Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDD Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-13

Läkarförbundet: Förslagen kräver beslutsamhet, vilja och nya pengar

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är positiv till förslaget på ett utökat uppdrag för primärvården, men säger att det måste gå hand i hand med en rejäl resursförstärkning.

Michael Lövtrup

– Det är många olika förslag och det är stora grepp och jag tänker att en del av dem ligger inom landstingens domän och inte statens, så vi får se hur mycket som är realiserbart och hur snabbt, säger Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

Hon tycker att Göran Stiernstedts tanke att primärvården ska få ett utökat och nationellt definierat uppdrag är intressant, men menar att det förutsätter en rejäl resursförstärkning av hela öppenvården.

– Till exempel dygnetruntuppdraget bygger ju helt på att vi bygger upp primärvården först. Remisstvång till akuten bygger också på att man har en kapacitet i primärvården.

Ett av många hinder för en effektiv vård som utredningen identifierat är en dåligt fungerande kompetensförsörjning. Heidi Stensmyren tycker att det är ett bra förslag med en stående kommitté för nationell samverkan om kompetensförsörjning i vården, där staten, huvudmännen och professionerna deltar.

 – Vi har ju sagt att när det gäller kompetensförsörjningen måste det vara ett löpande arbete. Man kan inte sitta ned vart femte eller tionde år och säga att »vi måste planera vår kompetensförsörjning lite«. Det måste ske kontinuerligt, och man måste ha in professionerna, exempelvis de olika specialitetsföreningarna.

När det gäller förslaget att vårdgarantin ska bli professionsneutral och i stället fokusera på den medicinska bedömningen, säger Heidi Stensmyren att man kommer att »titta på den skrivningen«. 

– Det är bra att man tittar på vårdgarantin, och det är bra att man inte knyter det till fysiska besök. Men sedan ska ju patienten få den medicinska bedömningen, och den görs ju av en läkare.

Hur ser du på förutsättningarna för att de här förslagen ska bli verklighet?

– Det man kan genomföra är de förslag som bygger på lagstiftning, vårdgarantin till exempel. Däremot de kraftiga resursförstärkningarna och det utökade uppdraget till primärvården ... jag hoppas verkligen att de blir av, men det kräver politisk beslutsamhet och vilja att förstärka resursmässigt. Och då talar vi inte bara om att överföra mellan sluten- och öppenvård, för det utrymmet finns inte, utan det måste till nya pengar.

Läs om förslagen:

Stiernstedt: Sverige måste ställa om mot mer primärvård

Kommentarer (2)

 • Håller helt med, politikerna måste plocka fram många miljarder!

  2016-01-13 22:15 | Jag tycker Heidi Stensmyrens analys är bra. Det behövs pengar, mycket pengar. Politikerna har i flera decennier pratat om hur viktig primärvården här, men de har aldrig velat öppna plånboken tillräckligt. Nu får det vara slut med allt tomt prat. Allmänläkarna är vårdens fundament, enligt min uppfattning den viktigaste specialiteten, och om inte svensk sjukvård vill bli akterseglad måste en verklig satsning ske, och det nu. Jag är mycket, mycket oroad över utvecklingen det senaste decenniet.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater , BUP Mora

  Jäv:

 • MÅste politikerna plocka fram miljarder?

  2016-01-14 22:00 | MIljarder innebär kraftiga skattehöjningar - eller kraftiga omprioriteringar. Att inte gå runt och "lova" är en prioritering, att rikta krav på primärvården är ett annat. Att dra ner på något (adm, sköterskor, forskning, sjukhus, boendestandard, lyxsjukhus) ett annat sätt att mobilisera åtminstone miljoner. "Kunniga allmänläkare sänker sjukvårdskostnaderna" sa SFAM redan på 80-talet ( eller var det 90-talet?) - men att sälja skinnet innan björnen är skjuten är ingen framgångsrik modell. Spännande minst sagt.

  Robert Svartholm, DL, Björknäs HC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Sjukdomar sprids i takt med globaliseringen Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (2 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

bild

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Mycket för många att vinna på multidisciplinär handläggning

Debatt | Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. () 20 MAJ 2016

Låg recidivrisk hos kvinnor efter första venösa tromboembolismen

Nya rön | Kvinnor mellan 18 och 64 år med venös tromboembolism för första gången har generellt låg risk för recidiv, visar en ny avhandling. Förekomst av riskalleler kan vara användbara för att bedöma recidivrisken. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons