Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTT Lakartidningen.se 2016-01-27

Läkarjobb dras in i Värmland

Åtta läkartjänster ska dras in i Landstinget i Värmland som en del i ett stort sparpaket. Men läkarföreningen anser att man redan är underbemannade och motsätter sig förslaget.

Michael Lövtup

Som Läkartidningen rapporterat vill landstingsledningen i Värmland spara in 380 miljoner kronor under 2016 för att komma till rätta med underskotten i ekonomin. Av denna summa är minskade personalkostnader tänkt att stå för 150 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 300 tjänster.

Landstinget har nu kommit så långt att man identifierat motsvarande 221 heltidstjänster som man vill dra in. En stor del försvinner genom naturliga avgångar, men 75 tjänster kommer att bli övertaliga. Bland läkarna är det åtta tjänster som ska bort, varav sju genom naturlig avgång.

När förslagen presenterades för personalorganisationerna i måndags, den 25 januari, reserverade sig samtliga fack mot förslaget. Marina Tuutma, ordförande för Värmlands läkarförening, menar att man redan i dag är för få läkare för att klara det uppdrag som politikerna beslutat om.

– Vi har i vår motivering påpekat att det redan finns stora saldon av innestående komptid, övertid och semester. Enligt lagen får vi inte jobba hur mycket som helst, och vi har inte fått svar på vilka åtgärder arbetsgivaren tänker vidta för att se till att det inte ökar ännu mer, säger Marina Tuutma.

De personalgrupper som drabbas hårdast är undersköterskor och sjuksköterskor. Bland Kommunals medlemmar omfattar sparplanen 85 tjänster och bland Vårdförbundets medlemmar 67. Men Marina Tuutma påpekar att även läkarna påverkas när andra personalgrupper blir färre.

– Man talar ju hela tiden om att det finns väldigt mycket som andra kan göra i stället för läkare. Men nu tar man bort dem som skulle kunna axla en del arbetsuppgifter.

Marina Tuutma menar också att det är svårt att ta ställning till de föreslagna åtgärderna innan man fått konkret information om var tjänsterna ska dras in. Enligt henne överväger läkarföreningen nu att begära centrala förhandlingar.

– Då kommer jag att kräva att få veta vilka verksamheter det handlar det om, vilka konsekvenser det får för dessa verksamheter och hur man tänker man lösa de konsekvenserna.

Kommentarer (3)

 • Bra Marina!

  2016-01-27 21:22 | Att dra in 8 läkartjänster är väl snarast en symbolisk handling och sker det via "naturlig avgång", så är det väl heller inte märkvärdigt på landstingsnivå. Men var ska detta ske? Osthyvel överallt, en hälsocentral i Torsby, kardiologen i Karlstad? Det lär finnas många jourkomplediga, stafettläkare och vikarier som inte är i arbete en vanlig dag - så det blir förstås oerhört viktigt att identifiera var tjänsterna ska försvinna och vilka lokala konsekvenser det blir. Som facklig vet jag att det är ett viktigt jobb för lokala ombud, klinikombud att ta hand om.Som fackets ordförande kan stödja - men inte "ta hand om. Lokalt kollegialt arbete alltså om sjukvården ska överleva och vår arbetssituation (för)bli acceptabel

  Robert Svartholm, Allmän, Björknäs HC

  Jäv:

 • Peak läkare

  2016-01-28 00:35 | Så börjar alltså effekterna av framför allt åldrande befolkning i kombination med vikande skatteunderlag kännas även för läkarkollektivet. Fler och fler läkare utbildas i Sverige samtidigt som många med utländsk utbildning inklusive utlandsutbildade svenskar söker sig hit. Pensionsavgångar i all ära, men vilket landsting kommer ha råd att anställa alla dessa på sikt? Att döma av artikeln åtminstone inte Värmland, som ju inte heller direkt är det enda landstinget/regionen med röda siffror.

  Per Blomqvist, ST-läkare, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Överskott på läkare på fel ställe i svensk sjukvård

  2016-04-11 14:05 | Kan inte låta bli att kommentera eftersom det tycks som om att Per Blomqvist,ST-läkare inom slutenvården, missat att det råder överskott på läkare med vidhäftade pengar inom svensk slutenvård samtidigt som det råder ett diametralt omvänt förhållande inom svensk primärvård,sedan flera decennier. Man förstår, mot bakgrund av detta, att slutenvårdens läkare inte är beredda att strejka, i lojalitet med sina kollegor inom primärvården. När engelska och franska läkare strejkar är det svenska läkarförbundet tyst.

  Marika Hedman, specialist i allmänmedicin, ej verksam inom primärvården

  Jäv: specialist i Allmänmedicin,intellektuell,humanist,polyglott,världsmedborgare

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016