Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWT7 Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-27

Läkarföreningen orolig när Karolinska skapar ny organisation

Karolinska universitetssjukhuset kommer att förändas i grunden. I den nya verksamheten blir patienten kärnan kring vilken vården organiseras och den gamla strukturen med kliniker försvinner. Från läkarföreningens håll ser man en rad frågor som fortfarande är obesvarade.

Anna Sofia Dahl

Under en pressträff under onsdagen presenterade Karolinskas sjukhusledning den nya organisation som ska ta plats i Nya Karolinska Solna, NKS. Och det är stora förändringar som stundar. Den nya verksamhetsmodellen innebär att organisationen formas kring patientens väg genom vården, i stället för som i dag där specialiteterna sätter ramen. Organisationen delas in efter sju teman – barn- och kvinnosjukvård, hjärta-kärl, neuro, cancer, trauma och reparativ medicin, inflammation och infektion samt åldrande. Under varje tema samlas i sin tur flera olika patientområden och under varje område samlas olika patientflöden.

– Vi går från en organisation som faktiskt är organiserad som för 100 år sedan och till en organisation som följer patientens väg, säger Svante Norgren, barnläkare och förändringsledare för tema barn- och kvinnosjukvård i den nya organisationen.

Just temat barn- och kvinnosjukvård är det som först kommer att flytta in i Nya Karolinska Solna, NKS. Förändringen kommer sen att pågå under fyra till fem år och ske steg för steg i två faser. Ett antal förändringsledare, som finns i verksamheten, ska arbeta fram verksamhetens utformning.

Den nya organisationen kommer också att förändra chefsrollen, där det nya uppdraget blir betydligt bredare än tidigare bland annat när det gäller forskning. Varje patientflöde kommer att ledas av en patientflödeschef, som tillsammans med olika yrkesroller och funktioner samlas i patientflödesledningsgrupper.

Yvonne Dellmark, ordförande för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, menar att det finns två delar av omorganiseringen som man ställer sig kritisk till. Den ena är själva organisationen av vården, som man menar kommer att splittra upp dagens befintliga klinikorganisation.

– Det kommer att påverka vår utbildning och möjligheten att bevara kompetensområden på ett sätt som vi inte riktigt har sett någon bra lösning på, säger hon.

Den andra delen som läkarföreningen ställer sig kritisk till är verksamhetsmodellen med den nya chefsstrukturen, däribland patientflödeschefer. 

– Det låter väldigt bra när man pratar om det, men om varje patientflöde ska ha en ledningsgrupp så blir det väldigt många såna, vi har över 250 på sjukhuset. Och det är oklart hur en specialitet ska kunna hålla ihop sitt kompetensområde. De här frågorna är vi inte klara med alls.

Den nya organisationen kommer att påverka läkarnas vardag, menar Yvonne Dellmark.

– Att organisera allt efter ett flöde och ta det från sitt sammanhang på kliniken samtidigt som vi ska försöka effektivisera, spara pengar och inte riktigt får till vår egen fortbildning – det tror jag är riskabelt.

Även om en del läkare på Karolinska ser omorganisationen som ett sätt att föra vården framåt, ser Yvonne Dellmark en oro bland många av medlemmarna.

– Vi ser också kolleger som redan i dag gör sitt yttersta för att få tillräckligt med tid för att ta hand om patienterna. Att i det få tid över för att skapa en ny struktur och ett annat omhändertagande finns inte.

Hon säger att man redan nu är väl medveten om vilka problem som finns inom vården – den dåliga ekonomin, behandlingsresultat som borde vara mer likvärdiga och problem med ledarskapet.

– Det vi inte ser är hur de här sakerna löser sig genom att gå över till en ny verksamhetsmodell, snarare tvärtom. Om vi inte jobbar med just de problemen kommer vi ta med oss dem, sitta i en ny struktur där allt är väldigt oklart och fortfarande har bekymren kvar. 

Kommentarer (7)

 • Riktlinjer räcker

  2016-01-27 18:24 | Med så utförliga riktlinjer som expertgrupper idag åstadkommer är detta en självklar utveckling. Läkare behövs inte. Riktlinjer med algoritmer är väl nog. Eller kan det fortfarande vara så att välutbildade personer med kunskaper i anatomi, biokemi, fysiologi och patologi kommer att attrahera fler patienter än riktlinjekunniga, för övrigt outbildade,lättstyrda personer som landstingen tror att läkare kan ersättas med? Vilka ingår idag i expertgrupperna? Vilken är deras roll? Vilka gynnar de? Detta kanske är några frågor som borde ställas i dagar som dessa.

  Ralf Sundberg, Docent, Slottsstadens läkarhus

  Jäv: Ifrågasättande författarskap

 • Primärvården får lida

  2016-01-27 20:27 | Nu när NKS tar sin form med 30 miljarder över budget, då toksparar man på primärvården. Och låtsas att vi ska vara spindeln i nätet som första val. Det blr tautologi. Vi måste ta fler patienter på kortare tid för att få ihop budget. Och sjukhusläkarna försöker vältra sina prover och utredning till oss. Men det håller inte. Var och en får ta sin kostnad. Det är ändock samma penningpung. Sorry uppgiven DL

  anna eiriksdottir , specialist i allmänmedicin, rudans VC

  Jäv:

 • Döden för läkekonst

  2016-01-28 09:13 | Detta är förmodligen dödsstöten för läkekonst som har sin grund i läkarens möte med patienten och doktorns Ansvar för diagnostik, behandling och uppföljning. Sannolikt måste även startas en organisation för att hjälpa alla förvirrade kollegor som skall söka de nya tjänsterna, där de skall lämna makt och ansvar till "patientflödeschefen".

  Tore Södermark, leg.läk., Krokvägen 9 Stocksund

  Jäv:

 • Algoritmer

  2016-01-28 11:13 | Håller med Ralf Sundberg. Äntligen så har man rationaliserat bort läkaren ur organisationen. Jag är så otroligt glad och nöjd att jag aldrig kommer att jobba på NKS. Förstår nu varför antagningspoängen börjar falla för läkarutbildningen.

  Calle Forsberg, Läkare, Norge

  Jäv: Stoiker

 • Först blev patienten kund och nu blir den flöde

  2016-01-28 16:25 | Visst behöver vården reformeras och strömlinjeformas i takt med tiden men detta förslag låter olycksbådande likt tidigare tveksamma experiment. Hur man än vrider och vänder på vård så bygger allt på en personlig relation mellan vårdgivare -patient vare sig vårdgivaren är läkare eller annan yrkesgrupp. Ingens specialitetsrevir kan också ses som ingens personliga ansvar i ett jättelikt och komplext system. Ser framför mig en scen ur Chaplins "Moderna tider" där Charlie förtvivlat snurrar runt i en jättemaskin.

  Josef Milerad, docent, elevhälsan Lidingö Stad

  Jäv:

 • Saknar motivering och beslutsunderlagen

  2016-01-29 09:34 | Kan någon hjälpa mig hitta de uppgifter som ligger till grund för beslutet att omorganisera, dvs de dokument där man identifierar vad i det gamla som fungerar dåligt och hur man tänker att det nya ska avhjälpa dessa brister? Jag hittar inte heller någon kostnadseffektivitetsanalys. För visst måste det väl ha hittats fel i det gamla? Ekonomisk dränering är uppenbart som jag inser korrigeras med färre vårdplatser och mindre personal, men kanske finns också andra brister. Och visst har väl beräkningar gjorts på hur den nya organisationen ska minska skattebetalarnas kostnader?

  Olof Malmberg, Algolog, Smärtmottagningen S:t Görans Sjukhus

  Jäv:

 • Flödesorganisation för strömlinjeformade patienter

  2016-02-24 07:38 | Svårt att se att hur det här nya organisationskonsultbaserade modet ska kunna fungera annat än för de patienter som egentligen inte utgör något större vårdproblem - dvs patienter med tydliga frågeställningar och tydliga diagnoser. Gott så. Men den stora utmaningen är snarare hur vi kan göra bättre ifrån oss med den ganska stora grupp av patienter där somatisering, livsproblem, särdrag i personligheten etc etc grumlar bilden intill total förvirring. Nej vi borde kunna hålla Boston Consulting Group utanför svensk sjukvård och skapa mer genomtänkta modeller som inte räknar bort det personliga mötet med patienten. Här finns det nog en del hundar begravda som skulle förtjäna grävande journalistik, t ex inbyggda möjligheter för att underlätta kommersialisering av vården. Något lurt är i görningen...

  Jörgen Herlofson, Psykiater, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons