Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWMS Lakartidningen.se 2016-01-25

Landstingsdrivna vårdcentraler i VG-regionen hotas av nedläggning

Fem av Närhälsans vårdcentraler i VG-regionen hotas av nedläggning på grund av deras negativa ekonomiska resultat. Beslutet tas av regionfullmäktige i februari och från fackets håll väntar man med spänning. »Det här är toppen av ett isberg«, säger distriktsläkaren Fredrik Pellmé.

Anna Sofia Dahl

I november beslutade primärvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att Närhälsans vårdcentraler i Mölndal (Åby), Viskafors, Brastad, Åmål och Skara ska läggas ner. Det slutgiltiga beslutet tas av regionfullmäktige i februari, och Fredrik Pellmé, distriktsläkare och styrelseledamot i Nordvästra Götalands läkarförening, ser med spänning fram emot vilken väg man väljer.

– Det blir ju en sorts ultimat bekräftelse på om det här med upphandlad vård fungerar eller inte. Om man väljer en politisk inblandning i detta har man underkänt sitt eget system, men väljer man att löpa linan ut har vi ju någon form av artificiell marknadsekonomi som man menar är viktigare.

Från och med 2016 ska Närhälsans enheter vara självfinansierande eller ha realistiska planer för hur man ska nå dit under året. De fem nämnda vårdcentralerna har dragits med underskott under en längre tid eller har en negativ prognos för de kommande 18 månaderna. Beslutet kom därför inte som någon överraskning, enligt Fredrik Pellmé, och man tycker från fackligt håll att arbetsgivarens resonemang är rimligt. Det egentliga problemet är betydligt större, menar han.

– Det här är toppen av ett isberg där bemanningsfrågan har konkretiserats till sin spets. Det finns inga doktorer, och bemanningsläkare gör att det blir dyrt att bedriva vården. Det gör att man går med förlust, får bristande kontinuitet och dålig vårdkvalitet medan andra aktörer i närheten har en annan organisation.

Han menar också att det inte blir konkurrensneutralt om Närhälsan som koncern inte kan välja vilka enheter som ska drivas, när de privata vårdgivarna öppnar och stänger efter lönsamhet.

– Vi kan inte ha ett lönsamhetskrav på oss om vi inte kan spela på samma villkor, för om man inte får det blir det svårt. Det har vi från facket förståelse för, även om vi har mycket invändningar, säger Fredrik Pellmé.

Enligt honom kommer konkurrenssituationen att köra den offentligt organiserade vården, där det funnits tydliga vårdkedjor och någon sorts verklighetsbaserad resursförbrukning, i graven.

– Om pengafrågan övertrumfar den medicinska kompetensen hela tiden så blir det naturligtvis en situation där man är bakbunden, eftersom man alltid måste välja det billigaste alternativet. Det behövs nationella grepp, eftersom regionerna har för mycket av sina egna fördelningsproblem och inte mäktar med. Någon gång måste man se konsekvenserna, och nu får vi se hur man ställer sig till det.

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons