Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTT Lakartidningen.se 2016-01-27

Läkarjobb dras in i Värmland

Åtta läkartjänster ska dras in i Landstinget i Värmland som en del i ett stort sparpaket. Men läkarföreningen anser att man redan är underbemannade och motsätter sig förslaget.

Michael Lövtup

Som Läkartidningen rapporterat vill landstingsledningen i Värmland spara in 380 miljoner kronor under 2016 för att komma till rätta med underskotten i ekonomin. Av denna summa är minskade personalkostnader tänkt att stå för 150 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 300 tjänster.

Landstinget har nu kommit så långt att man identifierat motsvarande 221 heltidstjänster som man vill dra in. En stor del försvinner genom naturliga avgångar, men 75 tjänster kommer att bli övertaliga. Bland läkarna är det åtta tjänster som ska bort, varav sju genom naturlig avgång.

När förslagen presenterades för personalorganisationerna i måndags, den 25 januari, reserverade sig samtliga fack mot förslaget. Marina Tuutma, ordförande för Värmlands läkarförening, menar att man redan i dag är för få läkare för att klara det uppdrag som politikerna beslutat om.

– Vi har i vår motivering påpekat att det redan finns stora saldon av innestående komptid, övertid och semester. Enligt lagen får vi inte jobba hur mycket som helst, och vi har inte fått svar på vilka åtgärder arbetsgivaren tänker vidta för att se till att det inte ökar ännu mer, säger Marina Tuutma.

De personalgrupper som drabbas hårdast är undersköterskor och sjuksköterskor. Bland Kommunals medlemmar omfattar sparplanen 85 tjänster och bland Vårdförbundets medlemmar 67. Men Marina Tuutma påpekar att även läkarna påverkas när andra personalgrupper blir färre.

– Man talar ju hela tiden om att det finns väldigt mycket som andra kan göra i stället för läkare. Men nu tar man bort dem som skulle kunna axla en del arbetsuppgifter.

Marina Tuutma menar också att det är svårt att ta ställning till de föreslagna åtgärderna innan man fått konkret information om var tjänsterna ska dras in. Enligt henne överväger läkarföreningen nu att begära centrala förhandlingar.

– Då kommer jag att kräva att få veta vilka verksamheter det handlar det om, vilka konsekvenser det får för dessa verksamheter och hur man tänker man lösa de konsekvenserna.

Kommentarer (3)

 • Bra Marina!

  2016-01-27 21:22 | Att dra in 8 läkartjänster är väl snarast en symbolisk handling och sker det via "naturlig avgång", så är det väl heller inte märkvärdigt på landstingsnivå. Men var ska detta ske? Osthyvel överallt, en hälsocentral i Torsby, kardiologen i Karlstad? Det lär finnas många jourkomplediga, stafettläkare och vikarier som inte är i arbete en vanlig dag - så det blir förstås oerhört viktigt att identifiera var tjänsterna ska försvinna och vilka lokala konsekvenser det blir. Som facklig vet jag att det är ett viktigt jobb för lokala ombud, klinikombud att ta hand om.Som fackets ordförande kan stödja - men inte "ta hand om. Lokalt kollegialt arbete alltså om sjukvården ska överleva och vår arbetssituation (för)bli acceptabel

  Robert Svartholm, Allmän, Björknäs HC

  Jäv:

 • Peak läkare

  2016-01-28 00:35 | Så börjar alltså effekterna av framför allt åldrande befolkning i kombination med vikande skatteunderlag kännas även för läkarkollektivet. Fler och fler läkare utbildas i Sverige samtidigt som många med utländsk utbildning inklusive utlandsutbildade svenskar söker sig hit. Pensionsavgångar i all ära, men vilket landsting kommer ha råd att anställa alla dessa på sikt? Att döma av artikeln åtminstone inte Värmland, som ju inte heller direkt är det enda landstinget/regionen med röda siffror.

  Per Blomqvist, ST-läkare, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Överskott på läkare på fel ställe i svensk sjukvård

  2016-04-11 14:05 | Kan inte låta bli att kommentera eftersom det tycks som om att Per Blomqvist,ST-läkare inom slutenvården, missat att det råder överskott på läkare med vidhäftade pengar inom svensk slutenvård samtidigt som det råder ett diametralt omvänt förhållande inom svensk primärvård,sedan flera decennier. Man förstår, mot bakgrund av detta, att slutenvårdens läkare inte är beredda att strejka, i lojalitet med sina kollegor inom primärvården. När engelska och franska läkare strejkar är det svenska läkarförbundet tyst.

  Marika Hedman, specialist i allmänmedicin, ej verksam inom primärvården

  Jäv: specialist i Allmänmedicin,intellektuell,humanist,polyglott,världsmedborgare

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons