Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDD Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-13

Läkarförbundet: Förslagen kräver beslutsamhet, vilja och nya pengar

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är positiv till förslaget på ett utökat uppdrag för primärvården, men säger att det måste gå hand i hand med en rejäl resursförstärkning.

Michael Lövtrup

– Det är många olika förslag och det är stora grepp och jag tänker att en del av dem ligger inom landstingens domän och inte statens, så vi får se hur mycket som är realiserbart och hur snabbt, säger Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

Hon tycker att Göran Stiernstedts tanke att primärvården ska få ett utökat och nationellt definierat uppdrag är intressant, men menar att det förutsätter en rejäl resursförstärkning av hela öppenvården.

– Till exempel dygnetruntuppdraget bygger ju helt på att vi bygger upp primärvården först. Remisstvång till akuten bygger också på att man har en kapacitet i primärvården.

Ett av många hinder för en effektiv vård som utredningen identifierat är en dåligt fungerande kompetensförsörjning. Heidi Stensmyren tycker att det är ett bra förslag med en stående kommitté för nationell samverkan om kompetensförsörjning i vården, där staten, huvudmännen och professionerna deltar.

 – Vi har ju sagt att när det gäller kompetensförsörjningen måste det vara ett löpande arbete. Man kan inte sitta ned vart femte eller tionde år och säga att »vi måste planera vår kompetensförsörjning lite«. Det måste ske kontinuerligt, och man måste ha in professionerna, exempelvis de olika specialitetsföreningarna.

När det gäller förslaget att vårdgarantin ska bli professionsneutral och i stället fokusera på den medicinska bedömningen, säger Heidi Stensmyren att man kommer att »titta på den skrivningen«. 

– Det är bra att man tittar på vårdgarantin, och det är bra att man inte knyter det till fysiska besök. Men sedan ska ju patienten få den medicinska bedömningen, och den görs ju av en läkare.

Hur ser du på förutsättningarna för att de här förslagen ska bli verklighet?

– Det man kan genomföra är de förslag som bygger på lagstiftning, vårdgarantin till exempel. Däremot de kraftiga resursförstärkningarna och det utökade uppdraget till primärvården ... jag hoppas verkligen att de blir av, men det kräver politisk beslutsamhet och vilja att förstärka resursmässigt. Och då talar vi inte bara om att överföra mellan sluten- och öppenvård, för det utrymmet finns inte, utan det måste till nya pengar.

Läs om förslagen:

Stiernstedt: Sverige måste ställa om mot mer primärvård

Kommentarer (2)

 • Håller helt med, politikerna måste plocka fram många miljarder!

  2016-01-13 22:15 | Jag tycker Heidi Stensmyrens analys är bra. Det behövs pengar, mycket pengar. Politikerna har i flera decennier pratat om hur viktig primärvården här, men de har aldrig velat öppna plånboken tillräckligt. Nu får det vara slut med allt tomt prat. Allmänläkarna är vårdens fundament, enligt min uppfattning den viktigaste specialiteten, och om inte svensk sjukvård vill bli akterseglad måste en verklig satsning ske, och det nu. Jag är mycket, mycket oroad över utvecklingen det senaste decenniet.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater , BUP Mora

  Jäv:

 • MÅste politikerna plocka fram miljarder?

  2016-01-14 22:00 | MIljarder innebär kraftiga skattehöjningar - eller kraftiga omprioriteringar. Att inte gå runt och "lova" är en prioritering, att rikta krav på primärvården är ett annat. Att dra ner på något (adm, sköterskor, forskning, sjukhus, boendestandard, lyxsjukhus) ett annat sätt att mobilisera åtminstone miljoner. "Kunniga allmänläkare sänker sjukvårdskostnaderna" sa SFAM redan på 80-talet ( eller var det 90-talet?) - men att sälja skinnet innan björnen är skjuten är ingen framgångsrik modell. Spännande minst sagt.

  Robert Svartholm, DL, Björknäs HC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons