Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUY6 Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2016-01-07

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter

Alexander Wilczek, verksamhetschef för psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus, Stockholm, som är inriktad mot vårdpersonal som drabbats av utmattning, märker tydligt att den psykiska ohälsan bland läkare ökar. »För två år sedan hade vi fler sjuksköterskor än läkare. Nu är det tvärtom.«

Michael Lövtrup

Den psykiska ohälsan ökar inom alla yrkeskategorier i vården. 2013 hade psyki-atriska kliniken på Ersta 134 patienter med diagnosen utmattningssyndrom. Under januari–november 2015 hade man 285 patienter.

Samtidigt ökar alltså andelen läkare, enligt Alexander Wilczek, som illustrerar med patientsammansättningen i ett pågående projekt för att utveckla ett nytt behandlingsprogram för sjukvårdspersonal. 

– 2013, innan vi startade projektet, var 50 procent av våra patienter sjuksköterskor och 20 procent läkare. I dag har vi 39 procent läkare i projektet och 34 procent sjuksköterskor.

Fem av sex av dem som deltar i projektet är kvinnor. Det är i sig är inget nytt; kvinnor har alltid dominerat bland dem som sjukskrivs för arbetsrelaterad ohälsa. Vad som däremot är en ny trend är att allt fler yngre drabbas.

– När det gäller läkare är hälften AT- och ST-läkare. Det oroar mig att i just läkargruppen blir de allt yngre, men vad det beror på, det vågar jag inte uttala mig om.

När det gäller vilka specialiteter som drabbas mest är det inget som Alexander Wilczek har några siffror på.

– Men min magkänsla är att allmänläkarna är överrepresenterade. Min hypotes är att allmänläkarnas arbetssituation dramatiskt har påverkats av NPM, säger Alexander Wilczek, som ser roten till problemen i den förändrade styrning av vården som inleddes på 1980-talet, där ersättningen grundas på olika prestations- och produktionsmått, vilket i sin tur lett till ökade krav på dokumentation och regi-strering.

– Vad jag verkligen tror hör ihop med det här är samvetsstressen, att man på grund av hur verksamheten är organiserad ekonomiskt hamnar i en värdekonflikt där man måste kompromissa med sina egna värderingar i arbetet med medmänniskor, och det tror jag är slitsamt.

Vilken bild ger patienterna?

– Att arbetssituationen är orimlig. Flera av dem som jag är ansvarig läkare för har haft två deltider, och det är livsfarligt. Är man kvinna, duktig och har två deltider, då jobbar man två heltider.

På Ersta arbetar man nu med ett projekt för att utveckla en multimodal behandlingsmodell för vårdpersonal som blivit utbränd. Men det optimala vore enligt Alexander Wilczek om man kunde arbeta mer förebyggande. För innan man blir akut sjuk i utmattningssyndrom har det i regel gått en tid där tecknen på en för stor belastning har funnits. Han skulle vilja att det fanns en hemsida dit vårdpersonal kunde vända sig för att testa om man är i riskzonen för utbrändhet och vid behov slussas vidare till en stressmottagning, som man skulle kunna besöka anonymt för att få råd.

– Just under den första perioden tror jag att kunskap är det viktiga, att man talar om för folk vad som gäller, vilka risker de utsätter sig för och vad de kan göra för att mota Olle i grind, säger Alexander Wilczek, som ser stora vinster, både för samhället och individen.

– Har du väl blivit sjuk är det en lång och slingrig väg tillbaka. Är du med om ett allvarligt utmattningstillstånd är du inte tillbaka på heltid inom ett år, den saken är klar.

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons