Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWMS Lakartidningen.se 2016-01-25

Landstingsdrivna vårdcentraler i VG-regionen hotas av nedläggning

Fem av Närhälsans vårdcentraler i VG-regionen hotas av nedläggning på grund av deras negativa ekonomiska resultat. Beslutet tas av regionfullmäktige i februari och från fackets håll väntar man med spänning. »Det här är toppen av ett isberg«, säger distriktsläkaren Fredrik Pellmé.

Anna Sofia Dahl

I november beslutade primärvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att Närhälsans vårdcentraler i Mölndal (Åby), Viskafors, Brastad, Åmål och Skara ska läggas ner. Det slutgiltiga beslutet tas av regionfullmäktige i februari, och Fredrik Pellmé, distriktsläkare och styrelseledamot i Nordvästra Götalands läkarförening, ser med spänning fram emot vilken väg man väljer.

– Det blir ju en sorts ultimat bekräftelse på om det här med upphandlad vård fungerar eller inte. Om man väljer en politisk inblandning i detta har man underkänt sitt eget system, men väljer man att löpa linan ut har vi ju någon form av artificiell marknadsekonomi som man menar är viktigare.

Från och med 2016 ska Närhälsans enheter vara självfinansierande eller ha realistiska planer för hur man ska nå dit under året. De fem nämnda vårdcentralerna har dragits med underskott under en längre tid eller har en negativ prognos för de kommande 18 månaderna. Beslutet kom därför inte som någon överraskning, enligt Fredrik Pellmé, och man tycker från fackligt håll att arbetsgivarens resonemang är rimligt. Det egentliga problemet är betydligt större, menar han.

– Det här är toppen av ett isberg där bemanningsfrågan har konkretiserats till sin spets. Det finns inga doktorer, och bemanningsläkare gör att det blir dyrt att bedriva vården. Det gör att man går med förlust, får bristande kontinuitet och dålig vårdkvalitet medan andra aktörer i närheten har en annan organisation.

Han menar också att det inte blir konkurrensneutralt om Närhälsan som koncern inte kan välja vilka enheter som ska drivas, när de privata vårdgivarna öppnar och stänger efter lönsamhet.

– Vi kan inte ha ett lönsamhetskrav på oss om vi inte kan spela på samma villkor, för om man inte får det blir det svårt. Det har vi från facket förståelse för, även om vi har mycket invändningar, säger Fredrik Pellmé.

Enligt honom kommer konkurrenssituationen att köra den offentligt organiserade vården, där det funnits tydliga vårdkedjor och någon sorts verklighetsbaserad resursförbrukning, i graven.

– Om pengafrågan övertrumfar den medicinska kompetensen hela tiden så blir det naturligtvis en situation där man är bakbunden, eftersom man alltid måste välja det billigaste alternativet. Det behövs nationella grepp, eftersom regionerna har för mycket av sina egna fördelningsproblem och inte mäktar med. Någon gång måste man se konsekvenserna, och nu får vi se hur man ställer sig till det.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016