Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWT7 Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-27

Läkarföreningen orolig när Karolinska skapar ny organisation

Karolinska universitetssjukhuset kommer att förändas i grunden. I den nya verksamheten blir patienten kärnan kring vilken vården organiseras och den gamla strukturen med kliniker försvinner. Från läkarföreningens håll ser man en rad frågor som fortfarande är obesvarade.

Anna Sofia Dahl

Under en pressträff under onsdagen presenterade Karolinskas sjukhusledning den nya organisation som ska ta plats i Nya Karolinska Solna, NKS. Och det är stora förändringar som stundar. Den nya verksamhetsmodellen innebär att organisationen formas kring patientens väg genom vården, i stället för som i dag där specialiteterna sätter ramen. Organisationen delas in efter sju teman – barn- och kvinnosjukvård, hjärta-kärl, neuro, cancer, trauma och reparativ medicin, inflammation och infektion samt åldrande. Under varje tema samlas i sin tur flera olika patientområden och under varje område samlas olika patientflöden.

– Vi går från en organisation som faktiskt är organiserad som för 100 år sedan och till en organisation som följer patientens väg, säger Svante Norgren, barnläkare och förändringsledare för tema barn- och kvinnosjukvård i den nya organisationen.

Just temat barn- och kvinnosjukvård är det som först kommer att flytta in i Nya Karolinska Solna, NKS. Förändringen kommer sen att pågå under fyra till fem år och ske steg för steg i två faser. Ett antal förändringsledare, som finns i verksamheten, ska arbeta fram verksamhetens utformning.

Den nya organisationen kommer också att förändra chefsrollen, där det nya uppdraget blir betydligt bredare än tidigare bland annat när det gäller forskning. Varje patientflöde kommer att ledas av en patientflödeschef, som tillsammans med olika yrkesroller och funktioner samlas i patientflödesledningsgrupper.

Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, menar att det finns två delar av omorganiseringen som man ställer sig kritisk till. Den ena är själva organisationen av vården, som man menar kommer att splittra upp dagens befintliga klinikorganisation.

– Det kommer att påverka vår utbildning och möjligheten att bevara kompetensområden på ett sätt som vi inte riktigt har sett någon bra lösning på, säger hon.

Den andra delen som läkarföreningen ställer sig kritisk till är verksamhetsmodellen med den nya chefsstrukturen, däribland patientflödeschefer. 

– Det låter väldigt bra när man pratar om det, men om varje patientflöde ska ha en ledningsgrupp så blir det väldigt många såna, vi har över 250 på sjukhuset. Och det är oklart hur en specialitet ska kunna hålla ihop sitt kompetensområde. De här frågorna är vi inte klara med alls.

Den nya organisationen kommer att påverka läkarnas vardag, menar Yvonne Dellmark.

– Att organisera allt efter ett flöde och ta det från sitt sammanhang på kliniken samtidigt som vi ska försöka effektivisera, spara pengar och inte riktigt får till vår egen fortbildning – det tror jag är riskabelt.

Även om en del läkare på Karolinska ser omorganisationen som ett sätt att föra vården framåt, ser Yvonne Dellmark en oro bland många av medlemmarna.

– Vi ser också kolleger som redan i dag gör sitt yttersta för att få tillräckligt med tid för att ta hand om patienterna. Att i det få tid över för att skapa en ny struktur och ett annat omhändertagande finns inte.

Hon säger att man redan nu är väl medveten om vilka problem som finns inom vården – den dåliga ekonomin, behandlingsresultat som borde vara mer likvärdiga och problem med ledarskapet.

– Det vi inte ser är hur de här sakerna löser sig genom att gå över till en ny verksamhetsmodell, snarare tvärtom. Om vi inte jobbar med just de problemen kommer vi ta med oss dem, sitta i en ny struktur där allt är väldigt oklart och fortfarande har bekymren kvar. 

Kommentarer (7)

 • Riktlinjer räcker

  2016-01-27 18:24 | Med så utförliga riktlinjer som expertgrupper idag åstadkommer är detta en självklar utveckling. Läkare behövs inte. Riktlinjer med algoritmer är väl nog. Eller kan det fortfarande vara så att välutbildade personer med kunskaper i anatomi, biokemi, fysiologi och patologi kommer att attrahera fler patienter än riktlinjekunniga, för övrigt outbildade,lättstyrda personer som landstingen tror att läkare kan ersättas med? Vilka ingår idag i expertgrupperna? Vilken är deras roll? Vilka gynnar de? Detta kanske är några frågor som borde ställas i dagar som dessa.

  Ralf Sundberg, Docent, Slottsstadens läkarhus

  Jäv: Ifrågasättande författarskap

 • Primärvården får lida

  2016-01-27 20:27 | Nu när NKS tar sin form med 30 miljarder över budget, då toksparar man på primärvården. Och låtsas att vi ska vara spindeln i nätet som första val. Det blr tautologi. Vi måste ta fler patienter på kortare tid för att få ihop budget. Och sjukhusläkarna försöker vältra sina prover och utredning till oss. Men det håller inte. Var och en får ta sin kostnad. Det är ändock samma penningpung. Sorry uppgiven DL

  anna eiriksdottir , specialist i allmänmedicin, rudans VC

  Jäv:

 • Döden för läkekonst

  2016-01-28 09:13 | Detta är förmodligen dödsstöten för läkekonst som har sin grund i läkarens möte med patienten och doktorns Ansvar för diagnostik, behandling och uppföljning. Sannolikt måste även startas en organisation för att hjälpa alla förvirrade kollegor som skall söka de nya tjänsterna, där de skall lämna makt och ansvar till "patientflödeschefen".

  Tore Södermark, leg.läk., Krokvägen 9 Stocksund

  Jäv:

 • Algoritmer

  2016-01-28 11:13 | Håller med Ralf Sundberg. Äntligen så har man rationaliserat bort läkaren ur organisationen. Jag är så otroligt glad och nöjd att jag aldrig kommer att jobba på NKS. Förstår nu varför antagningspoängen börjar falla för läkarutbildningen.

  Calle Forsberg, Läkare, Norge

  Jäv: Stoiker

 • Först blev patienten kund och nu blir den flöde

  2016-01-28 16:25 | Visst behöver vården reformeras och strömlinjeformas i takt med tiden men detta förslag låter olycksbådande likt tidigare tveksamma experiment. Hur man än vrider och vänder på vård så bygger allt på en personlig relation mellan vårdgivare -patient vare sig vårdgivaren är läkare eller annan yrkesgrupp. Ingens specialitetsrevir kan också ses som ingens personliga ansvar i ett jättelikt och komplext system. Ser framför mig en scen ur Chaplins "Moderna tider" där Charlie förtvivlat snurrar runt i en jättemaskin.

  Josef Milerad, docent, elevhälsan Lidingö Stad

  Jäv:

 • Saknar motivering och beslutsunderlagen

  2016-01-29 09:34 | Kan någon hjälpa mig hitta de uppgifter som ligger till grund för beslutet att omorganisera, dvs de dokument där man identifierar vad i det gamla som fungerar dåligt och hur man tänker att det nya ska avhjälpa dessa brister? Jag hittar inte heller någon kostnadseffektivitetsanalys. För visst måste det väl ha hittats fel i det gamla? Ekonomisk dränering är uppenbart som jag inser korrigeras med färre vårdplatser och mindre personal, men kanske finns också andra brister. Och visst har väl beräkningar gjorts på hur den nya organisationen ska minska skattebetalarnas kostnader?

  Olof Malmberg, Algolog, Smärtmottagningen S:t Görans Sjukhus

  Jäv:

 • Flödesorganisation för strömlinjeformade patienter

  2016-02-24 07:38 | Svårt att se att hur det här nya organisationskonsultbaserade modet ska kunna fungera annat än för de patienter som egentligen inte utgör något större vårdproblem - dvs patienter med tydliga frågeställningar och tydliga diagnoser. Gott så. Men den stora utmaningen är snarare hur vi kan göra bättre ifrån oss med den ganska stora grupp av patienter där somatisering, livsproblem, särdrag i personligheten etc etc grumlar bilden intill total förvirring. Nej vi borde kunna hålla Boston Consulting Group utanför svensk sjukvård och skapa mer genomtänkta modeller som inte räknar bort det personliga mötet med patienten. Här finns det nog en del hundar begravda som skulle förtjäna grävande journalistik, t ex inbyggda möjligheter för att underlätta kommersialisering av vården. Något lurt är i görningen...

  Jörgen Herlofson, Psykiater, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nya råd ska förebygga kikhosta hos spädbarn

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (7 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (7 kommentarer) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons