Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWT7 Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-27

Läkarföreningen orolig när Karolinska skapar ny organisation

Karolinska universitetssjukhuset kommer att förändas i grunden. I den nya verksamheten blir patienten kärnan kring vilken vården organiseras och den gamla strukturen med kliniker försvinner. Från läkarföreningens håll ser man en rad frågor som fortfarande är obesvarade.

Anna Sofia Dahl

Under en pressträff under onsdagen presenterade Karolinskas sjukhusledning den nya organisation som ska ta plats i Nya Karolinska Solna, NKS. Och det är stora förändringar som stundar. Den nya verksamhetsmodellen innebär att organisationen formas kring patientens väg genom vården, i stället för som i dag där specialiteterna sätter ramen. Organisationen delas in efter sju teman – barn- och kvinnosjukvård, hjärta-kärl, neuro, cancer, trauma och reparativ medicin, inflammation och infektion samt åldrande. Under varje tema samlas i sin tur flera olika patientområden och under varje område samlas olika patientflöden.

– Vi går från en organisation som faktiskt är organiserad som för 100 år sedan och till en organisation som följer patientens väg, säger Svante Norgren, barnläkare och förändringsledare för tema barn- och kvinnosjukvård i den nya organisationen.

Just temat barn- och kvinnosjukvård är det som först kommer att flytta in i Nya Karolinska Solna, NKS. Förändringen kommer sen att pågå under fyra till fem år och ske steg för steg i två faser. Ett antal förändringsledare, som finns i verksamheten, ska arbeta fram verksamhetens utformning.

Den nya organisationen kommer också att förändra chefsrollen, där det nya uppdraget blir betydligt bredare än tidigare bland annat när det gäller forskning. Varje patientflöde kommer att ledas av en patientflödeschef, som tillsammans med olika yrkesroller och funktioner samlas i patientflödesledningsgrupper.

Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, menar att det finns två delar av omorganiseringen som man ställer sig kritisk till. Den ena är själva organisationen av vården, som man menar kommer att splittra upp dagens befintliga klinikorganisation.

– Det kommer att påverka vår utbildning och möjligheten att bevara kompetensområden på ett sätt som vi inte riktigt har sett någon bra lösning på, säger hon.

Den andra delen som läkarföreningen ställer sig kritisk till är verksamhetsmodellen med den nya chefsstrukturen, däribland patientflödeschefer. 

– Det låter väldigt bra när man pratar om det, men om varje patientflöde ska ha en ledningsgrupp så blir det väldigt många såna, vi har över 250 på sjukhuset. Och det är oklart hur en specialitet ska kunna hålla ihop sitt kompetensområde. De här frågorna är vi inte klara med alls.

Den nya organisationen kommer att påverka läkarnas vardag, menar Yvonne Dellmark.

– Att organisera allt efter ett flöde och ta det från sitt sammanhang på kliniken samtidigt som vi ska försöka effektivisera, spara pengar och inte riktigt får till vår egen fortbildning – det tror jag är riskabelt.

Även om en del läkare på Karolinska ser omorganisationen som ett sätt att föra vården framåt, ser Yvonne Dellmark en oro bland många av medlemmarna.

– Vi ser också kolleger som redan i dag gör sitt yttersta för att få tillräckligt med tid för att ta hand om patienterna. Att i det få tid över för att skapa en ny struktur och ett annat omhändertagande finns inte.

Hon säger att man redan nu är väl medveten om vilka problem som finns inom vården – den dåliga ekonomin, behandlingsresultat som borde vara mer likvärdiga och problem med ledarskapet.

– Det vi inte ser är hur de här sakerna löser sig genom att gå över till en ny verksamhetsmodell, snarare tvärtom. Om vi inte jobbar med just de problemen kommer vi ta med oss dem, sitta i en ny struktur där allt är väldigt oklart och fortfarande har bekymren kvar. 

Kommentarer (7)

 • Riktlinjer räcker

  2016-01-27 18:24 | Med så utförliga riktlinjer som expertgrupper idag åstadkommer är detta en självklar utveckling. Läkare behövs inte. Riktlinjer med algoritmer är väl nog. Eller kan det fortfarande vara så att välutbildade personer med kunskaper i anatomi, biokemi, fysiologi och patologi kommer att attrahera fler patienter än riktlinjekunniga, för övrigt outbildade,lättstyrda personer som landstingen tror att läkare kan ersättas med? Vilka ingår idag i expertgrupperna? Vilken är deras roll? Vilka gynnar de? Detta kanske är några frågor som borde ställas i dagar som dessa.

  Ralf Sundberg, Docent, Slottsstadens läkarhus

  Jäv: Ifrågasättande författarskap

 • Primärvården får lida

  2016-01-27 20:27 | Nu när NKS tar sin form med 30 miljarder över budget, då toksparar man på primärvården. Och låtsas att vi ska vara spindeln i nätet som första val. Det blr tautologi. Vi måste ta fler patienter på kortare tid för att få ihop budget. Och sjukhusläkarna försöker vältra sina prover och utredning till oss. Men det håller inte. Var och en får ta sin kostnad. Det är ändock samma penningpung. Sorry uppgiven DL

  anna eiriksdottir , specialist i allmänmedicin, rudans VC

  Jäv:

 • Döden för läkekonst

  2016-01-28 09:13 | Detta är förmodligen dödsstöten för läkekonst som har sin grund i läkarens möte med patienten och doktorns Ansvar för diagnostik, behandling och uppföljning. Sannolikt måste även startas en organisation för att hjälpa alla förvirrade kollegor som skall söka de nya tjänsterna, där de skall lämna makt och ansvar till "patientflödeschefen".

  Tore Södermark, leg.läk., Krokvägen 9 Stocksund

  Jäv:

 • Algoritmer

  2016-01-28 11:13 | Håller med Ralf Sundberg. Äntligen så har man rationaliserat bort läkaren ur organisationen. Jag är så otroligt glad och nöjd att jag aldrig kommer att jobba på NKS. Förstår nu varför antagningspoängen börjar falla för läkarutbildningen.

  Calle Forsberg, Läkare, Norge

  Jäv: Stoiker

 • Först blev patienten kund och nu blir den flöde

  2016-01-28 16:25 | Visst behöver vården reformeras och strömlinjeformas i takt med tiden men detta förslag låter olycksbådande likt tidigare tveksamma experiment. Hur man än vrider och vänder på vård så bygger allt på en personlig relation mellan vårdgivare -patient vare sig vårdgivaren är läkare eller annan yrkesgrupp. Ingens specialitetsrevir kan också ses som ingens personliga ansvar i ett jättelikt och komplext system. Ser framför mig en scen ur Chaplins "Moderna tider" där Charlie förtvivlat snurrar runt i en jättemaskin.

  Josef Milerad, docent, elevhälsan Lidingö Stad

  Jäv:

 • Saknar motivering och beslutsunderlagen

  2016-01-29 09:34 | Kan någon hjälpa mig hitta de uppgifter som ligger till grund för beslutet att omorganisera, dvs de dokument där man identifierar vad i det gamla som fungerar dåligt och hur man tänker att det nya ska avhjälpa dessa brister? Jag hittar inte heller någon kostnadseffektivitetsanalys. För visst måste det väl ha hittats fel i det gamla? Ekonomisk dränering är uppenbart som jag inser korrigeras med färre vårdplatser och mindre personal, men kanske finns också andra brister. Och visst har väl beräkningar gjorts på hur den nya organisationen ska minska skattebetalarnas kostnader?

  Olof Malmberg, Algolog, Smärtmottagningen S:t Görans Sjukhus

  Jäv:

 • Flödesorganisation för strömlinjeformade patienter

  2016-02-24 07:38 | Svårt att se att hur det här nya organisationskonsultbaserade modet ska kunna fungera annat än för de patienter som egentligen inte utgör något större vårdproblem - dvs patienter med tydliga frågeställningar och tydliga diagnoser. Gott så. Men den stora utmaningen är snarare hur vi kan göra bättre ifrån oss med den ganska stora grupp av patienter där somatisering, livsproblem, särdrag i personligheten etc etc grumlar bilden intill total förvirring. Nej vi borde kunna hålla Boston Consulting Group utanför svensk sjukvård och skapa mer genomtänkta modeller som inte räknar bort det personliga mötet med patienten. Här finns det nog en del hundar begravda som skulle förtjäna grävande journalistik, t ex inbyggda möjligheter för att underlätta kommersialisering av vården. Något lurt är i görningen...

  Jörgen Herlofson, Psykiater, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016