det är många olika förslag och det är stora grepp och jag tänker att en del av dem ligger inom landstingens domän och inte statens, så vi får se hur mycket som är realiserbart och hur snabbt, säger Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

Hon tycker att Göran Stiernstedts tanke att primärvården ska få ett utökat och nationellt definierat uppdrag är intressant, men menar att det förutsätter en rejäl resursförstärkning av hela öppenvården.

– Till exempel dygnetruntuppdraget bygger ju helt på att vi bygger upp primärvården först. Remisstvång till akuten bygger också på att man har en kapacitet i primärvården.

Ett av många hinder för en effektiv vård som utredningen identifierat är en dåligt fungerande kompetensförsörjning. Heidi Stensmyren tycker att det är ett bra förslag med en stående kommitté för nationell samverkan om kompetensförsörjning i vården, där staten, huvudmännen och professionerna deltar.

 – Vi har ju sagt att när det gäller kompetensförsörjningen måste det vara ett löpande arbete. Man kan inte sitta ned vart femte eller tionde år och säga att »vi måste planera vår kompetensförsörjning lite«. Det måste ske kontinuerligt, och man måste ha in professionerna, exempelvis de olika specialitetsföreningarna.

När det gäller förslaget att vårdgarantin ska bli professionsneutral och i stället fokusera på den medicinska bedömningen, säger Heidi Stensmyren att man kommer att »titta på den skrivningen«. 

– Det är bra att man tittar på vårdgarantin, och det är bra att man inte knyter det till fysiska besök. Men sedan ska ju patienten få den medicinska bedömningen, och den görs ju av en läkare.

Hur ser du på förutsättningarna för att de här förslagen ska bli verklighet?

– Det man kan genomföra är de förslag som bygger på lagstiftning, vårdgarantin till exempel. Däremot de kraftiga resursförstärkningarna och det utökade uppdraget till primärvården ... jag hoppas verkligen att de blir av, men det kräver politisk beslutsamhet och vilja att förstärka resursmässigt. Och då talar vi inte bara om att överföra mellan sluten- och öppenvård, för det utrymmet finns inte, utan det måste till nya pengar.

Läs om förslagen:

Stiernstedt: Sverige måste ställa om mot mer primärvård

Kommentarer (2)

 • Håller helt med, politikerna måste plocka fram många miljarder!

  2016-01-13 22:15 | Jag tycker Heidi Stensmyrens analys är bra. Det behövs pengar, mycket pengar. Politikerna har i flera decennier pratat om hur viktig primärvården här, men de har aldrig velat öppna plånboken tillräckligt. Nu får det vara slut med allt tomt prat. Allmänläkarna är vårdens fundament, enligt min uppfattning den viktigaste specialiteten, och om inte svensk sjukvård vill bli akterseglad måste en verklig satsning ske, och det nu. Jag är mycket, mycket oroad över utvecklingen det senaste decenniet.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater , BUP Mora

  Jäv:

 • MÅste politikerna plocka fram miljarder?

  2016-01-14 22:00 | MIljarder innebär kraftiga skattehöjningar - eller kraftiga omprioriteringar. Att inte gå runt och "lova" är en prioritering, att rikta krav på primärvården är ett annat. Att dra ner på något (adm, sköterskor, forskning, sjukhus, boendestandard, lyxsjukhus) ett annat sätt att mobilisera åtminstone miljoner. "Kunniga allmänläkare sänker sjukvårdskostnaderna" sa SFAM redan på 80-talet ( eller var det 90-talet?) - men att sälja skinnet innan björnen är skjuten är ingen framgångsrik modell. Spännande minst sagt.

  Robert Svartholm, DL, Björknäs HC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Njursjuka barn har ofta kardiella förändringar

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (2 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016