Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWT7 Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-27

Läkarföreningen orolig när Karolinska skapar ny organisation

Karolinska universitetssjukhuset kommer att förändas i grunden. I den nya verksamheten blir patienten kärnan kring vilken vården organiseras och den gamla strukturen med kliniker försvinner. Från läkarföreningens håll ser man en rad frågor som fortfarande är obesvarade.

Anna Sofia Dahl

Under en pressträff under onsdagen presenterade Karolinskas sjukhusledning den nya organisation som ska ta plats i Nya Karolinska Solna, NKS. Och det är stora förändringar som stundar. Den nya verksamhetsmodellen innebär att organisationen formas kring patientens väg genom vården, i stället för som i dag där specialiteterna sätter ramen. Organisationen delas in efter sju teman – barn- och kvinnosjukvård, hjärta-kärl, neuro, cancer, trauma och reparativ medicin, inflammation och infektion samt åldrande. Under varje tema samlas i sin tur flera olika patientområden och under varje område samlas olika patientflöden.

– Vi går från en organisation som faktiskt är organiserad som för 100 år sedan och till en organisation som följer patientens väg, säger Svante Norgren, barnläkare och förändringsledare för tema barn- och kvinnosjukvård i den nya organisationen.

Just temat barn- och kvinnosjukvård är det som först kommer att flytta in i Nya Karolinska Solna, NKS. Förändringen kommer sen att pågå under fyra till fem år och ske steg för steg i två faser. Ett antal förändringsledare, som finns i verksamheten, ska arbeta fram verksamhetens utformning.

Den nya organisationen kommer också att förändra chefsrollen, där det nya uppdraget blir betydligt bredare än tidigare bland annat när det gäller forskning. Varje patientflöde kommer att ledas av en patientflödeschef, som tillsammans med olika yrkesroller och funktioner samlas i patientflödesledningsgrupper.

Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, menar att det finns två delar av omorganiseringen som man ställer sig kritisk till. Den ena är själva organisationen av vården, som man menar kommer att splittra upp dagens befintliga klinikorganisation.

– Det kommer att påverka vår utbildning och möjligheten att bevara kompetensområden på ett sätt som vi inte riktigt har sett någon bra lösning på, säger hon.

Den andra delen som läkarföreningen ställer sig kritisk till är verksamhetsmodellen med den nya chefsstrukturen, däribland patientflödeschefer. 

– Det låter väldigt bra när man pratar om det, men om varje patientflöde ska ha en ledningsgrupp så blir det väldigt många såna, vi har över 250 på sjukhuset. Och det är oklart hur en specialitet ska kunna hålla ihop sitt kompetensområde. De här frågorna är vi inte klara med alls.

Den nya organisationen kommer att påverka läkarnas vardag, menar Yvonne Dellmark.

– Att organisera allt efter ett flöde och ta det från sitt sammanhang på kliniken samtidigt som vi ska försöka effektivisera, spara pengar och inte riktigt får till vår egen fortbildning – det tror jag är riskabelt.

Även om en del läkare på Karolinska ser omorganisationen som ett sätt att föra vården framåt, ser Yvonne Dellmark en oro bland många av medlemmarna.

– Vi ser också kolleger som redan i dag gör sitt yttersta för att få tillräckligt med tid för att ta hand om patienterna. Att i det få tid över för att skapa en ny struktur och ett annat omhändertagande finns inte.

Hon säger att man redan nu är väl medveten om vilka problem som finns inom vården – den dåliga ekonomin, behandlingsresultat som borde vara mer likvärdiga och problem med ledarskapet.

– Det vi inte ser är hur de här sakerna löser sig genom att gå över till en ny verksamhetsmodell, snarare tvärtom. Om vi inte jobbar med just de problemen kommer vi ta med oss dem, sitta i en ny struktur där allt är väldigt oklart och fortfarande har bekymren kvar. 

Kommentarer (7)

 • Riktlinjer räcker

  2016-01-27 18:24 | Med så utförliga riktlinjer som expertgrupper idag åstadkommer är detta en självklar utveckling. Läkare behövs inte. Riktlinjer med algoritmer är väl nog. Eller kan det fortfarande vara så att välutbildade personer med kunskaper i anatomi, biokemi, fysiologi och patologi kommer att attrahera fler patienter än riktlinjekunniga, för övrigt outbildade,lättstyrda personer som landstingen tror att läkare kan ersättas med? Vilka ingår idag i expertgrupperna? Vilken är deras roll? Vilka gynnar de? Detta kanske är några frågor som borde ställas i dagar som dessa.

  Ralf Sundberg, Docent, Slottsstadens läkarhus

  Jäv: Ifrågasättande författarskap

 • Primärvården får lida

  2016-01-27 20:27 | Nu när NKS tar sin form med 30 miljarder över budget, då toksparar man på primärvården. Och låtsas att vi ska vara spindeln i nätet som första val. Det blr tautologi. Vi måste ta fler patienter på kortare tid för att få ihop budget. Och sjukhusläkarna försöker vältra sina prover och utredning till oss. Men det håller inte. Var och en får ta sin kostnad. Det är ändock samma penningpung. Sorry uppgiven DL

  anna eiriksdottir , specialist i allmänmedicin, rudans VC

  Jäv:

 • Döden för läkekonst

  2016-01-28 09:13 | Detta är förmodligen dödsstöten för läkekonst som har sin grund i läkarens möte med patienten och doktorns Ansvar för diagnostik, behandling och uppföljning. Sannolikt måste även startas en organisation för att hjälpa alla förvirrade kollegor som skall söka de nya tjänsterna, där de skall lämna makt och ansvar till "patientflödeschefen".

  Tore Södermark, leg.läk., Krokvägen 9 Stocksund

  Jäv:

 • Algoritmer

  2016-01-28 11:13 | Håller med Ralf Sundberg. Äntligen så har man rationaliserat bort läkaren ur organisationen. Jag är så otroligt glad och nöjd att jag aldrig kommer att jobba på NKS. Förstår nu varför antagningspoängen börjar falla för läkarutbildningen.

  Calle Forsberg, Läkare, Norge

  Jäv: Stoiker

 • Först blev patienten kund och nu blir den flöde

  2016-01-28 16:25 | Visst behöver vården reformeras och strömlinjeformas i takt med tiden men detta förslag låter olycksbådande likt tidigare tveksamma experiment. Hur man än vrider och vänder på vård så bygger allt på en personlig relation mellan vårdgivare -patient vare sig vårdgivaren är läkare eller annan yrkesgrupp. Ingens specialitetsrevir kan också ses som ingens personliga ansvar i ett jättelikt och komplext system. Ser framför mig en scen ur Chaplins "Moderna tider" där Charlie förtvivlat snurrar runt i en jättemaskin.

  Josef Milerad, docent, elevhälsan Lidingö Stad

  Jäv:

 • Saknar motivering och beslutsunderlagen

  2016-01-29 09:34 | Kan någon hjälpa mig hitta de uppgifter som ligger till grund för beslutet att omorganisera, dvs de dokument där man identifierar vad i det gamla som fungerar dåligt och hur man tänker att det nya ska avhjälpa dessa brister? Jag hittar inte heller någon kostnadseffektivitetsanalys. För visst måste det väl ha hittats fel i det gamla? Ekonomisk dränering är uppenbart som jag inser korrigeras med färre vårdplatser och mindre personal, men kanske finns också andra brister. Och visst har väl beräkningar gjorts på hur den nya organisationen ska minska skattebetalarnas kostnader?

  Olof Malmberg, Algolog, Smärtmottagningen S:t Görans Sjukhus

  Jäv:

 • Flödesorganisation för strömlinjeformade patienter

  2016-02-24 07:38 | Svårt att se att hur det här nya organisationskonsultbaserade modet ska kunna fungera annat än för de patienter som egentligen inte utgör något större vårdproblem - dvs patienter med tydliga frågeställningar och tydliga diagnoser. Gott så. Men den stora utmaningen är snarare hur vi kan göra bättre ifrån oss med den ganska stora grupp av patienter där somatisering, livsproblem, särdrag i personligheten etc etc grumlar bilden intill total förvirring. Nej vi borde kunna hålla Boston Consulting Group utanför svensk sjukvård och skapa mer genomtänkta modeller som inte räknar bort det personliga mötet med patienten. Här finns det nog en del hundar begravda som skulle förtjäna grävande journalistik, t ex inbyggda möjligheter för att underlätta kommersialisering av vården. Något lurt är i görningen...

  Jörgen Herlofson, Psykiater, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarförening oroas av vårdköer på Karolinska

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (5 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons