Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTT Lakartidningen.se 2016-01-27

Läkarjobb dras in i Värmland

Åtta läkartjänster ska dras in i Landstinget i Värmland som en del i ett stort sparpaket. Men läkarföreningen anser att man redan är underbemannade och motsätter sig förslaget.

Michael Lövtup

Som Läkartidningen rapporterat vill landstingsledningen i Värmland spara in 380 miljoner kronor under 2016 för att komma till rätta med underskotten i ekonomin. Av denna summa är minskade personalkostnader tänkt att stå för 150 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 300 tjänster.

Landstinget har nu kommit så långt att man identifierat motsvarande 221 heltidstjänster som man vill dra in. En stor del försvinner genom naturliga avgångar, men 75 tjänster kommer att bli övertaliga. Bland läkarna är det åtta tjänster som ska bort, varav sju genom naturlig avgång.

När förslagen presenterades för personalorganisationerna i måndags, den 25 januari, reserverade sig samtliga fack mot förslaget. Marina Tuutma, ordförande för Värmlands läkarförening, menar att man redan i dag är för få läkare för att klara det uppdrag som politikerna beslutat om.

– Vi har i vår motivering påpekat att det redan finns stora saldon av innestående komptid, övertid och semester. Enligt lagen får vi inte jobba hur mycket som helst, och vi har inte fått svar på vilka åtgärder arbetsgivaren tänker vidta för att se till att det inte ökar ännu mer, säger Marina Tuutma.

De personalgrupper som drabbas hårdast är undersköterskor och sjuksköterskor. Bland Kommunals medlemmar omfattar sparplanen 85 tjänster och bland Vårdförbundets medlemmar 67. Men Marina Tuutma påpekar att även läkarna påverkas när andra personalgrupper blir färre.

– Man talar ju hela tiden om att det finns väldigt mycket som andra kan göra i stället för läkare. Men nu tar man bort dem som skulle kunna axla en del arbetsuppgifter.

Marina Tuutma menar också att det är svårt att ta ställning till de föreslagna åtgärderna innan man fått konkret information om var tjänsterna ska dras in. Enligt henne överväger läkarföreningen nu att begära centrala förhandlingar.

– Då kommer jag att kräva att få veta vilka verksamheter det handlar det om, vilka konsekvenser det får för dessa verksamheter och hur man tänker man lösa de konsekvenserna.

Kommentarer (3)

 • Bra Marina!

  2016-01-27 21:22 | Att dra in 8 läkartjänster är väl snarast en symbolisk handling och sker det via "naturlig avgång", så är det väl heller inte märkvärdigt på landstingsnivå. Men var ska detta ske? Osthyvel överallt, en hälsocentral i Torsby, kardiologen i Karlstad? Det lär finnas många jourkomplediga, stafettläkare och vikarier som inte är i arbete en vanlig dag - så det blir förstås oerhört viktigt att identifiera var tjänsterna ska försvinna och vilka lokala konsekvenser det blir. Som facklig vet jag att det är ett viktigt jobb för lokala ombud, klinikombud att ta hand om.Som fackets ordförande kan stödja - men inte "ta hand om. Lokalt kollegialt arbete alltså om sjukvården ska överleva och vår arbetssituation (för)bli acceptabel

  Robert Svartholm, Allmän, Björknäs HC

  Jäv:

 • Peak läkare

  2016-01-28 00:35 | Så börjar alltså effekterna av framför allt åldrande befolkning i kombination med vikande skatteunderlag kännas även för läkarkollektivet. Fler och fler läkare utbildas i Sverige samtidigt som många med utländsk utbildning inklusive utlandsutbildade svenskar söker sig hit. Pensionsavgångar i all ära, men vilket landsting kommer ha råd att anställa alla dessa på sikt? Att döma av artikeln åtminstone inte Värmland, som ju inte heller direkt är det enda landstinget/regionen med röda siffror.

  Per Blomqvist, ST-läkare, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Överskott på läkare på fel ställe i svensk sjukvård

  2016-04-11 14:05 | Kan inte låta bli att kommentera eftersom det tycks som om att Per Blomqvist,ST-läkare inom slutenvården, missat att det råder överskott på läkare med vidhäftade pengar inom svensk slutenvård samtidigt som det råder ett diametralt omvänt förhållande inom svensk primärvård,sedan flera decennier. Man förstår, mot bakgrund av detta, att slutenvårdens läkare inte är beredda att strejka, i lojalitet med sina kollegor inom primärvården. När engelska och franska läkare strejkar är det svenska läkarförbundet tyst.

  Marika Hedman, specialist i allmänmedicin, ej verksam inom primärvården

  Jäv: specialist i Allmänmedicin,intellektuell,humanist,polyglott,världsmedborgare

Kommentera

Kommentera
bild

Nu kommer patienten på besök via videolänk

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons