Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWMS Lakartidningen.se 2016-01-25

Landstingsdrivna vårdcentraler i VG-regionen hotas av nedläggning

Fem av Närhälsans vårdcentraler i VG-regionen hotas av nedläggning på grund av deras negativa ekonomiska resultat. Beslutet tas av regionfullmäktige i februari och från fackets håll väntar man med spänning. »Det här är toppen av ett isberg«, säger distriktsläkaren Fredrik Pellmé.

Anna Sofia Dahl

I november beslutade primärvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att Närhälsans vårdcentraler i Mölndal (Åby), Viskafors, Brastad, Åmål och Skara ska läggas ner. Det slutgiltiga beslutet tas av regionfullmäktige i februari, och Fredrik Pellmé, distriktsläkare och styrelseledamot i Nordvästra Götalands läkarförening, ser med spänning fram emot vilken väg man väljer.

– Det blir ju en sorts ultimat bekräftelse på om det här med upphandlad vård fungerar eller inte. Om man väljer en politisk inblandning i detta har man underkänt sitt eget system, men väljer man att löpa linan ut har vi ju någon form av artificiell marknadsekonomi som man menar är viktigare.

Från och med 2016 ska Närhälsans enheter vara självfinansierande eller ha realistiska planer för hur man ska nå dit under året. De fem nämnda vårdcentralerna har dragits med underskott under en längre tid eller har en negativ prognos för de kommande 18 månaderna. Beslutet kom därför inte som någon överraskning, enligt Fredrik Pellmé, och man tycker från fackligt håll att arbetsgivarens resonemang är rimligt. Det egentliga problemet är betydligt större, menar han.

– Det här är toppen av ett isberg där bemanningsfrågan har konkretiserats till sin spets. Det finns inga doktorer, och bemanningsläkare gör att det blir dyrt att bedriva vården. Det gör att man går med förlust, får bristande kontinuitet och dålig vårdkvalitet medan andra aktörer i närheten har en annan organisation.

Han menar också att det inte blir konkurrensneutralt om Närhälsan som koncern inte kan välja vilka enheter som ska drivas, när de privata vårdgivarna öppnar och stänger efter lönsamhet.

– Vi kan inte ha ett lönsamhetskrav på oss om vi inte kan spela på samma villkor, för om man inte får det blir det svårt. Det har vi från facket förståelse för, även om vi har mycket invändningar, säger Fredrik Pellmé.

Enligt honom kommer konkurrenssituationen att köra den offentligt organiserade vården, där det funnits tydliga vårdkedjor och någon sorts verklighetsbaserad resursförbrukning, i graven.

– Om pengafrågan övertrumfar den medicinska kompetensen hela tiden så blir det naturligtvis en situation där man är bakbunden, eftersom man alltid måste välja det billigaste alternativet. Det behövs nationella grepp, eftersom regionerna har för mycket av sina egna fördelningsproblem och inte mäktar med. Någon gång måste man se konsekvenserna, och nu får vi se hur man ställer sig till det.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons