Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTT Lakartidningen.se 2016-01-27

Läkarjobb dras in i Värmland

Åtta läkartjänster ska dras in i Landstinget i Värmland som en del i ett stort sparpaket. Men läkarföreningen anser att man redan är underbemannade och motsätter sig förslaget.

Michael Lövtup

Som Läkartidningen rapporterat vill landstingsledningen i Värmland spara in 380 miljoner kronor under 2016 för att komma till rätta med underskotten i ekonomin. Av denna summa är minskade personalkostnader tänkt att stå för 150 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 300 tjänster.

Landstinget har nu kommit så långt att man identifierat motsvarande 221 heltidstjänster som man vill dra in. En stor del försvinner genom naturliga avgångar, men 75 tjänster kommer att bli övertaliga. Bland läkarna är det åtta tjänster som ska bort, varav sju genom naturlig avgång.

När förslagen presenterades för personalorganisationerna i måndags, den 25 januari, reserverade sig samtliga fack mot förslaget. Marina Tuutma, ordförande för Värmlands läkarförening, menar att man redan i dag är för få läkare för att klara det uppdrag som politikerna beslutat om.

– Vi har i vår motivering påpekat att det redan finns stora saldon av innestående komptid, övertid och semester. Enligt lagen får vi inte jobba hur mycket som helst, och vi har inte fått svar på vilka åtgärder arbetsgivaren tänker vidta för att se till att det inte ökar ännu mer, säger Marina Tuutma.

De personalgrupper som drabbas hårdast är undersköterskor och sjuksköterskor. Bland Kommunals medlemmar omfattar sparplanen 85 tjänster och bland Vårdförbundets medlemmar 67. Men Marina Tuutma påpekar att även läkarna påverkas när andra personalgrupper blir färre.

– Man talar ju hela tiden om att det finns väldigt mycket som andra kan göra i stället för läkare. Men nu tar man bort dem som skulle kunna axla en del arbetsuppgifter.

Marina Tuutma menar också att det är svårt att ta ställning till de föreslagna åtgärderna innan man fått konkret information om var tjänsterna ska dras in. Enligt henne överväger läkarföreningen nu att begära centrala förhandlingar.

– Då kommer jag att kräva att få veta vilka verksamheter det handlar det om, vilka konsekvenser det får för dessa verksamheter och hur man tänker man lösa de konsekvenserna.

Kommentarer (3)

 • Bra Marina!

  2016-01-27 21:22 | Att dra in 8 läkartjänster är väl snarast en symbolisk handling och sker det via "naturlig avgång", så är det väl heller inte märkvärdigt på landstingsnivå. Men var ska detta ske? Osthyvel överallt, en hälsocentral i Torsby, kardiologen i Karlstad? Det lär finnas många jourkomplediga, stafettläkare och vikarier som inte är i arbete en vanlig dag - så det blir förstås oerhört viktigt att identifiera var tjänsterna ska försvinna och vilka lokala konsekvenser det blir. Som facklig vet jag att det är ett viktigt jobb för lokala ombud, klinikombud att ta hand om.Som fackets ordförande kan stödja - men inte "ta hand om. Lokalt kollegialt arbete alltså om sjukvården ska överleva och vår arbetssituation (för)bli acceptabel

  Robert Svartholm, Allmän, Björknäs HC

  Jäv:

 • Peak läkare

  2016-01-28 00:35 | Så börjar alltså effekterna av framför allt åldrande befolkning i kombination med vikande skatteunderlag kännas även för läkarkollektivet. Fler och fler läkare utbildas i Sverige samtidigt som många med utländsk utbildning inklusive utlandsutbildade svenskar söker sig hit. Pensionsavgångar i all ära, men vilket landsting kommer ha råd att anställa alla dessa på sikt? Att döma av artikeln åtminstone inte Värmland, som ju inte heller direkt är det enda landstinget/regionen med röda siffror.

  Per Blomqvist, ST-läkare, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Överskott på läkare på fel ställe i svensk sjukvård

  2016-04-11 14:05 | Kan inte låta bli att kommentera eftersom det tycks som om att Per Blomqvist,ST-läkare inom slutenvården, missat att det råder överskott på läkare med vidhäftade pengar inom svensk slutenvård samtidigt som det råder ett diametralt omvänt förhållande inom svensk primärvård,sedan flera decennier. Man förstår, mot bakgrund av detta, att slutenvårdens läkare inte är beredda att strejka, i lojalitet med sina kollegor inom primärvården. När engelska och franska läkare strejkar är det svenska läkarförbundet tyst.

  Marika Hedman, specialist i allmänmedicin, ej verksam inom primärvården

  Jäv: specialist i Allmänmedicin,intellektuell,humanist,polyglott,världsmedborgare

Kommentera

Kommentera
bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (7 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld Särskilt vanlig hos personer från östra Medelhavsområdet

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. () 19 AUG 2016

Hyrläkarstoppet
i Skånes psykiatri kan ge högre löner

Nyheter | Högre löner ska få hyrläkare att ta anställning, och vissa redan fast anställda kan få ett påslag för att stanna. Det uppger Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund. (1 kommentar) 19 AUG 2016

När det tar 17 klick för att föra in ett blodtryck i datajournalen

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Ny plan ska ge frisk arbetsplats

Nyheter | SKL och fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn lämnar i dag en gemensam avsiktsförklaring med förslag på åtgärder för friskare arbetsplatser. Åtgärdspaketet är framtaget med anledning av regeringens tidigare förslag om hälsoväxling. () 19 AUG 2016

Jobb i fokus

165 lediga jobb på

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons