Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDD Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-13

Läkarförbundet: Förslagen kräver beslutsamhet, vilja och nya pengar

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är positiv till förslaget på ett utökat uppdrag för primärvården, men säger att det måste gå hand i hand med en rejäl resursförstärkning.

Michael Lövtrup

– Det är många olika förslag och det är stora grepp och jag tänker att en del av dem ligger inom landstingens domän och inte statens, så vi får se hur mycket som är realiserbart och hur snabbt, säger Heidi Stensmyren till Läkartidningen.

Hon tycker att Göran Stiernstedts tanke att primärvården ska få ett utökat och nationellt definierat uppdrag är intressant, men menar att det förutsätter en rejäl resursförstärkning av hela öppenvården.

– Till exempel dygnetruntuppdraget bygger ju helt på att vi bygger upp primärvården först. Remisstvång till akuten bygger också på att man har en kapacitet i primärvården.

Ett av många hinder för en effektiv vård som utredningen identifierat är en dåligt fungerande kompetensförsörjning. Heidi Stensmyren tycker att det är ett bra förslag med en stående kommitté för nationell samverkan om kompetensförsörjning i vården, där staten, huvudmännen och professionerna deltar.

 – Vi har ju sagt att när det gäller kompetensförsörjningen måste det vara ett löpande arbete. Man kan inte sitta ned vart femte eller tionde år och säga att »vi måste planera vår kompetensförsörjning lite«. Det måste ske kontinuerligt, och man måste ha in professionerna, exempelvis de olika specialitetsföreningarna.

När det gäller förslaget att vårdgarantin ska bli professionsneutral och i stället fokusera på den medicinska bedömningen, säger Heidi Stensmyren att man kommer att »titta på den skrivningen«. 

– Det är bra att man tittar på vårdgarantin, och det är bra att man inte knyter det till fysiska besök. Men sedan ska ju patienten få den medicinska bedömningen, och den görs ju av en läkare.

Hur ser du på förutsättningarna för att de här förslagen ska bli verklighet?

– Det man kan genomföra är de förslag som bygger på lagstiftning, vårdgarantin till exempel. Däremot de kraftiga resursförstärkningarna och det utökade uppdraget till primärvården ... jag hoppas verkligen att de blir av, men det kräver politisk beslutsamhet och vilja att förstärka resursmässigt. Och då talar vi inte bara om att överföra mellan sluten- och öppenvård, för det utrymmet finns inte, utan det måste till nya pengar.

Läs om förslagen:

Stiernstedt: Sverige måste ställa om mot mer primärvård

Kommentarer (2)

 • Håller helt med, politikerna måste plocka fram många miljarder!

  2016-01-13 22:15 | Jag tycker Heidi Stensmyrens analys är bra. Det behövs pengar, mycket pengar. Politikerna har i flera decennier pratat om hur viktig primärvården här, men de har aldrig velat öppna plånboken tillräckligt. Nu får det vara slut med allt tomt prat. Allmänläkarna är vårdens fundament, enligt min uppfattning den viktigaste specialiteten, och om inte svensk sjukvård vill bli akterseglad måste en verklig satsning ske, och det nu. Jag är mycket, mycket oroad över utvecklingen det senaste decenniet.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater , BUP Mora

  Jäv:

 • MÅste politikerna plocka fram miljarder?

  2016-01-14 22:00 | MIljarder innebär kraftiga skattehöjningar - eller kraftiga omprioriteringar. Att inte gå runt och "lova" är en prioritering, att rikta krav på primärvården är ett annat. Att dra ner på något (adm, sköterskor, forskning, sjukhus, boendestandard, lyxsjukhus) ett annat sätt att mobilisera åtminstone miljoner. "Kunniga allmänläkare sänker sjukvårdskostnaderna" sa SFAM redan på 80-talet ( eller var det 90-talet?) - men att sälja skinnet innan björnen är skjuten är ingen framgångsrik modell. Spännande minst sagt.

  Robert Svartholm, DL, Björknäs HC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (13 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons